Dropbox for Salesforce: Avanserte administratorinnstillinger

Oppdatert Dec 19, 2023

Etter å ha konfigurert Dropbox for Salesforce med standard konfigurasjon, kan det være lurt å tilpasse Dropbox for Salesforce-integrasjonen som beskrevet i denne artikkelen.

Bruk egendefinerte objekter eller standardobjekter utover standardkonfigurasjonen

For å bruke egendefinerte objekter eller andre objekter enn de som er inkludert i standardkonfigurasjonen (Konto, Kontakt, Sak, Mulighet, Lead), følges disse instruksjonene:

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Klikk på Egendefinert kode under delen Plattformverktøy.
 4. Klikk på Visualforce-sider.
 5. Klikk på Ny i listen over sider.
 6. Legg til en etikett og et navn for Visualforce-siden din.
 7. Erstatt Visualforce-merkingen med ett av de to kodealternativene nedenfor. Verdien for standardController må erstattes med objektets API-navn. For et standardobjekt er API-navnet navnet som standardobjektet. For eksempel er «Contracts»-objektets API-navn «Contract».  

Dropbox for [Objekt]:

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
Hele Dropbox for [Objekt]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
 <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" />
</apex:page>
 1. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Under Bygg klikker du på Utvikle.
 4. Klikk på Visualforce-sider.
 5. Klikk på Ny i listen over sider.
 6. Legg til en etikett og et navn for Visualforce-siden din.
 7. Erstatt Visualforce-merkingen med koden beskrevet ovenfor. Verdien for standardController må erstattes med objektets API-navn. For et standardobjekt er API-navnet navnet som standardobjektet.For eksempel er «Contracts»-objektets API-navn «Contract».
 8. Klikk Lagre.

For å oppdatere objektoppsettet med Visualforce-siden opprettet ovenfor, må du følge instruksjonene nedenfor:

 1. Klikk på Objektbehandling.
 2. Velg objektet du ønsker å redigere.
 3. Klikk på Sideoppsett.
 4. Velg oppsettet du vil redigere.
 5. Fra innstillingsboksen øverst kan du dra og slippe en Del over på siden.
 6. Fyll inn Delnavn og konfigurer oppsettet som én kolonne.
 7. Klikk OK.
 8. Gå til elementet for Visualforce-sider, og dra og slipp den samsvarende siden til Dropbox-delen.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Når Visualforce-sidene er lagt til, klikker du på skiftenøkkelikonet.
 11. På alternativer-siden angir du en bredde på 100 % og høyde på 400 piksler for Visualforce sine sideegenskaper, og merker av i avmerkingsboksen for Vis rullegardiner.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene i stedet:
 

 1. Klikk Oppsett.
 2. I søkefeltet øverst til venstre, søker du etter «ObjectManager».
 3. Velg objektet du ønsker å redigere og klikk på Sideoppsett på venstre side.
 4. Ved siden av oppsettet du ønsker å jobbe med, klikker du på menypilen og velger Rediger.
 5. Fra innstillingsboksen øverst kan du dra en Del og slippe den på siden.
 6. Fyll inn Delnavn, og konfigurer oppsettet som én kolonne.
 7. Klikk på OK.
 8. Gå til elementet for Visualforce-sider, og dra og slipp tilsvarende side inn i Dropbox-delen.
 9. Klikk Lagre.
 10. Når Visualforce-sidene er lagt til, klikker du på skiftenøkkelikonet.
 11. På alternativer-siden angir du en bredde på 100 % og høyde på 400 piksler for Visualforce-sideegenskapene, og merker av i avmerkingsboksen for Vis rullefelt.

For det andre må du sette opp en ny objektutløser for enten det tilpassede eller ikke-standard standardobjektet ved å følge disse trinnene:

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Velg Objektbehandling under Objekter og felt.
 4. Velg det egendefinerte objektet. 
 5.  Klikk på Utløsere.
 6. Klikk Ny.
 7. Kopier følgende kodeblokk inn i inntastingsfeltet med de riktige navnene.
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) {
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new);
    }
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old);
    }
  
  }

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene for å sette opp utløseren av det egendefinerte objektet:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Under Bygg klikker du på Utvikle.
 4. Velg Objekter.
 5. Velg tilpasset objekt
 6.  I Utløsere-delen klikker du på Ny
 7. Kopier kodeblokken ovenfor inn i inntastingsfeltet med de riktige navnene.

Følg trinnene nedenfor for å løse problemet med kodedekning: 

 1. Legg til følgende kode som en tilpasset Apex-klasse med navnet CustomTests i det tilpassede endringssettet:
@isTest
public class CustomTest
{
 static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() {
   <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test');
   insert a;
   Test.startTest();
   a.Name = 'new test';
   update a;
   Test.stopTest();
   system.assertEquals('new test', a.name);
 }
}
 1. Kjør alle testene i utviklerkonsollen på nytt.

Aktiver Dropbox for Salesforce på Salesforce1 Mobile

Hvis du vil bruke Dropbox for Salesforce på Salesforce1 mobilapp, må du legge til et mobilkort til sideoppsettet først.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Under  Plattformverktøy-delen klikker du på Objekter og felter.
 4. Klikk på Objektbehandling.
 5. Velg objektet du ønsker å redigere.
 6. Klikk på Sideoppsett.
 7. Velg oppsettet du vil redigere.
 8. Bla ned til delen Mobilkort (bare Salesforce1).
 9. I innstillinger-boksen øverst på skjermen, klikker du Visualforce-sider.
 10. Dra og slipp Mobile Dropbox for [Object] inn i delen Mobilkort (bare Salesforce1).
 11. Klikk på Lagre.

Deretter kan du gjøre tilpassede objekter tilgjengelige for Salesforce1 Mobile. For å gjøre tilpassede objekter kompatible med Salesforce1 mobil, må du først aktivere denne funksjonen når du setter opp Visualforce-siden. Følg disse trinnene for å gjøre de egendefinerte objektene dine synlige:

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Klikk på Egendefinert kode under delen Plattformverktøy.
 4. Klikk på  Visualforce-sider.
 5. Klikk på Ny.
 6. Gi siden din en etikett og et navn.
 7. Merk av i boksen med Tilgjengelig for Salesforce-mobilapper og Lightning Pages.
 8. Kopier koden og lim den inn foran disse instruksjonene, erstatt innsatt API-navn med API-navnet til objektet ditt
 9. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene i stedet:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Under Bygg klikker du på Tilpass.
 4. Velg objektet du ønsker å redigere under Tilpass, og klikk på Sideoppsett.
 5. Klikk Rediger ved siden av oppsettet du vil jobbe med.
 6. Bla ned til seksjonen Mobilkort (bare Salesforce1).
 7. I innstillinger-boksen øverst på skjermen klikker du Visualforce-sider.
 8. Dra og slipp Mobile Dropbox for [Object] inn i delen Mobilkort (bare Salesforce1).
 9. Klikk på Lagre.
   

Deretter kan du gjøre tilpassede objekter tilgjengelige for Salesforce1 Mobile. For å gjøre tilpassede objekter kompatible med Salesforce1 mobil, må du først aktivere denne funksjonen når du konfigurerer Visualforce-siden. Følg disse trinnene for å gjøre de egendefinerte objektene dine synlige:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Under Bygg klikker du på Utvikle.
 4. Klikk på Visualforce-sider.
 5. Klikk på Ny i listen over sider.
 6. Legg til en etikett og et navn for Visualforce-siden din.
 7. Gi siden din en Etikett og et Navn.
 8. Merk av i boksen med Tilgjengelig for Salesforce-mobilapper og Lightning Pages.
 9. Kopier koden og lim den inn nedenfor, erstatt innsatt API-navn med API-navnet til objektet ditt
 10. Klikk Lagre.

<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >
</apex:page>

Finn API-navnet til Salesforce-objektet

Alle objekter i Salesforce har et API-navn. Hvis du jobber med egendefinerte objekter, finner du API-navnet ved å følge disse instruksjonene.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Klikk Opprett under bygg-delen i venstre kolonne.
 4. Klikk på Objekter fra rullegardinalternativene.
 5. Klikk på navnet til objektet.
 6. Du vil se API-navnet ved å klikke på objektets etikett.

Lag objektpostmaler

Dropbox for Salesforce kan bygge en mappestruktur for deg ved å bruke «malmapper». Disse mappene kobler Salesforce-postene dine til mapper i Dropbox.

Mappene som Dropbox for Salesforce oppretter er tomme som standard. Hvis du vil at de skal inneholde egne undermappestrukturer, kan malmappefunksjonen lage dem for deg.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Sjekk hvilken e-postadresse som er koblet til Dropbox for Salesforce.
  • Klikk på Alternativer for Dropbox-fanen i Salesforce-kontoen. Der kan du se e-postadressen
 3. Fra dropbox.com åpner du mappen Salesforce-dokumenter.
 4. Klikk på navnet til objektmappen du vil jobbe med.
 5. Opprett en ny mappe, og gi den navnet «mal».
 6. Opprett strukturen du vil ha ved å legge til filer og mapper i mal-mappen.
 7. Klikk fanen Dropbox-alternativer i Salesforce.
 8. Bla ned til Standardinnstillinger for objekter, og klikk Rediger.
 9. Merk av boksen for Aktiver mal ved siden av objektet du vil jobbe med.
 10. Klikk Lagre.
highlighter icon

Merknader:

 • Malmapper har ikke tilbakevirkende kraft. Eventuelle mappestrukturer du opprettet før den nye malmappestrukturen fantes, påvirkes ikke
 • Hvis du vil at malen skal lages i en oppføring, legger du en fil i denne oppføringens Dropbox-mappe i mappen Salesforce-dokumenter i Dropbox
 • Malmapper vil bare fungere for objekter som ligger i den offentlige «Salesforce-dokumenter»-mappen. De er for øyeblikket ikke kompatible med objekter i mappen «Private Salesforce-dokumenter»
 • Malmapper fungerer ikke for egendefinerte objekter eller for objekter med en navnekonvensjon.

Følg Salesforce-postnavn

Hvis du endrer navnet på en Salesforce-oppføring, endres ikke mappen i Dropbox. Dette er standard. Du kan imidlertid aktivere automatisk navneendring, som sikrer at når en mappe gis et nytt navn i Dropbox for Salesforce, blir navnet til denne mappen oppdatert i Dropbox også.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk på fanen Dropbox-alternativer.
 3. Bla ned til Standardinnstillinger for objekter, og klikk Rediger.
 4. Klikk på Følg Salesforce-postnavn ved siden av objektene du vil aktivere automatisk tildeling av nytt navn for.
 5. Klikk Lagre.
highlighter icon

Merknader:

 • Hvis du er i en delt mappe og automatisk navneendring er aktivert, vil Dropbox for Salesforce oppdatere postnavnene for alle i den delte mappen
 • For standardobjekter kan automatisk endring av navn konfigureres som standard. For egendefinerte objekter må du sette opp en utløser for det egendefinerte objektet som vist i delen «Bruk egendefinerte objekter» ovenfor

Endre delingsinnstillinger

Salesforce-administratorer kan konfigurere Dropbox for Salesforce slik at eksisterende Salesforce-sikkerhetsmodell følges. Som standard vil Dropbox for Salesforce følge Salesforce-sikkerhetsmodellen.

Hvis du ønsker å endre delingsinnstillingene for integrasjonen, kan du følge instruksjonene nedenfor:

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk på fanen Dropbox-alternativer.
 3. Bla ned til Standardinnstillinger for objekter, og klikk Rediger.
 4. Merk av boksen Følg Salesforce-deling ved siden av objektene du vil aktivere.
 5. Klikk Lagre.
highlighter icon

Merknader:

 • Hvis du har Følg Salesforce-deling aktivert for objekter med en privat organisasjonsomfattende delingsstandard, vil en Private Salesforce-dokumenter-mappe bli opprettet når du legger til filer/mapper via Dropbox-komponenten til nye poster. Denne mappen vil bare bli lagt til posteierens Dropbox-konto
 • Nye sikkerhetsinnstillinger har ikke tilbakevirkende kraft, så mapper som ble opprettet før sikkerhetsinnstillingene ble endret, følger ikke de nye sikkerhetsinnstillingene
 • Salesforce-delingsinnstillinger finner du her: Oppsett > Sikkerhet > Delingsinnstillinger
 • «Salesforce-dokumenter»-mappen må deles med alle Dropbox for Salesforce-brukere i teamet 
 • Bare Salesforce-brukere som har tilgang til det private Salesforce-objektet, vil se Dropbox-innholdet gjennom Dropbox for Salesforce-integrasjonen

Begrens tilgangen til kun teamet ditt

Salesforce-administratorer kan administrere hvordan en Salesforce-bruker kobler Dropbox til Salesforce.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk på fanen Dropbox-alternativer.
 3. Bla ned til Dropbox Business-delen nederst på siden, og klikk på Begrens pålogging til bedriftskontoer.
 4. Klikk Rediger.
 5. Merk av Bare teammedlemmer under Dropbox Business Access.
 6. Klikk Lagre.

Gi tilgang til Salesforce-brukere

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Under Administrering-delen klikker du på Brukere.
 4. Klikk på Profiler.
 5. Klikk navnet på profilen du vil redigere.
 6. Bla ned til Aktivert sidetilgang for Visualforce nederst på siden, og klikk Rediger.
 7. Velg alle sidene som begynner med «Dropbox_for_SF».
 8. Klikk på pilen Legg til.
 9. Klikk Lagre.
 10. På profilsiden du har jobbet i, blar du ned til delen Aktivert Apex-klassetilgang og klikker Rediger.
 11. Velg alle sidene som begynner med Dropbox_for_SF.
 12. Klikk på pilen Legg til.
 13. Klikk Lagre.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene i stedet:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Gå til Administrer-delen og klikk på Administrer brukere.
 4. Klikk på Profiler.
 5. Klikk navnet på profilen du vil redigere.
 6. Bla ned til Aktivert sidetilgang for Visualforce nederst på siden, og klikk Rediger.
 7. Velg alle sidene som begynner med «Dropbox_for_SF».
 8. Klikk på pilen Legg til.
 9. Klikk Lagre.
 10. På profilsiden du har jobbet i, blar du ned til delen Aktivert Apex-klassetilgang, og klikker Rediger.
 11. Velg alle klassene som begynner med wbdbox.
 12. Klikk på pilen Legg til.
 13. Klikk Lagre.

Lag din egen mappenavnstruktur

Dropbox for Salesforce kan opprette en mappestruktur som speiler Salesforce-oppsettet ditt i Dropbox. Men administratorer kan endre standardstrukturen eller navnekonvensjonene til mappene som opprettes, på individuelt grunnlag.

Standard navnekonvensjon for Kontakt-objektet er Fornavn, Etternavn. Du kan imidlertid endre dette til Etternavn, Fornavn i stedet. Hvis du gjør denne endringen, vil navneinnstillingene følge navneinnstillingene dine ved opprettelse.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Under Plattformverktøy-delen klikker du på Objekter og felter.
 4. Klikk på Objektbehandling.
 5. Velg objektet du ønsker å redigere.
 6. Klikk Felter og relasjoner.
 7. Klikk Ny.
 8. Under Datatype velger du Formel.
 9. Klikk på Neste.
 10. Skriv «Egendefinert Dropbox-bane» i Feltetikett-boksen.
 11. Skriv «Custom_Dropbox_Path» i Feltnavn-boksen.
 12. Velg Tekst under Formelreturtype, og klikk Neste.
 13. Skriv inn formelen din (for eksempel: «Kontakt/» & Etternavn & «, » & Fornavn), og klikk Neste.
 14. Velg Synlig-boksen ved siden av profilen du vil gi redigeringstilgang til.
 15. Klikk på Neste.
 16. Klikk Lagre.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene i stedet:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Klikk Tilpass under Bygg-delen i venstre kolonne.
 4. Velg Kontakter.
 5. Klikk på Felter.
 6. Bla ned til listen Egendefinerte felt for kontakt og forhold, og klikk Ny.
 7. Under Datatype velger du Formel.
 8. Klikk på Neste.
 9. Skriv «tilpasset Dropbox-bane» i Feltetikett-boksen.
 10. Skriv «Custom_Dropbox_Path» i Feltnavn-boksen.
 11. Velg Tekst under Formelreturtype, og klikk Neste.
 12. Skriv inn formelen, og klikk Neste.
 13. Velg Synlig-boksen ved siden av profilen du vil gi redigeringstilgang til.
 14. Klikk på Neste.
 15. Klikk Lagre.

highlighter icon

Merknader:

 • Objekter med en egendefinert navnekonvensjon vil få postmappene deres til å vises direkte under Salesforce-dokumenter-mappen. Hvis du ønsker at postmapper skal vises under objektmappen (for eksempel Kontakter), slik de ville gjort uten egendefinert navn, må du spesifisere det i den tillagte formelen. For eksempel «Kontakt/» & Etternavn & «, » & Fornavn
 • Disse endringene har ikke tilbakevirkende kraft – de gjelder bare for nylig opprettede mapper
 • Du kan bruke denne prosessen på alle standardobjekter og tilpassede objekter, og du kan legge til andre felt, tekst, nummer eller datoer for å ytterligere tilpasse mappebanene

Legg til Dropbox i Publisher Layouts

Du kan gjøre Dropbox-grensesnittet tilgjengelig på Chatter. For å gjøre det legger du til Dropbox som en Hurtighandling i Global Publisher.

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Åpne tannhjulikonet og klikk på Oppsett.
 3. Klikk på Brukergrensesnitt under delen Plattformverktøy.
 4. Klikk på Globale handlinger.
 5. Klikk på Publisher Layouts.
 6. Velg objektet du ønsker å redigere.
 7. Klikk Felter og relasjoner.
 8. I kolonnen Handling klikker du Rediger ved siden av Global-oppsett-oppføringen.
 9. Dra og slipp Dropbox fra Raske handlinger-delen til Global Publisher-delen.

Hvis du ikke bruker Salesforce Lightning, følger du disse instruksjonene i stedet:
 

 1. Logg på Salesforce-nettstedet.
 2. Klikk Oppsett.
 3. Klikk på Opprett.
 4. Klikk på Globale handlinger.
 5. Klikk på Publisher Layouts.
 6. I kolonnen Handling klikker du Rediger ved siden av Global-oppsett-oppføringen.
 7. Dra og slipp Dropbox fra Raske handlinger-delen til Global Publisher-delen.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på