Dropbox for Salesforce: zaawansowane ustawienia administratora

Zaktualizowano Dec 19, 2023

Po skonfigurowaniu Dropbox dla Salesforce ze standardową konfiguracją warto dostosować integrację Dropbox dla Salesforce zgodnie z opisem w tym artykule.

Użyj niestandardowych lub standardowych obiektów poza domyślną konfiguracją

Aby użyć niestandardowych obiektów lub obiektów spoza tych zawartych w konfiguracji domyślnej (Account, Contact, Case, Opportunity, Lead – konto, kontakt, sprawa, szansa, potencjalny klient), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Setup.
 3. W sekcji Platform Tool kliknij opcję Custom Code.
 4. Kliknij Visualforce Pages.
 5. Na liście stron kliknij New.
 6. Dodaj etykietę (Label) i nazwę (Name) dla swojej strony Visualforce.
 7. Zastąp znacznik Visualforce jedną z dwóch poniższych opcji kodu. Wartość standardController należy zastąpić nazwą obiektu API. W przypadku obiektu standardowego nazwa API jest taka sama jak nazwa obiektu standardowego. Na przykład nazwa API obiektu „Contracts” to „Contract”.
   

Dropbox for [Object]:

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
Całość Dropbox for [Object]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
 <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" />
</apex:page>
 1. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build kliknij opcję Develop.
 4. Kliknij Visualforce Pages.
 5. Na liście stron kliknij New.
 6. Dodaj etykietę (Label) i nazwę (Name) dla swojej strony Visualforce.
 7. Zastąp znacznik Visualforce kodem wyszczególnionym powyżej. Wartość standardController należy zastąpić nazwą obiektu API. W przypadku obiektu standardowego nazwa API jest taka sama jak nazwa obiektu standardowego. Na przykład nazwa API obiektu „Contracts” to „Contract”.
 8. Kliknij Zapisz.

Aby zaktualizować układ obiektu za pomocą utworzonej powyżej strony Visualforce, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Kliknij Object Manager.
 2. Wybierz obiekt, który chcesz edytować.
 3. Kliknij Page Layouts.
 4. Wybierz układ, który chcesz edytować.
 5. W górnym okienku ustawień przeciągnij i upuść pole Section na stronę.
 6. Wypełnij pole Section Name i wybierz układ jako jedną kolumnę.
 7. Kliknij OK.
 8. Przejdź do pozycji Visualforce Pages oraz przeciągnij i upuść odpowiednią stronę do sekcji Dropbox.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Gdy elementy Visualforce Pages zostaną dodane, kliknij ikonę klucza.
 11. Na stronie opcji ustaw we właściwościach strony Visualforce szerokość 100% i wysokość 400 pikseli oraz zaznacz pole Show scrollbars.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 2. W lewym górnym pasku wyszukiwania wyszukaj „ObjectManager”.
 3. Wybierz obiekt, który chcesz edytować i kliknij Page Layouts po lewej stronie.
 4. Obok układu, na którym chcesz pracować, kliknij strzałkę menu i wybierz Edit.
 5. W górnym okienku ustawień przeciągnij i upuść pole Section na stronę.
 6. Wypełnij pole Section Name i wybierz układ jako jedną kolumnę.
 7. Kliknij OK.
 8. Przejdź do Visualforce Pages oraz przeciągnij i upuść odpowiednią stronę do sekcji Dropbox.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Gdy elementy Visualforce Pages zostaną dodane, kliknij ikonę klucza.
 11. Na stronie opcji ustaw we właściwościach strony Visualforce szerokość 100% i wysokość 400 pikseli oraz zaznacz pole Show scrollbars.

Następnie skonfiguruj nowy element wyzwalający dla obiektu niestandardowego lub niebędącego domyślnym, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Setup.
 3. Wybierz Object Manager w sekcji Objects and Fields.
 4. Wybierz obiekt niestandardowy. 
 5.  Kliknij Triggers.
 6. Kliknij New.
 7. Skopiuj następujący blok kodu do pola wpisu, podając odpowiednie nazwy.
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) {
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new);
    }
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old);
    }
  
  }

Jeśli nie korzystasz z Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby skonfigurować wyzwalacz obiektu personalizowanego:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build kliknij Create.
 4. Wybierz Objects.
 5. Wybierz obiekt niestandardowy.
 6.  W sekcji Triggers kliknij New.
 7. Skopiuj powyższy blok kodu do pola wpisu, podając odpowiednie nazwy.

Aby rozwiązać problem z pokryciem kodu, wykonaj poniższe kroki: 

 1. Dodaj następujący kod jako niestandardową klasę Apex o nazwie CustomTests w niestandardowym zbiorze zmian:
@isTest
public class CustomTest
{
 static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() {
   <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test');
   insert a;
   Test.startTest();
   a.Name = 'new test';
   update a;
   Test.stopTest();
   system.assertEquals('new test', a.name);
 }
}
 1. Ponownie uruchom wszystkie testy w opcji Developer Console.

Włącz Dropbox dla Salesforce w usłudze Salesforce1 Mobile

Aby korzystać z Dropbox for Salesforce w usłudze Salesforce1 Mobile, należy dodać kartę mobilną do widoku strony.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Settings.
 3. W sekcji Platform Tools kliknij Objects and Fields.
 4. Kliknij Object Manager.
 5. Wybierz obiekt, który chcesz edytować.
 6. Kliknij Page Layouts.
 7. Wybierz układ, który chcesz edytować.
 8. Przewiń w dół do sekcji Mobile Cards (tylko w Salesforce1).
 9. W polu ustawień u góry ekranu kliknij Visualforce Pages.
 10. Przeciągnij i upuść Mobile Dropbox for [Object] do sekcji Mobile Cards (tylko w Salesforce1).
 11. Kliknij Zapisz.

Następnie możliwe będzie udostępnianie niestandardowych obiektów w Salesforce1 Mobile. Aby niestandardowe obiekty były zgodne z Salesforce1 mobile, należy najpierw włączyć tę funkcję podczas konfigurowania strony Visualforce. Wykonaj poniższe czynności, aby umożliwić wyświetlanie obiektów niestandardowych:

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Settings.
 3. W sekcji Platform Tool kliknij opcję Custom Code.
 4. Kliknij Visualforce Pages.
 5. Kliknij New.
 6. Nadaj stronie etykietę (Label) oraz  nazwę (Name).
 7. Zaznacz pole Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages.
 8. Skopiuj i wklej kod poprzedzający te instrukcje, zastępując wstawianą nazwę interfejsu API nazwą obiektu API
 9. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build kliknij Customize.
 4. Wybierz obiekt, który chcesz edytować w sekcji Customize, a następnie kliknij przycisk Page Layouts.
 5. Obok układu, na którym chcesz pracować, kliknij Edit (Edytuj).
 6. Przewiń w dół do sekcji Mobile Cards (tylko w Salesforce1).
 7. W polu ustawień u góry ekranu kliknij Visualforce Pages.
 8. Przeciągnij i upuść Mobile Dropbox for [Object] do sekcji Mobile Cards (tylko w Salesforce1).
 9. Kliknij Zapisz.
   

Następnie możliwe będzie udostępnianie niestandardowych obiektów w Salesforce1 Mobile. Aby niestandardowe obiekty były zgodne z Salesforce1 mobile, należy najpierw włączyć tę funkcję podczas konfigurowania strony Visualforce. Wykonaj poniższe czynności, aby umożliwić wyświetlanie obiektów niestandardowych:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build kliknij opcję Develop.
 4. Kliknij Visualforce Pages.
 5. Na liście stron kliknij New.
 6. Dodaj etykietę (Label) i nazwę (Name) dla swojej strony Visualforce.
 7. Nadaj stronie etykietę (Label) oraz nazwę (Name).
 8. Zaznacz pole Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages.
 9. Skopiuj i wklej poniższy kod, zastępując wstawianą nazwę interfejsu API nazwą obiektu API.
 10. Kliknij Zapisz.

<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >
</apex:page>

Znajdź nazwę interfejsu Salesforce Object API

Każdy obiekt w Salesforce ma swoją nazwę API. Jeśli pracujesz z obiektami niestandardowymi, możesz znaleźć nazwę API, wykonując poniższe instrukcje.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build w lewej kolumnie, kliknij Create.
 4. Kliknij Objects w opcjach listy rozwijanej.
 5. Kliknij nazwę obiektu.
 6. Po kliknięciu etykiety obiektu zobaczysz jego nazwę API.

Tworzenie szablonów rekordów obiektów

Dropbox for Salesforce może zbudować dla Ciebie strukturę folderów za pomocą „folderów szablonowych”. Te foldery łączą Twoje rekordy Salesforce z folderami na Twoim koncie Dropbox.

Foldery utworzone przez Dropbox for Salesforce domyślnie będą puste. Jeśli zechcesz, aby zawierały własną strukturę podfolderów, możesz użyć funkcji folderów szablonowych.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Sprawdź, który adres e-mail jest połączony z Dropbox for Salesforce.
  • Kliknij kartę Dropbox Options na swoim koncie Salesforce, gdzie możesz zobaczyć adres e-mail
 3. W witrynie dropbox.com otwórz folder Salesforce Documents.
 4. Kliknij nazwę folderu obiektu, na którym chcesz pracować.
 5. Utwórz nowy folder i nazwij go „szablon”.
 6. Utwórz własną strukturę, dodając pliki i foldery do folderu szablon.
 7. W Salesforce, kliknij kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox).
 8. Przewiń w dół do Standard Object Settings i kliknij Edit.
 9. Zaznacz pole Enable Templates obok obiektu, na którym chcesz pracować.
 10. Kliknij Zapisz.
highlight icon

Uwagi :

 • Foldery szablonowe nie zmieniają się wstecz. Każda struktura folderu stworzona przez Ciebie przed nowym szablonem struktury folderu pozostanie nienaruszona.
 • Aby uruchomić generowanie szablonu w rekordzie, dodaj jakiś plik do folderu Dropbox tego rekordu w folderze Salesforce Documents w swoim Dropbox.
 • Foldery szablonów działają tylko w przypadku obiektów znajdujących się w publicznym folderze „Salesforce Documents”. Obecnie nie są kompatybilne z obiektami w folderze „Private Salesforce Documents”.
 • Foldery szablonów nie działają w przypadku obiektów niestandardowych ani obiektów z konwencją nazewnictwa.

Śledź nazwy rekordów Salesforce

Domyślnie, zmiana nazwy rekordu Salesforce nie zmieni nazwy folderu w Dropbox. Możesz jednak włączyć automatyczną zmianę nazwy, co gwarantuje, że zmiana nazwy folderu w Dropbox for Salesforce spowoduje również zmianę nazwy folderu w Dropbox.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij kartę Dropbox Options.
 3. Przewiń w dół do Standard Object Settings i kliknij Edit.
 4. Kliknij Follow Salesforce Record Names obok obiektów, dla których chcesz włączyć automatyczną zmianę nazwy.
 5. Kliknij Zapisz.
highlight icon

Uwagi :

 • Jeśli jesteś w folderze udostępnionym z włączoną automatyczną zmianą nazwy, Dropbox for Salesforce zaktualizuje nazwy rekordów dla każdego w tym folderze.
 • W przypadku obiektów standardowych można domyślnie skonfigurować automatyczną zmianę nazwy. W przypadku obiektów niestandardowych musisz skonfigurować wyzwalacz dla tego obiektu niestandardowego, jak pokazano w sekcji Use custom objects (Użyj obiektów niestandardowych) powyżej.

Modyfikacja ustawień udostępniania

Administratorzy Salesforce mogą skonfigurować Dropbox for Salesforce, aby działał zgodnie z ich istniejącym modelem bezpieczeństwa Salesforce. Domyślnie Dropbox for Salesforce jest zgodny z modelem bezpieczeństwa Salesforce.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia udostępniania integracji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij kartę Dropbox Options.
 3. Przewiń w dół do Standard Object Settings i kliknij Edit.
 4. Zaznacz pole wyboru Follow Salesforce Sharing obok obiektów, które chcesz podłączyć.
 5. Kliknij Zapisz.
highlight icon

Uwagi :

 • Jeśli masz włączoną opcję Follow Salesforce Sharing (Postępuj zgodnie z udostępnianiem w Salesforce) dla obiektów z domyślnym ustawieniem prywatnego udostępniania w całej organizacji, po dodaniu plików/folderów do nowych rekordów zostanie utworzony folder Private Salesforce Documents. Ten folder zostanie dodany tylko do konta Dropbox właściciela rekordu.
 • Nowe ustawienia zabezpieczeń nie działają wstecz, tak więc foldery utworzone przed wprowadzeniem zmian ustawień zabezpieczeń nie będą stosować się do nowych ustawień bezpieczeństwa.
 • Ustawienia udostępniania Salesforce można znaleźć tutaj: Setup > Security > Sharing Settings.
 • Folder „Salesforce Documents” trzeba będzie udostępnić wszystkim użytkownikom Dropbox for Salesforce w zespole. 
 • Tylko użytkownicy Salesforce, którzy mają dostęp do prywatnego obiektu Salesforce, zobaczą zawartość Dropbox poprzez integrację z Dropbox for Salesforce.

Ograniczanie dostępu tylko do swojego zespołu

Administratorzy Salesforce mogą zarządzać sposobem, w jaki użytkownik Salesforce łączy Dropbox z Salesforce.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij kartę Dropbox Options.
 3. Przewiń w dół do sekcji Dropbox Business i kliknij Restrict login to Business accounts.
 4. Kliknij Edit (Edytuj).
 5. W sekcji Dropbox Business Access zaznacz opcję Team Members Only.
 6. Kliknij Zapisz.

Przyznawanie dostępu użytkownikom Salesforce

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Setup.
 3. W sekcji Administration kliknij Users.
 4. Kliknij Profiles.
 5. Kliknij nazwę profilu, który chcesz edytować.
 6. Przewiń w dół do sekcji Enabled Visualforce Page Access i kliknij Edit.
 7. Wybierz wszystkie strony, które zaczynają się od „Dropbox_for_SF”.
 8. Kliknij strzałkę Add.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Na stronie profilu, na którym pracujesz, przejedź w dół do sekcji Enabled Apex Class Access i kliknij Edit.
 11. Wybierz wszystkie klasy, które zaczynają się od Dropbox_for_SF.
 12. Kliknij strzałkę Add.
 13. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. Przejdź do sekcji Administer i kliknij Manage Users.
 4. Kliknij Profiles.
 5. Kliknij nazwę profilu, który chcesz edytować.
 6. Przewiń w dół do sekcji Enabled Visualforce Page Access i kliknij Edit.
 7. Wybierz wszystkie strony, które zaczynają się od „Dropbox_for_SF”.
 8. Kliknij strzałkę Add.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Na stronie profilu, na którym pracujesz, przejedź w dół do sekcji Enabled Apex Class Access i kliknij Edit.
 11. Wybierz wszystkie klasy, które zaczynają się od wbdbox.
 12. Kliknij strzałkę Add.
 13. Kliknij Zapisz.

Tworzenie własnych struktur nazw folderów

Dropbox for Salesforce może utworzyć strukturę folderów, która odzwierciedla konfigurację Salesforce w Dropbox. Administratorzy mogą jednak zmienić strukturę domyślną lub konwencję nazewnictwa utworzonych folderów według metody object-by-object.

Standardowe nazewnictwo dla obiektów „Contact” to Imię, Nazwisko. Możesz jednak zmienić to na Nazwisko, Imię. Jeśli wprowadzisz tę zmianę, ustawienia nazewnictwa będą zgodne z preferencjami nazewnictwa podczas tworzenia.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Setup.
 3. W sekcji Platform Tools kliknij Objects and Fields.
 4. Kliknij Object Manager.
 5. Wybierz obiekt, który chcesz edytować.
 6. Kliknij Fields & Relationships.
 7. Kliknij New.
 8. W polu Data Type wybierz Formula.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Wpisz „Custom Dropbox Path” w polu Field Label.
 11. Wpisz „Custom Dropbox Path” w polu Field Name.
 12. Wybierz Text obok Formula Return Type i kliknij Next.
 13. Wprowadź formułę (na przykład: „Contact/” & LastName & „, " & FirstName”) i kliknij Next.
 14. Zaznacz pole Visible obok profili, którym chcesz przyznać dostęp do edycji.
 15. Kliknij Dalej.
 16. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W sekcji Build w lewej kolumnie, kliknij Customize.
 4. Wybierz Contacts.
 5. Kliknij Fields.
 6. Przejdź w dół do listy Contact Custom Fields & Relationships i kliknij New.
 7. W polu Data Type wybierz Formula.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Wpisz „Custom Dropbox Path” w polu Field Label.
 10. Wpisz „Custom Dropbox Path” w polu Field Name.
 11. Wybierz Text obok Formula Return Type i kliknij Next.
 12. Wprowadź swoją składnię w postaci formuły i kiknij Next (Dalej).
 13. Zaznacz pole Visible obok profili, którym chcesz przyznać dostęp do edycji.
 14. Kliknij Dalej.
 15. Kliknij Zapisz.

highlight icon

Uwagi :

 • Obiekty z niestandardową konwencją nazewnictwa będą miały swoje foldery rekordów bezpośrednio w folderze Salesforce Documents. Jeśli chcesz, aby foldery z rekordami pojawiały się w folderze obiektów (np. kontakty), tak jak bez niestandardowego nazewnictwa, musisz to określić w dodanej formule. Na przykład „Contact/” & LastName & ”, „ & FirstName”.
 • Zmiany nie działają wstecz — mają zastosowanie tylko do nowo utworzonych folderów.
 • Możesz użyć tego procesu do wszystkich obiektów standardowych oraz własnych. Możesz też dodać swoje pola, takie jak: tekst, liczby lub daty.

Dodaj Dropbox do Publisher Layouts

Możesz udostępnić interfejs Dropbox w aplikacji Chatter. Aby to zrobić, po prostu dodaj Dropbox jako Quick Action w opcji Global Publisher.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Otwórz ikonę koła zębatego i kliknij Setup.
 3. W sekcji Platform Tools kliknij User Interface.
 4. Kliknij opcję Global Actions.
 5. Kliknij opcję Publisher Layouts.
 6. Wybierz obiekt, który chcesz edytować.
 7. Kliknij Fields & Relationships.
 8. W kolumnie Action (Działanie) kliknij Edit (Edytuj) obok wpisu Global Layout (Layout globalny).
 9. Przeciągnij i upuść Dropbox z sekcji Quick Actions do sekcji Global Publisher.

Jeśli nie korzystasz z usługi Salesforce Lightning, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij opcję Global Actions.
 5. Kliknij opcję Publisher Layouts.
 6. W kolumnie Action (Działanie) kliknij Edit (Edytuj) obok wpisu Global Layout (Layout globalny).
 7. Przeciągnij i upuść Dropbox z sekcji Quick Actions do sekcji Global Publisher.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności