Vad är en skiftlägeskonflikter för Dropbox-filer?

Uppdaterat Nov 16, 2023

En skiftlägeskonflikt uppstår när du ger en fil eller mapp samma namn som en fil eller mapp på samma plats, men med olika gemener (små) och versaler (stora) bokstäver. Exempel: när två filer heter ”uppgifter” respektive ”Uppgifter”.

Trots att det går att lagra dessa två filer på samma plats på dropbox.com går det inte att lagra dem på samma plats i Dropbox-mappen i Windows, Mac och andra filsystem. I stället får en av filerna tillägget (skiftlägeskonflikt).

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Vad gör jag nu?

Får en av dina filer tillägget (skiftlägeskonflikt) kan du åtgärda det med något av följande alternativ:

  • Låta båda filerna eller mapparna vara och låta en fortsätta ha namnet med tillägget (skiftlägeskonflikt)
  • Byta namn på en av filerna eller mapparna

Hur kan jag förhindra att en skiftlägeskonflikt uppstår igen?

Vill man undvika skiftlägeskonflikter ska man inte skapa en fil eller mapp med samma namn som en fil eller mapp på samma plats, även om den skiljer sig åt med versaler respektive gemener.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp