Åpenhet i Dropbox Rapporter

Siden 2012 har vi offentliggjort halvårlige rapporter om dette, som tar for seg antall henvendelser vi mottar, og hva vi gjør som respons.

Animasjon av kuler som beveger seg i rommet

Antall offentlige forespørsler

Denne grafen viser det totale antallet forespørsler mottatt over tid, fordelt på forespørselstype.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | Januar 2012 til desember 2012 | Jan-des | 2012 | 2012","%_2013 | Januar 2013 til desember 2013 | Jan-des | 2013 | 2013","2014 | Januar 2014 til juni 2014 | Jan-jun | 2014 | 2014","2014 | Juli 2014 til desember 2014 | Jul-des | 2014 | 2014","2015 | Januar 2015 til juni 2015 | Jan-jun | 2015 | 2015","2015 | Juli 2015 til desember 2015 | Jul-des | 2015 | 2015","2016 | Januar 2016 til juni 2016 | Jan-jun | 2016 | 2016","2016 | Juli 2016 til desember 2016 | Jul-des | 2016 | 2016","2017 | Januar 2017 til juni 2017 | Jan-jun | 2017 | 2017","2017 | Juli 2017 til desember 2017 | Jul-des | 2017 | 2018","2018 | Januar 2018 til juni 2018 | Jan-jun | 2018 | 2018","2018 | Juli 2018 til desember 2018 | Jul-des | 2018 | 2018","2019 | Januar 2019 til juni 2019 | Jan-jun | 2019 | 2019","2019 | Juli 2019 til desember 2019 | Jul-des | 2019 | 2019","2020 | Januar 2020 til juni 2020 | Jan-jun | 2020 | 2020","2020 | Juli 2020 til desember 2020 | Jul-des | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-jun | 2021 | 2021","2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-des | 2021 | 2021","2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | Jan-jun | 2022 | 2022","2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | Jul-des | 2022 | 2022","2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | Jan-jun | 2023 | 2023"],"columns":[["$AREAS","Ransakingsordrer","Stevninger","Rettskjennelser","Internasjonale forespørsler","Forespørsler om fjerning fra myndighetene","Bevaring","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | Januar 2012 til desember 2012 | Jan-des | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | Januar 2013 til desember 2013 | Jan-des | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | Januar 2014 til juni 2014 | Jan-jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | Juli 2014 til desember 2014 | Jul-des | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | Januar 2015 til juni 2015 | Jan-jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | Juli 2015 til desember 2015 | Jul-des | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | Januar 2016 til juni 2016 | Jan-jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | Juli 2016 til desember 2016 | Jul-des | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | Januar 2017 til juni 2017 | Jan-jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | Juli 2017 til desember 2017 | Jul-des | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | Januar 2018 til juni 2018 | Jan-jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | Juli 2018 til desember 2018 | Jul-des | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | Januar 2019 til juni 2019 | Jan-jun | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | Juli 2019 til desember 2019 | Jul-des | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | Januar 2020 til juni 2020 | Jan-jun | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | Juli 2020 til desember 2020 | Jul-des | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-jun | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"],["2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-des | 2021 | 2021","1332","529","76","42","138","1355","0"],["2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | Jan-jun | 2022 | 2022","1454","650","64","43","125","1548","1"],["2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | Jul-des | 2022 | 2022","1059","492","54","48","70","1126","0"],["2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | Jan-jun | 2023 | 2023","997","550","67","38","29","1180","3"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 72,2 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 12 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 16 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordre vi mottok, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres. <\/p>\n<p>Tallene ovenfor inkluderer ransakingsordrer rettet mot Dropbox-datterselskaper. I den aktuelle halvdelen mottok vi 1 ransakingsordre rettet mot Dropbox Sign / Dropbox Fax.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 69,6 % av de mottatte ransakingsordrene. <\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 12 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 18,8 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordre vi mottok, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 68,5 % av de mottatte ransakingsordrene. <\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. I forbindelse med 11,4 % av ransakingsordrene vi mottok, fikk vi også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 15,3 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordre vi mottok, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 74,9 % av de mottatte ransakingsordrene. <\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 11,7 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 14,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordrer vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 89,6 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 19,7 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 19,3 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordre vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 90,9 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 16,4 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 16,1 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i ransakingsordre vi mottok om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 89,5 % av de mottatte ransakingsordrene.<br>\n<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 19,7 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 33 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i ransakingsordre vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 88,04 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 33,7 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser for ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 33 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i ransakingsordre vi mottok om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 84,5 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 26,1 % av ransakingsordrene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 29,8 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i ransakingsordrer vi mottok om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Vi mottok ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 26,1 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 19,9 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en ransakingsordre om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Vi mottok ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 30,1 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 24,2 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en ransakingsordre, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 39,5 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 19,9 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en ransakingsordre, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av kakediagrammet ovenfor representerer brukere som vi varslet til, av brukerne hvis innhold vi ga til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 45,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 45,1 % av Dropbox-brukerne som er oppgitt i en ransakingsordre, om forespørselen om deres informasjon.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av kakediagrammet ovenfor representerer brukere som vi varslet til, av brukerne hvis innhold vi ga til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember i 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 32,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 25,6 % av Dropbox-brukerne som er oppgitt i en ransakingsordre, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 39,9 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 46,5 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en ransakingsordre om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n"}

Ransakingsordrer

Dette mottok Dropbox

Ransakingsordrer krever påvisning av sannsynlig årsak, må oppfylle spesifisitetskrav angående stedet som skal ransakes og gjenstandene som skal beslaglegges, og må gjennomgås og undertegnes av en dommer eller sorenskriver. Ransakingsordrer kan utstedes av lokale, statlige eller føderale myndigheter, og kan bare brukes i straffesaker. Som svar på gyldige ransakingsordrer kan vi oppgi informasjon om innhold samt annen informasjon.

Ransakingsordrer

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt

Kontoer oppført i ordre

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of subpoenas","63","38","449|66","0","","64","41","387|114","0","","99","49","502|154","0","","63","37","429|155","0","","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","86","73","641|75","0","","297","213","563|128","0","","403","294","675|167","0","","105","122","614|191","0","","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 81,6 % av de mottatte stevningene.<\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 6,4 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n<p>Tallene ovenfor inkluderer stevninger rettet mot Dropbox-datterselskaper. I den aktuelle halvdelen mottok vi 1 stevning rettet til Dropbox Sign/Dropbox Fax, 1 stevning rettet til DocSend, og to stevninger rettet til FormSwift.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 78,7 % av stevningene som ble mottatt.<\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 10 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 8,3 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<br><br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 77,2 % av stevningene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. I forbindelse med 10,6 % av stevningene vi mottok, fikk vi også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 10,7 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi har mottatt, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 81,1 % av de mottatte stevningene. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 9,6 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 10,1 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 86,4 % av stevningene som ble mottatt.<\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 12,4 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser for ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 21,2 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 78,4 % av stevningene som ble mottatt.<\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 12,1 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser for ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 11,8 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 80 % av stevningene som ble mottatt.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 14 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 18,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 75,4 % av stevningene som ble mottatt.<\/p>\n<p><br />\nNår Dropbox etterkommer en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 10,4 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 17,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 76,1 % av de mottatte stevningene.<\/p>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 8,2 % av stevningene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 13,3 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i stevninger vi mottok, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Vi mottok ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 8,2 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 13,3 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi mottok ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 12,7 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 5,7 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 21 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 29,8 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning, av forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 19,5 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 16,7 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 16,1 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 20,9 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 28,6 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 39,6 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en stevning om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n"}

Stevninger

Dette mottok Dropbox

I motsetning til en ransakingsordre, gir en stevning kun tilgang til grunnleggende abonnentinformasjon. Stevninger krever ikke rettslig vurdering og utstedes vanligvis av regjeringsadvokater eller storjuryer. Vi leverer ikke innholdsinformasjon som svar på stevninger.

Stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt

Kontoer oppført i stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of court orders","27","4","36|2","0","","26","3","25|1","0","","31","7","26|3","0","","27","7","42|0","0","","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","207","6","97|2","0","","267","49","66|1","0","","211","25","34|2","0","","224","21","92|0","0","","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 53,7 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 6 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 5,2 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i rettskjennelser, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 46,3 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 7,4 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 13,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i rettskjennelser, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 40,6 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. I forbindelse med 21,9 % av rettskjennelsene vi mottok, fikk vi også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 38,2 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i rettskjennelser, om det faktum at politimyndighetene har bedt om informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 55,3 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 7,9 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 20,7 % av de berørte Dropbox-brukerne som er identifisert i rettskjennelser, om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 45,6 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 35,6 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 69,4 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i rettskjennelser om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 38,3 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 45,7 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 50,3 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i rettskjennelser om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 44,7 % av rettskjennelsene som ble mottatt.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 25,8 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser for ikke-offentliggjøring på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 77,6 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i rettskjennelser vi mottok om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 47,8 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 25,4 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 29 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i rettskjennelser om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Vi ga noe informasjon som svar på 58,3 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til. 39,1 % av rettskjennelsene vi mottok, ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt varighet. Disse taushetsordrene kan hindre oss i å varsle 40,7 % av de berørte Dropbox-brukerne identifisert i rettskjennelser om det faktum at rettshåndhevelse ba om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Vi mottok ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 39,1 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 50 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad som gir kontekst <\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2018 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 12,5 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 2,1 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 25 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan forhindre oss i å varsle 29,2 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av kakediagrammet ovenfor representerer brukere som vi varslet til, av brukerne hvis ikke-innhold vi ga til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 45,0 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 39,1 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om deres informasjon.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av kakediagrammet ovenfor representerer brukere som vi varslet til, av brukerne hvis innhold vi ga til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 42,9 % av rettskjennelsene for ikke-innhold som vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 25,9 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om deres informasjon.<br>\n<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi ubestemte rettskjennelser om taushetsplikt for 83,3 % av rettskjennelsene for ikke-innhold som vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 87,5 % av Dropbox-brukerne som er nevnt i en rettskjennelse, om forespørselen om deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Hver gang Dropbox etterkommer en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er nevnt i forespørselen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skraverte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som vi har gitt beskjed til.<\/p>\n"}

Rettskjennelser

Dette mottok Dropbox

Rettskjennelser utstedes av dommere og kan ha en rekke forskjellige former, for eksempel en 2703(d)-ordre under elektronisk kommunikasjonspersonvernlov. Vi leverer ikke innholdsinformasjon som svar på rettskjennelser.

Rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt

Kontoer oppført i rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 forespørsler","","","","","","","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 kontoer","","","","","","","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer <\/b>(«FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b>(«NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer <\/b>(«FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.\n<\/p>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b>(«NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><br>\n<b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b>(«NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer <\/b>(«FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b>(«NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>«Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer <\/b>(«FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>En merknad om nasjonal sikkerhetsprosess<br><\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL-er») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsundersøkelse. En NSL krever ikke en rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestelengde og bompengefakturering lokalt og for lange distanser».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-ordrer<\/b> («FISA-ordrer») er ordrer utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en nasjonal sikkerhetsetterforskning. En FISA-ordre kan be om en brukers informasjon om ikke-innhold og innhold.<\/p>\n"}

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Dette mottok Dropbox

Nasjonal sikkerhetsprosess inkluderer nasjonale sikkerhetsbrev og ordre utstedt i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi mottok mellom 0 og 249 forespørsler. Vi vil gjerne være mer spesifikke, men Dropbox har ikke tillatelse av amerikanske myndigheter til å rapportere det nøyaktige antallet mottatt.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of preservations","1083","97","","1034","92","","1427","121","","1238","117","","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","555","1166","","471","1108","","610","1455","","556","1282","","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Vi mottok 1083 bevaringsforespørsler fra amerikansk politi, som berørte 1089 kontoer. Vi mottok 97 bevaringsforespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 77 kontoer.<\/p>\n<p>Tallene ovenfor inkluderer bevaringsforespørsler rettet mot Dropbox-datterselskaper. I den aktuelle halvdelen mottok vi 1 bevaringsforespørsel rettet til DocSend.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Vi mottok 1 034 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berørte 1 056 kontoer. Vi mottok 92 forespørsler om bevaring fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 52 kontoer.<br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Vi mottok 1427 forespørsler om bevaring fra amerikanske politimyndigheter, som berørte 1349 kontoer. Vi mottok 121 forespørsler om bevaring fra internasjonale politimyndigheter, som berørte 106 kontoer.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Vi mottok 1238 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berørte 1172 kontoer. Vi mottok 117 forespørsler om bevaring fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 110 kontoer.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Vi mottok 1255 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berørte 1408 kontoer. Vi mottok 133 forespørsler om bevaring fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 119 kontoer.<\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<p>Vi mottok 841 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berører 1041 kontoer. Vi mottok 66 bevaringsforespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 73 kontoer.<\/p>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<p>Vi mottok 888 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berørte 1 153 kontoer. Vi mottok 72 bevaringsforespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 86 kontoer.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<p>Vi mottok 695 forespørsler om bevaring fra amerikansk rettshåndhevelse, som berørte 800 kontoer. Vi mottok 78 forespørsler om bevaring fra internasjonal rettshåndhevelse, som berørte 104 kontoer.<br>\n<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<p>Dropbox begynte å rapportere om bevaringer i andre halvdel av 2019.<\/p>\n"}

Oppbevaringer

Dette mottok Dropbox

En oppbevaringsforespørsel er en myndighetsforespørsel om å bevare brukerdata i påvente av mottak av en formell juridisk prosess. Når vi mottar disse forespørslene, vil vi midlertidig beholde et øyeblikksbilde av relevante brukerdata i 90 dager, men vi avslører ikke brukerdata som svar på oppbevaringsforespørsler. For å innhente bevarte data kreves en gyldig juridisk prosess.

 

Oppbevaringer

Vår respons

 • Forespørsel i USA
 • Internasjonal forespørsel

Kontoer oppført i oppbevaringer

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Berørte kontoer
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012"],["$LABELS","USA","","Storbritannia","USA","","","","Irland","USA","","USA","","Uruguay","Storbritannia","","USA","Storbritannia","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","3","","1","3","","0","","1","2","","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","1","","0","","0","0","","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Kriseforespørsler om avsløring

Dette mottok Dropbox

Dropbox kan frivillig avsløre informasjon til politiet hvis vi har en skjellig grunn til å tro at noen er i overhengende risiko for død eller alvorlig fysisk skade, og vi har informasjon som kan bidra til å forhindre trusselen. Vi krever at politiet gir et skriftlig sammendrag av nødssituasjonen og en forklaring på hvordan den forespurte informasjonen vil hjelpe dem med å forhindre nødssituasjonen.  Enhver forespørsel om avsløring i nødstilfelle blir nøye gransket fra sak til sak for å avgjøre om standarden for avsløring er oppfylt, og i så fall er all informasjon som avsløres begrenset til det som kan avverge eller redusere nødsituasjonen. Dropbox mottar forespørsler om nødavsløring av brukerdata fra politi over hele verden.

 • Forespørsler Dropbox har mottatt
 • Informasjon utlevert

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <\/p>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <br>\n<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat for å gi kontekst \u2013 varsel<\/h3>\n<p>Autorisasjonsvedtektene for PRTT-er krever at slike bestillinger inkluderer en bestemmelse som forhindrer tjenesteleverandører som Dropbox fra å varsle brukere om disse forespørslene på ubestemt tid. Disse taushetsordrene kan hindre Dropbox i å varsle alle de berørte Dropbox-brukerne identifisert i PRTT-ordre om det faktum at politiet ba om informasjonen deres. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Dette mottok Dropbox

Kommunikasjonsovervåkningsordrer (Pen Registers or Trap and Trace orders / «PRTT-er») er rettskjennelser som autoriserer myndighetene til å innhente visse ikke-innholdsopplysninger (spesifikt oppringing, ruting, adressering og signalementinformasjon knyttet til kommunikasjon) for en spesifikk konto på en prospektiv basis for en periode på inntil 60 dager. 

PRTT-er

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt

Kontoer oppført i PRTT-er

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold avslørt
 • Innhold avslørt


Forespørsel om fjerning fra myndighetene

Dette mottok Dropbox

Forespørsler om fjerning fra myndighetene inkluderer rettskjennelser og skriftlige forespørsler fra rettshåndhevelse og offentlige etater som søker fjerning av innhold fra kontoer, basert på lokale lover i deres respektive jurisdiksjoner.

Vår respons

 • Innhold blokkert som svar på en forespørsel
 • Innhold blokkert i henhold til retningslinjene for akseptabel bruk
 • Ingen tiltak iverksatt

En merknad om forespørsler om fjerning fra myndighetene

«Ingen tiltak iverksatt» kan skyldes omstendigheter der vi ikke var i stand til å gjennomgå innholdet fordi lenken som ble gitt til oss, var ugyldig eller innholdet ikke lenger eksisterte, eller hvor innholdet ved gjennomgang ble funnet å ikke krenke retningslinjene våre for akseptabel bruk. 


{"Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok Dropbox tre stevninger fra en amerikansk utenlandsk ambassade eller konsulat. Vi oppga informasjon, men ikke innhold, som svar på disse stevningene.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok Dropbox én stevning fra en amerikansk utenlandsk ambassade. Vi oppga informasjon, men ikke innhold, som svar på stevningen.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok Dropbox to stevninger fra en amerikansk utenlandsk ambassade. Vi ga informasjon, men ikke innhold, som svar på en stevning, og fant ingen konto for den andre.<br>\n<\/p>\n"}

USA

Totalt antall forespørsler per delstat

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012"],["$LABELS","Østerrike","Brasil","Canada","Colombia","Danmark","Tyskland","Irland","Italia","Norge","Storbritannia","","Argentina","Australia","Østerrike","Belgia","Brasil","Tsjekkia","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Irland","Italia","Mexico","New Zealand","Portugal","Spania","Sveits","Storbritannia","","Østerrike","Brasil","Colombia","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Irland","Italia","Mexico","Norge","Portugal","Spania","Sverige","Sveits","Storbritannia","","Tyskland","Danmark","Storbritannia","Brasil","Østerrike","Argentina","Spania","Irland","Italia","","Argentina","Østerrike","Australia","Brasil","Canada","Tyskland","Danmark","Spania","India","Irland","Italia","Norge","Sverige","Singapore","Storbritannia","","Argentina","Australia","Brasil","Tyskland","Spania","Italia","Mexico","Polen","Sverige","Singapore","Storbritannia","","Argentina","Australia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","Ungarn","Mexico","Norge","Portugal","Spania","United Kingdom ","","Argentina","Brasil","Colombia","Tyskland","Hellas","Ungarn","Irland","Italia","Mexico","Norge","Spania","Sverige","Storbritannia","","Canada","Chile","Danmark","Spania","Frankrike","Italia","Mexico","Sverige","Taiwan","Storbritannia","","Argentina","Brasil","Sveits","Tyskland","Frankrike","Malta","Mexico","Portugal","Sverige","Storbritannia","","Argentina","Australia","Brasil","Sveits","Tyskland","Danmark","Spania","Frankrike","Ungarn","Irland","Israel","Italia","Portugal","Sverige","Singapore","Storbritannia","","Australia","Argentina","Brasil","Frankrike","Tyskland","Spania","Italia","Sverige","Storbritannia","","Argentina","Australia","Canada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italia","Malta","Portugal","Singapore","Spania","Storbritannia","","Australia","Belgia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Italia","Mexico","Norge","Singapore","Spania","Storbritannia","","Tyskland","Irland","Italia","","Australia","Tyskland","Italia","","Frankrike","Tyskland","Italia","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brasil","Tyskland","Finland","Frankrike","India","Italia","Malta","Spania","Storbritannia","","Ikke-amerikansk","","Ikke-amerikansk","","Ikke-amerikansk"],["Number of requests","1","3","1","1","1","12","11","1","1","5","","1","2","2","1","3","1","2","1","12","2","2","1","2","2","1","2","2","9","","1","5","1","2","1","7","2","8","1","1","1","1","5","1","1","5","","14","5","8","5","1","1","2","5","1","","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","7","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","4","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"Januar 2018 til juni 2018":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2018 overholdt Dropbox én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi oppga informasjon, men ikke innhold, som svar på forespørselen.<br><\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 overholdt Dropbox én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi oppga informasjon, men ikke innhold, som svar på forespørselen.<br><\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 overholdt Dropbox én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi oppga informasjon, men ikke innhold, som svar på forespørselen.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Et notat som gir kontekst<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 overholdt ikke Dropbox noen ikke-amerikanske juridiske prosesser, med mindre de ble utstedt av en amerikansk domstol som et resultat av prosessen med gjensidig rettshjelp.<br>\n<\/p>\n"}

  Internasjonalt

  En merknad om internasjonale forespørsler

  Internasjonale forespørsler inkluderer enhver formell juridisk prosess fra en ikke-amerikansk regjering som søker brukerdata. For øyeblikket godtar vi amerikanske og irske myndigheters forespørsler. Vi kan også svare på forespørsler gjort i henhold til internasjonale avtaler om juridisk samarbeid i straffesaker, inkludert gjensidig rettshjelpsavtaler eller rettssaker.

  • Forespørsler Dropbox har mottatt
  • Informasjon utlevert

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Seksuell utnyttelse og overgrep mot barn har ingen plass på Dropbox. Denne typen materiale bryter med våre <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a>, og vi vil raskt deaktivere alle kontoer som finnes med dette innholdet. Dropbox bruker en rekke verktøy, inkludert industristandard automatisert deteksjonsteknologi og menneskelig vurdering for å finne potensielt krenkende innhold og gjøre det etter behov. Vi oppfordrer også brukerne våre til å rapportere upassende innhold de kommer over gjennom vårt <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">rapporteringsverktøy<\/a> eller ved å fylle ut dette skjemaet. Når vi blir oppmerksomme på tilfeller av tilsynelatende seksuelt misbruk av barn, deaktiverer vi kontoen og rapporterer til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med gjeldende lov. <\/p>\n<p>Fra januar til juni 2023 sendte vi inn 20 003 CyberTip-rapporter til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) og aksjonerte mot 18 430 unike kontoer og 169 726 individuelle innholdsdeler for brudd på retningslinjene våre mot materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Et notat som gir kontekst<\/b><\/p>\n<p>Aksjonert betyr at vi har håndhevet retningslinjene våre ved å deaktivere tilgangen til kontoen og/eller innholdet.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Seksuell utnyttelse og misbruk av barn hører ikke hjemme på Dropbox. Denne typen materiale bryter med våre <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a>, og vi vil raskt deaktivere alle kontoer som oppdages med dette innholdet. Dropbox bruker en rekke verktøy, inkludert bransjestandardisert, automatisert deteksjonsteknologi og menneskelig vurdering for å finne potensielt krenkende innhold og håndtere det etter behov. Vi oppfordrer også brukerne våre til å rapportere upassende innhold de kommer over, gjennom vårt rapporteringsverktøy eller ved å fylle ut <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">dette skjemaet<\/a>. Når vi blir oppmerksomme på tilfeller av tilsynelatende seksuelt misbruk av barn, deaktiverer vi kontoen og rapporterer til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med gjeldende lov.<\/p>\n<p>Fra juli til desember 2022 sendte vi inn 19 214 CyberTip-rapporter til NCMEC og aksjonerte mot 17 829 unike kontoer og 151 787* individuelle innholdsdeler for brudd på retningslinjene våre mot materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Et notat som gir kontekst<\/b><\/p>\n<p>Aksjonert betyr at vi har håndhevet retningslinjene våre ved å deaktivere tilgangen til kontoen og/eller innholdet.<\/p>\n<p><i>*31. januar 2024 oppdaterte vi antall individuelle innholdsdeler aksjonert mot for brudd på retningslinjene våre for materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Opprinnelig oppga rapporten at 975 499 individuelle innholdsdeler hadde blitt aksjonert mot. Riktig tall er 151 787. Andre beregninger i denne rapporten forblir uendret.<\/i><\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Seksuell utnyttelse og misbruk av barn hører ikke hjemme på Dropbox. Denne typen materiale bryter med våre <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a>, og vi vil raskt deaktivere alle kontoer som oppdages med dette innholdet. Dropbox bruker en rekke verktøy, inkludert bransjestandardisert, automatisert deteksjonsteknologi og menneskelig vurdering for å finne potensielt krenkende innhold og håndtere det etter behov. Vi oppfordrer også brukerne våre til å rapportere upassende innhold de kommer over, gjennom vårt rapporteringsverktøy eller ved å fylle ut <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">dette skjemaet<\/a>. Når vi blir oppmerksomme på tilfeller av tilsynelatende seksuelt misbruk av barn, deaktiverer vi kontoen og rapporterer til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med gjeldende lov.<\/p>\n<p>Fra januar til juni 2022 sendte vi inn 26 730 CyberTip-rapporter til NCMEC og aksjonerte mot 25 336 unike kontoer og 222 647* individuelle innholdsdeler for brudd på retningslinjene våre mot materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Et notat som gir kontekst<\/b><\/p>\n<p>Aksjonert betyr at vi har håndhevet retningslinjene våre ved å deaktivere tilgangen til kontoen og/eller innholdet.<\/p>\n<p><i>*31. januar 2024 oppdaterte vi antall individuelle innholdsdeler aksjonert mot for brudd på retningslinjene våre for materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Opprinnelig oppga rapporten at 382 261 individuelle innholdsdeler hadde blitt aksjonert. Riktig tall er 222 647. Andre beregninger i denne rapporten forblir uendret.<\/i><\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Seksuell utnyttelse og misbruk av barn hører ikke hjemme på Dropbox. Denne typen materiale bryter med våre <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a>, og vi vil raskt deaktivere alle kontoer som oppdages med dette innholdet. Dropbox bruker en rekke verktøy, inkludert bransjestandardisert, automatisert deteksjonsteknologi og menneskelig vurdering for å finne potensielt krenkende innhold og håndtere det etter behov. Vi oppfordrer også brukerne våre til å rapportere upassende innhold de kommer over, gjennom vårt rapporteringsverktøy eller ved å fylle ut <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">dette skjemaet<\/a>. Når vi blir oppmerksomme på tilfeller av tilsynelatende seksuelt misbruk av barn, deaktiverer vi kontoen og rapporterer til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med gjeldende lov.<\/p>\n<p>Fra juli til desember 2021 sendte vi inn 24 115 CyberTip-rapporter til NCMEC og aksjonerte mot 22 799 unike kontoer og 261 769* individuelle innholdsdeler for brudd på retningslinjene våre mot materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Et notat som gir kontekst<\/b><\/p>\n<p>Aksjonert betyr at vi har håndhevet retningslinjene våre ved å deaktivere tilgangen til kontoen og/eller innholdet.<\/p>\n<p><i>*31. januar 2024 oppdaterte vi antall individuelle innholdsdeler aksjonert mot for brudd på retningslinjene våre for materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Opprinnelig oppga rapporten at 425 847 individuelle innholdsdeler hadde blitt aksjonert mot. Riktig tall er 261 769. Andre beregninger i denne rapporten forblir uendret.<\/i><\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Seksuell utnyttelse og overgrep mot barn har ingen plass på Dropbox. Denne typen materiale bryter med våre <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a>, og vi vil raskt deaktivere alle kontoer som finnes med dette innholdet. Dropbox bruker en rekke verktøy, inkludert industristandard automatisert deteksjonsteknologi og menneskelig vurdering for å finne potensielt krenkende innhold og gjøre det etter behov. Vi oppfordrer også brukerne våre til å rapportere upassende innhold de kommer over gjennom vårt rapporteringsverktøy eller ved <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">å fylle ut dette skjemaet<\/a>. Når vi blir oppmerksomme på tilfeller av tilsynelatende seksuelt misbruk av barn, deaktiverer vi kontoen og rapporterer til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med gjeldende lov.<br>\n<br>\nFra januar til juni 2021 sendte vi inn 24 131 CyberTip-rapporter til NCMEC og aksjonerte mot 23 000 unike kontoer og 339 716* individuelle innholdsdeler for brudd på retningslinjene våre mot materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. <br>\n<br>\n<b>Et notat for å gi kontekst<\/b><br>\nAksjonert betyr at vi har håndhevet retningslinjene våre ved å deaktivere tilgangen til kontoen og/eller innholdet.<\/p>\n<p><i>*31. januar 2024 oppdaterte vi antall individuelle innholdsdeler aksjonert mot for brudd på retningslinjene våre for materiale om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Opprinnelig oppga rapporten at 438 175 individuelle innholdsdeler hadde blitt aksjonert mot. Riktig tall er 339 716. Andre beregninger i denne rapporten forblir uendret.<\/i><\/p>\n"}

  Materiale med seksuelle overgrep mot barn (CSAM)

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Dropbox sine <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a> forbyr publisering, deling eller lagring av innhold som inneholder eller fremmer terrorisme eller voldelig ekstremisme, inkludert terror eller voldelig ekstremistisk propaganda. Dropbox er avhengig av en kombinasjon av proaktive og reaktive verktøy for å oppdage terrorisme eller voldelig ekstremisme og håndheve retningslinjene våre. Disse verktøyene inkluderer bruk av industristandard hash-matching-deteksjonsteknologi, et pålitelig flaggerprogram, eksterne rapporter fra publikum og våre brukere, og manuell gjennomgang av høyt trente analytikere. Vi oppfordrer sterkt de som kommer over terror eller voldelig ekstremistisk innhold på Dropbox til å rapportere det gjennom vårt <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">rapporteringsverktøy<\/a>. Når vi finner terror eller voldelig ekstremistisk innhold som bryter retningslinjene våre, vil vi deaktivere tilgangen til dette innholdet og iverksette tiltak for å forhindre at det deles videre. Når det er berettiget, for eksempel når kontoer ser ut til å bli brukt utelukkende for å spre terror- eller voldelig ekstremistisk propaganda, kan vi også deaktivere den tilknyttede kontoen.<\/p>\n<p>Fra januar til juni 2023 deaktiverte Dropbox tilgang til 786 innholdselementer knyttet til terror eller voldelig ekstremisme og deaktiverte 565 kontoer. Vi mottok 429 offentlige rapporter om potensielt terrorinnhold og iverksatte ingen tiltak på 2 rapporter. Når Dropbox ikke gjør noe i henhold til en rapport, kan det skyldes at den oppgitte koblingen var ugyldig, innholdet ikke lenger eksisterte, eller at innholdet ikke bryter retningslinjene våre for akseptabel bruk.<\/p>\n<p>Brukere som mener at vi har gjort en feil i håndteringen av kontoene deres, kan be oss om å gjennomgå denne avgjørelsen ved å kontakte <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\" style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 0.8125rem;\">Dropbox-støtten<\/a>. Fra januar til juni 2023 mottok Dropbox 0 appeller fra brukere som hevdet at innholdet eller kontoen deres ble deaktivert ved en feiltakelse i henhold til retningslinjene våre for terrorisme og voldelig ekstremisme. <br>\n<\/p>\n<p>Fra januar til juni 2023 mottok Dropbox 0 fjerningsordrer utstedt i henhold til EU-forordning 2021/784 (<i>som adresserer terrorinnhold på nettet<\/i>). <br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Dropbox' <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">vilkår for bruk<\/a> og <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">retningslinjer for akseptabel bruk<\/a> forbyr publisering, deling og lagring av innhold som inneholder eller fremmer terrorisme eller voldelig ekstremisme, inkludert terror eller voldelig ekstremistisk propaganda. Dropbox er avhengig av en kombinasjon av proaktive og reaktive verktøy for å oppdage terrorisme og voldelig ekstremisme samt håndheve retningslinjene våre. Disse verktøyene inkluderer bruk av bransjestandardisert deteksjonsteknologi for avtrykks-matching, et pålitelig flaggerprogram, eksterne rapporter fra publikum og våre brukere samt manuell gjennomgang utført av dyktige analytikere. Vi oppfordrer sterkt de som kommer over terror eller voldelig ekstremistisk innhold på Dropbox, til å rapportere det gjennom vårt <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">rapporteringsverktøy<\/a>. Når vi finner terror eller voldelig ekstremistisk innhold som bryter med retningslinjene våre, vil vi deaktivere tilgangen til det aktuelle innholdet og iverksette tiltak for å forhindre at det deles videre. Når det er berettiget, for eksempel når kontoer ser ut til å bli brukt utelukkende for å spre terror- eller voldelig ekstremistisk propaganda, kan vi også deaktivere den tilknyttede kontoen. <\/p>\n<p>Fra juli til desember 2022 deaktiverte Dropbox tilgang til 757 innholdselementer knyttet til terror eller voldelig ekstremisme og deaktiverte 207 kontoer. Vi mottok 291 offentlige rapporter om potensielt terrorinnhold og iverksatte ingen tiltak på én rapport. Når Dropbox ikke foretar seg noe etter å ha mottatt en rapport, kan det skyldes at den oppgitte koblingen var ugyldig, innholdet ikke lenger eksisterte, eller at innholdet ikke brøt med retningslinjene våre for akseptabel bruk.<\/p>\n<p>Brukere som mener at vi har gjort en feil ved å aksjonere mot kontoene deres, kan be oss om å gjennomgå denne avgjørelsen ved å kontakte <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\">kundestøtten til Dropbox<\/a>. Fra juli til desember 2022 mottok Dropbox ingen appeller fra brukere som hevdet at innholdet eller kontoen deres ble deaktivert ved en feiltakelse i henhold til retningslinjene våre for terrorisme og voldelig ekstremisme. <\/p>\n<p>Fra juli til desember 2022 mottok Dropbox ingen ordre om fjerning utstedt i henhold til EU-forordning 2021/784 (som adresserer terrorinnhold på nettet). <br>\n<\/p>\n"}

  Terrorisme og ekstrem vold

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<ul>\n<li>Volumet av juridiske forespørsler (inkludert forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om bevaring) mottatt i første halvår 2023 var på linje med forrige halvår. Med ingen merkbar endring i volum, så vi en liten økning (2,3 %) i forespørsler fra amerikanske politimyndigheter og en liten nedgang (3,6 %) i forespørsler fra internasjonale politimyndigheter.<br>\n<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 74,7 % av juridiske forespørsler om utlevering av data, noe som var en liten økning fra forrige halvdel. Det høyeste volumet av innenlandske forespørsler om datautlevering ble mottatt fra politimyndighetene i Florida, Virginia og California. Internasjonalt ble det mottatt det høyeste volumet av forespørsler om avsløring fra Tyskland og Irland.<\/li>\n<li>Dropbox mottok 14 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig rettshjelp på plass mellom USA og andre land. Den juridiske prosessen som ble mottatt, representerte forespørsler fra Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Irland og Sveits. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<li>I denne rapporteringssyklusen fikk vi i forbindelse med 10 % av forespørslene om innenlands datautlevering også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid (som hindrer Dropbox i å varsle berørte Dropbox-brukere på ubestemt tid), ned 10 % fra forrige syklus.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 26,6 % færre juridiske forespørsler fra amerikansk rettshåndhevelse, og 17,1 % færre juridiske forespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse. Disse inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring.<br />\n<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 71,6% av juridiske forespørsler om utlevering av data. Det høyeste volumet av innenlandske forespørsler om avsløring ble mottatt fra rettshåndhevelse i California, Florida og Texas. Internasjonalt fikk vi fortsatt flest forespørsler om datautlevering fra Tyskland og Storbritannia.<\/li>\n<li>Dropbox mottok 17 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig rettshjelp på plass mellom USA og andre land. Den juridiske prosessen som ble mottatt, representerte forespørsler fra Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Irland, Sverige og Nederland. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<li>I denne rapporteringssyklusen fikk vi i forbindelse med 11,2 % av forespørslene om innenlands datautlevering også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid (som hindrer Dropbox i å varsle berørte Dropbox-brukere på ubestemt tid), på nivå med forrige syklus.<\/li>\n<li>Dropbox svarer på juridiske prosesser for sine datterselskaper, inkludert Dropbox Sign, Dropbox Fax, FormSwift og DocSend. Disse forespørslene er allerede inkludert i vår åpenhetsrapport. I denne rapporteringssyklusen mottok Dropbox én forespørsel om Dropbox Sign-brukerinformasjon og ga ikke informasjon som svar. <\/li>\n<li>Dropbox mottok 4 kriseforespørsler om avsløring. Av de 4 nødavsløringsforespørslene ga vi noe brukerinformasjon for 1, for de resterende forespørslene ga vi imidlertid ingen informasjon som svar.\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 13,3 % flere juridiske forespørsler fra amerikanske politimyndigheter og 3,1 % flere juridiske forespørsler fra internasjonale politimyndigheter. Dette inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring. <\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 70,3 % av juridiske forespørsler om utlevering av data. Det høyeste volumet av innenlandske forespørsler om datautlevering ble mottatt fra politimyndighetene i Florida, California og Virginia. Internasjonalt fikk vi fortsatt flest forespørsler om datautlevering fra Tyskland og Storbritannia.<\/li>\n<li>I denne rapporteringssyklusen økte volumet av juridiske forespørsler mest i Colorado, Kentucky, Nebraska og Alabama.<\/li>\n<li>Dropbox mottok 8 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig rettshjelp mellom USA og andre land. Den juridiske prosessen som ble mottatt, representerte forespørsler fra Sverige, Irland og Australia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler. <\/li>\n<li>I denne rapporteringssyklusen fikk vi i forbindelse med 11,5 % av forespørslene om innenlands datautlevering også rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid (som hindrer Dropbox i å varsle berørte Dropbox-brukere på ubestemt tid). Det er en økning på 17 %.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 6,2 % færre juridiske forespørsler fra amerikansk rettshåndhevelse, og 20,9 % færre juridiske forespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse. Dette inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring. <\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 75,8 % av juridiske forespørsler om utlevering av data. Det høyeste volumet av innenlandske forespørsler om avsløring ble mottatt fra rettshåndhevelse i California, Florida og Texas. Internasjonalt ble høyest volum av forespørsler om avsløring mottatt fra Tyskland og Storbritannia.<\/li>\n<li>Volumet av juridiske forespørsler økte mest dramatisk i Florida, Illinois, New Jersey og Texas i denne rapporteringssyklusen.<\/li>\n<li>Dropbox mottok 7 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig rettshjelp på plass mellom USA og andre land. Den juridiske prosessen som ble mottatt, representerte forespørsler fra Irland, Storbritannia, Tyskland og Australia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler. <\/li>\n<li>Dropbox mottok 34,4 % færre forespørsler om brukerinformasjon fra internasjonal rettshåndhevelse i denne rapporteringssyklusen. <\/li>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 44,5 % færre kjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid (som forbyr Dropbox å varsle berørte Dropbox-brukere på ubestemt tid). I stedet hadde flere kjennelser om taushetsplikt avgrensede tidsperioder.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 46,2 % flere juridiske forespørsler fra amerikansk rettshåndhevelse, og 116 % flere juridiske forespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse. Disse økningene inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring. <br>\n<\/li>\n<li>Selv om Dropbox mottok flere av hver type rettslig prosess, økte volumet av stevninger mest dramatisk (90,5 %), etterfulgt av ransakingsordrer (31,3 %). Rettskjennelser økte noe (11,1 %).<br>\n<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 86,8 % av juridiske forespørsler om utlevering av data. Det høyeste volumet av innenlandske forespørsler om avsløring ble mottatt fra rettshåndhevelse i California, Florida og Virginia. Internasjonalt ble det mottatt det høyeste volumet av forespørsler om avsløring fra Tyskland og Spania.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox mottok 12 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig rettshjelp på plass mellom USA og utlandet. De juridiske prosessene vi har mottatt, representerte forespørsler fra Australia, Canada, Costa Rica, Irland, Korea, Polen og Storbritannia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler. <br>\n<\/li>\n<li>Sammenlignet med siste rapporteringssyklus økte internasjonale oppbevaringsforespørsler med 101,5 %. Det høyeste volumet av disse forespørslene ble mottatt fra Storbritannia og Tyskland. Innenlandske forespørsler om oppbevaring økte også med 49,2 % med de høyeste volumene fra California og New York.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2020 til desember 2020":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 4,7 % flere juridiske forespørsler fra amerikansk rettshåndhevelse og 11,4 % færre juridiske forespørsler fra internasjonal rettshåndhevelse. Disse inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring.<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 85,1 % av juridiske forespørsler. Det høyeste antallet forespørsler ble mottatt fra lokale, statlige og føderale rettshåndhevelser i California, Texas og Pennsylvania.<\/li>\n<li>Vi mottok 9 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til avtaler om gjensidig juridisk bistand som er på plass mellom USA og andre land. De juridiske prosessene vi har mottatt, representerte forespørsler fra Luxembourg, Irland, Australia, Storbritannia, Nederland og Belgia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler. Disse forespørslene inkluderer ikke forespørsler om bevaring.<\/li>\n<li>Vi mottok 66 forespørsler om å bevare brukerinformasjon fra internasjonal rettshåndhevelse. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2020 til juni 2020":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 30,3 % flere forespørsler om juridiske prosesser fra amerikansk rettshåndhevelse, og 1 % flere rettslige prosesser fra internasjonal rettshåndhevelse. Disse økningene inkluderer forespørsler om brukerinformasjon så vel som forespørsler om oppbevaring. <\/li>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus, mottok Dropbox 54,3 % færre forespørsler om fjerning fra myndighetene. <br>\n<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 84,2 % av juridiske forespørsler. <br>\n<\/li>\n<li>Det høyeste antallet forespørsler ble mottatt fra føderale, statlige og lokale rettshåndhevelser i California, Florida og Texas. <br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok 10 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til gjensidige rettshjelpsavtaler som er på plass mellom USA og andre land. De juridiske prosessene vi har mottatt, representerte forespørsler fra Tyskland, Irland, Nederland, Brasil, Australia og Storbritannia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 24,6 % færre juridiske prosessforespørsler.<\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 81,3 % av juridiske forespørsler. <\/li>\n<li>Det høyeste antallet forespørsler ble mottatt fra føderale og statlige rettshåndhevelser i Florida, California og Washington DC.<\/li>\n<li>Vi mottok 11 forespørsler om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til gjensidige rettshjelpsavtaler som er på plass mellom USA og andre land. De juridiske prosessene vi har mottatt, representerte forespørsler fra Irland, Nederland og Storbritannia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringssyklus mottok Dropbox 15 % flere fullmakter, 13 % færre stevninger og 4,3 % flere rettskjennelser.<\/li>\n<li>I tillegg var det en reduksjon på 58 % i antall brukere identifisert i stevninger, 47 % reduksjon i antall brukere identifisert i rettskjennelser, og 14 % økning i antall brukere identifisert i fullmakter. <\/li>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 80,6 % av juridiske forespørsler. <\/li>\n<li>Det høyeste antallet forespørsler ble mottatt fra føderale og statlige rettshåndhevelser i Virginia, California og Texas.<\/li>\n<li>Vi mottok 5 forespørsler i henhold til avtaler om gjensidig juridisk bistand som er på plass mellom USA og andre land. De juridiske prosessene som ble mottatt, representerte forespørsler fra Tyskland, Sverige, Canada, Nederland og Australia. Disse forespørslene er inkludert i vår rapportering om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<ul>\n<li>I samsvar med våre veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon i 74,4 % av juridiske forespørsler.<\/li>\n<li>Washington DC hadde det høyeste antallet rettshåndhevelsesforespørsler i forhold til befolkningen, etterfulgt av Minnesota, deretter Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<ul>\n<li>Dropbox mottok syv forespørsler om brukerinformasjon som ble levert etter utførelsesdatoene. Vi mottok også tre forespørsler om informasjon adressert til feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene. <\/li>\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<\/li>\n<li>I forhold til folketallet hadde Washington DC det høyeste antallet politiforespørsler, etterfulgt av Virginia, deretter Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox mottok en forespørsel fra myndighetene om å frivillig oppgi brukerinformasjon, med henvisning til nødunntaket i paragraf 2702 i lov om personvern for elektronisk kommunikasjon. Dropbox fastslo at det ikke forelå noen kvalifiserende nødsituasjon og krevde at regjeringen forfulgte en ransakingsordre, noe den gjorde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi varslet en bruker om at vi hadde fått en stevning for denne brukerens informasjon. Denne brukeren ble representert av en stor gruppe personvernforkjempere og overvant stevningen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste ordren Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk utlevering av innhold som Dropbox oppga som svar på en juridisk gyldig garanti. Vi mottok ingen ordrer i henhold til All Writs Act som ba om at Dropbox skal omgå sikkerhetsfunksjoner eller på annen måte kompromittere integriteten til tjenestene våre.<\/li>\n<li>Vi mottok tre forespørsler om informasjon adressert til feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok ett pålegg fra domstolen om kommunikasjonsovervåkning, som beordret Dropbox til å produsere informasjon i en spesifisert periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som samsvarte med ordren. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss i å varsle brukeren.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste ordren Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk utlevering av innhold som Dropbox oppga som svar på en juridisk gyldig garanti. Vi mottok ingen ordrer i henhold til All Writs Act som ba om at Dropbox skal omgå sikkerhetsfunksjoner eller på annen måte kompromittere integriteten til tjenestene våre.<\/li>\n<li>Vi mottok to forespørsler om informasjon og én rettskjennelse om taushetsplikt adressert til feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok ett pålegg fra domstolen om kommunikasjonsovervåkning, som beordret Dropbox til å produsere informasjon i en spesifisert periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som samsvarte med ordren. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss i å varsle brukeren.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<\/li>\n<li>Mesteparten av de rettslige prosessene, proporsjonalt med befolkningen, ble utført i Washington DC, etterfulgt av Alaska, og så Montana.<br />\n<\/li>\n<li>Dropbox mottok én forespørsel fra myndighetene der de ba oss om å frivillig oppgi brukerinformasjon, der de henviste til § 2702 av Electronic Communications Privacy Act. Vi overholdt ikke forespørselen.<br />\n<\/li>\n<li>Vi mottok to forespørsler om informasjon og fire rettskjennelser om taushetsplikt rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<br />\n<\/li>\n<li>Vi mottok én rettslig prosess som var adressert til feil selskap, men som søkte om brukerinformasjon fra Drop box. Vi krevde at politiet rettet denne feilen før vi godtok denne forespørselen.<br />\n<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om kommunikasjonsovervåkning, som krevde utlevering av IP-adresser for en spesifisert periode etter at kjennelsen ble mottatt. Vi varslet ikke brukeren, siden kjennelsen ikke ga oss tillatelse til dette.<br />\n<\/li>\n<li>I forhold til folketallet hadde Washington DC det høyeste antallet politiforespørsler, etterfulgt av Rhode Island, Maryland og Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen tilleggsinformasjon er tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen tilleggsinformasjon er tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen tilleggsinformasjon er tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen tilleggsinformasjon er tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen tilleggsinformasjon er tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n"}

  Bak tallene

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","Juli 2020 til desember 2020","","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Ordliste

  «Kontoen eksisterte ikke»: Identifikatorene som ble oppgitt i forespørselen, var ikke knyttet til gyldige Dropbox-kontoer.

  All Writs Act Orders: Alle Writs Act Orders er utstedt av amerikanske dommere i henhold til All Writs Act fra 1789. Loven gir domstolene makt til å «utstede alle nødvendige eller hensiktsmessige stevninger for å hjelpe deres respektive jurisdiksjoner, så lenge det er i samsvar med bruksområdene og rettsprinsippene nedlagt i loven.»

  Innhold: Innhold refererer til innholdet i kommunikasjon, som inkluderer all informasjon om innholdet, formålet eller betydningen av kommunikasjonen. Den inkluderer filene som er lagret i en persons Dropbox-konto, og filnavnene knyttet til disse filene. En ransakingsordre er nødvendig for å tvinge fram produksjon av innhold. Ofte vil ransakingsordre også søke grunnleggende abonnentinformasjon eller andre ikke-innholdsposter, i tillegg til innholdet i kommunikasjonen.

  Kriseforespørsler om avsløring: Dropbox kan frivillig avsløre informasjon til politiet hvis vi har en skjellig grunn til å tro at noen er i overhengende risiko for død eller alvorlig fysisk skade, og vi har informasjon som kan bidra til å forhindre trusselen. Vi krever at politiet gir et skriftlig sammendrag av nødssituasjonen og en forklaring på hvordan den forespurte informasjonen vil hjelpe dem med å forhindre nødssituasjonen.  

  «Ingen informasjon gitt»: Vanlige årsaker til at ingen informasjon ble gitt som svar på en juridisk prosess, inkluderer: (1) Dropbox protesterte mot forespørselen; (2) politiet trakk forespørselen; (3) forespørselen klarte ikke å nøyaktig identifisere en konto; eller (4) forespørselen var et duplikat.

  Ikke-innhold: Oppføringer med ikke-innhold beskriver generelt all tilgjengelig informasjon annet enn innholdet i kommunikasjonen. Det inkluderer grunnleggende abonnentinformasjon, definert i paragraf 2703 i Electronic Communications Privacy Act, og annen informasjon som gjenspeiler bruk av en konto. Informasjon om «Ikke-innhold» omfatter ikke filene som folk lagrer på Dropbox-kontoene sine.

  Taushetsordre: Etter eget skjønn kan dommere utstede rettskjennelser som forhindrer eller forsinker Dropbox fra å varsle en bruker om at myndighetene har forespurt om opplysningene deres. Disse ordrene henviser ofte til underledd 2705(b) av Electronic Communications Privacy Act og kan strekke seg over ubestemt tid.

  Forespørsler utenfor USA: Forespørsler utenfor USA inkluderer enhver formell juridisk prosess fra en ikke-amerikansk statlig enhet som søker brukerdata. For øyeblikket godtar vi amerikanske og irske myndigheters forespørsler. Vi kan også svare på forespørsler gjort i henhold til internasjonale avtaler om juridisk samarbeid i straffesaker, inkludert gjensidig rettshjelpsavtaler eller rettssaker.

  Oppbevaring: En oppbevaringsforespørsel er en myndighetsforespørsel om å bevare brukerdata i påvente av mottak av en formell juridisk prosess. Når vi mottar disse forespørslene, vil vi midlertidig beholde et øyeblikksbilde av relevante brukerdata i 90 dager, men vi avslører ikke brukerdata som svar på oppbevaringsforespørsler. For å skaffe de bevarte dataene kreves det en gyldig juridisk prosess, og de påfølgende forespørslene er (og har alltid vært) inkludert i rapporten.

  Brukervarsel: Retningslinjene våre er å varsle brukere om forespørsler etter opplysningene deres med mindre det er forbudt ved lov. I noen tilfeller kan vi vente med å varsle brukeren til vi har handlet i samsvar med pålegget, og i de tilfellene opplyser vi om datoen vi utleverte oppføringer om brukeren.

  Våre sporings- og rapporteringsmetoder kan utvikle seg ettersom vi kontinuerlig streber etter å forbedre nøyaktigheten og klarheten til rapporten vår.