Konfiguracja Dropbox for Salesforce: konfiguracja administratora

Zaktualizowano Dec 15, 2023
Integracja Dropbox for Salesforce umożliwia zespołom dostęp do plików Dropbox for Salesforce i ich udostępnianie. Aby korzystać z integracji Dropbox for Salesforce, musisz mieć konto zespołu Dropbox.

Konfiguracja Dropbox for Salesforce

Te kroki należy wykonać w kolejności. Kliknij każdy krok, aby uzyskać pełne instrukcje.

 1. Przejdź do oferty Dropbox for Salesforce.
 2. W Dropbox for Salesforce kliknij Get It Now (Skorzystaj teraz).
 3. Wybierz gdzie chcesz zainstalować Dropbox for Salesforce.
  • Instalacja w środowisku produkcyjnym daje dostęp do wszystkich użytkowników końcowych
  • Instalacja w piaskownicy tworzy kopię produkcyjną, której możesz użyć do testowania nowych aplikacji
 4. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki, a następnie kliknij przycisk Confirm and Install (Potwierdź i zainstaluj).
 5. Kliknij Kontynuuj.
 6. Na stronie „Step 1. Approve Package API Access”, kliknij Next (Dalej).
 7. Na stronie „Step 2. Choose security level”, wybierz poziom bezpieczeństwa i kliknij Next (dalej).
 8. Na stronie „Step 3. Install Package”, kliknij Install (Zainstaluj).
 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Wybierz kartę Dropbox Options (Narzędzia Dropbox) z narzędzia Salesforce App Launcher.
 3. Kliknij Connect to Dropbox.
 4. Powinno nastąpić przekierowanie na dropbox.com; kliknij Kontynuuj.
 5. Jeśli korzystasz z konta Dropbox dla zespołów, możesz się zdecydować na połączenie pozostałych członków swojego zespołu. Polega to na dopasowaniu odpowiedniego adresu e-mail zapisanego w tabeli użytkowników Salesforce do adresu e-mail użytkownika w Dropbox.
  • Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz podłączać swojego zespołu, jego członkowie zostaną poproszeni o połączenie swojego konta Dropbox, gdy odwiedzą jakąś stronę w Salesforce. Prośba ta pojawi się tylko raz.
 1. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Create Remote Site Setting (Utwórz środowisko zdalne).
 2. Następnie skonfiguruj układy stron, wybierając opcję Update Layouts (Zaktualizuj układy). Spowoduje to dodanie komponentu Dropbox do układów stron obiektów Account (Konto), Contact (Kontakt), Case (Sprawa), Opportunity (Szansa), oraz Lead (Potencjalny klient).
highlighter icon

Uwaga: po wykonaniu połączenia w ustawieniach połączenia Dropbox będzie pokazana nazwa użytkownika i nazwa zespołu (tylko konta zespołów Dropbox).

Aby udostępnić folder „Salesforce Documents” swojemu zespołowi, musisz najpierw wygenerować ten folder na swoim koncie Dropbox.

 1. Przejdź do rekordu, dla którego włączono Dropbox for Salesforce.
 2. Kliknij Konfiguruj.
 3. Prześlij plik ze swojego komputera do widżetu Dropbox for Salesforce za pomocą funkcji przeciągnij i upuść lub przycisku Add Files (Dodaj pliki).
 4. Ten plik zostanie przesłany do Dropbox, a na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony folder „Salesforce Documents”.
  • Uwaga: jeśli korzystasz z obszaru zespołu, folder „Salesforce Documents” pojawi się w folderze członków zespołu, a nie w udostępnionym obszarze zespołu.

Po utworzeniu folderu „Salesforce Documents” możesz udostępnić go reszcie zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com za pomocą tego samego konta, którego użyto do skonfigurowania Dropbox for Salesforce.
  • Jeśli nie masz pewności co do tego, które konto było połączone, kliknij kartę Dropbox Options. U góry strony, poniżej Dropbox Connection Settings, zobaczysz, kto jest połączony, obok informacji Connected As.
 2. Kliknij Udostępnij.
 3. Wprowadź adresy e-mail współpracowników, którym chcesz udostępnić folder, a następnie kliknij Share.

Użytkownicy muszą zaakceptować zaproszenie zanim Dropbox for Salesforce zacznie działać.

Dowiedz się więcej  zaawansowanych ustawieniach administratora w Dropbox for Salesforce.

Odinstalowywanie Dropbox for Salesforce

Możesz odinstalować Dropbox for Salesforce w każdej chwili. Jeśli połączyłeś(-aś) Dropbox for Salesforce z układami strony lub utworzyłeś(-aś) własne strony Visualforce lub wyzwalacze, będą one musiały być usunięte przed przystąpieniem do odinstalowania.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
 2. Wybierz kartę Dropbox Options dostępną w Salesforce.
 3. Zresetuj Dropbox for Salesforce.
 4. Zaloguj się w witrynie Dropbox.
 5. Usuń folder „Salesforce Documents”.
 6. Wróć do witryny Salesforce i kliknij Setup.
 7. W sekcji App kliknij Installed Packages.
 8. Znajdź Dropbox for Salesforce i kliknij Uninstall.
  • Wybierz, czy chcesz tymczasowo zapisać kopię danych aplikacji Dropbox for Salesforce (48 godzin)
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij Uninstall.

Aktualizacja integracji Dropbox for Salesforce

Aby zaktualizować do najnowszej wersji:

 1. Przejdź do oferty Dropbox for Salesforce.
 2. Kliknij Get It Now i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności