Personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR)

Oppdatert Jan 22, 2024

Personvernforordningen eller GDPR er en forordning fra EU som legger til grunn et nytt rammeverk for vern av personopplysningene til EU-borgere. GDPR er den viktigste delen av europeisk lovgivning for beskyttelse av personopplysninger siden EUs personverndirektiv fra 1995, og mange selskaper - inkludert Dropbox - som driver virksomhet i Europa har investert mye i overholdelse av GDPR.
 

Personvernforordningen harmoniserer lover for behandling av personopplysninger i hele Europa og oppdaterer dem med hensyn til de raske teknologiske endringene som har funnet sted de siste to tiårene. Den bygger på tidligere juridiske rammeverk i EU, inkludert personverndirektivet, og introduserer nye forpliktelser og ansvar for organisasjoner som håndterer personopplysninger, i tillegg til nye rettigheter for enkeltpersoner når det gjelder personopplysninger. Organisasjoner som er etablert i EU, samt organisasjoner som behandler personopplysninger om innbyggere i EU, er forpliktet til å etterleve personvernforordningen.

Hvordan overholder Dropbox personvernforordningen?

Dropbox gjør alt for at brukernes data skal være sikre og beskyttet i tråd med juridiske krav og beste praksis til enhver tid. I tråd med denne forpliktelsen overfor brukerne våre har vi jobbet hardt for å sikre at Dropbox overholder personvernforordningen. Vi har blant annet utnevnt en ansvarlig person for databeskyttelse, gjort om på personvernprogrammet vårt for å sikre at brukerne kan utøve sine rettigheter med hensyn til databehandling, implementert løsninger som dokumenterer våre aktiviteter når vi behandler data og styrket våre interne prosesser i tilfelle et sikkerhetsbrudd skulle skje. Vi fortsetter å gjøre justeringer for å sikre – etter hvert som ytterligere veiledning fortsetter å komme fra datasikkerhetsfullmakten – at vår prosess og praksis oppfyller eller overgår bestemte deler av GDPR.

Mer informasjon om Dropbox sin personvernpraksis finner du i hviteboken om personvern og databeskyttelse.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på