Så här söker du i innehållet i dina filer på dropbox.com

Om du är kund med Dropbox Plus, Family, Professional eller Business har du tillgång till funktionen fulltextsökning med vilken du kan hitta filer baserat på filnamn, filtillägg eller sökord inuti filen.

Sök innehållet i filen så här:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Skriv det sökord eller filtillägg du letar efter i sökfältet.
  3. Tryck på Enter.

Filer som innehåller det sökord du angav visas och anger ett textavsnitt för att visa var i filen sökordet finns.

Obs! Den här funktionen är tillgänglig bara på vissa språk. Om sökresultaten inte innehåller filinnehåll är funktionen ännu inte tillgänglig på ditt språk.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela filer och mappar.

Vilka filtyper är sökbara?

Dropbox kan söka i innehållet i följande filtyper:

.doc

.docx

.docm

.gdoc

Paper-dokument (.paper)

.pdf

.ppt

.pptx

.pptm

.gslide

Paper-mallar (.papert)

.txt

.xls

.xlsx

.xlsm

.gsheet

.vtt

.rtf

Kan jag söka efter text i bilder?

Denna funktion (automatisk bildtextigenkänning) är tillgänglig för Dropbox Professional- och Business-kunder. 

Användare med automatisk bildtextigenkänning kan söka på engelsk text i bilder inklusive .gif-, .jpg-, .pdf-, .png- och .tiff- filer.

Detta inkluderar bilder av dokument (som ett kvitto) och .pdf- dokument som skapats med skanner eller faxapparat.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!