Aplikacja komputerowa Dropbox

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna dla wszystkich użytkowników Dropbox na komputerach z systemami Mac i Windows. Kliknij to łącze, aby zainstalować aplikację komputerową Dropbox.

Nowa aplikacja komputerowa Dropbox

Wiosną 2019 r. Dropbox wprowadził nowe funkcje i umożliwia wczesny dostęp do nowej aplikacji komputerowej.

Uwaga: po zapisaniu się na nową aplikację na komputer nie możesz już zrezygnować, ale możesz nadal korzystać z folderu Dropbox na komputerze dokładnie tak, jak wcześniej w Finderze (Mac) lub Eksploratorze plików (Windows).

Czym różni się nowa aplikacja komputerowa Dropbox?

Nowa aplikacja komputerowa Dropbox wprowadza:

 • nową powierzchnię ułatwiającą przeglądanie, organizowanie i udostępnianie plików
  • Wszyscy użytkownicy muszą zapisać się, aby korzystać z tej funkcji
Nowe funkcje plików i folderów

Nowe integracje

Czy nowa aplikacja komputerowa zmieni sposób, w jaki są synchronizowane moje pliki?

Nowa aplikacja komputerowa Dropbox nie zmienia sposobu, w jaki pliki są synchronizowane z komputerem. Możesz kontynuować korzystanie z folderu Dropbox w Finderze (Mac) lub Eksploratorze plików (Windows) dokładnie tak, jak wcześniej. Możesz nawet zmienić swoje preferencje, aby nadal otwierać domyślnie folder Dropbox zamiast nowej aplikacji komputerowej.Gwiazdki, pinezki, notatki, listy, zadania, @wzmianki i łącza

You can continue to Write a comment on your files or view file Activity on the new desktop app just as you could before. However, now you can also add pins, notes, lists, to-dos, @ mentions, and links to your folders. They will appear for you and everyone else who opens that folder on the new desktop app, dropbox.com, and the Dropbox mobile app.

Notes:

 • If you see these options on your folder, but aren’t using the new desktop app, the owner of the file or folder is using it.
 • Web-based files (like Google Docs) can only be commented on on dropbox.com.

oznaczyć gwiazdką,

Możesz nadal oznaczać gwiazdką foldery, aby mieć do nich łatwy dostęp w witrynie dropbox.com, tak jak wcześniej. W nowej aplikacji komputerowej foldery oznaczone gwiazdką pojawią się w kolumnie po lewej stronie w obszarze Oznaczone gwiazdką.

Aby oznaczyć plik lub folder gwiazdką w nowej aplikacji komputerowej:

 1. Otwórz nową aplikację komputerową.
 2. Kliknij plik lub folder.
 3. Kliknij (wielokropek).
 4. Kliknij Oznacz gwiazdką.

Przypnij

Po otwarciu folderu możesz przypiąć dowolny plik do góry, aby uzyskać do niego łatwy dostęp. Każdy, kto otworzy ten folder, zobaczy przypięty plik na górze w nowej aplikacji komputerowej i na dropbox.com. 

Aby przypiąć plik:

 1. Otwórz nową aplikację komputerową.
 2. Kliknij plik lub folder.
 3. Kliknij (wielokropek).
 4. Kliknij Przypnij.

Notatki, listy, zadania, łącza i @wzmianki

Po otwarciu folderu możesz dodawać notatki, listy, zadania, łącza i @wzmianki. Każdy, kto otworzy ten folder, zobaczy te funkcje w nowej aplikacji komputerowej i na dropbox.com. 

Aby dodać notatki, listy, zadania, łącza i @wzmianki:

 1. Otwórz nową aplikację komputerową.
 2. Kliknij folder. Otworzy się przegląd folderu.
 3. Kliknij obszar na górze, gdzie widzisz Wpisz notatki, listy, zadania i łącza tutaj i dodaj zawartość.

Przełącz Dropbox, aby otworzyć w Finderze lub Eksploratorze plików zamiast w nowej aplikacji komputerowej

W przypadku zapisania się na nową aplikację komputerową możesz nadal używać folderu Dropbox w Finderze (Mac) lub Eksploratorze plików (Windows) – dokładnie tak jak wcześniej. Możesz także ustawić w preferencjach domyślne otwieranie Findera lub Eksploratora plików, a nie w nowej aplikacji komputerowej. 

Aby przywrócić korzystanie z Findera lub Eksploratora plików jako ustawienie domyślne:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Preferencje…
 4. Kliknij listę rozwijaną obok pozycji Otwórz foldery w: i wybierz Finder lub Eksplorator plików.

Masz problemy z aplikacją komputerową?

Jeśli masz problemy z aplikacją komputerową Dropbox, sprawdź, czy spełniasz wymagania systemowe

Jeśli instalacja aplikacji Dropbox nie powiedzie się, przeczytaj ten artykuł.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.