Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppdaterat Jun 04, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en EU-förordning som fastställer en rättslig ram för skydd av personuppgifter för personer registrerade i EU. GDPR är den viktigaste förordningen i europeisk lagstiftning om dataskydd sedan EU:s dataskyddsdirektiv från 1995, och många företag som driver affärer i Europa – inklusive Dropbox – har investerat mycket i GDPR-efterlevnad.
 

GDPR harmoniserar dataskyddslagar i hela Europa och uppdaterar dem i förhållande till den snabba tekniska utveckling som har skett under de senaste två decennierna. Den bygger på befintliga juridiska ramverk i EU, inklusive EU:s dataskyddsdirektiv, och introducerar nya förpliktelser och ansvarsområden för organisationer som hanterar personuppgifter, samt nya rättigheter för individer med avseende på deras personuppgifter. Organisationer som är etablerade i EU, samt organisationer som hanterar personuppgifter för registrerade personer i EU, måste följa GDPR.

Hur följer Dropbox GDPR?

Dropbox har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt juridiska krav och god praxis. Enligt vårt åtagande till våra användare har vi arbetat intensivt på att säkerställa att Dropbox efterlever GDPR och har utnämnt en dataskyddsansvarig, omformat vårt integritetsprogram för att säkerställa att användare kan utöva sina rättigheter som registrerad, dokumentera våra databehandlingsaktiviteter och stärka våra interna processer mot eventuella säkerhetsintrång. Allt eftersom ytterligare vägledning ges från dataskyddsmyndigheterna fortsätter vi också att göra ändringar för att se till att våra processer och vår praxis uppfyller eller överträffar specifika moment inom GDPR.

Mer information om Dropbox sekretessrutiner finns i Dropbox Trust Center.

Få tillgång till Dropbox Trust Center

highlighter icon

Obs! Du kan inte använda din Dropbox-inloggning för att komma åt Dropbox Trust Center. 

Du måste logga in för att få tillgång till alla rapporter och dokumentation. Så här begär du åtkomst:

  1. Gå till trust.dropbox.com.
  2. Klicka på Få åtkomst uppe till höger.
  3. Ange din jobbmejl och klicka sedan på Fortsätt.
  4. Ange dina uppgifter och klicka på Skicka begäran.

När du väl har registrerat dig kan du få tillgång till privata och offentliga rapporter och dokument.

highlighter icon

Obs! Du kan behöva underteckna ett avtal för att få tillgång till vissa privata dokument, men detta kan enkelt göras inom Trust Center. 

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp