Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppdaterat Jan 22, 2024

Allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en EU-förordning som fastställer en rättslig ram för skydd av personuppgifter för personer registrerade i EU. GDPR är den viktigaste förordningen i europeisk lagstiftning om dataskydd sedan EU:s dataskyddsdirektiv från 1995, och många företag som driver affärer i Europa – inklusive Dropbox – har investerat mycket i GDPR-efterlevnad.
 

GDPR harmoniserar dataskyddslagar i hela Europa och uppdaterar dem i förhållande till den snabba tekniska utveckling som har skett under de senaste två decennierna. Den bygger på befintliga juridiska ramverk i EU, inklusive EU:s dataskyddsdirektiv, och introducerar nya förpliktelser och ansvarsområden för organisationer som hanterar personuppgifter, samt nya rättigheter för individer med avseende på deras personuppgifter. Organisationer som är etablerade i EU, samt organisationer som hanterar personuppgifter för registrerade personer i EU, måste följa GDPR.

Hur följer Dropbox GDPR?

Dropbox har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt juridiska krav och god praxis. Enligt vårt åtagande till våra användare har vi arbetat intensivt på att säkerställa att Dropbox efterlever GDPR och har utnämnt en dataskyddsansvarig, omformat vårt integritetsprogram för att säkerställa att användare kan utöva sina rättigheter som registrerad, dokumentera våra databehandlingsaktiviteter och stärka våra interna processer mot eventuella säkerhetsintrång. Allt eftersom ytterligare vägledning ges från dataskyddsmyndigheterna fortsätter vi också att göra ändringar för att se till att våra processer och vår praxis uppfyller eller överträffar specifika moment inom GDPR.

Mer information om Dropbox sekretessrutiner finns i vitboken Sekretess och dataskydd.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp