Så här använder du Dropbox-tillägget Datamigrering, som drivs av SkySync

Tillägget Datamigrering, som drivs av SkySync, är tillgängligt för kunder med Dropbox Business Advanced och Dropbox Business Enterprise genom Dropbox säljteam. Är du administratör i Dropbox Business och vill veta mer om detta tillägg ska du kontakta kontoteamet eller chefen för kundframgångar på Dropbox.

Tillägget Datamigrering, som drivs av SkySync, låter organisationer snabbt migrera filer och tillhörande behörigheter från stationära filservrar och befintliga molnlagringslösningar över till Dropbox Business.

Med tillägget kan administratörer för Dropbox Business till exempel göra följande:

  • Överföra hemkataloger, personligt delat material och projektarbetsutrymmen till Dropbox Business
  • Överföra delningsbehörigheter från molnkällor och lokala källor till Dropbox Business
  • Schemalägga migreringsjobb i förväg som du kan köra en gång eller på ett upprepat schema

Läs om hur du använder tillägget Datamigrering, som drivs av SkySync

Läs om hur du använder tillägget Datamigrering, som drivs av SkySync, med Dropbox Business i utrymmet SkySync Confluence.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!