Går det att kombinera Dropbox-konton?

För närvarande finns det inget sätt att automatiskt kombinera enskilda Dropbox-konton. 

Är du medlem i Dropbox Business kan du slå ihop två team.

Det enklaste sättet att kombinera enskilda konton är att dela alla filer och mappar från det äldre kontot med det huvudkonto du vill använda. Sedan kan du radera det äldre kontot

Kombinera konton genom att dela alla filer och mappar så här

Vill du dela alla dina filer och mappar med ett annat konto måste du manuellt dela varje fil och mapp från ditt Dropbox-konto. 

Kontrollera sedan att alla filer som har delats med dig finns i din Dropbox. Gör så här:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Filer.
  3. Klicka på Delning om du vill se en lista med filer och mappar som har delats med dig.
  4. Klicka på Lägg till intill varje fil eller mapp. De läggs då till bland dina filer.
  5. Klicka på Mina filer.
  6. Leta upp filerna och mapparna du precis lade till och dela dem med ditt huvudkonto.

När du har delat alla filer och mappar kan du radera dem från det ursprungliga kontot eller radera hela kontot. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!