Så här slår du samman två Dropbox-konton

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Den här artikeln handlar om hur du slår samman två Dropbox-teamkonton. Det är också möjligt att slå ihop flera individuella Dropbox-konto

När du slår ihop två Dropbox-teamkonton importeras alla medlemmar och allt material från det sekundära Dropbox-teamet till det primära Dropbox-teamet. Alla inställningar för det primära teamet skriver över inställningarna för det sekundära teamet. 

All data från det sekundära teamet överförs till det primära teamet förutom:

 • Raderade teammedlemskonton
  • Obs! Inaktiverade teammedlemskonton kommer att överföras
 • Aktivitetsloggar
 • Administratörsbehörigheter
 • Teamets API-appar
 • Fakturor och kvitton

Obs! Se till att du sparar de här objekten från det sekundära teamet innan sammanslagningen.

Innan du slår samman teamen

Innan en teamsammanslagning:

 • Se till att det primära teamet har tillräckligt med öppna licenser för antalet användare i det sekundära teamet.
 • Se till att det primära teamet har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att rymma det sekundära teamets data.
 • Se till att båda teamen redan har aktiverat Dropbox Paper i teaminställningarna så att teamen kan fortsätta använda Dropbox Paper när de har slagits samman.
 • För att slutföra sammanslagningen behöver selektiv synkning för team vara aktiverat i det primära teamet, om det sekundära teamet har selektiv synkning för team aktiverat.

Initiera en teamsammanslagning

Du måste vara administratör av ett Dropbox-konto för att initiera en teamsammanslagning. Så här initierar du en teamsammanslagning:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Konto klickar du på Betrodda team.
 5. Klicka på knappen Lägg till ett betrott team.
 6. Du kan välja att:
  • Slå samman till ett primärt team vilket kommer att importera alla dina medlemmar och allt material till ett annat befintligt team.
  • Begära att ett sekundärt team slås samman med mitt team, vilket importerar alla medlemmar och allt material hos ett annat team till ditt befintliga team.
 7. Om du väljer att slå samman till ett primärt team klickar du på kryssrutan för att godkänna villkoren och klickar på Skicka förfrågan.
 8. Om du väljer att begära en sammanslagning med ett sekundärt team klickar du på Kopiera länk. 
 9. Klistra in länken i ett mejl och skicka det till mejladressen för administratören av det sekundära teamet. 
  • Obs! Administratören för det sekundära teamet får en länk och måste slutföra stegen 4-7 för att begära sammanslagningen till det primära teamet.  
 10. När sammanslagningen är slutförd, vilket vanligtvis sker inom 72 timmar:
  • Båda administratörerna kommer att få ett mejl om att sammanslagningen är genomförd.
  • Medlemmar från det sekundära teamet kommer att få ett mejl som bekräftar att de är med i ett nytt team.

Det sekundära teamet kommer att få en automatisk proportionell återbetalning för återstoden av prenumerationen. Administratören i det sekundära teamet kommer att få ett mejl om att återbetalningen har gått igenom.

Vad som händer efter teamsammanslagningen

Efter en teamsammanslagning:

 • Teammappar kommer att läggas till i kontona för det sekundära teamet.
  • Om det sekundära och primära teamet har teammappar med samma namn kommer det sekundära teamets mapp att visas som "Mappnamn (1)".
 • Grupperna i det sekundära teamet kommer att överföras och visas som "[Sekundära teamets namn] - [gruppnamn]".
 • Alla verifierade domäner som ägs av det sekundära teamet kommer att behöva verifieras på nytt efter sammanslagningen.
 • Om det primära teamet kräver enkel inloggning kommer varje ny medlem från det sekundära teamet att behöva läggas till via din SSO-leverantör.
 • Alla delningsbehörigheter kommer som standard att ha inställningarna från det primära teamet.

Kan jag avbryta en teamsammanslagning?

Ja, du kan avbryta en begäran om teamsammanslagning så länge du gör det inom 24 timmar från det att du skickade in begäran. För att avbryta en teamsammanslagning, kontakta Dropbox support

Kan jag ångra en teamsammanslagning?

Alla teamsammanslagningar för Dropbox-teamkonton är slutgiltiga. 

Obs! Om det sekundära teamet köptes via en återförsäljare har Dropbox inte möjlighet att slutföra sammanslagningen eftersom det inte går att erbjuda en direkt återbetalning.

highlighter icon

Obs! Om det sekundära teamet köptes via en återförsäljare har Dropbox inte möjlighet att slutföra sammanslagningen eftersom det inte går att erbjuda en direkt återbetalning.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp