Söka efter Dropbox Paper-dokument

Du kan söka efter dina Paper-dokument och alla dokument som har delats med dig med hjälp av sökfältet i Dropbox Paper. 

Obs! Om du använder 2020-versionen av Dropbox Paper hittar du dina dokument med sökfältet i Dropbox.

Sökfältet söker efter den fullständiga texten i Paper-dokument. För att hitta alla tillgängliga dokument kan du söka efter:

 • Titeln eller namnet på ett dokument
 • Dokumentets innehåll
 • Namnet på en teammedlem för att se alla dokument som den har skapat

Sök så här:

 1. Klicka på sökikonen (förstoringsglas) i valfritt dokument.
 2. Börja skriva i sökfältet. Alla matchande dokument visas.

Så här söker du efter text i ett Paper-dokument

Du kan även söka efter specifika ord eller fraser i ett öppet Paper-dokument. 

Så här söker du i dokument på webben:

 1. Tryck på kontroll-F (Windows) eller kommando-F (Mac).
 2. Skriv ordet eller frasen i sökfältet.

Så här söker du efter dokument i Paper-appen för iPhone/iPad:

 1. Tryck på ”” (ellips) längst upp till höger.
 2. Tryck på Hitta i dokument.
 3. Skriv ordet eller frasen i sökfältet.

Så här söker du efter dokument i Android Paper-appen:

 1. Tryck på ”” (vertikal ellips) längst upp till höger.
 2. Tryck på Sök i dokumentet.
 3. Skriv ordet eller frasen i sökfältet.

Så här använder du hashtaggar som etiketter vid sökning

Det går att göra sökningen mer kraftfull genom att använda hashtaggar i dokumenten. Hashtaggar går att klicka på i ett dokument och du kan använda sökningen till att hitta alla dokument som innehåller samma hashtag.

Till exempel kan du skriva "#dogs" någonstans i dokumentet. Sedan använder du den här hashtaggen i sökningen genom att skriva hashtaggen och nyckelordet i sökfältet (i det här fallet "#dogs"). Resultatet visar alla tillgängliga dokument som innehåller hashtaggen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!