Vad är en konflikt med Unicode-kodning?

Uppdaterat Nov 21, 2023

En konflikt med Unicode-kodning uppstår när två filer eller två mappar med samma namn sparas på samma ställe i ditt Dropbox-konto. För att lösa detta lägger Dropbox till orden (konflikt med Unicode-kodning) på den ena.

Den här typen av konflikt uppstår med filnamn som innehåller tecken som kodas med Unicode. Ser två filnamn likadana ut men kodas olika tolkar Dropbox det som att de har samma filnamn.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Vad gör jag nu?

Får någon av dina filer tillägget (konflikt med Unicode-kodning) kan du åtgärda det med något av följande alternativ: 

  • Låta båda filerna eller mapparna vara och låta en fortsätta ha namnet med tillägget (konflikt med Unicode-kodning)
  • Byta namn på en av filerna eller mapparna

Hur kan jag förhindra att en konflikt med Unicode-kodning uppstår igen?

Vill man undvika konflikter med Unicode-kodning ska man inte skapa en fil eller mapp med samma namn som en fil eller mapp på samma plats. 

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp