Vad är en blankstegskonflikt?

Uppdaterat Nov 21, 2023

En blankstegskonflikt uppstår när du ger en fil eller mapp samma namn som en fil eller mapp på samma plats, men med ett blanksteg efter filnamnet. Till exempel när två mappar heter “Uppgifter” och “Uppgifter “ eller två filer heter “sidor.png” och “sidor .png”.

Den nya filen eller mappen du skapade får automatiskt tillägget (blankstegskonflikt).

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Vad gör jag nu?

Får en av dina filer tillägget (blankstegskonflikt) kan du åtgärda det med något av följande alternativ:

  • Låta båda filerna eller mapparna vara och låta en fortsätta ha namnet med tillägget (blankstegskonflikt)
  • Byta namn på en av filerna eller mapparna

Hur kan jag förhindra att en blankstegskonflikt uppstår igen?

Vill man undvika blankstegskonflikter ska man inte skapa en fil eller mapp med samma namn som en fil eller mapp på samma plats, även om en har ett blanksteg efter filnamnet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp