Skapa ett Dropbox Paper-dokument

Samarbeta i realtid med Dropbox Paper. Skapa ett Paper-dokument så här:

  1. Logga in på Paper.
  2. Klicka på Skapa nytt dokument.

Skapa ett dokument inifrån ett dokument

Klicka på ikonen + (plus) i valfritt dokument. Det går även att använda kortkommandot ⌘+Opt+n (Kommando, Alternativ, n) på Mac eller Ctrl+Alt+n (Control, Alt, n) i Windows.

 
Skapa ett Paper-dokument
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!