Dropbox for Salesforce: Avancerede administratorindstillinger

Opdateret Dec 18, 2023

Efter at have konfigureret Dropbox for Salesforce med standardkonfigurationen kan du tilpasse din Dropbox for Salesforce-integration som beskrevet i denne artikel.

Brug tilpassede objekter eller standardobjekter ud over standardkonfigurationen

Hvis du vil bruge tilpassede objekter eller andre objekter end dem, som er inkluderet i standardkonfigurationen (Account, Contact, Case, Opportunity, Lead), skal du følge disse instruktioner:

 1. Log på Salesforces hjemmeside.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Klik på Custom Code i sektionen Platform Tools.
 4. Klik på Visualforce Pages.
 5. Klik på New på listen over sider.
 6. Tilføj Label og Name for din Visualforce-side.
 7. Erstat Visualforce-koden med en af de to kodemuligheder nedenfor. Værdien for standardController skal erstattes med objektet API name. For et standardobjekt er API name det samme navn som standardobjektet. API name for objektet "Contracts" er f.eks. "Contract".
   

Dropbox for [objekt]:

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
Hele Dropbox for [objekt]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
 <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" />
</apex:page>
 1. Klik på Save.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du følge disse instruktioner:
 

 1. Log på Salesforces hjemmeside.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Develop under Build.
 4. Klik på Visualforce Pages.
 5. Klik på New på listen over sider.
 6. Tilføj Label og Name for din Visualforce-side.
 7. Erstat Visualforce-koden med den kode, som er angivet herover. Værdien for standardController skal erstattes med objektet API name. For et standardobjekt er API name det samme navn som standardobjektet. API name for objektet "Contracts" er f.eks. "Contract".
 8. Klik på Gem.

Hvis du vil opdatere Object-layoutet med den Visualforce-side, der blev oprettet herover, skal du følge instruktionerne herunder:

 1. Klik på Object Manager.
 2. Vælg det objekt, du vil redigere.
 3. Klik på Page Layouts.
 4. Vælg det layout, du vil redigere.
 5. Træk en sektion fra feltet med indstillinger øverst, og slip den på siden.
 6. Angiv et sektionsnavn i Section Name, og vælg et layout med én kolonne.
 7. Klik på OK.
 8. Gå til Visualforce Pages, og træk den tilsvarende side til Dropbox-sektionen.
 9. Klik på Gem.
 10. Når Visualforce Pages er tilføjet, skal du klikke på ikonet med svensknøglen.
 11. På siden med indstillinger skal du angive sideegenskaberne for Visualforce til 100 % bredde og 400 pixel i højden og markere afkrydsningsfeltet Show scrollbars.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du i stedet følge disse instruktioner:
 

 1. Klik på Setup.
 2. Søg efter “ObjectManager” i søgefeltet øverst til venstre.
 3. Vælg det objekt, du vil redigere, og klik på Page Layouts i venstre side.
 4. Klik på menupilen ud for det layout, du vil arbejde med, og vælg Edit.
 5. Træk en Section fra feltet med indstillinger øverst, og slip den på siden.
 6. Angiv et sektionsnavn i Section Name, og indstil layoutet til én kolonne.
 7. Klik på OK.
 8. Gå til Visualforce Pages, og træk den tilsvarende side til Dropbox-sektionen.
 9. Klik på Gem.
 10. Når Visualforce Pages er tilføjet, skal du klikke på ikonet med svensknøglen.
 11. På siden med indstillinger skal du angive sideegenskaberne for Visualforce til 100 % bredde og 400 pixel i højden og markere afkrydsningsfeltet Show scrollbars.

Dernæst skal du konfigurere en ny objektudløser for enten dit tilpassede objekt eller et objekt, der ikke er et standardobjekt, ved at følge disse trin:

 1. Log på Salesforces hjemmeside.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Vælg Object Manager under Objects and Fields.
 4. Vælg det tilpassede objekt. 
 5.  Klik på Triggers.
 6. Klik på New.
 7. Kopiér følgende kodeblok til indtastningsfeltet med de relevante navne angivet.
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) {
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new);
    }
  
    if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){
      Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old);
    }
  
  }

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du følge disse instruktioner for at konfigurere den tilpassede objektudløser:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Create under Build.
 4. Vælg Objects.
 5. Vælg et tilpasset objekt.
 6. Klik på New i sektionen Triggers.
 7. Kopiér kodeblokken ovenfor til indtastningsfeltet, og angiv de relevante navne.

Du kan løse problemer med kodedækningen ved at følge trinnene nedenfor: 

 1. Tilføj følgende kode som en tilpasset Apex Class med navnet CustomTests i det tilpassede ændringssæt:
@isTest
public class CustomTest
{
 static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() {
   <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test');
   insert a;
   Test.startTest();
   a.Name = 'new test';
   update a;
   Test.stopTest();
   system.assertEquals('new test', a.name);
 }
}
 1. Kør alle test igen i Developer Console.

Aktivér Dropbox for Salesforce på Salesforce1 Mobile

Hvis du vil bruge Dropbox for Salesforce på Salesforce1 Mobile, skal du tilføje et mobilkort i sidelayoutet.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Under sektionen Platform Tools skal du klikke på Objects and Fields.
 4. Klik på Object Manager.
 5. Vælg det objekt, du vil redigere.
 6. Klik på Page Layouts.
 7. Vælg det layout, du vil redigere.
 8. Rul ned til sektionen Mobile Cards (kun Salesforce1).
 9. Klik på Visualforce Pages i feltet med indstillinger øverst på skærmen.
 10. Træk og slip Mobile Dropbox for [objekt] til sektionen Mobile Cards (Salesforce1 only).
 11. Klik på Gem.

Derefter kan du gøre tilpassede objekter tilgængelige for Salesforce1 Mobile. Hvis du vil gøre tilpassede objekter kompatible med Salesforce1 Mobile, skal du først aktivere denne funktion, når du konfigurerer Visualforce-siden. Følg disse trin for at give adgang til at vise dine tilpassede objekter:

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Klik på Custom Code i sektionen Platform Tools.
 4. Klik på Visualforce Pages.
 5. Klik på New.
 6. Angiv Label og Name for din side.
 7. Markér afkrydsningsfeltet Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages.
 8. Kopiér og indsæt den kode, som vises før disse instruktioner, og erstat teksten insert API name med  API-navnet på dit objekt
 9. Klik på Save.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du i stedet følge disse instruktioner:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Customize under Build.
 4. Vælg det objekt, du vil redigere, i sektionen Customize, og klik på Page Layouts.
 5. Klik på Edit ud for det layout, du vil arbejde med.
 6. Rul ned til sektionen Mobile Cards (Salesforce1 only).
 7. Klik på Visualforce Pages i feltet med indstillinger øverst på skærmen.
 8. Træk og slip Mobile Dropbox for [objekt] til sektionen Mobile Cards (Salesforce1 only).
 9. Klik på Gem.
   

Derefter kan du gøre tilpassede objekter tilgængelige for Salesforce1 Mobile. Hvis du vil gøre tilpassede objekter kompatible med Salesforce1 Mobile, skal du først aktivere denne funktion, når du konfigurerer Visualforce-siden. Følg disse trin for at give adgang til at vise dine tilpassede objekter:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Develop under Build.
 4. Klik på Visualforce Pages.
 5. Klik på New på listen over sider.
 6. Tilføj Label og Name for din Visualforce-side.
 7. Angiv Label og Name for siden.
 8. Markér afkrydsningsfeltet Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages.
 9. Kopiér og indsæt koden nedenfor, og erstat teksten insert API name med API-navnet på dit objekt
 10. Klik på Gem.

<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >
</apex:page>

Find API-navnet på dit Salesforce-objekt

Alle objekter i Salesforce har et API-navn. Hvis du arbejder med tilpassede objekter, kan du finde API-navnet ved at følge disse instruktioner.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Create under sektionen Build i venstre kolonne.
 4. Klik på Objects på rullelisten.
 5. Klik på objektets navn.
 6. Når du klikker på etiketten for objektet, kan du se API-navnet.

Opret objektpostskabeloner

Dropbox for Salesforce kan bygge en mappestruktur for dig ved hjælp af "skabelonmapper". Disse mapper knytter dine Salesforce-poster til mapper i Dropbox.

De mapper, som Dropbox for Salesforce opretter, er som standard tomme. Hvis de skal indeholde en struktur med undermapper, kan du gøre det med funktionen til skabelonmapper.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Kontrollér, hvilken e-mailadresse der er tilknyttet Dropbox for Salesforce.
  • Klik på fanen Dropbox Options på din Salesforce-konto, hvor du kan se e-mailadressen
 3. Gå til dropbox.com, og åbn mappen Salesforce Documents.
 4. Klik på navnet på den objektmappe, du vil arbejde med.
 5. Opret en ny mappe, og giv den navnet "skabelon".
 6. Opret den ønskede struktur ved at tilføje filer og mapper i mappen skabelon.
 7. Klik på fanen Dropbox Options i Salesforce.
 8. Rul ned til Standard Object Settings, og klik på Edit.
 9. Markér afkrydsningsfeltet Enable Templates ud for det objekt, du vil arbejde med.
 10. Klik på Gem.
highlighter icon

Bemærk!

 • Skabelonmapper virker ikke med tilbagevirkende kraft. De mappestrukturer, du har oprettet, før du oprettede den nye skabelonmappestruktur, ændres ikke
 • For at udløse generering af skabelonen i en post skal du føje en fil til postens Dropbox-mappe i mappen Salesforce Documents i din Dropbox
 • Skabelonmapper virker kun for de objekter, som findes i den offentlige mappe 'Salesforce Documents'. De er i øjeblikket ikke kompatible med objekter i mappen 'Private Salesforce Documents'
 • Skabelonmapper kan ikke bruges med tilpassede objekter eller til objekter med regler for navngivning.

Følg postnavnene i Salesforce

Som standard ændres en mappe ikke i Dropbox, hvis du omdøber en post i Salesforce. Du kan dog aktivere automatisk omdøbning. Det sikrer, at når du omdøber en mappe i Dropbox for Salesforce, omdøbes mappen også i Dropbox.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på fanen Dropbox Options.
 3. Rul ned til Standard Object Settings, og klik på Edit.
 4. Klik på Follow Salesforce Record Names ud for de objekter, du vil aktivere automatisk omdøbning for.
 5. Klik på Gem.
highlighter icon

Bemærk!

 • Hvis du er i en delt mappe, hvor automatisk omdøbning er aktiveret, opdateres postnavnene for alle brugere i den delte mappe, af Dropbox for Salesforce
 • For standardobjekter kan automatisk omdøbning konfigureres som standard. For tilpassede objekter skal du indstille en udløser for det tilpassede objekt som vist i afsnittet Brug tilpassede objekter ovenfor

Tilpas delingsindstillingerne

Salesforce-administratorer kan konfigurere Dropbox for Salesforce, så det følger deres eksisterende Salesforce-sikkerhedsmodel. Som standard følger Dropbox for Salesforce sikkerhedsmodellen i Salesforce.

Hvis du vil ændre indstillingerne for deling i integrationen, kan du følge instruktionerne nedenfor:

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på fanen Dropbox Options.
 3. Rul ned til Standard Object Settings, og klik på Edit.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Follow Salesforce Sharing ud for de objekter, du vil aktivere.
 5. Klik på Gem.
highlighter icon

Bemærk!

 • Hvis du har aktiveret Follow Salesforce Sharing for objekter med delingen Private Organization, oprettes mappen Private Salesforce Documents, når du føjer filer/mapper til nye poster via Dropbox-komponenten. Denne mappe tilføjes kun på postejerens Dropbox-konto
 • Nye sikkerhedsindstillinger har ikke tilbagevirkende kraft, og de mapper, der blev oprettet, inden du ændrede sikkerhedsindstillingerne, følger ikke de nye sikkerhedsregler
 • Salesforce-delingsindstillingerne findes her: Setup > Security > Sharing Settings
 • Mappen "Salesforce Documents" skal deles med alle Dropbox for Salesforce-brugere på teamet 
 • Det er kun de Salesforce-brugere, der har adgang til Private Salesforce-objektet, som kan se Dropbox-indholdet via Dropbox for Salesforce-integrationen

Begræns adgang til kun at gælde dit team

Salesforce-administratorer kan administrere, hvordan en Salesforce-bruger opretter forbindelse til Dropbox to Salesforce.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på fanen Dropbox Options.
 3. Rul ned til sektionen Dropbox Business, og klik på Restrict login to Business accounts.
 4. Klik på Edit.
 5. Markér afkrydsningsfeltet Team Members Only under Dropbox Business Access.
 6. Klik på Gem.

Tildel adgang til Salesforce-brugere

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Klik på Users under Administration.
 4. Klik på Profiles.
 5. Klik på navnet på den profil, du vil redigere.
 6. Rul ned til Enabled Visualforce Page Access, og klik på Edit.
 7. Vælg alle de sider, der starter med "Dropbox_for_SF".
 8. Klik på pilen Add.
 9. Klik på Gem.
 10. Rul ned til sektionen Enabled Apex Class Access på den profilside, du arbejder i, og klik på Edit.
 11. Vælg alle de klasser, der starter med Dropbox_for_SF.
 12. Klik på pilen Add.
 13. Klik på Gem.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du i stedet følge disse instruktioner:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Gå til sektionen Administer, og klik på Manage Users.
 4. Klik på Profiles.
 5. Klik på navnet på den profil, du vil redigere.
 6. Rul ned til Enabled Visualforce Page Access, og klik på Edit.
 7. Vælg alle de sider, der starter med "Dropbox_for_SF".
 8. Klik på pilen Add.
 9. Klik på Gem.
 10. Rul ned til sektionen Enabled Apex Class Access på den profilside, du arbejder i, og klik på Edit.
 11. Vælg alle de klasser, der starter med wbdbox.
 12. Klik på pilen Add.
 13. Klik på Gem.

Opret din egen struktur med mappenavne

Dropbox for Salesforce kan oprette en mappestruktur, der afspejler din Salesforce-konfiguration i Dropbox. Administratorer kan dog ændre standardstrukturen eller navngivningen for hver af de oprettede mapper for de enkelte objekter.

Som standard navngives objekter af typen “Contact” med Fornavn, Efternavn. Du kan dog i stedet ændre dette til Last Name, First Name. Hvis du foretager denne ændring, vil indstillingerne for navngivning derefter følge indstillingen ved oprettelsen.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Under sektionen Platform Tools skal du klikke på Objects and Fields.
 4. Klik på Object Manager.
 5. Vælg det objekt, du vil redigere.
 6. Klik på Fields & Relationships.
 7. Klik på New.
 8. Vælg Formula under Data Type.
 9. Klik på Næste.
 10. Skriv 'Tilpasset Dropbox-sti' i feltet Field Label.
 11. Skriv 'Tilpasset_Dropbox_sti' i feltet Field Name.
 12. Vælg Text under Formula Return Type, og klik på Next.
 13. Indtast din formel, f.eks. "Contact/" & LastName & ", " & FirstName, og klik på Next.
 14. Markér feltet Visible ud for de profiler, du vil give redigeringsadgang.
 15. Klik på Næste.
 16. Klik på Gem.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du i stedet følge disse instruktioner:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Customize under sektionen Build i venstre kolonne.
 4. Vælg Contacts.
 5. Klik på Fields.
 6. Rul ned til listen Contact Custom Fields & Relationships, og klik på New.
 7. Vælg Formula under Data Type.
 8. Klik på Næste.
 9. Skriv "tilpasset Dropbox-sti" i feltet Field Label.
 10. Skriv 'Tilpasset_Dropbox_sti' i feltet Field Name.
 11. Vælg Text under Formula Return Type, og klik på Next.
 12. Skriv din formel, og klik på Next.
 13. Markér feltet Visible ud for de profiler, du vil give redigeringsadgang.
 14. Klik på Næste.
 15. Klik på Gem.

highlighter icon

Bemærk!

 • Postmapper for objekter med tilpassede regler for navngivning vil blive vist direkte under mappen Salesforce Documents. Hvis postmapperne skal vises under objektmappen (f.eks. Contacts), som de ville blive vist uden den tilpassede navngivning, skal du angive det i den tilføjede formel. Eksempel: "Contact/" & LastName & ", " & FirstName
 • Disse ændringer påvirker ikke de mapper, du har oprettet tidligere. De anvendes kun på de mapper, du opretter fremover
 • Du kan bruge denne proces på alle standardobjekter og tilpassede objekter, og du kan tilføje andre felter, tekst, tal eller datoer for at tilpasse mappestierne yderligere

Føj Dropbox til Publisher Layouts

Du kan gøre Dropbox-brugergrænsefladen tilgængelig på Chatter. Det gør du ved at tilføje Dropbox som en Quick Action i Global Publisher.

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Åbn tandhjulsikonet, og klik på Setup.
 3. Klik på User Interface i sektionen Platform Tools.
 4. Klik på Global Actions.
 5. Klik på Publisher Layouts.
 6. Vælg det objekt, du vil redigere.
 7. Klik på Fields & Relationships.
 8. Klik på Edit ud for posten Global Layout i kolonnen Action.
 9. Træk og slip Dropbox fra sektionen Quick Actions til sektionen Global Publisher.

Hvis du ikke bruger Salesforce Lightning, skal du i stedet følge disse instruktioner:
 

 1. Log på Salesforce-websitet.
 2. Klik på Setup.
 3. Klik på Opret.
 4. Klik på Global Actions.
 5. Klik på Publisher Layouts.
 6. Klik på Edit ud for posten Global Layout i kolonnen Action.
 7. Træk og slip Dropbox fra sektionen Quick Actions til sektionen Global Publisher.

Hjalp denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Svar fra community

Andre måder, du kan få hjælp på