Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które stanowi istotną zmianę w ustawodawstwie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na terenie UE. RODO wprowadza szereg nowych lub zaostrzonych wymagań, które dotyczą firm takich jak Dropbox mających do czynienia z danymi osobowymi. RODO zastąpiło unijną dyrektywę 95/46 WE, lepiej znaną jako dyrektywa o ochronie danych.

Jak Dropbox zapewnia zgodność z RODO?

Dropbox nieustannie dąży do skutecznego zabezpieczania i ochrony danych użytkowników zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami. Chcąc wypełnić nasze zobowiązanie wobec użytkowników, dołożyliśmy wielu starań, aby usługa Dropbox była zgodna z RODO: wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, zmodyfikowaliśmy nasz program ochrony prywatności tak, aby użytkownicy mogli wykonywać prawa przysługujące „osobie, której dotyczą dane”, udokumentowaliśmy nasze czynności z zakresu przetwarzania danych oraz wzmocniliśmy procesy wewnętrzne na wypadek naruszenia zabezpieczeń.  Ponadto na bieżąco wprowadzamy korekty, aby w miarę publikowania dalszych wskazówek przez władze odpowiedzialne za ochronę danych nasze procesy i praktyki spełniały lub przewyższały szczegółowe zapisy nowego rozporządzenia.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.