Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppdaterat Aug 04, 2023

Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, eller GDPR, är en förordning av Europeiska unionen som innebär en betydande förändring i det befintliga ramverket för behandling av enskilda personers personliga data inom EU. GDPR introducerar en rad nya eller utökade krav som gäller för företag som Dropbox som behandlar personliga data. GDPR ersatte EU:s direktiv 95/46 EG, eller Dataskyddsdirektivet.

Hur följer Dropbox GDPR?

Dropbox har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt juridiska krav och god praxis. Enligt vårt åtagande till våra användare har vi arbetat intensivt på att säkerställa att Dropbox efterlever GDPR och har utnämnt en dataskyddsansvarig, omformat vårt integritetsprogram för att säkerställa att användare kan utöva sina rättigheter som registrerad, dokumentera våra databehandlingsaktiviteter och stärka våra interna processer mot eventuella säkerhetsintrång.  Allt eftersom ytterligare vägledning ges från dataskyddsmyndigheterna fortsätter vi också att göra ändringar för att se till att våra processer och vår praxis uppfyller eller överträffar specifika moment inom de nya förordningarna.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Community Answers