Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Dikemas kini Jan 22, 2024

Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR ialah peraturan EU yang mewujudkan rangka kerja undang-undang untuk melindungi data peribadi penduduk EU. GDPR merupakan perundangan perlindungan data Eropah yang paling penting sejak Arahan Perlindungan Data EU tahun 1995 dan kebanyakan syarikat—termasuk Dropbox—yang berurus niaga di Eropah telah melabur dengan banyak dalam pematuhan GDPR.
 

GDPR mengharmonikan undang-undang perlindungan data di seluruh Eropah dan membawa ahlinya kekal terkini dengan perubahan teknologi pesat yang telah berlaku sejak dua dekad lalu. Peraturan ini dibina berdasarkan rangka kerja undang-undang terdahulu di EU, termasuk Arahan Perlindungan Data EU dan memperkenalkan tanggungjawab dan liabiliti baharu untuk organisasi yang mengendalikan data peribadi dan juga hak baharu untuk individu berkenaan dengan data peribadi mereka. Organisasi yang ditubuhkan di EU dan juga organisasi yang memproses data peribadi penduduk EU diwajibkan untuk mematuhi GDPR.

Bagaimanakah Dropbox mematuhi GDPR?

Dropbox komited terhadap keselamatan dan perlindungan data pengguna kami selaras dengan syarat keperluan undang-undang dan amalan terbaik sepanjang masa. Selaras dengan komitmen kami terhadap pengguna kami, kami telah berusaha keras untuk memastikan bahawa Dropbox mematuhi GDPR, termasuk melantik Pegawai Perlindungan Data; menstruktur semula program privasi kami untuk menjamin bahawa pengguna boleh mengamalkan hak-hak penaklukan data mereka; merekodkan aktiviti pemprosesan data kami; dan mengukuhkan proses dalaman kami sekiranya berlaku pencerobohan keselamatan. Kami terus membuat pengubahsuaian untuk memastikan bahawa, apabila panduan lanjut diperkenalkan oleh penguat kuasa perlindungan data, proses dan amalan kami akan memenuhi atau melangkaui unsur-unsur tertentu GDPR.

Maklumat lanjut tentang amalan privasi Dropbox boleh didapati dalam Kertas Putih Perlindungan Privasi dan Data.

Adakah artikel ini berguna?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami cara kami boleh menambah baik kandungan.

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami cara artikel ini dapat membantu anda.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Jawapan komuniti

Cara lain untuk mendapatkan bantuan