Hur du ändrar meddelandeinställningarna i Dropbox Paper

 Dropbox Paper  skickar som standard mejl om dina aktiviteter under veckan, kommentarer, @omnämnanden, att-göra-uppgifter och ändringar i dokument du följer. 

Ändra dessa inställningar:

  1. Öppna Dropbox Paper.
  2. Klicka på din avatar (om du inte har någon avatar visas dina initialer).
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Under Paper,avmarkera rutan bredvid alla mejl du inte vill få.
  5. Ändringarna sparas automatiskt.

Du får fortfarande ett mejl i dessa fall:

  • Någon delar ett dokument med dig
  • Någon svarar på en kommentar du gjorde i ett dokument
  • Du blir @omnämnd
  • Du lämnar ett meddelande oläst i 2 timmar. Ändra detta genom att klicka på klockikonen i Dropbox Paper och sedan på Markera alla som lästa

Vill du sluta följa enskilda dokument?

Läs mer.  

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!