Dropbox för Salesforce: Avancerade administratörsinställningar

Uppdaterat Dec 20, 2023

Efter att du har konfigurerat Dropbox för Salesforce med standardkonfigurationen kanske du vill anpassa din integration för Dropbox för Salesforce enligt beskrivningen i denna artikel.

Använd anpassade objekt eller standardobjekt utöver standardkonfigurationen

Använd anpassade objekt eller objekt utöver de som ingår i standardkonfigurationen (Konto, Kontakt, Ärende, Affärsmöjlighet, Lead) genom att följa dessa instruktioner:

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Anpassad kod.
 4. Klicka på Visualforce-sidor.
 5. I listan med sidor klickar du på Ny.
 6. Lägg till en Etikett och Namn för din Visualforce-sida.
 7. Ersätt Visualforce-märkningen med ett av de två kodalternativen nedan. Värdet för standardController måste ersättas med objektets API-namn. För standardobjekt är API-namnet samma som standardobjektets namn. Till exempel är API-namnet för objektet ”Kontrakt” även ”Kontrakt”.
   

Dropbox för [Objekt]:

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
Alla Dropbox för [Objekt]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
 <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" />
</apex:page>
 1. Klicka på Spara.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Under Bygg klickar du på Utveckla.
 4. Klicka på Visualforce-sidor.
 5. I listan med sidor klickar du på Ny.
 6. Lägg till en Etikett och Namn för din Visualforce-sida.
 7. Ersätt Visualforce-märkning med koden ovan. Värdet för standardController måste ersättas med objektets API-namn. För standardobjekt är API-namnet samma som standardobjektets namn. Till exempel är API-namnet för objektet ”Kontrakt” även ”Kontrakt”.
 8. Klicka på Spara.

Uppdatera Objektets layout med Visualforce-sidan som skapats ovan genom att följa instruktionerna nedan:

 1. Klicka på Objekthanteraren.
 2. Välj objektet du vill redigera.
 3. Klicka på Sidlayouter.
 4. Välj den layout du vill redigera.
 5. Dra och släpp ett Avsnitt på sidan från den övre konfigurationsrutan.
 6. Ange namn på avsnittet och ange att layouten ska vara en kolumn.
 7. Klicka på OK.
 8. Gå till objektet Visualforce-sidor och dra och släpp motsvarande sida till avsnittet Dropbox.
 9. Klicka på Spara.
 10. När Visualforce-sidor lagts till klickar du på ikonen med en skiftnyckel.
 11. På alternativsidan anger du Visualforce-sidans egenskaper till 100 % bredd och 400 pixlars höjd, och markerar kryssrutan för Visa rullningslister.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
 

 1. Klicka på Konfiguration.
 2. Sök efter ”ObjectManager” i det övre vänstra sökfältet.
 3. Välj objektet du vill redigera och klicka på Sidlayouter på den vänstra sidan.
 4. Klicka på menypilen och välj Redigera bredvid den layout du vill arbeta med.
 5. Dra och släpp ett Avsnitt på sidan från den övre konfigurationsrutan.
 6. Ange namn på avsnittet och ange att layouten ska vara en kolumn.
 7. Klicka på OK.
 8. Gå till objektet Visualforce-sidor och dra och släpp motsvarande sida till avsnittet Dropbox.
 9. Klicka på Spara.
 10. När Visualforce-sidor lagts till klickar du på ikonen med en skiftnyckel.
 11. På alternativsidan anger du Visualforce-sidans egenskaper till 100 % bredd och 400 pixlars höjd, och markerar kryssrutan för Visa rullningslister.

För det andra måste du även konfigurera en ny objektutlösare för antingen ditt anpassade objekt eller standardobjekt utöver standarden genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Välj Objektshanteraren under Objekt och fält.
 4. Välj det anpassade objektet. 
 5.  Klicka på Utlösare.
 6. Klicka på Ny.
 7. Kopiera följande kodblock till inmatningsfältet med rätt namn ifyllda.
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) {
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new);
    }
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old);
    }
  
  }

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktionerna för att konfigurera den anpassade objektutlösaren:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Under Bygg klickar du på Skapa.
 4. Välj Objekt.
 5. Välj anpassat objekt
 6.  I avsnittet Utlösare klickar du på Ny
 7. Kopiera kodblocket ovan till inmatningsfältet med rätt namn ifyllda.

Följ stegen nedan för att lösa problemet med kodtäckning: 

 1. Lägg till följande kod som anpassad Apex Class med namnet CustomTests i den anpassade ändringsuppsättningen:
@isTest
public class CustomTest
{
 static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() {
   <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test');
   insert a;
   Test.startTest();
   a.Name = 'new test';
   update a;
   Test.stopTest();
   system.assertEquals('new test', a.name);
 }
}
 1. Kör alla tester igen i utvecklarkonsolen.

Aktivera Dropbox för Salesforce på Salesforce1 Mobile

För att använda Dropbox for Salesforce på Salesforce1 Mobile behöver du först lägga till ett mobilkort i sidolayouten.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Objekt och fält.
 4. Klicka på Objekthanteraren.
 5. Välj objektet du vill redigera.
 6. Klicka på Sidlayouter.
 7. Välj den layout du vill redigera.
 8. Bläddra ner till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
 9. Från konfigurationsrutan högst upp på skärmen klickar du på Visualforce-sidor.
 10. Dra och släpp Mobile Dropbox for [Objekt] in till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
 11. Klicka på Spara.

Därefter kan du göra anpassade objekt tillgängliga för Salesforce1 Mobile. Om du vill göra anpassade objekt kompatibla med Salesforce1 Mobile måste du först aktivera den här funktionen när du konfigurerar Visualforce-sidan. Följ dessa steg för att göra dina anpassade objekt synliga:

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Anpassad kod.
 4. Klicka på Visualforce-sidor.
 5. Klicka på Ny.
 6. Ge din sida en Etikett och ett Namn.
 7. Markera sedan rutan Tillgänglig för mobila applikationer och Lightning-sidor.
 8. Kopiera och klistra in koden innan dessa instruktioner och ersätt texten infoga API-namn med ditt objekts API-namn
 9. Klicka på Spara.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Under Bygg klickar du på Anpassa.
 4. Välj objektet du vill redigera i avsnittet Anpassa och klicka på Sidlayouter.
 5. Klicka på Redigerabredvid den layout du vill arbeta med.
 6. Bläddra ner till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
 7. Från konfigurationsrutan högst upp på skärmen klickar du på Visualforce-sidor.
 8. Dra och släpp Mobile Dropbox for [Objekt] in till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
 9. Klicka på Spara.
   

Därefter kan du göra anpassade objekt tillgängliga för Salesforce1 Mobile. Om du vill göra anpassade objekt kompatibla med Salesforce1 Mobile måste du först aktivera den här funktionen när du konfigurerar Visualforce-sidan. Följ dessa steg för att göra dina anpassade objekt synliga:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Under Bygg klickar du på Utveckla.
 4. Klicka på Visualforce-sidor.
 5. I listan med sidor klickar du på Ny.
 6. Lägg till en Etikett och Namn för din Visualforce-sida.
 7. Ge din sida en Etikett och ett Namn.
 8. Markera sedan rutan Tillgänglig för mobila applikationer och Lightning-sidor.
 9. Kopiera och klistra in koden nedan och ersätt texten infoga API-namn med ditt objekts API-namn
 10. Klicka på Spara.

<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >
</apex:page>

Hitta Salesforce-objektets API-namn

Varje objekt i Salesforce har ett API-namn. Om du arbetar med anpassade objekt kan du hitta API-namnet genom att följa dessa instruktionerna.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Klicka på Skapa under byggavsnittet i den vänstra kolumnen.
 4. Klicka på Objekt i rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på objektets namn.
 6. När du klickar på objektets etikett ser du dess API-namn.

Skapa postmallar för objekt

Dropbox for Salesforce kan bygga upp en mappstruktur genom ”mappmallar”. Dessa mappar länkar till dina Salesforce-poster i mappar i Dropbox.

Mapparna som Dropbox för Salesforce skapar är tomma som standard. Om du vill att de ska innehålla egna undermappsstrukturer kan mallmappsfunktionen göra det åt dig.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Kontrollera vilken mejladress som är kopplad till Dropbox för Salesforce.
  • Klicka på fliken Dropbox-alternativ i Salesforce-kontot för att se mejladressen
 3. Från dropbox.com öppnar du mappen Salesforce-dokument.
 4. Klicka på namnet på den objektmapp du vill arbeta med.
 5. Skapa en ny mapp och döp om den till ”mall”.
 6. Skapa den struktur du vill ha genom att lägga till filer och mappar i mappen mall.
 7. Klicka på fliken Dropbox-alternativ i Salesforce.
 8. Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
 9. Markera rutan Aktivera mallar bredvid det objekt du vill arbeta med.
 10. Klicka på Spara.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Mallmappar är inte retroaktiva. De eventuella mappstrukturer du har skapat innan du skapade den nya mallmappsstrukturen berörs inte
 • Utlös att mallen skapas i en post genom att lägga till en fil i den postens Dropbox-mapp i mappen Salesforce-dokument i din Dropbox
 • Mallmappar fungerar endast för objekt som finns i den offentliga mappen ”Salesforce-dokument”. De är för närvarande inte kompatibla med objekt i mappen ”Privata Salesforce-dokument”
 • Mallmappar fungerar inte för anpassade objekt eller för objekt med en namnkonvention.

Följ Salesforce postnamn

Som standard kommer inte mappnamnet i Dropbox att ändras om du byter namn på en Salesforce-post. Du kan dock aktivera automatiskt namnbyte. Då kommer även mappen i Dropbox att byta namn när du byter namn på en mapp i Dropbox for Salesforce.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på fliken Dropbox-alternativ.
 3. Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
 4. Klicka på Följ Salesforce postnamn bredvid objekten du vill aktivera automatiskt namnbyte för.
 5. Klicka på Spara.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Om du är i en gemensam mapp med automatiskt namnbyte aktiverat kommer Dropbox for Salesforce att uppdatera postnamnen för alla i den delade mappen
 • För standardobjekt kan automatiskt namnbyte konfigureras som standard. För anpassade objekt måste du konfigurera en utlösare för det anpassade objektet enligt avsnittet ”Använd anpassade objekt” ovan

Ändra delningsinställningarna

Salesforce-administratörer kan ställa in att Dropbox for Salesforce ska följa den nuvarande säkerhetsmodellen för Salesforce. Som standard följer Dropbox for Salesforce säkerhetsmodellen för Salesforce.

Om du vill ändra integreringens delningsinställningar kan du följa instruktionerna nedan:

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på fliken Dropbox-alternativ.
 3. Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
 4. Markera rutan Följ Salesforce-delning bredvid de objekt du vill aktivera.
 5. Klicka på Spara.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Om du har aktiverat Följ Salesforce-delning för objekt med standarddelning för hela privata organisationen kommer en mapp för Privata Salesforce-dokument skapas när filer och mappar läggs till via Dropbox-komponenten till nya poster. Den här mappen läggs endast till Dropbox-kontot för postens ägare
 • Nya säkerhetsinställningar är inte retroaktiva och mappar som har skapats före ändringarna av säkerhetsinställningarna följer inte de nya säkerhetsinställningarna
 • Salesforce delningsinställningar kan hittas här: Inställningar > Säkerhet > Delningsinställningar
 • Mappen ”Salesforce-dokument” behöver delas med alla användare i teamet för Dropbox for Salesforce 
 • Endast Salesforce-användare som har åtkomst till det privata Salesforce-objektet ser Dropbox-innehåll via integrationen för Dropbox for Salesforce

Begränsa åtkomst till endast ditt team

Salesforce-administratörer kan hantera hur en Salesforce-användare ansluter Dropbox till Salesforce.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på fliken Dropbox-alternativ.
 3. Bläddra ner till avsnittet Dropbox Business och klicka på Begränsa inloggning till Business-konton.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Under Åtkomst till Dropbox Business markerar du Endast teammedlemmar.
 6. Klicka på Spara.

Ge åtkomst till Salesforce-användare

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Administration klickar du på Användare.
 4. Klicka på Profiler.
 5. Klicka på namnet på den profil du vill redigera.
 6. Bläddra ner till Aktivera åtkomst till Visualforce-sida och klicka på Redigera.
 7. Välj alla sidor som börjar med ”Dropbox_for_SF”.
 8. Klicka på pilen Lägg till.
 9. Klicka på Spara.
 10. På den profilsida du har arbetat i bläddrar du ner till avsnittet Aktiverad åtkomst till Apex Class och klickar på Redigera.
 11. Välj alla klasserna som börjar med Dropbox_for_SF.
 12. Klicka på pilen Lägg till.
 13. Klicka på Spara.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Gå till avsnittet Administrera och klicka på Hantera användare.
 4. Klicka på Profiler.
 5. Klicka på namnet på den profil du vill redigera.
 6. Bläddra ner till Aktivera åtkomst till Visualforce-sida och klicka på Redigera.
 7. Välj alla sidor som börjar med ”Dropbox_for_SF”.
 8. Klicka på pilen Lägg till.
 9. Klicka på Spara.
 10. På den profilsida du har arbetat i bläddrar du ner till avsnittet Aktiverad åtkomst till Apex Class och klickar på Redigera.
 11. Välj alla klasserna som börjar med wbdbox.
 12. Klicka på pilen Lägg till.
 13. Klicka på Spara.

Skapa din egen mappnamnsstruktur

Dropbox for Salesforce kan skapa en mappstruktur som speglar din konfiguration av Salesforce i Dropbox. Administratörer kan dock ändra standardstrukturen eller namnkonventionerna för de mappar som skapas, objekt för objekt.

Standardnamnkonventionen för objektet ”Kontrakt” är Förnamn, Efternamn. Du kan dock ändra detta till Efternamn, Förnamn istället. Om du gör denna ändringen kommer namninställningarna sedan följa din namnkonventionspreferens när de skapas.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Objekt och fält.
 4. Klicka på Objektshanteraren.
 5. Välj objektet du vill redigera.
 6. Klicka på Fält och relationer.
 7. Klicka på Ny.
 8. Under Datatyp väljer du Formel.
 9. Klicka på Nästa.
 10. Skriv ”anpassa Dropbox-sökväg” i rutan Fältetikett.
 11. Ange ”Anpassad_Dropbox_sökväg” i rutan Fältnamn.
 12. Välj Text under Formelreturtyp och klicka på Nästa.
 13. Ange din formula (till exempel "Contact/" & LastName & ", " & FirstName) och klicka på Nästa.
 14. Markera rutan Synlig bredvid de profiler som du vill ge redigeringsåtkomst.
 15. Klicka på Nästa.
 16. Klicka på Spara.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Klicka på Anpassa i avsnittet Bygg i den vänstra kolumnen.
 4. Välj Kontakter.
 5. Klicka på Fält.
 6. Rulla ner till listan Kontaktanpassningsfält och relationer och klicka på Nytt.
 7. Under Datatyp väljer du Formel.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Skriv ”anpassa Dropbox-sökväg” i rutan Fältetikett.
 10. Ange ”Anpassad_Dropbox_sökväg” i rutan Fältnamn.
 11. Välj Text under Formelreturtyp och klicka på Nästa.
 12. Skriv in din formel och klicka på Nästa.
 13. Markera rutan Synlig bredvid de profiler som du vill ge redigeringsåtkomst.
 14. Klicka på Nästa.
 15. Klicka på Spara.

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Postmappar för objekt med en anpassad namnkonvention visas direkt under mappen Salesforce-dokument. Om du vill att postmappar visas under objektmappen (som Kontakter) som de skulle göra utan anpassade namn behöver du ange det i den tillagda formeln. Till exempel "Contact/" & LastName & ", " & FirstName
 • Dessa ändringar är inte retroaktiva — de fungerar enbart på nyskapade mappar
 • Du kan använda det här tillvägagångssättet på alla standardobjekt och anpassade objekt och du kan lägga till andra fält, texter, siffror eller datum om du vill anpassa dina mappsökvägar ännu mer

Lägg till Dropbox till Publisher-layouter

Du kan göra Dropbox-gränssnittet tillgängligt på Chatter. Det gör du genom att helt enkelt lägga till Dropbox som en Snabbåtgärd i Global Publisher.

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
 3. Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Användargränssnitt.
 4. Klicka på Globala åtgärder.
 5. Klicka på Publisher-layouter.
 6. Välj objektet du vill redigera.
 7. Klicka på Fält och relationer.
 8. I kolumnen Åtgärd klickar du på Redigera bredvid posten Global layout.
 9. Dra och släpp Dropbox från avsnittet Snabbåtgärder till avsnittet Global Publisher.

Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
 

 1. Logga in på Salesforce-webbplatsen.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Klicka på Skapa.
 4. Klicka på Globala åtgärder.
 5. Klicka på Publisher-layouter.
 6. I kolumnen Åtgärd klickar du på Redigera bredvid posten Global layout.
 7. Dra och släpp Dropbox från avsnittet Snabbåtgärder till avsnittet Global Publisher.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp