Dropbox Capture

Ketahui cara mengambil tangkapan skrin dan rakaman dengan Dropbox Capture

Memasang dan menyesuaikan

Mengatur, menyunting dan berkongsi

Cara lain untuk mendapatkan bantuan