Adakah Acer saya layak untuk promosi ruang Dropbox?

Bahagian dalam artikel ini:

Apakah promosi Dropbox pada peranti Acer?

Apabila anda menggunakan Dropbox pada peranti Acer yang berkelayakan, ianya jauh lebih mudah untuk mengakses dokumen, foto dan video terpenting anda dari mana sahaja dan berkongsinya dengan orang lain.

Model-model komputer Acer terpilih yang dibeli di negara-negara terpilih selepas Julai 2018 boleh layak untuk menerima 25 GB ruang Dropbox tambahan selama 12 bulan dari tarikh pembelian. Ini benar untuk pengguna yang mencipta akaun Dropbox yang baru menggunakan aliran penyediaan Acer Jumpstart.

Terma dan kelayakan promosi

Berapa lama ruang promosi ini akan sah?

25 GB ruang promosi pada model-model terpilih peranti Acer adalah sah selama 12 bulan dari tarikh promosi ditebus.

Peranti Acer manakah layak untuk promosi ini?

Promosi ini tersedia untuk model-model terpilih komputer Acer buat masa ini.

Bagaimana saya menyemak jika peranti saya layak?

Peranti anda boleh layak sekiranya anda melihat prom untuk memasang Dropbox dan mencipta akaun Dropbox yang baru semasa langkah Acer Jumpstart.

Untuk menebus promosi, anda perlu klik prom ini dan mengikut langkah-langkah untuk memasang Dropbox dan mendaftar akaun baru. Kemudian anda perlu lengkapkan 2 langkah berikut daripada panduan Bermula:

 • Tambah fail ke folder Dropbox anda
 • Pasang Dropbox pada peranti lain atau mana-mana komputer lain yang anda gunakan

Bagaimana cara melengkapkan langkah-langkah Bermula Dropbox untuk menuntut ruang promosi saya?

Jika saya membeli beberapa peranti yang berkelayakan, bolehkah saya menebus tawaran yang sama beberapa kali?

Tidak. Setiap akaun Dropbox hanya boleh menebus jenis promosi yang sama sekali sahaja. Contohnya, anda tidak boleh menebus tawaran promosi Acer 25 GB selama 12 bulan lebih daripada sekali.

Bolehkah saya memindahkan ruang promosi kepada akaun Dropbox yang lain?

Tidak, ruang promosi tidak boleh dipindahkan sebaik sahaja ia ditebus.

Bolehkah saya mendapat promosi pada peranti yang diubah suai atau terpakai?

Tidak. Ruang promosi hanya boleh didapati untuk pengguna asal peranti yang baru dan layak.

Mengapa saya tidak layak untuk ruang promosi?

Terdapat pelbagai sebab anda mungkin tidak layak untuk menebus ruang promosi:

 • Anda sudah pun menebus satu promosi pada peranti Acer. Anda hanya layak untuk menebus jenis tawaran promosi yang sama sekali sahaja. Contohnya, anda tidak boleh menebus promosi Acer 25 GB selama 12 bulan lebih daripada sekali, walaupun anda membeli beberapa peranti Acer yang layak.
 • Anda telah mendaftar masuk ke akaun Dropbox sedia ada. Promosi ini hanya sah untuk akaun Dropbox baru yang dicipta semasa penyediaan Acer Jumpstart.
 • Anda tidak nampak prom untuk mencipta akaun Dropbox baru semasa langkah Acer Jumpstart.
 • Anda membeli peranti yang pernah dimiliki oleh orang lain atau diubah suai, dan pemilik sebelumnya telah menebus promosi yang dikaitkan dengan peranti itu. Setiap peranti hanya boleh diberikan satu promosi sahaja.
 • Peranti anda mungkin tidak layak untuk promosi disebabkan pengecualian sesetengah negara dan peruncit.

Menebus promosi

Bagaimanakah saya menebus ruang promosi pada komputer Acer saya?

Jika peranti anda layak, anda mesti lakukan yang berikut untuk menebus ruang anda:

 1. Klik prom untuk memasang Dropbox dan mencipta akaun Dropbox baru yang akan muncul semasa aliran Acer Jumpstart, dan selesaikan proses ini.
 2. Lengkapkan 2 langkah yang berikut daripada panduan Bermula:
  • Tambah fail ke folder Dropbox anda
  • Pasang Dropbox pada peranti lain atau mana-mana komputer lain yang anda gunakan

Perhatian penting: Anda mestilah klik prom dalam langkah Acer Jumpstart supaya komputer anda layak mendapat ruang promosi. Jika anda melangkau langkah ini dan kemudian memasang Dropbox dengan sendiri, anda tidak akan layak mendapat ruang promosi.

Pautkan komputer Acer anda ke Dropbox

Bilakah tarikh tamat saya perlu menebus ruang promosi?

Promosi mestilah ditebus dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pembelian peranti anda.

Saya tidak dapat menebus ruang promosi pada peranti yang layak. Bolehkah anda bantu?

Jika anda tidak dapat menebus ruang promosi daripada peranti anda yang layak, sila periksa yang berikut:

 • Sudahkah anda melengkapkan 2 langkah daripada panduan Bermula kami?
 • Pernahkah anda menebus promosi Acer yang lain? Setiap pengguna hanya layak menebus jenis tawaran promosi yang sama sekali sahaja. Contohnya, anda tidak boleh menebus tawaran promosi Acer 25 GB selama 12 bulan lebih daripada sekali.
 • Adakah peranti anda diubah suai atau terpakai? Ruang promosi hanya boleh didapati untuk pembeli asal bagi peranti baru yang layak.
 • Adakah anda memasang Dropbox menggunakan prom dalam langkah Acer Jumpstart? Anda mestilah memasang Dropbox dengan mengikut prom dalam langkah Acer Jumpstart untuk layak.

Bagaimana saya menyemak jika saya telah berjaya menebus promosi?

Anda boleh mengesahkan ruang promosi anda dengan pergi ke halaman akaun anda dan klik Lihat semua ruang yang diperolehi.

Apabila promosi tamat

Bagaimana saya menyemak bila ruang promosi saya luput?

Anda boleh memeriksa tarikh ruang bonus anda kali pertama dihadiahkan dengan melayari halaman akaun anda dan mengklik Lihat semua ruang yang diperolehi. Ruang bonus akan luput 12 bulan dari tarikh ini.

Apa yang terjadi apabila ruang promosi saya luput?

Apabila ruang promosi anda luput, had ruang Dropbox anda akan kembali kepada ruang asal tanpa ruang promosi secara automatik. Contohnya, jika anda mempunyai akaun Basic, had anda akan kembali kepada 2 GB dan sebarang ruang yang anda telah perolehi melalui rujukan atau bonus-bonus yang lain.

Jika anda melebihi had anda selepas tarikh luput, anda tidak lagi akan dapat menyimpan foto, video dan dokumen baru ke Dropbox. Anda boleh mendapat lebih banyak ruang dengan menaik taraf kepada Dropbox Plus.

Promosi lama Acer dan terma-terma promosi

Sebelum ini, Dropbox menyokong beberapa promosi lain untuk peranti Acer. Jika anda membeli peranti Acer selepas Julai 2018, promosi 25 GB yang dibincangkan dalam artikel ini boleh terpakai untuk anda. Jika anda membeli peranti Acer sebelum Disember 2015, anda mungkin melihat promosi yang lebih lama:

 • Model-model terpilih komputer konsumer Acer yang dibeli di negara-negara terpilih antara Januari 2014 dan Disember 2015 boleh layak menerima 15 GB ruang Dropbox tambahan selama 3 bulan.
 • Tablet Acer Iconia B1-810 baru yang dibeli di negara-negara terpilih antara Januari 2014 dan Disember 2015 boleh layak menerima 10 GB ruang Dropbox tambahan selama 3 bulan.
 • Tablet Acer terpilih yang dibeli sebelum musim luruh 2014 mungkin telah menerima promosi yang lain.

Terma kedua-dua promosi semasa, dan promosi-promosi lama ini, akan diperincikan di bawah.

Terma promosi 1 tahun Dropbox untuk komputer Acer (promosi semasa)

Untuk komputer Acer yang dibeli selepas Julai 2018 dan mempunyai prom yang muncul dalam langkah Acer Jumpstart, promosi ini tersedia kepada pengguna pertama yang (a) mendaftar dengan Dropbox, dan (b) melengkapkan dua langkah daripada panduan "Bermula" Dropbox (tambah fail ke folder Dropbox mereka, dan pasang Dropbox pada peranti lain atau mana-mana komputer lain yang mereka gunakan). Promosi ini adalah untuk satu akaun pelan peribadi Dropbox menerima, selama 12 bulan dari tarikh penebusan, 25 GB ruang storan tambahan selain daripada ruang storan yang ditawarkan oleh Dropbox kepada pengguna dengan akaun percuma. Setiap pengguna hanya layak untuk satu promosi jenis ini untuk setiap akaun. Apabila tempoh promosi 12 bulan tamat, ruang promosi 25 GB yang ditambah kepada perkhidmatan Dropbox pengguna akan dibuang secara automatik. Penggunaan Dropbox adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan, Dasar Privasi, dan terma-terma Dropbox lain. Promosi tidak tersedia di China, Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan atau Syria.

Terma promosi 3 bulan Dropbox untuk tablet Acer (promosi lama)

Untuk tablet Acer yang mempunyai aplikasi Dropbox dipramuat, promosi ini boleh didapati kepada pengguna pertama yang (a) mendaftar untuk Dropbox atau mendaftar masuk ke akaun sedia ada, dan (b) melengkapkan panduan "Bermula" Dropbox dalam masa 90 hari selepas membeli peranti anda. Promosi ini adalah untuk satu akaun pelan peribadi Dropbox untuk menerima, selama tiga bulan, 10 GB ruang storan tambahan selain daripada ruang storan yang ditawarkan oleh Dropbox kepada pengguna dengan akaun percuma. Setiap pengguna hanya layak untuk satu promosi jenis ini untuk setiap akaun. Promosi mungkin tidak boleh didapati kepada pengguna yang pernah menerima promosi Dropbox melalui pembelian peranti bukan Acer sebelum ini. Apabila tempoh promosi tiga bulan tamat, ruang promosi 10 GB yang ditambah kepada perkhidmatan Dropbox pengguna akan dibuang secara automatik. Penggunaan Dropbox tertakluk kepada Terma Perkhidmatan, Dasar Privasi, dan terma-terma Dropbox yang lain. Promosi tidak tersedia di China, Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan atau Syria.

Terma promosi 3 bulan Dropbox untuk komputer Acer (promosi lama)

Untuk komputer Acer baru yang mempunyai aplikasi Dropbox dipramuat, promosi ini tersedia kepada pengguna pertama yang (a) mendaftar untuk Dropbox atau mendaftar masuk ke akaun sedia ada, dan (b) melengkapkan panduan "Bermula" Dropbox dalam masa 90 hari selepas memautkan peranti yang layak dengan akaun Dropbox. Promosi ini adalah untuk satu akaun pelan peribadi Dropbox untuk menerima, selama tiga bulan, 15 GB ruang storan tambahan selain daripada ruang storan yang ditawarkan oleh Dropbox kepada pengguna dengan akaun percuma. Setiap pengguna hanya layak untuk satu promosi jenis ini untuk setiap akaun. Promosi mungkin tidak boleh didapati kepada pengguna yang pernah menerima promosi Dropbox melalui pembelian peranti bukan Acer sebelum ini. Apabila tempoh promosi tiga bulan tamat, ruang promosi 15 GB yang ditambah kepada perkhidmatan Dropbox pengguna akan dibuang secara automatik. Penggunaan Dropbox tertakluk kepada Terma Perkhidmatan, Dasar Privasi, dan terma-terma Dropbox yang lain. Promosi tidak tersedia di China, Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan atau Syria.

Terma promosi 6 bulan Dropbox untuk peranti Acer (promosi lama)

Untuk tablet Acer yang mempunyai aplikasi Dropbox dipra-muat, promosi ini tersedia kepada pengguna pertama yang (a) mendaftar dengan Dropbox atau mendaftar masuk ke akaun sedia ada, dan (b) melengkapkan panduan "Bermula" Dropbox dalam masa 90 hari selepas memautkan peranti yang layak dengan akaun Dropbox. Promosi adalah untuk satu akaun pelan peribadi Dropbox menerima, selama enam bulan, 28 GB ruang storan tambahan selain daripada ruang storan yang ditawarkan oleh Dropbox kepada pengguna dengan akaun percuma. Setiap pengguna hanya layak untuk satu promosi jenis ini untuk setiap akaun. Promosi mungkin tidak tersedia kepada pengguna yang pernah menerima promosi Dropbox menerusi pembelian peranti bukan Acer sebelum ini. Apabila tempoh promosi enam bulan tamat, 28 GB ruang promosi yang ditambah kepada perkhidmatan Dropbox pengguna akan dibuang secara automatik. Penggunaan Dropbox adalah tertakluk kepada Terma Perkhidmatan, Dasar Privasi, dan terma-terma Dropbox lain. Promosi tidak boleh didapati di China, Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Syria atau rantau Crimea.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Jawapan komuniti

  Cara lain untuk mendapatkan bantuan