Så här använder du Dropbox-tillägget Datamigrering, som drivs av Movebot

Uppdaterat Dec 01, 2023
person icon

Tillägget Datamigrering, som drivs av Movebot, är tillgängligt för kunder med Dropbox Business genom Dropbox säljteam. Om du är administratör i Dropbox Business och vill veta mer om detta tillägg ska du kontakta kontoteamet eller chefen för kundframgångar på Dropbox.

Tillägget Datamigrering, som drivs av Movebot, låter organisationer snabbt överföra filer och tillhörande behörigheter från stationära filservrar och befintliga molnlagringslösningar till Dropbox Business. 

Med tillägget kan Dropbox Business-administratörer:

  • Överföra hemkataloger, mappar och personliga delningar till Dropbox Business
  • Överföra delningsbehörigheter från molnkällor och lokala källor till Dropbox Business
  • Övervaka filöverföringsjobben i realtid med rapportering, visualisering och händelseloggning
  • Automatisera och påskynda överföringar med parallell inläsning, Dropbox API-anropsoptimering och Movebots hanterade skalbara teknik
  • Schemalägga migreringsjobb i förväg som du kan köra en gång eller på ett upprepat schema
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!