Quip + Dropbox

Quip to narzędzie, którego zespoły korzystające z Salesforce mogą użyć do współpracy w czasie rzeczywistym. Możesz uzyskać dostęp do folderów Dropbox bezpośrednio z plików Quip za pomocą aktywnej aplikacji Dropbox dla Quip.

Instalowanie aktywnej aplikacji Dropbox dla Quip

  1. Otwórz Quip.
  2. Wybierz Apps (Aplikacje) z lewego paska bocznego.
  3. Wybierz Get More Live Apps (Uzyskaj więcej aktywnych aplikacji) w prawym dolnym rogu.
  4. Zaznacz pole, aby zaakceptować nasze warunki korzystania z usługi.
  5. Wybierz Visit Provider (Odwiedź dostawcę).
  6. Wybierz Install for [nazwa organizacji] (Zainstaluj dla [nazwa organizacji]).

Korzystanie z aktywnej aplikacji Dropbox dla Quip

Dropbox to aktywna aplikacja w Quip. Oznacza to, że możesz wstawić Dropbox do pliku Quip i uzyskać dostęp do plików z konta Dropbox bezpośrednio z poziomu Quip.

Aby wstawić aktywną aplikację Dropbox dla Quip:

  1. Otwórz plik Quip. 
  2. Wpisz @dropbox w wierszu lub wybierz Insert (Wstaw) u góry.
  3. Wybierz folder Dropbox, który chcesz dołączyć do pliku Quip.

Możesz otwierać pliki Dropbox bezpośrednio z poziomu Quip.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.