Przenoszenie folderu Dropbox do nowej lokalizacji

Folder Dropbox możesz przenieść do dowolnej lokalizacji na wewnętrznym lub zewnętrznym dysku twardym przy użyciu aplikacji komputerowej Dropbox.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w bezproblemowym udostępnianiu folderów.

Uwagi przed rozpoczęciem

 • Korzystaj z tego samego dysku twardego: Jeśli zdecydujesz się przenieść folder, wybierz lokalizację na tym samym dysku co system operacyjny. Dropbox nie będzie działać prawidłowo, jeśli folder Dropbox stanie się niedostępny, a może się tak zdarzyć, jeśli folder ten znajduje się na dysku zewnętrznym, który zostanie odłączony.
 • Korzystaj z obsługiwanego systemu plików: Przeniesienie folderu Dropbox do dysku z systemem plików nieobsługiwanym w danym systemie operacyjnym spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi obsługiwanych systemów plików w używanym systemie operacyjnym.
 • Unikaj sieciowych systemów plików: Dropbox nie jest zgodny z sieciowymi systemami plików, ponieważ nie wysyłają one wiadomości, kiedy pliki ulegną zmianie. Kiedy Dropbox się uruchamia, wykonuje pogłębiony skan plików, wykrywa zmiany i je synchronizuje. Zazwyczaj Dropbox czeka jednak na „zdarzenia aktualizacji plików”, które są przesyłane tylko przez fizycznie podłączone dyski.
 • Problemy z dyskami zewnętrznymi: Jeśli przenosisz folder Dropbox na dysk zewnętrzny, musi on być dostępny podczas uruchamiania komputera i przed uruchomieniem aplikacji Dropbox. Jeśli aplikacja komputerowa Dropbox uruchomi się, zanim taki dysk zostanie zamontowany i rozpoznany przez komputer, pojawi się błąd. Jeśli Dropbox nie będzie w stanie odnaleźć swojego folderu, da Ci możliwość ponownego zalogowania się na konto lub wyjścia z programu.
  • Jeśli dysk zewnętrzny zostanie odłączony od komputera podczas działania aplikacji Dropbox, istnieje niewielkie – ale rzeczywiste – ryzyko, że aplikacja zacznie usuwać pliki, zanim wykryje, że cały dysk został odłączony.
 • Nośniki wymienne: Karty SD ani jakiekolwiek urządzenia, które system operacyjny uważa za „nośnik wymienny”, nie są obsługiwane jako lokalizacje folderu Dropbox. Dropbox działa najlepiej, jeśli jest umieszczony na głównym dysku wewnętrznym komputera lub na fizycznie podłączonym zewnętrznym dysku twardym. Dropbox zapewnia bezpośrednią obsługę tylko wtedy, gdy folder znajduje się na głównym dysku wewnętrznym komputera.

Weź te potencjalne problemy pod uwagę przy wyborze nowej lokalizacji dla Dropbox. W razie dalszych pytań zajrzyj do materiałów dotyczących Twojego systemu operacyjnego.

Przenoszenie folderu Dropbox

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Synchr.
 3. Kliknij Przenieś... (Linux i Windows) lub lokalizacja Dropbox (macOS).
 4. Wybierz nową lokalizację folderu Dropbox.
 5. Dropbox przeniesie Twój folder i jego zawartość do nowej lokalizacji.

Jeśli masz połączone konta Dropbox , zobaczysz oba swoje konta Dropbox. Przed zmianą lokalizacji folderu Dropbox wybierz prawidłową kartę.

Folder Dropbox zachowa taką samą nazwę jak poprzednia i nie może ona być zmieniana podczas przenoszenia. Dropbox nie będzie synchronizować Twojego folderu, jeśli zostanie mu ręcznie zmieniona nazwa lub zostanie on przeniesiony za pośrednictwem systemu operacyjnego. Jeśli Dropbox straci namiar na Twój folder, będzie próbował ponownie zsynchronizować go w całości przy użyciu informacji o jego ostatnim znanym położeniu.

macOS: Ręczne przenoszenie folderu Dropbox z powrotem do lokalizacji domyślnej

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Synchr.
 3. Kliknij listę rozwijaną obok pola Lokalizacja folderu Dropbox.
 4. Wybierz Inne…
 5. Otwórz listę Programy.
 6. Kliknij menu rozwijane Programy i wybierz dysk twardy.
 7. Otwórz folder Użytkownicy.
 8. Wybierz nazwę użytkownika komputera (prawdopodobnie będzie przy niej umieszczona ikona domu).
 9. Kliknij Wybierz.
 10. Potwierdź przeniesienie, klikając Przenieś.

Windows: Ręczne przenoszenie folderu Dropbox z powrotem do lokalizacji domyślnej

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Synchr.
 3. W sekcji Lokalizacja folderu Dropbox kliknij Przenieś.
 4. W polu tekstowym Folder: wpisz „$Home”.
 5. Kliknij OK.
 6. Pojawi się prośba o potwierdzenie zamiaru przeniesienia folderu Dropbox. Kliknij OK.

Nie mogę przenieść folderu Dropbox do nowej lokalizacji – co należy zrobić?

Jeśli przenosisz folder Dropbox do nowej lokalizacji, możesz zobaczyć błędy, jeśli zaszły poniższe okoliczności:

Nowa lokalizacja jest na nośniku wymiennym

Jeśli przenosisz swój folder Dropbox i wybrana lokalizacja znajduje się na nośniku wymiennym (jak np. napęd USB lub karta pamięci), Dropbox może nie być w stanie utworzyć tam swojego folderu.

Zdecydowanie zalecamy wybrać lokalizację na dysku wewnętrznym. Jeśli folder Dropbox znajdzie się na nośniku wymiennym i nośnik ten stanie się niedostępny, mogą wystąpić problemy, w tym:

 • Niepożądane usunięcia
 • Słabą wydajność synchronizacji
 • Problemy z rozszerzonymi atrybutami
 • Niekompatybilność systemu plików

Pliki lub foldery są w użyciu

Dropbox nie będzie w stanie przenieść niektórych plików do nowej lokalizacji, jeśli są one używane w innych aplikacjach. Aby rozwiązać ten problem, przed przystąpieniem do utworzenia folderu Dropbox w nowym miejscu zamknij wszystkie aplikacje mające dostęp do plików w folderze Dropbox.

Problem z ustawieniami konfiguracji

Możesz przywrócić ustawienia konfiguracji, wylogowując się, a następnie logując się z powrotem na konto Dropbox w aplikacji komputerowej Dropbox. Przywróci to wszystkie ustawienia, które mogły zostać zmienione, bez wpływu na pliki i bez ich usuwania. 

Na dysku twardym lub w miejscu docelowym folderu Dropbox jest za mało miejsca

Jeśli nie można było przenieść folderu Dropbox do nowej lokalizacji, być może na dysku zewnętrznym nie ma dość miejsca na wszystkie dane przechowywane w folderze Dropbox. Aby sprawdzić, czy problem ten odnosi się do Ciebie, sprawdź dostępne miejsce na dysku twardym. Jeśli na Twoim dysku jest bardzo mało miejsca, musisz je zapewnić, aby poprawnie przenieść zawartość Twojego folderu Dropbox do nowej lokalizacji.

Korzystasz z dowiązań symbolicznych (symlinks) lub plików z odwołaniem

Zdecydowanie odradzamy metody, które dodają do folderu Dropbox pliki z odwołaniem (łącza symboliczne, punkty połączenia lub foldery sieciowe). Oprócz zakłóceń w tworzeniu folderu Dropbox w nowej lokalizacji, korzystanie z plików z odwołaniem powoduje duże użycie CPU, słabą wydajność synchronizacji, problemy z uprawnieniami i rozbieżności w wykorzystaniu miejsca.

Występują nieprawidłowe uprawnienia do folderów

Jeśli nie było możliwe przeniesienie folderu Dropbox do nowej lokalizacji, być może wystąpił problem z uprawnieniami. W szczególności:

 • Foldery w Twoim Dropbox nie mają odpowiednich uprawnień
 • Miejsce docelowe, do którego próbujesz przenieść swój folder Dropbox nie ma odpowiednich uprawnień.

Jeśli jedna z powyższych przyczyn odnosi się do Twojej sytuacji, wykonaj poniższe instrukcje, aby rozwiązać problemy z uprawnieniami plików. Jeśli wykonanie tych czynności nie odniesie skutku, skontaktuj się z twórcą oprogramowania, które wykorzystujesz na swoim komputerze lub zewnętrznym dysku twardym, aby ustalić przyczynę.

Kliknij swój system operacyjny, aby wyświetlić instrukcje:

 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając prawym przyciskiem myszy menu Dropbox znajdujące się na pasku menu i wybierając Zakończ.
 2. Otwórz okno terminala, a następnie skopiuj i wklej do niego podany poniżej wiersz (dokładnie tak, jak napisano poniżej):
 3. sudo chown "$USER" "$HOME"

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox

  sudo chattr -R -i ~/Dropbox

  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 4. Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji ~/Dropbox, upewnij się, że zmieniłeś(aś) wszystkie powyższe odniesienia do właściwej lokalizacji.
 5. Uruchom ponownie Dropbox, przechodząc do menu Internet w Aplikacjach.
 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając ikonę Dropbox na pasku menu, klikając zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie klikając Zakończ.
 2. Otwórz Terminal (mieści się w /Applications/Utilities/Terminal)
 3. Skopiuj i wklej następujące linijki do Terminala, jedna po drugiej i naciśnij Return po każdej kolejnej.
  • Pamiętaj, aby skopiować i wkleić te polecenia, zamiast wpisywać je ręcznie. Wpisanie nieprawidłowej komendy może spowodować szkody na komputerze
 4. Po wprowadzeniu pierwszego polecenia zostanie wyświetlony monit o hasło użytkownika komputera (nie o Twoje hasło do Dropbox). Należy pamiętać, że pole hasła w panelu pozostaje puste podczas wpisywania hasła. Po wpisaniu go, naciśnij Return.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master 

  sudo chown "$USER" "$HOME" 

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox 

  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox 

  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 6. Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji ~/Dropbox, upewnij się, że zmieniłeś(aś) wszystkie powyższe odniesienia do właściwej lokalizacji.
 7. Ponownie uruchom aplikację Dropbox. Aplikacja Dropbox znajduje się w folderze Aplikacje.

Uwaga: Aby zmodyfikować polecenia tak, by wskazywały prawidłową lokalizację, musisz zmodyfikować ścieżkę folderu Dropbox zgodnie z katalogiem informacji o hoście.

 • Jeśli folder nie znajduje się w /Users/USERNAME/Dropbox​, zastąp ~/Dropbox​ pełną lokalizacją zgodnie z informacją o hoście na danym komputerze.
 • Na przykład jeśli ścieżka Dropbox to /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team),​ wszystkie wpisy ~/Dropbox​ powinny zostać zastąpione /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team)
 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając ikonę Dropbox na pasku zadań, klikając zdjęcie profilowe lub inicjały, a następnie klikając Wyjdź z aplikacji Dropbox.
 2. Naciśnij klawisz Windows+R (jednocześnie), wpisz cmd i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.
 3. Skopiuj i wklej następujące linijki do Wiersza poleceń, jedna po drugiej i naciśnij Enter po każdej kolejnej.
  • Pamiętaj, aby skopiować i wkleić te polecenia, zamiast wpisywać je ręcznie. Wpisanie nieprawidłowej komendy może spowodować szkody na komputerze
  • Wklej klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając komendę Wklej
 4. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 5. Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji C:\Users\TwójUżytkownik\Dropbox, zmodyfikuj pierwsze polecenie, aby na niego wskazywało. Na przykład, jeśli Twój Dropbox jest w lokalizacji D:\Dropbox - komenda będzie wyglądać następująco:
 6. icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 7. Pozostałe komendy powinny pozostać niezmienione. Weź pod uwagę, że w zależności od wielkości Dropbox ta operacja może zająć trochę czasu, aby mogła się zakończyć. Oczekuj więc ponownego pojawienia się monitu "C:\".
 8. Zrestartuj Dropbox, otwierając menu Start, wybierając Programy i kolejno Dropbox.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.