Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Zaktualizowano Jun 03, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO, to rozporządzenie UE ustanawiające nowe przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą. RODO to najważniejszy akt prawny UE dotyczący ochrony danych od czasu unijnej dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. Wiele firm prowadzących działalność w Europie, w tym Dropbox, zainwestowało znaczne środki w przestrzeganie RODO.
 

RODO harmonizuje przepisy dotyczące ochrony danych w całej Europie i dostosowuje je do szybkich zmian technologicznych, które obserwujemy w ciągu ostatnich dwóch dekad. Opiera się on na przeszłych ramach prawnych UE, w tym unijnej dyrektywie o ochronie danych, oraz nakłada nowe obowiązki i zobowiązania na organizacje przetwarzające dane osobowe. Wprowadza również nowe prawa klientów indywidualnych w odniesieniu do ich danych osobowych. Organizacje z siedzibą w UE, a także organizacje przetwarzające dane osobowe podmiotów danych w UE, są zobowiązane do przestrzegania RODO.

Jak Dropbox zapewnia zgodność z RODO?

Dropbox nieustannie dąży do skutecznego zabezpieczania i ochrony danych użytkowników zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami. Chcąc wypełnić nasze zobowiązanie wobec użytkowników, dołożyliśmy wielu starań, aby usługa Dropbox była zgodna z RODO: wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, zmodyfikowaliśmy nasz program ochrony prywatności tak, aby użytkownicy mogli wykonywać prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane, udokumentowaliśmy nasze czynności z zakresu przetwarzania danych oraz wzmocniliśmy procesy wewnętrzne na wypadek naruszenia zabezpieczeń. Ponadto na bieżąco wprowadzamy korekty, aby w miarę publikowania dalszych wskazówek przez władze odpowiedzialne za ochronę danych nasze procesy i praktyki spełniały lub przewyższały szczegółowe zapisy RODO.

Więcej informacji na temat działań Dropbox w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Centrum zaufania Dropbox.

Jak uzyskać dostęp do Centrum zaufania Dropbox

highlighter icon

Uwaga: nie możesz użyć swojego loginu Dropbox, aby uzyskać dostęp do Centrum zaufania Dropbox. 

Aby uzyskać dostęp do wszystkich raportów i dokumentacji, musisz się zalogować. Aby poprosić o dostęp:

  1. Przejdź pod adres trust.dropbox.com.
  2. Kliknij Uzyskaj dostęp w prawym górnym rogu.
  3. Wpisz służbowy adres e-mail i kliknij Kontynuuj.
  4. Wpisz swoje dane i kliknij Prześlij prośbę.

Po zarejestrowaniu możesz uzyskać dostęp do prywatnych i publicznych raportów oraz dokumentów.

highlighter icon

Uwaga: w celu uzyskania dostępu do niektórych prywatnych dokumentów może być konieczne podpisanie umowy o zachowaniu poufności, ale można to łatwo zrobić w Centrum zaufania. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.