Så här lägger du till Dropbox i Files-appen på din iPhone eller iPad

Du kan använda Files-appen för att bläddra bland filer som sparats på din enhet och ditt Dropbox-konto från en och samma plats. För att kunna göra det måste du ha Dropbox iOS-appen installerad på din enhet.

Så här aktiverar Dropbox som plats i Files-appen:

 1. Öppna Files-appen.
 2. Från skärmen  Bläddra  trycker du på ”...” (ellips) längst upp till höger.
 3. Tryck på Redigera.
 4. Växla Dropbox till .
 5. Tryck på Klar.

Åtkomst till Dropbox-kontot från Files-appen:

 1. Öppna Files-appen.
 2. Under Platser ser du din Dropbox-mapp.
 3. Tryck på din Dropbox-mapp.

Obs! Om du avinstallerar Dropbox iOS-appen tas Dropbox-mappen bort från Files-appen.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox ger enkel åtkomst till återställning och historik för filer.

Vilka Dropbox-funktioner är tillgängliga på Files-appen?

I din Dropbox-mapp i Files-appen kan du:

 • bläddra bland filerna
 • Visa filer
  • Obs! Om du behöver komma åt en fil offline kan du göra filen tillgänglig offline i Dropbox iOS-appen.
 • Ladda ner filer
  • Obs! För att ladda ner en fil behöver du åtkomst till Wi-Fi eller mobildata.
 • Kopiera filer
 • Flytta filer
 • Byta namn på filer
 • Redigera filer
 • Ladda upp filer direkt till Dropbox från appar som stöds

Om du har kopplat dina arbetsrelaterade och personliga Dropbox-konton på din mobil visas båda mapparna.

Vilka Dropbox-funktioner är inte tillgängliga på Files-appen? 

Några Dropbox-funktioner är inte tillgängliga från Files-appen. De här funktionera inkluderar:

 • Hantera delade mappars delningsinställningar
 • Söka för att hitta en fil i Dropbox-mappar
 • Samarbete om filer i realtid (för närvarande är det så att om två personer redigerar en fil samtidigt, skapas konfliktkopior)
 • Synka ”Favoriter” från Dropbox iOS-mappen till Files-appen
 • Kommentera filer
 • Öppna mappar med fler än 10 000 filer eller mappar
 • Återställa nyligen raderade Dropbox-filer från menyn Nyligen raderad
 • Förhandsvisa ”paket”-filer som Garageband, Ominoutliner och iWork '09-dokument (du kan se autentiseringsfel när du försöker öppna de här filerna)
 • Flytta filer eller mappar till en mapp som du inte har öppnat än (vissa mappar finns inte uppräknade som möjliga platser om du inte öppnar mappen innan du försöker flytta)
 • Om en åtkomstkod har ställts in för Dropbox-appen är Dropbox-mappen inte tillgänglig i Files-appen
 • Nå filer i Dropbox-mappen när du är offline
 • Synka taggar eller färger i Files-appen

Medan vi arbetar på att förbättra Dropbox-integreringen med Files-appen kan du använda Dropbox iOS-appen för att få tillgång till några av de här funktionerna som vanligt.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!