Przejrzystość w Dropbox Raporty

Nasz publikowany co dwa lata (od 2012 r.) raport ujawnia liczbę otrzymanych przez nas żądań oraz nasze postępowanie z nimi związane.

Animacja kul poruszających się w przestrzeni

Liczba nakazów rządowych

Ten wykres pokazuje rozłożenie otrzymanych nakazów w czasie z podziałem na typ.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | sty 2012 - gru 2012 | sty-gru | 2012 | 2012","%_2013 | sty 2013 - gru 2013 | sty-gru | 2013 | 2013","2014 | sty 2014 - cze 2014 | sty-cze | 2014 | 2014","2014 | lip 2014 - gru 2014 | lip-gru | 2014 | 2014","2015 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2015 | 2015","2015 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2015 | 2015","2016 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2016 | 2016","2016 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2016 | 2016","2017 | sty 2017 - cze 2017 | sty-cze | 2017 | 2017","2017 | lip 2017 - gru 2017 | lip-gru | 2017 | 2018","2018 | sty 2018 - cze 2018 | sty-cze | 2018 | 2018","2018 | lip 2018 - gru 2018 | lip-gru | 2018 | 2018","2019 | sty 2019 - cze 2019 | sty-cze | 2019 | 2019","2019 | lip 2019 - gru 2019 | lip-gru | 2019 | 2019","2020 | sty 2020 - cze 2020 | sty-cze | 2020 | 2020","2020 | lip 2020 - gru 2020 | lip-gru | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | sty-cze | 2021 | 2021","2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | lip-gru | 2021 | 2021","2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | sty-cze | 2022 | 2022","2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | lip-gru | 2022 | 2022","2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | sty-cze | 2023 | 2023"],"columns":[["$AREAS","Nakazy rewizji","Wezwanie do stawiennictwa","Nakazy sądowe","Wnioski międzynarodowe","Rządowe nakazy usunięcia","Przechowywanie","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | sty 2012 - gru 2012 | sty-gru | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | sty 2013 - gru 2013 | sty-gru | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | sty 2014 - cze 2014 | sty-cze | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | lip 2014 - gru 2014 | lip-gru | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | sty 2017 - cze 2017 | sty-cze | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | lip 2017 - gru 2017 | lip-gru | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | sty 2018 - cze 2018 | sty-cze | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | lip 2018 - gru 2018 | lip-gru | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | sty 2019 - cze 2019 | sty-cze | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | lip 2019 - gru 2019 | lip-gru | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | sty 2020 - cze 2020 | sty-cze | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | lip 2020 - gru 2020 | lip-gru | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | sty-cze | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"],["2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | lip-gru | 2021 | 2021","1332","529","76","42","138","1355","0"],["2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | sty-cze | 2022 | 2022","1454","650","64","43","125","1548","1"],["2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | lip-gru | 2022 | 2022","1059","492","54","48","70","1126","0"],["2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | sty-cze | 2023 | 2023","997","550","67","38","29","1180","3"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Informacji udzieliliśmy w odpowiedzi na 72,2% otrzymanych nakazów rewizji.<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część powyższego wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 12% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 16% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n<p>Powyższe liczby obejmują nakazy przeszukania spółek zależnych Dropbox. W odpowiedniej połowie otrzymaliśmy 1 nakaz skierowany do Dropbox Sign/Dropbox Fax.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 69,6% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 12% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 18,8% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 68,5% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 11,4% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 15,3% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 74,9% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 11,7% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 14,6% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 89,6% otrzymanych nakazów rewizji.<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 19,7% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 19,3% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 90,9% otrzymanych nakazów rewizji.<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 16,4% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 16,1% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<br>\n<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 89,5% otrzymanych nakazów rewizji.<br>\n<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 19,2% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 21% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w nakazach rewizji o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 88,04% otrzymanych nakazów rewizji.<\/p>\n<p><br>\nZa każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 33,7% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 33% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach rewizji, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 84,5% otrzymanych nakazów rewizji.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 26,1% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 29,8% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w nakazach rewizji o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 26,1% otrzymanych przez nas nakazów rewizji. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 29,8% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie rewizji o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 30,1% otrzymanych przez nas nakazów rewizji. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 24,2% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie rewizji o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 39,5% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 19,9% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie rewizji o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy, względem użytkowników, których treści udostępniliśmy organom ścigania. <\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 45,4% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 45,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie rewizji o żądaniu przekazania ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n"}

Nakazy rewizji

Co otrzymał Dropbox

Nakazy rewizji wymagają zaprezentowania prawdopodobieństwa winy i muszą spełniać zasadę odrębności co do miejsca, które ma być przeszukiwane oraz przedmiotów, które mają być zajęte. Nakaz musi sprawdzić i podpisać sędzia lub urzędnik sądowy. Nakazy rewizji mogą być wydawane przez samorządy lokalne, państwowe lub federalne i mogą być stosowane tylko w sprawach karnych. W odpowiedzi na ważne nakazy rewizji udzielamy informacji zarówno związanych jak i niezwiązanych z treściami.

Nakazy rewizji

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach nakazów

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of subpoenas","63","38","449|66","0","","64","41","387|114","0","","99","49","502|154","0","","63","37","429|155","0","","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","86","73","641|75","0","","297","213","563|128","0","","403","294","675|167","0","","105","122","614|191","0","","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Informacji udzieliliśmy w odpowiedzi na 81,6% otrzymanych wezwań.<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część powyższego wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. 6,4% otrzymanych przez nas wezwań zawierało postanowienia sądowe nakazujące nieujawnianie informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 6% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n<p>Powyższe liczby obejmują wezwania sądowe skierowane do spółek zależnych Dropbox. W odpowiedniej połowie otrzymaliśmy 1 wezwanie skierowane do Dropbox Sign/Dropbox Fax, 1 wezwanie skierowane do DocSend i dwa wezwania skierowane do FormSwift.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 78,7% otrzymanych wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 10% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 8,3% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 77,2% otrzymanych wezwań sądowych. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 10,6% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 10,7% użytkowników Dropbox wymienionych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 81,1% otrzymanych wezwań sądowych. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 9,6% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 10,1% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 86,4% otrzymanych wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 12,4% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 21,2% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 78,4% otrzymanych wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 12,1% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 11,8% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 80% otrzymanych wezwań sądowych.\n<\/p>\n<p><br>\nZa każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu rewizji, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 14% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 18,6% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 75,4% otrzymanych wezwań sądowych.<\/p>\n<p><br>\nZa każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 10,4% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 17,6% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 76,1% otrzymanych wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 8,2% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 13,3% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 8,2% otrzymanych przez nas wezwań sądowych. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 13,3% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 12,7% otrzymanych przez nas wezwań sądowych. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 5,7% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego niezwiązanego z treścią, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 21% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 29,8% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego niezwiązanego z treścią, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 19,5% wezwań sądowych, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 16,7% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n"}

Wezwanie do stawiennictwa

Co otrzymał Dropbox

W przeciwieństwie do nakazu rewizji wezwanie sądowe umożliwia dostęp tylko do podstawowych informacji o abonentach. Wezwania nie wymagają kontroli sądowej i są zazwyczaj wydawane przez prawników rządowych lub ławę przysięgłych. Nie podajemy informacji związanych z treścią w odpowiedzi na wezwania sądowe.

Wezwanie do stawiennictwa

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach wezwań

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of court orders","27","4","36|2","0","","26","3","25|1","0","","31","7","26|3","0","","27","7","42|0","0","","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","207","6","97|2","0","","267","49","66|1","0","","211","25","34|2","0","","224","21","92|0","0","","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 53,7% otrzymanych nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część powyższego wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 6% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 5,2% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 46,3% otrzymanych nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 7,4% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 13,6% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 40,6% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 21,9% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 38,2% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, wymienionych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 55,3% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 7,9% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 20,7% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 45,6% otrzymanych nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 35,6% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 69,4% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 38,3% otrzymanych nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 45,7% nakazów rewizji, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 50,3% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 44,7% otrzymanych nakazów sądowych. \n<\/p>\n<p><br>\nZa każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 25,8% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 77,6% użytkowników Dropbox zidentyfikowanych w nakazach sądowych o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 47,8% otrzymanych nakazów sądowych. <\/p>\n<p><br>\nZa każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 25,4% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 29% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Udzieliliśmy pewnych informacji w odpowiedzi na 58,3% otrzymanych nakazów rewizji. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy. Do 39,1% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy, były dołączone nakazy sądowe o nieujawnianiu informacji na czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie 40,7% użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach sądowych, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 39,1% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 50% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Nota kontekstowa <\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2018 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 12,5% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 2,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 25% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 29,2% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy, względem użytkowników, których treści udostępniliśmy organom ścigania. <\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 roku otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe o nieujawnianiu 45% nakazów sądowych, które otrzymaliśmy. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 39,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy firma Dropbox zastosuje się do nakazu sądowego, powiadamiamy użytkowników podanych we wniosku, chyba że prawo tego zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego powyżej reprezentuje użytkowników, których powiadomiliśmy.<\/p>\n"}

Nakazy sądowe

Co otrzymał Dropbox

Nakazy sądowe są wydawane przez sędziów i mogą przybierać różne formy, jak np. 2703(d) na mocy ustawy o ochronie prywatności w łączności elektronicznej. Nie podajemy informacji związanych z treścią w odpowiedzi na nakazy sądowe.

Nakazy sądowe

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach nakazów sądowych

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","od 0 do 249 próśb","","","","","","","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 próśb","","","","","","","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","od 0 do 249 kont","","","","","","","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 kont","","","","","","","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.\n<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><br>\n<b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Uwaga na temat procesu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201eNSL\u201d) to wnioski Federalnego Biura Śledczego o informacje istotne w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W ramach wniosku NSL nie jest potrzebny nakaz sądowy, ale może on dotyczyć jedynie podania nazwiska, adresu, stażu pracy oraz lokalnych i zamiejscowych rejestrów ewidencji opłat drogowych.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez organizację Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201eFISC\u201d) i dotyczą one informacji istotnych w dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może wymagać od użytkownika informacji związanych i niezwiązanych z treściami.<\/p>\n"}

Zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym

Co otrzymał Dropbox

Proces dotyczący bezpieczeństwa narodowego obejmuje National Security Letters (wezwania do wydania pewnych informacji) i nakazy wydawane na podstawie ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act. Otrzymaliśmy od 0 do 249 wniosków. Chcielibyśmy udzielić bardziej konkretnych informacji, ale rząd Stanów Zjednoczonych nie zezwala Dropbox na zgłaszanie dokładnej liczby otrzymanych wniosków.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of preservations","1083","97","","1034","92","","1427","121","","1238","117","","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","555","1166","","471","1108","","610","1455","","556","1282","","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Otrzymaliśmy od amerykańskich organów ścigania 1083 prośby o zabezpieczenie, które dotyczyły 1089 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 97 wniosków o zabezpieczenie, które dotyczyły 77 kont.<\/p>\n<p>Powyższe liczby obejmują wnioski o zabezpieczenie skierowane do spółek zależnych Dropbox. W odpowiedniej połowie otrzymaliśmy 1 wniosek o zabezpieczenie skierowany do DocSend.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 1034 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1056 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 92 polecenia przechowywania danych, które dotyczą 52 kont.<br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 1427 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1349 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 121 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 106 kont.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 1238 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1172 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 117 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 110 kont.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 1255 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1408 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 133 polecenia przechowywania danych, które dotyczą 119 kont.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 841 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1041 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 66 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 73 kont.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 888 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 1153 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 72 polecenia przechowywania danych, które dotyczą 86 kont.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<p>Otrzymaliśmy od organów ścigania w USA 695 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 800 kont. Otrzymaliśmy od międzynarodowych organów ścigania 78 poleceń przechowywania danych, które dotyczą 104 kont.<br>\n<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<p>Dropbox rozpoczął raportowanie dotyczące poleceń przechowywania danych w drugiej połowie 2019 roku.<\/p>\n"}

Polecenia przechowania

Co otrzymał Dropbox

Wniosek o zachowanie danych to rządowy wniosek o zachowanie danych użytkownika przed rozpoczęciem formalnego procesu prawnego. Gdy otrzymamy te żądania, tymczasowo zachowamy zrzut odpowiednich danych użytkownika przez 90 dni, ale nie ujawniamy danych użytkownika w odpowiedzi na wniosek o zachowanie danych. Aby uzyskać zachowane dane konieczny jest proces prawny.

 

Polecenia przechowania

Jak odpowiedzieliśmy

 • Wniosek rządu USA
 • Nakaz międzynarodowy

Konta wymienione we wnioskach o zachowanie danych

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Konta, których sprawa dotyczy
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","USA","","Wielka Brytania","USA","","","","Irlandia","USA","","USA","","Urugwaj","Wielka Brytania","","USA","Wielka Brytania","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","3","","1","3","","0","","1","2","","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","1","","0","","0","0","","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Żądania ujawnienia w nagłych przypadkach

Co otrzymał Dropbox

Firma Dropbox może dobrowolnie ujawnić informacje organom ścigania, jeśli mamy przekonanie w dobrej wierze, że komuś grozi bezpośrednie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała, a my posiadamy informacje, które mogą takiemu zagrożeniu zapobiec. Wymagamy od organów ścigania przedstawienia pisemnego podsumowania nagłego przypadku i wyjaśnienie, w jaki sposób żądane informacje pomogą w rozwiązaniu problemu.  Każda prośba o ujawnienie danych w nagłych przypadkach jest dokładnie analizowana w celu ustalenia, czy warunek ujawnienia został spełniony, a jeśli tak jest, wszelkie ujawnione informacje muszą być ograniczone w takim stopniu, aby zapobiec nagłym przypadkom lub złagodzić ich skutki. Firma Dropbox otrzymuje żądania ujawnienia danych użytkownika w nagłych przypadkach od organów ścigania na całym świecie.

 • Żądania otrzymane przez firmę Dropbox
 • Udzielone informacje

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <br>\n<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca dla PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały postanowienie, które uniemożliwia dostawcom usług, takim jak Dropbox, powiadamianie użytkowników o tych żądaniach przez czas nieokreślony. Sądowe zakazy upubliczniania informacji mogą uniemożliwić Dropbox powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, zidentyfikowanych w nakazach PRTT, o tym, że organy ścigania zażądały ich informacji. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Co otrzymał Dropbox

Nakazy sądowe dotyczące rejestracji/śledzenia danych (PRTT) to nakazy sądowe, które upoważniają rząd do uzyskania pewnych informacji niezwiązanych z treścią (w szczególności wybierania numeru, wyznaczania tras, informacji adresowych i sygnalizacyjnych związanych z komunikacją) określonego konta prospektywnie na okres do 60 dni. 

Nakazy PRTT

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w nakazach PRTT

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udostępnione niezwiązane z treścią
 • Treść udostępniona


Rządowe nakazy usunięcia danych

Co otrzymał Dropbox

Rządowe nakazy usunięcia danych obejmują nakazy sądowe oraz pisemne wnioski od organów ścigania i agencji rządowych żądających usunięcia materiałów z kont na podstawie lokalnych przepisów obowiązujących w ich jurysdykcjach.

Jak odpowiedzieliśmy

 • Treści zablokowane w wyniku żądania
 • Treści zablokowane z powodu Polityki dopuszczalnego użycia
 • Nie podjęto działań

Uwaga na temat rządowych nakazów usunięcia

Stan „Nie podjęto działań” może wynikać z okoliczności, w których nie byliśmy w stanie przejrzeć treści, ponieważ podany nam link był nieprawidłowy, treść już nie istniała, albo po sprawdzeniu stwierdziliśmy, że treść nie narusza naszych zasad dopuszczalnego użytkowania. 


{"lip 2017 - gru 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. Dropbox otrzymał trzy wezwania sądowe z zagranicznej ambasady lub konsulatu USA. W odpowiedzi na wezwania udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. Dropbox otrzymał jedno wezwanie sądowe z zagranicznej ambasady USA. W odpowiedzi na wezwanie udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między lipcem a grudniem 2016 r. Dropbox otrzymał dwa wezwania sądowe z zagranicznej ambasady USA. W odpowiedzi na jedno wezwanie udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości, a w ramach drugiego wezwania nie znaleźliśmy odpowiedniego konta.<br>\n<\/p>\n"}

Stany Zjednoczone

Łączna ilość nakazów/stan

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","Austria","Brazylia","Kanada","Kolumbia","Dania","Niemcy","Irlandia","Włochy","Norwegia","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Austria","Belgia","Brazylia","Czechy","Dania","Francja","Niemcy","Indie","Irlandia","Włochy","Meksyk","Nowa Zelandia","Portugalia","Hiszpania","Szwajcaria","Wielka Brytania","","Austria","Brazylia","Kolumbia","Dania","Francja","Niemcy","Indie","Irlandia","Włochy","Meksyk","Norwegia","Portugalia","Hiszpania","Szwecja","Szwajcaria","Wielka Brytania","","Niemcy","Dania","Wielka Brytania","Brazylia","Austria","Argentyna","Hiszpania","Irlandia","Włochy","","Argentyna","Austria","Australia","Brazylia","Kanada","Niemcy","Dania","Hiszpania","Indie","Irlandia","Włochy","Norwegia","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Niemcy","Hiszpania","Włochy","Meksyk","Polska","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Dania","Francja","Niemcy","Węgry","Meksyk","Norwegia","Portugalia","Hiszpania","United Kingdom ","","Argentyna","Brazylia","Kolumbia","Niemcy","Grecja","Węgry","Irlandia","Włochy","Meksyk","Norwegia","Hiszpania","Szwecja","Wielka Brytania","","Kanada","Chile","Dania","Hiszpania","Francja","Włochy","Meksyk","Szwecja","Tajwan","Wielka Brytania","","Argentyna","Brazylia","Szwajcaria","Niemcy","Francja","Malta","Meksyk","Portugalia","Szwecja","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Szwajcaria","Niemcy","Dania","Hiszpania","Francja","Węgry","Irlandia","Izrael","Włochy","Portugalia","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Australia","Argentyna","Brazylia","Francja","Niemcy","Hiszpania","Włochy","Szwecja","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Kanada","Kostaryka","Dania","Francja","Niemcy","Włochy","Malta","Portugalia","Singapur","Hiszpania","Wielka Brytania","","Australia","Belgia","Brazylia","Dania","Francja","Niemcy","Indie","Włochy","Meksyk","Norwegia","Singapur","Hiszpania","Wielka Brytania","","Niemcy","Irlandia","Włochy","","Australia","Niemcy","Włochy","","Francja","Niemcy","Włochy","Izrael","Portugalia","Meksyk","","Australia","Brazylia","Niemcy","Finlandia","Francja","Indie","Włochy","Malta","Hiszpania","Wielka Brytania","","Poza USA","","Poza USA","","Poza USA"],["Number of requests","1","3","1","1","1","12","11","1","1","5","","1","2","2","1","3","1","2","1","12","2","2","1","2","2","1","2","2","9","","1","5","1","2","1","7","2","8","1","1","1","1","5","1","1","5","","14","5","8","5","1","1","2","5","1","","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","7","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","4","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"sty 2018 - cze 2018":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2018 r. Dropbox zastosował się do jednego żądania spoza Stanów Zjednoczonych w zakresie danych użytkownika. W odpowiedzi na żądanie udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości.<br><\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. Dropbox zastosował się do jednego żądania spoza Stanów Zjednoczonych w zakresie danych użytkownika. W odpowiedzi na żądanie udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości.<br><\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. Dropbox zastosował się do jednego żądania spoza Stanów Zjednoczonych w zakresie danych użytkownika. W odpowiedzi na żądanie udostępniliśmy dane niedotyczące zawartości.<br>\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Nota kontekstowa<\/h3>\n<p>Między lipcem a grudniem 2016 r. Dropbox nie zastosował się do żadnego żądania w ramach procesu prawnego poza Stanami Zjednoczonymi, chyba że został on zarządzony przez sąd USA na podstawie traktatu o wzajemnej pomocy prawnej.<br>\n<\/p>\n"}

  Międzynarodowy

  Uwaga na temat żądań międzynarodowych

  Wnioski międzynarodowe obejmują wszelkie formalne procesy prawne prowadzone przez rząd spoza Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania danych użytkownika. Obecnie przyjmujemy wnioski rządów Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Możemy także odpowiadać na wnioski składane na podstawie umów międzynarodowych o współpracy prawnej w sprawach karnych, w tym umów o wzajemnej pomocy prawnej lub wniosków o pomoc prawną.

  • Żądania otrzymane przez firmę Dropbox
  • Udzielone informacje

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>W Dropbox nie ma miejsca na wykorzystywanie seksualne i molestowanie dzieci. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usług<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego szybko wyłączymy wszelkie znalezione konta zawierające tę treść. Dropbox korzysta z różnych narzędzi, w tym standardowej w branży technologii automatycznego wykrywania i weryfikacji ręcznej, aby znaleźć treści potencjalnie naruszające zasady i podjąć odpowiednie działania. Zachęcamy również naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiednich treści, na które natrafiają, za pośrednictwem naszego <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">narzędzia do zgłaszania<\/a> lub wypełniania tego formularza. Kiedy dowiemy się o przypadkach materiałów ewidentnie przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka, blokujemy konto i składamy raport do Krajowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC), zgodnie z obowiązującym prawem. <\/p>\n<p>Od stycznia do czerwca 2023 r. przesłaliśmy 20 003 raportów CyberTip do Krajowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych w celach seksualnych (NCMEC) i podjęliśmy działania w stosunku do 18 430 odrębnych kont i 169 726 pojedynczych treści w związku z naruszeniem naszych zasad dotyczących materiałów dotyczących wykorzystywania seksualnego i molestowania dzieci.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Nota kontekstowa<\/b><\/p>\n<p>Podjęte działania potwierdzają, że egzekwujemy nasze zasady, blokując dostęp do konta lub zawartość.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>W Dropbox nie ma miejsca na przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usługi<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego natychmiast dezaktywujemy wszystkie znalezione konta zawierające tego rodzaju zawartość. Dropbox korzysta z różnych narzędzi, w tym standardowej w branży technologii automatycznego wykrywania i kontroli manualnej, aby znaleźć zawartość potencjalnie naruszającą zasady i podjąć odpowiednie działania. Zachęcamy również naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiedniej zawartości za pomocą naszego narzędzia do zgłaszania lub wypełnienia <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">tego formularza<\/a>. Po wykryciu przypadków materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, dezaktywujemy konto i składamy zgłoszenie do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), zgodnie z obowiązującym prawem.<\/p>\n<p>Od lipca do grudnia 2022 r. przesłaliśmy do NCMEC 19 214 zgłoszeń CyberTip i podjęliśmy działania w stosunku do 17 829 odrębnych kont i 151 787* pojedynczych treści za naruszeniem naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz molestowaniem dzieci.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota kontekstowa<\/b><\/p>\n<p>Podjęte działania potwierdzają, że egzekwujemy nasze zasady, blokując dostęp do konta lub zawartość.<\/p>\n<p><i>*31 stycznia 2024 r. zaktualizowaliśmy liczbę indywidualnych zawartości, którymi zajęliśmy się za naruszenie naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Początkowo w raporcie podano 975499 indywidualnych zawartości, którymi się zajęliśmy. Prawidłowa liczba to 151787. Pozostałe dane w tym raporcie pozostają bez zmian.<\/i><\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>W Dropbox nie ma miejsca na przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usługi<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego natychmiast dezaktywujemy wszystkie znalezione konta zawierające tego rodzaju zawartość. Dropbox korzysta z różnych narzędzi, w tym standardowej w branży technologii automatycznego wykrywania i kontroli manualnej, aby znaleźć zawartość potencjalnie naruszającą zasady i podjąć odpowiednie działania. Zachęcamy również naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiedniej zawartości za pomocą naszego narzędzia do zgłaszania lub wypełnienia <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">tego formularza<\/a>. Po wykryciu przypadków materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, dezaktywujemy konto i składamy zgłoszenie do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), zgodnie z obowiązującym prawem.<\/p>\n<p>Od stycznia do czerwca 2022 r. przesłaliśmy do NCMEC 26 730 zgłoszeń CyberTip i podjęliśmy działania wobec 25 336 różnych kont i 222 647* pojedynczych treści za naruszeniem naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz molestowaniem dzieci.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota kontekstowa<\/b><\/p>\n<p>Podjęte działania potwierdzają, że egzekwujemy nasze zasady, blokując dostęp do konta lub zawartość.<\/p>\n<p><i>*31 stycznia 2024 r. zaktualizowaliśmy liczbę indywidualnych zawartości, którymi zajęliśmy się za naruszenie naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Początkowo w raporcie podano 382261 indywidualnych zawartości, którymi się zajęliśmy. Prawidłowa liczba to 222647. Pozostałe dane w tym raporcie pozostają bez zmian.<\/i><\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>W Dropbox nie ma miejsca na przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usługi<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego natychmiast dezaktywujemy wszystkie znalezione konta zawierające tego rodzaju zawartość. Dropbox korzysta z różnych narzędzi, w tym standardowej w branży technologii automatycznego wykrywania i kontroli manualnej, aby znaleźć zawartość potencjalnie naruszającą zasady i podjąć odpowiednie działania. Zachęcamy również naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiedniej zawartości za pomocą naszego narzędzia do zgłaszania lub wypełnienia <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">tego formularza<\/a>. Po wykryciu przypadków materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, dezaktywujemy konto i składamy zgłoszenie do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), zgodnie z obowiązującym prawem.<\/p>\n<p>Od lipca do grudnia 2021 r. przesłaliśmy do NCMEC 24 115 zgłoszeń CyberTip i podjęliśmy działania wobec 22 799 odrębnych kont i 261 769* pojedynczych treści w związku z naruszeniem naszych zasad dotyczących materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie i molestowanie dzieci.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota kontekstowa<\/b><\/p>\n<p>Podjęte działania potwierdzają, że egzekwujemy nasze zasady, blokując dostęp do konta lub zawartość.<\/p>\n<p><i>*31 stycznia 2024 r. zaktualizowaliśmy liczbę indywidualnych zawartości, którymi zajęliśmy się za naruszenie naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Początkowo w raporcie podano 425847 indywidualnych zawartości, którymi się zajęliśmy. Prawidłowa liczba to 261769. Pozostałe dane w tym raporcie pozostają bez zmian.<\/i><\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>W Dropbox nie ma miejsca na wykorzystywanie seksualne i molestowanie dzieci. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usług<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego szybko wyłączymy wszelkie znalezione konta zawierające tę treść. Dropbox korzysta z różnych narzędzi, w tym standardowej w branży technologii automatycznego wykrywania i weryfikacji ręcznej, aby znaleźć treści potencjalnie naruszające zasady i podjąć odpowiednie działania. Zachęcamy również naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiednich treści, na które natrafiają, za pośrednictwem naszego narzędzia do zgłaszania lub <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">wypełniania tego formularza<\/a>. Kiedy dowiemy się o przypadkach materiałów ewidentnie przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka, blokujemy konto i składamy raport do Krajowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC), zgodnie z obowiązującym prawem.<br>\n<br>\nOd stycznia do czerwca 2021 r. przesłaliśmy do NCMEC 24 131 zgłoszeń CyberTip i podjęliśmy działania wobec 23 000 różnych kont i 339 716* pojedynczych treści za naruszenie naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym i molestowaniem dzieci. <br>\n<br>\n<b>Notatka przedstawiająca kontekst<\/b><br>\nPodjęte działania oznaczają, że wyegzekwowaliśmy nasze zasady, blokując dostęp do konta i/lub treści.<\/p>\n<p><i>*31 stycznia 2024 r. zaktualizowaliśmy liczbę indywidualnych zawartości, którymi zajęliśmy się za naruszenie naszych zasad dotyczących materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Początkowo w raporcie podano 438175 indywidualnych zawartości, którymi się zajęliśmy. Prawidłowa liczba to 339716. Pozostałe dane w tym raporcie pozostają bez zmian.<\/i><\/p>\n"}

  Materiały dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p><a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki świadczenia usług<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a> Dropbox zabraniają publikowania, udostępniania lub przechowywania treści zawierających lub promujących terroryzm lub brutalny ekstremizm, w tym terroryzm lub propagandę brutalnego ekstremizmu. Dropbox wykorzystuje kombinację narzędzi proaktywnych i reaktywnych do wykrywania treści związanych z terroryzmem lub brutalnym ekstremizmem i egzekwowania naszych zasad. Narzędzia te obejmują wykorzystanie standardowej w branży technologii wykrywania dopasowania skrótu, zaufany program sygnalizujący, zewnętrzne raporty od obywateli i naszych użytkowników oraz ręczną weryfikację przez wysoko wykwalifikowanych analityków. Gorąco zachęcamy osoby, które natkną się na treści o charakterze terrorystycznym lub związane z brutalnym ekstremizmem w Dropbox, aby zgłosiły je za pomocą naszego <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">narzędzia do zgłaszania<\/a>. Jeśli znajdziemy treści o charakterze terrorystycznym lub dotyczące brutalnego ekstremizmu, które naruszają nasze zasady, zablokujemy dostęp do tych treści i podejmiemy kroki, aby zapobiec ich dalszemu udostępnianiu. W uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wydaje się, że konta są wykorzystywane wyłącznie do celów rozpowszechniania propagandy terrorystycznej lub brutalnego ekstremizmu, możemy również wyłączyć powiązane konto.<\/p>\n<p>Od stycznia do czerwca 2023 r. Dropbox wyłączył dostęp do 786 treści zawierających treści o charakterze terrorystycznym lub związane z brutalnym ekstremizmem oraz zablokował 565 kont. Otrzymaliśmy 429 publicznych zgłoszeń dotyczących potencjalnej treści o charakterze terrorystycznym i w przypadku 2 zgłoszeń nie podjęliśmy żadnych działań. Jeśli Dropbox nie podejmuje żadnych działań w związku ze zgłoszeniem, może to być spowodowane tym, że podany link był nieprawidłowy, treść już nie istniała lub nie naruszała naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.<\/p>\n<p>Użytkownicy, którzy uważają, że popełniliśmy błąd, podejmując działania na ich kontach, mogą poprosić nas o sprawdzenie tej decyzji, kontaktując się z <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\" style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 0.8125rem;\">pomocą techniczną Dropbox<\/a>. Od stycznia do czerwca 2023 r. Dropbox otrzymał 0 odwołań od użytkowników, którzy twierdzili, że ich treści lub konta zostały wyłączone przez pomyłkę zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi terroryzmu i brutalnego ekstremizmu. <br>\n<\/p>\n<p>Od stycznia do czerwca 2023 r. Dropbox otrzymał 0 nakazów usunięcia wydanych zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/784 (<i>dotyczącym treści o charakterze terrorystycznym w Internecie<\/i>). <br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p><a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usługi<\/a> i <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a> Dropbox zabraniają publikowania, udostępniania lub przechowywania treści zawierających lub promujących terroryzm lub brutalny ekstremizm, w tym propagandę terroryzmu lub brutalnego ekstremizmu. Dropbox egzekwuje swoje zasady, polegając na połączeniu proaktywnych i reaktywnych narzędzi do wykrywania treści związanych z terroryzmem lub brutalnym ekstremizmem. Narzędzia te obejmują wykorzystanie standardowej branżowej technologii wykrywania dopasowania wartości skrótu, program zaufanych osób sygnalizujących, zewnętrzne raporty od społeczności i naszych użytkowników oraz ręczną weryfikację przez wysoko wykwalifikowanych analityków. Gorąco zachęcamy osoby, które natknęły się na treści o charakterze terrorystycznym lub brutalnie ekstremistycznym w Dropbox, do informowania o tym za pośrednictwem naszego <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">narzędzia do zgłaszania<\/a>. Po znalezieniu treści o charakterze terrorystycznym lub brutalnie ekstremistycznym, które naruszają nasze zasady, wyłączymy dostęp do tych treści i podejmiemy działania, aby zapobiec ich dalszemu udostępnianiu. W uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy konta wydają się być wykorzystywane wyłącznie do celów rozpowszechniania propagandy terrorystycznej lub brutalnego ekstremizmu, możemy również wyłączyć powiązane konto. <\/p>\n<p>Od lipca do grudnia 2022 r. Dropbox zablokował dostęp do 757 treści o charakterze terrorystycznym lub brutalnie ekstremistycznym i wyłączył 207 kont. Otrzymaliśmy 291 publicznych zgłoszeń dotyczących potencjalnych treści o charakterze terrorystycznym i nie podjęliśmy żadnych działań w związku z 1 zgłoszeniem. Jeśli Dropbox nie podejmuje żadnych działań w związku ze zgłoszeniem, może to wynikać z faktu, że podane łącze było nieprawidłowe, zawartość już nie istniała lub nie naruszała naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.<\/p>\n<p>Użytkownicy, którzy uważają, że niesłusznie wyłączyliśmy ich konta, mogą poprosić nas o weryfikację tego ustalenia, kontaktując się z <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\">pomocą techniczną Dropbox<\/a>. Od lipca do grudnia 2022 r. Dropbox otrzymał 0 odwołań od użytkowników, którzy twierdzili, że ich zawartość lub konta zostały omyłkowo zablokowane zgodnie z naszą polityką dotyczącą terroryzmu i brutalnego ekstremizmu. <\/p>\n<p>Od lipca do grudnia 2022 r. Dropbox otrzymał 0 nakazów usunięcia wydanych na podstawie rozporządzenia UE 2021/784 (dotyczącego treści o charakterze terrorystycznym w Internecie). <br>\n<\/p>\n"}

  Terroryzm i ekstremalna przemoc

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<ul>\n<li>Liczba wniosków prawnych (w tym wniosków o udostępnienie informacji o użytkownikach oraz wniosków o przechowywanie danych) otrzymanych w pierwszej połowie 2023 r. była taka sama jak w poprzedniej połowie. Przy braku zauważalnej zmiany w ilości zaobserwowaliśmy niewielki wzrost (2,3%) liczby wniosków składanych przez amerykańskie organy ścigania i niewielki spadek (3,6%) liczby wniosków składanych przez międzynarodowe organy ścigania.<br>\n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem firma Dropbox udostępniła informacje w odpowiedzi na 74,7% prawnych wniosków o ujawnienie danych, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią połową. Najwięcej wniosków o ujawnienie informacji na szczeblu krajowym otrzymano od organów ścigania na Florydzie, Wirginii i Kalifornii. W skali międzynarodowej największą liczbę wniosków o ujawnienie otrzymano z Niemiec i Irlandii.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 14 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Irlandii, Szwecji i Holandii. Wnioski te uwzględniamy w naszych raportach dotyczących wniosków krajowych.<\/li>\n<li>W tym cyklu raportowania 10% krajowych wniosków o ujawnienie informacji towarzyszyły bezterminowe nakazy nieujawniania informacji (które zabraniają Dropbox powiadamiania użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, przez nieokreślony czas), co stanowi spadek o 10% w porównaniu z poprzednią połową.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania Dropbox otrzymał o 26,6% mniej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 17,1% mniej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Obejmują one wnioski o udzielenie informacji o użytkowniku, a także wnioski o zachowanie danych. \n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 71,6% wniosków prawnych o ujawnienie danych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od organów ścigania w Kalifornii, na Florydzie i w Teksasie. Najwięcej międzynarodowych wniosków o ujawnienie informacji otrzymano z Niemiec i Wielkiej Brytanii.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 17 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Irlandii, Szwecji i Holandii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych.<\/li>\n<li>W tym cyklu raportowania 11,2% krajowych wniosków o ujawnienie informacji towarzyszyły bezterminowe nakazy nieujawniania informacji (które zabraniają Dropbox powiadamiania użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, przez nieokreślony czas), podobnie jak w ostatnim cyklu.<\/li>\n<li>Dropbox odpowiada na procesy prawne swoich spółek zależnych, w tym Dropbox Sign, Dropbox Fax, FormSwift i DocSend. Wnioski te zostały już uwzględnione w naszym raporcie przejrzystości działania. W tym cyklu raportowania firma Dropbox otrzymała jedno wezwanie sądowe do podania informacji o użytkowniku Dropbox Sign i nie dostarczyła informacji w odpowiedzi. <\/li>\n<li>Firma Dropbox otrzymała 4 wnioski o ujawnienie informacji w nagłych wypadkach. Z 4 wniosków o ujawnienie informacji w sytuacjach nadzwyczajnych w 1 przypadku podajemy pewne informacje o użytkowniku, natomiast w przypadku pozostałych wniosków nie przekazaliśmy żadnych informacji w odpowiedzi.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania Dropbox otrzymał o 13,3% więcej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 3,1% mniej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Obejmują one wnioski o udzielenie informacji o użytkowniku, a także wnioski o zachowanie danych. <\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 70,3% wniosków prawnych o ujawnienie danych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od organów ścigania w Kalifornii, na Florydzie i w Wirginii. Najwięcej międzynarodowych wniosków o ujawnienie informacji otrzymano z Niemiec i Wielkiej Brytanii.<\/li>\n<li>Liczba wniosków prawnych najbardziej wzrosła podczas tego cyklu raportowania w stanach: Kolorado, Kentucky, Nebraska i Alabama.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 8 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski ze Szwecji, z Irlandii i z Australii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych. <\/li>\n<li>W tym cyklu raportowania 11,5% krajowych wniosków o ujawnienie informacji towarzyszyły bezterminowe nakazy nieujawniania informacji (które zabraniają Dropbox powiadamiania użytkowników Dropbox, których dotyczy problem, przez nieokreślony czas), co stanowi wzrost o 17% w stosunku do ubiegłej połowy.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania Dropbox otrzymał o 6,2% mniej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 20,9% mniej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Te dane obejmują wnioski o informacje użytkownika, a także wnioski o zachowanie danych. <\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 75,8% wniosków prawnych o ujawnienie danych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od organów ścigania w Kalifornii, na Florydzie i w Teksasie. Najwięcej międzynarodowych wniosków o ujawnienie informacji otrzymano z Niemiec i Wielkiej Brytanii.<\/li>\n<li>Liczba wniosków prawnych najbardziej wzrosła podczas tego cyklu raportowania na Florydzie, w Illinois, w New Jersey i w Teksasie.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 7 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych. <\/li>\n<li>W tym cyklu raportowania Dropbox otrzymał o 34,4% mniej próśb o udostępnienie informacji o użytkownikach od międzynarodowych organów ścigania. <\/li>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania Dropbox otrzymał o 44,5% mniej bezterminowych nakazów nieujawniania informacji (które zabraniają Dropbox powiadamiania użytkowników Dropbox, których to dotyczy, przez czas nieokreślony). Zamiast tego więcej nakazów nieujawniania informacji miało określone okresy czasu.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 46,2% więcej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 116% więcej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Te dane obejmują wnioski o informacje użytkownika, a także wnioski o zachowanie danych. <br>\n<\/li>\n<li>Firma Dropbox otrzymała większą liczbę wniosków prawnych, przy czym liczba wezwań sądowych wzrosła w bardzo dużym stopniu (o 90,5%), a liczba nakazów rewizji wzrosła znacząco (o 31,3%). Nakazy sądowe wzrosły nieznacznie (o 11,1%).<br>\n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 86,8% wniosków prawnych o ujawnienie danych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od organów ścigania w Kalifornii, na Florydzie i w Wirginii. Najwięcej międzynarodowych wniosków o ujawnienie informacji otrzymano z Niemiec i Hiszpanii.<br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 12 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się być zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Australii, Kanady, Kostaryki, Irlandii, Korei, Polski i Wielkiej Brytanii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych. <br>\n<\/li>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 101,5% więcej międzynarodowych poleceń przechowywania danych. Najwięcej tych wniosków otrzymano z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Krajowe polecenia przechowywania danych również wzrosły o 49,2%, przy czym najwięcej z nich pochodziło z Kalifornii i Nowego Jorku.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2020 - gru 2020":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania Dropbox otrzymał o 4,7% więcej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 11,4% mniej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Te dane obejmują wnioski o informacje użytkownika, a także wnioski o zachowanie danych.<\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 85,1% wniosków prawnych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od federalnych, stanowych i lokalnych organów ścigania w Kalifornii, Teksasie i Pensylwanii.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 9 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się być zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Luksemburga, Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych. Do wniosków tych nie zaliczają się wnioski o zachowanie danych.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 66 wniosków o zachowanie informacji o użytkownikach od międzynarodowych organów ścigania. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2020 - cze 2020":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 30,3% więcej wniosków prawnych od organów ścigania w USA i o 1% więcej wniosków prawnych od międzynarodowych organów ścigania. Ten wzrost obejmuje wnioski o informacje użytkownika, a także wnioski o zachowanie danych. <\/li>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 54,3% mniej rządowych nakazów usunięcia.<br>\n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 84,2% wniosków prawnych. <br>\n<\/li>\n<li>Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od federalnych, stanowych i lokalnych organów ścigania w Kalifornii, na Florydzie i w Teksasie. <br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 10 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się być zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Niemiec, Irlandii, Holandii, Brazylii, Australii i Wielkiej Brytanii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2019 - gru 2019":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 24,6% mniej wniosków prawnych.<\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 81,3% wniosków prawnych. <\/li>\n<li>Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od federalnych i stanowych organów ścigania na Florydzie, w Kalifornii i Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii).<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 11 wniosków o informacje o użytkowniku, które wydają się być zgodne z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2019 - cze 2019":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania firma Dropbox otrzymała o 15% więcej nakazów rewizji, 13% mniej wezwań i 4,3 więcej nakazów sądowych.<\/li>\n<li>Ponadto zanotowaliśmy spadek liczby użytkowników zidentyfikowanych w wezwaniach o 58%, spadek liczby użytkowników zidentyfikowanych w nakazach sądowych o 47% oraz wzrost liczby użytkowników zidentyfikowanych w nakazach o 14%. <\/li>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 80,6% wniosków prawnych. <\/li>\n<li>Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od federalnych i stanowych organów ścigania w Wirginii, Kalifornii i w Teksasie.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 5 wniosków o informacje w zgodzie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej obowiązującymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. W ramach postępowania prawnego otrzymano reprezentowane wnioski z Niemiec, Szwecji, Kanady, Holandii i Australii. Są one ujęte w naszych raportach na temat wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2018 - gru 2018":"<ul>\n<li>Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi firma Dropbox udostępniła informacje w 74,4% wniosków prawnych.<\/li>\n<li>W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) miał największą liczbę wniosków organów ścigania; potem kolejno były: Minnesota i Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2018 - cze 2018":"<ul>\n<li>Firma Dropbox otrzymała siedem zapytań o dane użytkowników, które zostały przesłane po ich datach wykonania. Otrzymaliśmy także trzy prośby o informacje skierowane do niewłaściwej firmy. Zwróciliśmy się do organów ścigania o poprawienie tych błędów. <\/li>\n<li>Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na mocy ustawy All Writs Act z 1789 r.<\/li>\n<li>W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) miał największą liczbę wniosków organów ścigania; potem kolejno były Wirginia i Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2017 - gru 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Firma Dropbox otrzymała jedno żądanie rządowe, abyśmy dobrowolnie ujawnili dane użytkownika, powołując się na wyjątek w nagłych przypadkach w oparciu o punkt 2702 Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej. Firma Dropbox ustaliła, że powód wniosku nie stanowi nagłego przypadku i zażądała od rządu przedstawienia nakazu rewizji, co miało miejsce.<br>\n<\/li>\n<li>Powiadomiliśmy użytkownika, że otrzymaliśmy wezwanie sądowe w sprawie informacji tego użytkownika. Użytkownik był reprezentowany przez dużą grupę zajmującą się ochroną prywatności i skutecznie odparł to wezwanie.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2017 - cze 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Jedyny nakaz otrzymany przez firmę Dropbox na mocy ustawy All Writs Act z 1789 roku wymagał fizycznego dostarczenia treści, które firma Dropbox przedstawiła w odpowiedzi na prawnie ważny nakaz. Nie otrzymaliśmy na mocy ustawy All Writs Act żadnych nakazów, aby firma Dropbox pominęła stosowane środki ochrony ani w inny sposób naruszyła integralność naszych usług.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy trzy prośby o informacje skierowane do niewłaściwej firmy. Zwróciliśmy się do organów ścigania o poprawienie tych błędów.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy jeden nakaz sądowy dotyczący rejestracji/śledzenia danych (PRTT), w którym żądano od firmy Dropbox podania informacji w określonym czasie po doręczeniu nakazu. Firma Dropbox nie znalazła informacji tyczących się tego nakazu. Sąd wydał nakaz bezterminowego nieujawniania informacji uniemożliwiający nam powiadomienie użytkownika.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2015 - gru 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na mocy ustawy All Writs Act z 1789 r.<br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy jedno pismo dotyczące postępowania prawnego skierowane do niewłaściwej firmy, ale którego treść dotyczyła danych użytkownika Dropbox. Zażądaliśmy od organów ścigania, aby skorygowały ten wniosek, zanim go przyjęliśmy.<br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy jeden nakaz sądowy dotyczący rejestracji/śledzenia danych (PRTT), w którym żądano podania adresów IP w określonym czasie po doręczeniu nakazu. Nie zawiadomiliśmy o tym użytkownika, ponieważ nakaz sądowy nie pozwalał na jego ujawnienie.<br>\n<\/li>\n<li>W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) miał największą liczbę wniosków organów ścigania; potem kolejno były: Rhode Island, Maryland i Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2015 - cze 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dla tego okresu sprawozdawczego nie ma żadnych dodatkowych informacji.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dla tego okresu sprawozdawczego nie ma żadnych dodatkowych informacji.<br>\n<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dla tego okresu sprawozdawczego nie ma żadnych dodatkowych informacji.<br>\n<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dla tego okresu sprawozdawczego nie ma żadnych dodatkowych informacji.<br>\n<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dla tego okresu sprawozdawczego nie ma żadnych dodatkowych informacji.<br>\n<\/p>\n"}

  Poza liczbami

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Glosariusz

  „Konto nie istniało”: identyfikatory podane w żądaniu nie były powiązane z prawidłowymi kontami Dropbox.

  Nakazy ustawy All Writs Act: nakazy ustawy All Writs Act są wydawane przez sędziów Stanów Zjednoczonych na podstawie ustawy All Writs Act z 1789 r. Ustawa ta daje sądom prawo do „wydawania wszelkich nakazów niezbędnych lub właściwych w odpowiednim postępowaniu i zgodnie z zastosowaniem i zasadami prawa”.

  Treść: treść odnosi się do zawartości komunikacji, która obejmuje wszelkie informacje dotyczące sensu lub znaczenia przekazu. Obejmuje pliki przechowywane na koncie Dropbox danej osoby oraz związanych z nimi nazw plików. W celu przedstawienia treści potrzebny jest nakaz rewizji. Często nakazy rewizji obejmują również wyszukanie podstawowych informacji o subskrybentach lub innych zapisów niezwiązanych z treścią, oprócz zawartości komunikacji.

  Żądania ujawnienia w nagłych przypadkach: firma Dropbox może dobrowolnie ujawnić informacje organom ścigania, jeśli mamy przekonanie w dobrej wierze, że komuś grozi bezpośrednie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała, a my posiadamy informacje, które mogą pomóc takiemu zagrożeniu zapobiec. Wymagamy od organów ścigania przedstawienia pisemnego podsumowania nagłego przypadku i wyjaśnienie, w jaki sposób żądane informacje pomogą w rozwiązaniu problemu. 

  „Nie podano informacji”: typowe powody, dla których nie przekazano żadnych informacji w odpowiedzi na postępowanie prawne to: (1) firma Dropbox sprzeciwiła się żądaniu; (2) organy ścigania wycofały żądanie; (3) nie udało się dokładnie zidentyfikować konta określonego w żądaniu; lub (4) żądanie był duplikatem.

  Materiały inne niż treści: materiały inne niż treści ogólnie opisują wszelkie dostępne informacje inne niż treść komunikacji. Obejmuje to podstawowe informacje o subskrybentach, określone w art. 2703 ustawy o prywatności w komunikacji elektronicznej, a także inne informacje dotyczące korzystania z konta. „Materiały inne niż treści” nie obejmują plików, które użytkownicy przechowują na swoich kontach Dropbox.

  Zakaz ujawniania: według własnego uznania sędziowie mogą wydać nakaz zabraniający ujawnienia, co uniemożliwia firmie Dropbox powiadomienie użytkownika o żądaniu jego danych przez instytucję państwową. Nakazy te często powołują się na podpunkt 2705(b) Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej i mogą być przedłużane o dowolny okres.

  Wnioski spoza USA: wnioski spoza Stanów Zjednoczonych obejmują wszelkie postępowania prawne jednostek rządowych spoza USA chcących uzyskać dane użytkownika. Obecnie przyjmujemy wnioski rządów Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Możemy także odpowiadać na wnioski składane na podstawie umów międzynarodowych o współpracy prawnej w sprawach karnych, w tym umów o wzajemnej pomocy prawnej lub wniosków o pomoc prawną.

  Wniosek o zachowanie: wniosek o zachowanie danych to rządowy wniosek o zachowanie danych użytkownika przed rozpoczęciem formalnego procesu prawnego. Gdy otrzymamy te żądania, tymczasowo zachowamy zrzut odpowiednich danych użytkownika przez 90 dni, ale nie ujawniamy danych użytkownika w odpowiedzi na wniosek o zachowanie danych. Aby uzyskać zachowane dane, wymagane jest postępowanie prawne, a kolejne żądania są (i zawsze były) uwzględniane w raporcie.

  Powiadomienie użytkownika: zgodnie z naszymi zasadami powiadamiamy użytkowników o żądaniach udostępnienia ich informacji, chyba że jest to zabronione przez prawo. W nielicznych przypadkach wstrzymujemy powiadomienie użytkownika aż do wykonania postanowień wniosku; w takich przypadkach określamy dzień, w którym przekazaliśmy dane użytkownika.

  Nasze metody śledzenia i raportowania mogą się zmieniać, ponieważ nieustannie staramy się poprawić dokładność i przejrzystość naszego raportu.