Domain yang digunakan oleh Dropbox secara rasmi

Dropbox menggunakan beberapa domain untuk menjalankan perkhidmatan. Setiap domain memberi tujuan yang khusus, seperti menjalankan produk Dropbox, menyediakan komunikasi, atau mengehos bahan-bahan pemasaran. Semak domain dalam artikel ini jika anda tidak pasti tentang keselamatan untuk melayari laman-laman web yang tertentu atau menerima komunikasi daripada alamat e-mel yang kelihatan seperti daripada Dropbox.

Bahagian dalam artikel ini:

www.dropbox.com

Kebanyakan perkara yang anda boleh lakukan dengan Dropbox dalam talian dilakukan di www.dropbox.com. www.dropbox.com merupakan satu-satunya domain di mana Dropbox akan meminta maklumat sulit seperti alamat e-mel dan kata laluan untuk akaun Dropbox anda. Sila berjaga-jaga dengan mana-mana domain lain yang kelihatan seperti Dropbox yang meminta e-mel atau kata laluan Dropbox anda.

E-mel rasmi daripada Dropbox

Jika anda menerima komunikasi yang kelihatan seperti daripada Dropbox tetapi tidak berasal dari salah satu domain yang tersenarai di bawah, sila berhati-hati kerana ia mungkin mengandungi perisian hasad ataupun cubaan phishing.

 • Semua e-mel daripada pekerja, kakitangan sokongan dan e-mel berkaitan perkhidmatan (seperti e-mel pengesahan, pengesahan penetapan semula kata laluan dan jemputan kajian selidik Dropbox) akan dihantar daripada dropbox.com, dropboxmail.com, atau dropbox.zendesk.com
 • Semua e-mel berkaitan Dropbox Business akan dihantar daripada dropbox.com atau dropboxpartners.com
 • Semua e-mel promosi dan tip akan dihantar daripada dropboxmail.com

Domain Dropbox yang disahkan

Semua kandungan Dropbox sepatutnya berasal daripada salah satu domain berikut:

 • db.tt
 • dropbox.com
 • dropboxapi.com
 • dropboxbusiness.com
 • dropboxcaptcha.com
 • dropboxforums.com
 • dropboxforum.com
 • dropboxinsiders.com
 • dropboxmail.com
 • dropboxpartners.com
 • dropboxstatic.com
 • dropbox.zendesk.com
 • getdropbox.com
 • instructorledlearning.dropboxbusiness.com
 • paper.dropbox.com

Domain sah lain

 • cdn.arkoselabs.com
 • dropbox-api.arkoselabs.com
 • dropbox-dns.com
 • google.com
 • gstatic.com
 • paper-attachments.s3.amazonaws.com

URL digunakan untuk mengehos data pengguna

Laluan-laluan di bawah ini digunakan untuk mengehos kandungan untuk pengguna apabila mereka mencipta pautan ke folder dan fail mereka (sebagai contoh, menggunakan pautan Dropbox). Dropbox tidak menggunakan laluan ini untuk meminta maklumat sulit atau peribadi daripada anda.

 • dl.dropboxusercontent.com/*
 • dl.dropbox.com/*
 • dl-web.dropbox.com/*
 • dl-client.dropbox.com/*
 • dl-doc.dropbox.com/*
 • dl-doc.dropboxusercontent.com/*
 • api-content.dropbox.com/*
 • content.dropboxapi.com/*
 • api-content-photos.dropbox.com/*
 • showbox-tr.dropbox.com/*
 • photos.dropbox.com/*
 • photos-*.dropbox.com/*
 • dl-debug*.dropbox.com/*
 • bolt.dropbox.com/
 • *.dropbox.com/content_link/*
 • *.dropbox.com/content_link_zip/*
 • *.dropbox.com/content_link_htmlify/*
 • *.dropbox.com/content_link_preview/*
 • *.dropbox.com/link_token_dl/*
 • *.dropbox.com/link_token_dl_zip/*
 • *.dropbox.com/zip_collection/*
 • *.dropbox.com/transcode_video/*
 • *.dropbox.com/hls_transcode/*
 • *.dropbox.com/t/*
 • *.dropbox.com/u/
 • *.dropbox.com/s/
 • *.dropbox.com/sh/
 • *.dropbox.com/sc/
 • *.dropbox.com/photos/album/*
 • *.dropbox.com/photos/c/*
 • *.dropbox.com/photos/cc/*
 • *.dropbox.com/photos/cl/*
 • *.dropbox.com/photos/cp/*
 • *.dropbox.com/photos/conversation_add/*
 • *.dropbox.com/photos/conversation_invite/*
 • *.dropbox.com/photos/conversation_preview/*
 • *.dropbox.com/photos/post/*
 • *.dropbox.com/photos/c/permanent_collection_thumb/*
Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan