Często zadawane pytania o daty modyfikacji plików i folderów

Data modyfikacji pliku lub folderu reprezentuje ostatnią aktualizację tego pliku lub folderu. Jeśli masz problemy z datami modyfikacji plików lub folderów, sprawdź te często zadawane pytania.

Jak wyświetlić datę modyfikacji pliku lub folderu?

Możesz zobaczyć datę modyfikacji pliku w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox lub aplikacji mobilnej Dropbox. Datę modyfikacji folderu można jednak wyświetlić tylko w aplikacji komputerowej Dropbox.

Aby wyświetlić datę modyfikacji pliku w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na lewym pasku bocznym.
 3. Kliknij menu rozwijane obok nagłówka drugiej kolumny.
 4. Kliknij Zmodyfikowano.

Aby wyświetlić datę modyfikacji pliku w aplikacji mobilnej Dropbox:

iOS:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij Pliki.
 3. Kliknij „ (wielokropek) obok nazwy pliku.
 4. Pod nazwą pliku powinna być widoczna data modyfikacji.

Android:

 1. Otwórz aplikację Dropbox i stuknij przycisk menu znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu (oznaczony trzema poziomymi kreskami).
 2. Stuknij Pliki.
 3. Pod nazwą pliku powinna być widoczna data modyfikacji.

Aby wyświetlić datę modyfikacji pliku lub folderu w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 2. W kolumnie Data modyfikacji powinna być widoczna data modyfikacji plików i folderów.

Co zmienia datę modyfikacji pliku?

Data modyfikacji pliku zostanie zaktualizowana na wszystkich urządzeniach i w witrynie dropbox.com, jeśli edytujesz plik na koncie Dropbox lub inny użytkownik edytuje plik w folderze udostępnionym.

W niektórych przypadkach, takich jak te wymienione poniżej, data modyfikacji pliku zmieni się tylko na urządzeniu, na którym był on edytowany, i nie zostanie zsynchronizowana z innymi urządzeniami.

 • Jeśli pobierzesz plik z witryny dropbox.com na swoje urządzenie, data modyfikacji pliku na tym urządzeniu zmieni się na datę pobrania, ale nie zsynchronizuje się z innymi urządzeniami.
 • Jeśli ręcznie zmienisz datę modyfikacji pliku w aplikacji komputerowej Dropbox bez wprowadzania zmian w zawartości pliku, data modyfikacji pliku na tym urządzeniu zmieni się na ustawioną, ale nie zsynchronizuje się z innymi urządzeniami.

Uwaga: data modyfikacji pliku nie zmieni się, jeśli zmienisz stan synchronizacji inteligentnej pliku.

Czy Dropbox zachowa datę modyfikacji pliku lub folderu, jeśli prześlę go na konto lub pobiorę z niego konto?

Aby zachować datę modyfikacji pliku, prześlij lub pobierz plik za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox

Uwaga: data modyfikacji pliku nie zostanie zachowana, jeśli plik zostanie przesłany lub pobrany za pośrednictwem witryny dropbox.com lub urządzenia mobilnego.

Dlaczego data modyfikacji mojego folderu różni się w zależności od urządzenia? 

Po wykonaniu określonych działań na folderze w aplikacji komputerowej Dropbox data modyfikacji folderu jest aktualizowana na tym komputerze, ale nie jest synchronizowana z innymi urządzeniami. Następujące działania mogą spowodować konflikt dat modyfikacji:

 • Pobierasz folder z witryny dropbox.com na swoje urządzenie.
  • Data modyfikacji folderu na tym urządzeniu zmieni się na datę pobrania, ale nie będzie synchronizowana z innymi urządzeniami
 • Zmieniasz stan synchronizacji inteligentnej folderu.
  • Data modyfikacji folderu na urządzeniu używanym do zmiany stanu synchronizacji inteligentnej zmieni się na czas edycji stanu synchronizacji inteligentnej, ale nie będzie synchronizowana z innymi urządzeniami
 • Ręcznie zmieniasz datę modyfikacji w aplikacji komputerowej Dropbox bez wprowadzania zmian w folderze
  • Data modyfikacji folderu na tym urządzeniu zmieni się na datę pobrania, ale nie będzie ona synchronizowana z innymi urządzeniami
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.