Migracja plików przy użyciu aplikacji Dropbox oraz Lenovo Migration Assistant

Ten artykuł szczegółowo opisuje sposób migracji plików z jednego komputera na nowy komputer Lenovo przy użyciu aplikacji Dropbox oraz Lenovo Migration Assistant. Aby zacząć:

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikacje Dropbox oraz Lenovo Migration Assistant na Twoim nowym komputerze Lenovo
 • Upewnij się, że aplikacja komputerowa Dropbox jest zainstalowana zarówno na starym, jak i na nowym komputerze; jeśli instalacja aplikacji się powiodła, na dysku twardym obu komputerów widoczny jest folder Dropbox, a na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) widoczna jest ikona Dropbox

Zanim zaczniesz

 • Jeśli masz dużą liczbę plików, rozważ ustawienie ich priorytetów, aby pliki używane codziennie zostały poddane migracji przed plikami zarchiwizowanymi
 • Rozważ również migrację plików w partiach lub przeprowadzenie migracji w nocy albo w weekend
 • Upewnij się, że komputer na który przeprowadzasz migrację ma odpowiednią ilość wolnego miejsca na dysku (aplikacja komputerowa Dropbox tworzy domyślnie kopię plików na dysku komputera)
 • Sprawdź ilość miejsca na swoim koncie Dropbox oraz rozważ zmianę taryfy na wyższą, jeśli to konieczne (domyślnie konta Basic zapewniają 2 GB miejsca, natomiast konta Plus zapewniają 2 TB miejsca)
 • Jeśli chcesz usunąć pliki ze starego komputera lub zamierzasz całkowicie wymazać dysk twardy, wyloguj się najpierw z Dropbox na tym komputerze oraz odinstaluj aplikację komputerową Dropbox (dzięki temu synchronizowane pliki nie zostaną usunięte z Dropbox ani z nowego komputera)

Migrowanie plików z jednego komputera na inny

 1. Na komputerze z którego przeprowadzasz migrację otwórz Eksplorator plików i przejdź do plików lub folderów, których migrację chcesz przeprowadzić. Przeciągnij i upuść te pliki lub foldery do folderu Dropbox na dysku twardym.
 2. Jeśli komputer z którego przeprowadzasz migrację jest połączony z Internetem, te pliki i foldery zostaną przesłane do Twojego konta Dropbox w chmurze.
 3. Te pliki i foldery zostaną również zsynchronizowane z nowym komputerem, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Komputer na który przeprowadzasz migrację ma połączenie z Internetem
  • Jesteś zalogowany(a) do aplikacji komputerowej Dropbox na obu komputerach przy użyciu tego samego konta

Ukończenie migracji sygnalizowane jest pojawieniem się zielonego kółka z ikoną zaznaczenia obok plików i folderów w folderze Dropbox na nowym komputerze. Ikona Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) wyświetla również etykietę Aktualny. Pliki i foldery powinny być wówczas widoczne na obu komputerach.

W trakcie oraz po zakończeniu migracji

 • Czas migracji zależy od liczby migrowanych plików oraz od szybkości połączenia z Internetem (w razie potrzeby możesz kontrolować wykorzystanie przepustowości)
 • Podczas trwania procesu migracji nie wylogowuj się, nie zmieniaj ustawień ani nie wyłączaj żadnego z komputerów (aplikacja komputerowa może wykonywać synchronizację tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany)
 • Jeśli utracisz dostęp do Internetu podczas migracji, Dropbox po prostu wstrzyma synchronizację i wznowi ją, gdy połączenie znów będzie dostępne
 • Możesz sprawdzić stan synchronizacji w dowolnym momencie, korzystając z aplikacji komputerowej
 • Domyślnie Dropbox będzie próbował pobrać wszystkie foldery z Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby określone foldery zajmowały miejsce na komputerze, możesz użyć synchronizacji wybiórczej, aby przechowywać je tylko w chmurze. Zanim jednak opcja synchronizacji wybiórczej stanie się dostępna, być może trzeba będzie zaczekać, aż Dropbox zakończy początkową synchronizację plików.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.