Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Peraturan Umum Perlindungan Data 2016/679, atau GDPR, ialah satu peraturan Kesatuan Eropah yang menandakan perubahan ketara kepada rangka kerja sedia ada bagi memproses data peribadi individu di EU. GDPR memperkenalkan satu siri syarat-syarat baru atau diperluas yang dikenakan kepada syarikat-syarikat seperti Dropbox yang mengendalikan data peribadi. GDPR menggantikan Peraturan EU 95/46 EC, yang lebih dikenali sebagai Peraturan Perlindungan Data.

Bagaimanakah Dropbox mematuhi GDPR?

Dropbox komited kepada keselamatan dan perlindungan data pengguna kami selaras dengan syarat keperluan undang-undang dan amalan terbaik sepanjang masa. Selaras dengan komitmen kami dengan pengguna kami, kami telah berusaha keras untuk memastikan bahawa Dropbox mematuhi GDPR, termasuk melantik Pegawai Perlindungan Data; menstruktur semula program privasi kami untuk menjamin bahawa pengguna boleh mengamalkan hak-hak penaklukan data mereka; merekodkan aktiviti pemprosesan data kami; dan mengukuhkan proses dalaman kami sekiranya berlaku pencerobohan keselamatan. Kami terus membuat pengubahsuaian untuk memastikan bahawa, apabila panduan lanjut diperkenalkan oleh penguat kuasa perlindungan data, proses dan amalan kami akan memenuhi atau melangkaui unsur-unsur tertentu peraturan baru ini.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan