Skapa ett Dropbox Paper-dokument

Skapa ett Paper-dokument från dropbox.com så här:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Paper till vänster.
    • Ser du inte Paper till vänster klickar du på Skapa ny fil, sedan på Dropbox Paper och på mappen där du vill att Paper-dokumentet ska lagras samt till sist på Skapa
  3. Klicka på Skapa nytt dokument.

Skapa ett dokument inne i ett dokument

Klicka på ikonen + (plus) i valfritt dokument. Det går även att använda kortkommandot ⌘+Opt+n (Kommando, Alternativ, n) på Mac eller Ctrl+Alt+n (Control, Alt, n) i Windows.

 
Skapa ett Paper-dokument
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!