Så här använder du kamerauppladdningar med Dropbox Business

Kamerauppladdningar är en valfri funktion som är tillgänglig för alla Dropbox-användare, inklusive Dropbox Business-team. Funktionen laddar automatiskt upp bilder från din mobila enhet till Dropbox Business-kontot och sparar dem i mappen Kamerauppladdningar.

  • Har du kopplat dina personliga och Business-konton i Dropbox kan du bara ha kamerauppladdningar aktiverade för ett konto i taget (personligt eller Business)
  • Dropbox Business-användare kan trycka på Tidsram på mobila sidan för kamerauppladdningar för att ställa in den för att ladda upp Alla foton på enhetens kamerarulle eller Endast nya foton framöver

Inte Dropbox Business-användare?Läs hur kamerauppladdningar fungerar för användare med Basic, Plus och Professional.

Aktivera eller inaktivera kamerauppladdningar

Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan du när som helst aktivera eller inaktivera kamerauppladdningar för dig själv. Om du är administratör kan du inaktivera kamerauppladdningar för hela teamet.

Teammedlemmar

Läs om att aktivera/inaktivera kamerauppladdningar för bara ditt konto.

Ser du inte ett alternativ för kamerauppladdningar kan administratören ha inaktiverat funktionen för teamet.

Teamadministratörer

Aktivera (eller inaktivera) kamerauppladdningar för hela teamet så här:

  1. Logga in på ditt administratörskonto på dropbox.com.
  2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster. 
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Säkerhetskopior.
  5. Växla kamerauppladdning till ellerAv
  6. Klicka på Spara
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!