Insyn hos Dropbox Rapporter

I vår insynsrapport offentliggör vi sedan 2012 två gånger per år antalet förfrågningar vi har tagit emot och våra svar på dem.

Animering med sfärer som rör sig i rymden

Antalet myndighetsförfrågningar

Det här diagrammet visar det totala antalet förfrågningar över tid, uppdelat på typ av förfrågan.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan\u2013dec | 2012 | 2012","%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan\u2013dec | 2013 | 2013","2014 | jan 2014 - juni 2014 | jan\u2013juni | 2014 | 2014","2014 | juli 2014 - dec 2014 | juli\u2013dec | 2014 | 2014","2015 | jan 2015 - juni 2015 | jan\u2013juni | 2015 | 2015","2015 | juli 2016 - dec 2015 | juli\u2013dec | 2015 | 2015","2016 | jan 2016 - juni 2016 | jan\u2013juni | 2016 | 2016","2016 | juli 2016 - dec 2016 | juli\u2013dec | 2016 | 2016","2017 | jan 2017 - juni 2017 | jan\u2013juni | 2017 | 2017","2017 | juli 2017 - dec 2017 | juli\u2013dec | 2017 | 2018","2018 | jan 2018 \u2013 juni 2018 | jan\u2013juni | 2018 | 2018","2018 | juli 2018 - dec 2018 | juli\u2013dec | 2018 | 2018","2019 | jan 2019 - juni 2019 | jan\u2013juni | 2019 | 2019","2019 | juli 2019 - dec 2019 | juli\u2013dec | 2019 | 2019","2020 | jan 2020 - juni 2020 | jan\u2013juni | 2020 | 2020","2020 | juli 2020 - dec 2020 | juli\u2013dec | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | jan\u2013juni | 2021 | 2021","2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | juli\u2013dec | 2021 | 2021","2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | jan\u2013juni | 2022 | 2022","2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | juli\u2013dec | 2022 | 2022","2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | jan\u2013juni | 2023 | 2023"],"columns":[["$AREAS","Husrannsakningsorder","Stämningar","Domstolsbeslut","Internationella begäranden","Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter","Bevarande","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan\u2013dec | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan\u2013dec | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | jan 2014 - juni 2014 | jan\u2013juni | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | juli 2014 - dec 2014 | juli\u2013dec | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | jan 2015 - juni 2015 | jan\u2013juni | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | juli 2016 - dec 2015 | juli\u2013dec | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | jan 2016 - juni 2016 | jan\u2013juni | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | juli 2016 - dec 2016 | juli\u2013dec | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | jan 2017 - juni 2017 | jan\u2013juni | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | juli 2017 - dec 2017 | juli\u2013dec | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | jan 2018 \u2013 juni 2018 | jan\u2013juni | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | juli 2018 - dec 2018 | juli\u2013dec | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | jan 2019 - juni 2019 | jan\u2013juni | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | juli 2019 - dec 2019 | juli\u2013dec | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | jan 2020 - juni 2020 | jan\u2013juni | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | juli 2020 - dec 2020 | juli\u2013dec | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | jan\u2013juni | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"],["2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | juli\u2013dec | 2021 | 2021","1332","529","76","42","138","1355","0"],["2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | jan\u2013juni | 2022 | 2022","1454","650","64","43","125","1548","1"],["2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | juli\u2013dec | 2022 | 2022","1059","492","54","48","70","1126","0"],["2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | jan\u2013juni | 2023 | 2023","997","550","67","38","29","1180","3"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 72,2 % av de mottagna husrannsakningsorderna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 12 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 16 % av de berörda Dropbox-användare som förekommer i husrannsakningsorder om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem. <\/p>\n<p>Siffrorna ovan inkluderar husrannsakningsorder riktade mot Dropbox dotterbolag. I den relevanta halvan mottog vi en rannsakansorder riktad till Dropbox Sign/Dropbox Fax.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 69,6 % av de mottagna husrannsakningsorderna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 12 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 18,8 % av de berörda Dropbox-användare som förekommer i husrannsakningsorder om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 68,5 % av de mottagna husrannsakningsorderna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 11,4 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 15,3 % av de berörda Dropbox-användare som förekommer i husrannsakningsorder om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 74,9 % av de mottagna husrannsakningsorderna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 11,7 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 14,6 % av de berörda Dropbox-användare som förekommer i husrannsakningsorder om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 89,6 % av de husrannsakningsorder som mottagits.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 19,7 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 19,3 % av de berörda Dropbox-användare som förekommer i husrannsakningsorder om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 90,9 % av de mottagna husrannsakningsordrarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 16,4 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa munkavleorder kan hindra oss från att någonsin meddela 16,1 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de husrannsakningsorder som en följd av att brottsbekämpande myndigheter har begärt ut deras information.<br>\n<\/p>\n","jan 2020 - juni 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 89,5 % av de mottagna husrannsakningsordrarna.<br>\n<\/p>\n<p>När Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 19,2 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 21 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de husrannsakningsorder som vi har fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<br>\n<\/p>\n","juli 2019 - dec 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi gav viss information som svar på 88,04 % av de husrannsakningsorder som togs emot.<\/p>\n<p><br>\nNär Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 33,7 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 33 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i husrannsakningsorder som vi fått om att brottsbekämpande myndigheter har begärt ut deras information.<\/p>\n","jan 2019 - juni 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 84,5 % av de mottagna husrannsakningsordarna.<\/p>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 26,1 % av de husrannsakningsorder vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 29,8 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de husrannsakningsordrar som vi har fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Vi har mottagit domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 26,1 % av de husrannsakningsorder vi fick. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att någonsin meddela 29,8 % av de Dropbox-användare som namnges i en husrannsakningsorder som begär information om dem.<br><\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Vi har mottagit domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 30,1 % av de husrannsakningsordrar som vi fick. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 24,2 % av Dropbox-användarna som förekommer i en husrannsakningsorder som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 39,5 % av de husrannsakningsorder som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att någonsin meddela 19,9 % av de Dropbox-användare som namnges i en husrannsakningsorder som begär information om dem.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar andelen användare som vi meddelade av samtliga användare vars innehåll vi tillhandahöll till brottsbekämpande myndigheter. <\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 45,4 % av de husrannsakningsorder som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att någonsin meddela 45,1 % av de Dropbox-användare som namnges i en husrannsakningsorder där deras information begärs utlämnad.<br>\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar andelen användare som vi meddelade av de användare vars innehåll vi tillhandahöll till brottsbekämpande myndigheter.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 32,4 % av de husrannsakningsorder som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att någonsin meddela 25,6 % av de Dropbox-användare som namnges i en husrannsakningsorder som begär information om dem.<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 39,9 % av de husrannsakningsorder som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 46,5 % av de Dropbox-användare som namnges i en husrannsakningsorder där deras information begärs utlämnad.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n"}

Husrannsakningsorder

Vad Dropbox tagit emot

För en husrannsakningsorder krävs att sannolika skäl föreligger. Den måste vidare uppfylla specifika krav vad gäller platsen som ska genomsökas och de föremål som ska beslagtas, och den måste granskas och undertecknas av en domare. Husrannsakningsorder kan utfärdas av lokala, statliga eller federala myndigheter, och får endast användas i brottsfall. Som respons på giltiga husrannsakningsorder kan vi lämna ut både icke-innehållsrelaterad och innehållsrelaterad information.

Husrannsakningsorder

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton som listas i order om husrannsakan

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of subpoenas","63","38","449|66","0","","64","41","387|114","0","","99","49","502|154","0","","63","37","429|155","0","","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","86","73","641|75","0","","297","213","563|128","0","","403","294","675|167","0","","105","122","614|191","0","","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 81,6 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 6,4 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 6 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n<p>Siffrorna ovan inkluderar stämningar riktade till Dropbox dotterbolag. I den relevanta halvan fick vi en stämning riktad till Dropbox Sign/Dropbox Fax, en stämning riktad till DocSend och två stämningar riktade till FormSwift.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 78,7 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 10 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 8,3 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem. <br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 77,2 % av de mottagna stämningarna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 10,6 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 10,7 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 81,1 % av de mottagna stämningarna. <\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 9,6 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 10,1 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 86,4 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 12,4 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 21,2 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<br><\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 78,4 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 12,1 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 11,8 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","jan 2020 - juni 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 80 % av de mottagna stämningarna.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNär Dropbox följer en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som nämns i beslutet om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 14 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 18,6 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<br>\n<\/p>\n","juli 2019 - dec 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 75,4 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p><br>\nNär Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 10,4 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 18,6 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","jan 2019 - juni 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 76,1 % av de mottagna stämningarna.<\/p>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 8,2 % av de stämningar vi fick åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 13,3 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i stämningar som vi fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<\/p>\n","juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Vi har mottagit domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 8,2 % av de stämningar vi fick. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 13,3 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi har mottagit domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 12,7 % av de stämningar vi fick. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 5,7 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en stämning om icke-innehållsrelaterad information meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 21 % av de stämningar som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 29,8 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer en stämning om icke-innehållsrelaterad information meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 19,5 % av de stämningar som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 2,1 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 16,1 % av de stämningar som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 20,9 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 28,6 % av de stämningar som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 39,6 % av de Dropbox-användare som förekommer i en stämning om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer en stämning kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n"}

Stämningar

Vad Dropbox tagit emot

Till skillnad från en husrannsakningsorder tillåter en stämning endast tillgång till grundläggande abonnentinformation. Stämningar kräver inte rättslig prövning och utfärdas vanligtvis av åklagare eller åtalsjuryer. Vi lämnar inte ut material som respons på stämningar.

Stämningar

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton listade i förelägganden

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of court orders","27","4","36|2","0","","26","3","25|1","0","","31","7","26|3","0","","27","7","42|0","0","","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","207","6","97|2","0","","267","49","66|1","0","","211","25","34|2","0","","224","21","92|0","0","","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 53,7 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 6 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 5,2 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 46,3 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 7,4 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 13,6 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 40,6 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 21,9 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 38,2 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 55,3 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 7,9 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 20,7 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 45,6 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 35,6 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 69,4 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 38,3 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 45,7 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 50,3 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","jan 2020 - juni 2020":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 44,7 % av de mottagna domstolsbesluten.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNär Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 25,8 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan hindra oss från att någonsin meddela 77,6 % av de berörda Dropbox-användare som identifierats i de domstolsbeslut som vi har fått om det faktum att brottsbekämpande myndigheter har begärt information om dem.<br>\n<\/p>\n","juli 2019 - dec 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 47,8 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p><br>\nNär Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 25,4 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 29 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","jan 2019 - juni 2019":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Vi lämnade viss information som svar på 58,3 % av de mottagna domstolsbesluten. <\/p>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade. 39,1 % av domstolsbesluten som vi tog emot åtföljdes av domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra oss från att någonsin meddela 40,7 % av berörda Dropbox-användare som identifierats i domstolsbeslut om det faktum att en brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem.<\/p>\n","juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Vi har mottagit domstolsbeslut om sekretess på obeständ tid för 39,1 % av de domstolsbeslut vi fick. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 50 % av de Dropbox-användare som förekommer i ett domstolsbeslut om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite kontext <\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2018 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 12,5 % av de domstolsbeslut som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 2,1 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 25 % av de domstolsbeslut som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 29,2 % av de Dropbox-användare som förekommer i ett domstolsbeslut om att deras information har efterfrågats.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar den andel användare som vi meddelade av samtliga användare om att vi lämnat ut information som inte är innehållsrelaterad till brottsbekämpande myndigheter. <\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 45,0 % av de domstolsbeslut som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 39,1 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<br>\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox följer ett domstolsbeslut om icke-innehållsrelaterad information meddelar vi de användare som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar den andel användare som vi meddelade av samtliga användare om att vi lämnat icke-innehållsrelaterad information om dem till brottsbekämpande myndigheter.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 42,9 % av de domstolsbeslut om icke-innehållsrelaterad information som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 25,9 % av de Dropbox-användare som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<br>\n<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 fick vi domstolsbeslut om sekretess på obestämd tid för 83,3 % av de domstolsbeslut om icke-innehållsrelaterad information som vi tog emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 87,5 % av de Dropbox-användare som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>När Dropbox följer ett domstolsbeslut kommer vi att meddela användarna som nämns i begäran om det inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan representerar de användare som vi meddelade.<\/p>\n"}

Domstolsbeslut

Vad Dropbox tagit emot

Domstolsbeslut utfärdas av domare och kan se ut på olika sätt, så som en 2703(d)-order under Electronic Communications Privacy Act. Vi lämnar inte ut material som respons på domstolsbeslut.

Domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton som anges i domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 begäranden","","","","","","","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","mellan 0 och 249 konton","","","","","","","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 konton","","","","","","","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b>(FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<br>\n<\/p>\n","jan 2020 - juni 2020":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2019 - dec 2019":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><br>\n<b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2019 - juni 2019":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>Beslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2018 - dec 2018":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b>(\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b>(FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>En kommentar om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inget domstolsbeslut, men den kan bara begära en användares \u201dnamn, adress, tjänstens längd och lokala och långväga vägtullar\u201d.<\/p>\n<p><b>\u201dBeslut enligt Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> (FISA) är beslut som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) om information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. Ett FISA-beslut kan omfatta en begäran om användarinformation som är relaterad till innehållet eller annat.<\/p>\n"}

Förfrågningar som relaterar till nationell säkerhet

Vad Dropbox tagit emot

Den nationella säkerhetsprocessen omfattar National Security Letters och order utfärdade enligt Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi fick mellan 0 och 249 förfrågningar. Vi skulle gärna ge mer specifik information, men Dropbox har inte amerikanska myndigheters tillåtelse att rapportera det exakta antalet vi tar emot.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of preservations","1083","97","","1034","92","","1427","121","","1238","117","","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","555","1166","","471","1108","","610","1455","","556","1282","","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Vi mottog 1 083 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 089 konton. Vi mottog 97 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 77 konton.<br><\/p>\n<p>Siffrorna ovan inkluderar bevarandeförfrågningar riktade till Dropbox dotterbolag. I den relevanta halvan fick vi en begäran om bevarande riktad till DocSend.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Vi mottog 1 034 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 056 konton. Vi mottog 92 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 52 konton.<br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Vi mottog 1 427 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 349 konton. Vi mottog 121 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 106 konton.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Vi mottog 1 238 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 172 konton. Vi mottog 117 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 110 konton.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Vi mottog 1 255 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 408 konton. Vi mottog 133 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 119 konton.<\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<p>Vi mottog 841 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 041 konton. Vi mottog 66 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 73 konton.<\/p>\n","jan 2020 - juni 2020":"<p>Vi mottog 888 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 1 153 konton. Vi mottog 72 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 86 konton.<br>\n<\/p>\n","juli 2019 - dec 2019":"<p>Vi mottog 695 begäranden om bevarande från amerikansk brottsbekämpande myndighet, som påverkade 800 konton. Vi mottog 78 begäranden om bevarande från internationell brottsbekämpande myndighet, som påverkade 104 konton.<br>\n<\/p>\n","jan 2019 - juni 2019":"<p>Dropbox började rapportera om bevarande under andra halvan av 2019.<\/p>\n"}

Bevarande

Vad Dropbox tagit emot

En bevarandeförfrågan är en framställan från myndigheter om att bevara användardata i väntan på mottagandet av en formell juridisk process. När vi får sådana förfrågningar bevarar vi temporärt en ögonblicksbild av relevanta användardata i 90 dagar, men vi lämnar inte ut användardata som svar på bevarandeförfrågningar. För att inhämta bevarade data krävs en giltig juridisk process.

 

Bevarande

Vårt svar

 • Amerikansk förfrågning
 • Internationell förfrågning

Konton som anges i bevaranden

Vårt svar

 • Finns inte
 • Påverkade konton
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","USA","","Storbritannien","USA","","","","Irland","USA","","USA","","Uruguay","Storbritannien","","USA","Storbritannien","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","3","","1","3","","0","","1","2","","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","1","","0","","0","0","","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Begäran om utlämnande i nödsituationer

Vad Dropbox tagit emot

Dropbox kan frivilligt lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter om vi i god tro bedömer att någon löper överhängande risk att dö eller skadas allvarligt och vi har information som kan hjälpa till att förhindra hotet. Vi kräver att brottsbekämpande myndigheter tillhandahåller en skriftlig sammanfattning av nödsituationen och förklarar hur den begärda informationen kommer att hjälpa dem att förhindra nödsituationen. Varje begäran om utlämnande i nödsituationer granskas noggrant från fall till fall för att avgöra om standarden för utlämnande har uppfyllts, och i så fall är all information som lämnas ut begränsad till den som skulle avvärja eller mildra nödsituationen. Dropbox tar emot förfrågningar om utlämnande av användardata i nödsituationer från brottsbekämpande myndigheter runt om i världen.

 • Förfrågningar som Dropbox har tagit emot
 • Information som lämnats

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäran på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäran på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäran på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäran på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäran på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <\/p>\n","juli 2020 - dec 2020":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäranden på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <br>\n<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext \u2013 meddelande<\/h3>\n<p>Lagen för auktorisering för PRTT kräver att sådana beslut har en klausul som förhindrar tjänsteleverantörer som Dropbox från att meddelande användare om dessa begäranden på obestämd tid. Dessa sekretessklausuler kan förhindra Dropbox från att någonsin meddela alla påverkade Dropbox-användare som identifierats i PRTT-beslut om att brottsbekämpande myndighet har begärt information om dem. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Vad Dropbox tagit emot

Pen Registers eller trap and trace-order (”PRTT”) är domstolsbeslut som ger myndigheter rätt att inhämta viss icke-innehållsrelaterad information (mer specifikt avseende uppringning, dirigering, adressering och signalinformation för kommunikation) för ett specifikt konto på framtida grundval under en period på upp till 60 dagar. 

PRTT

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton som anges i PRTT:er

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll


Begäran från myndighet om borttagning

Vad Dropbox tagit emot

En begäran från en myndighet om borttagning av information görs i form av domstolsbeslut och skriftliga framställningar från brottsbekämpande organ och myndigheter i avsikt att avlägsna innehåll från konton grundat på den lokala lagstiftningen inom deras respektive jurisdiktioner.

Vårt svar

 • Innehåll blockerat till följd av en förfrågan
 • Innehåll blockerat enligt Policy för datoranvändning
 • Ingen åtgärd vidtagen

En kommentar om begäran från myndigheter om borttagning

”Ingen åtgärd vidtagen” kan bero på omständigheter där vi inte kunde granska innehållet på grund av att vi fick en ogiltig länk eller för att innehållet inte längre existerade, eller där innehållet vid en granskning visade sig inte bryta mot vår policy för användning. 


{"juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2017 fick Dropbox tre stämningar från en icke-amerikansk ambassad eller konsulat. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på dessa stämningar.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2017 fick Dropbox en stämning från en icke-amerikansk ambassad. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på stämningen.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2016 fick Dropbox två stämningar från en icke-amerikansk ambassad. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på en stämning och inget konto hittades för den andra.<br>\n<\/p>\n"}

USA

Totalt antal förfrågningar per delstat

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Österrike","Brasilien","Kanada","Colombia","Danmark","Tyskland","Irland","Italien","Norge","Storbritannien","","Argentina","Australien","Österrike","Belgien","Brasilien","Tjeckien","Danmark","Frankrike","Tyskland","Indien","Irland","Italien","Mexiko","Nya Zeeland","Portugal","Spanien","Schweiz","Storbritannien","","Österrike","Brasilien","Colombia","Danmark","Frankrike","Tyskland","Indien","Irland","Italien","Mexiko","Norge","Portugal","Spanien","Sverige","Schweiz","Storbritannien","","Tyskland","Danmark","Storbritannien","Brasilien","Österrike","Argentina","Spanien","Irland","Italien","","Argentina","Österrike","Australien","Brasilien","Kanada","Tyskland","Danmark","Spanien","Indien","Irland","Italien","Norge","Sverige","Singapore","Storbritannien","","Argentina","Australien","Brasilien","Tyskland","Spanien","Italien","Mexiko","Polen","Sverige","Singapore","Storbritannien","","Argentina","Australien","Brasilien","Danmark","Frankrike","Tyskland","Ungern","Mexiko","Norge","Portugal","Spanien","United Kingdom ","","Argentina","Brasilien","Colombia","Tyskland","Grekland","Ungern","Irland","Italien","Mexiko","Norge","Spanien","Sverige","Storbritannien","","Kanada","Chile","Danmark","Spanien","Frankrike","Italien","Mexiko","Sverige","Taiwan","Storbritannien","","Argentina","Brasilien","Schweiz","Tyskland","Frankrike","Malta","Mexiko","Portugal","Sverige","Storbritannien","","Argentina","Australien","Brasilien","Schweiz","Tyskland","Danmark","Spanien","Frankrike","Ungern","Irland","Israel","Italien","Portugal","Sverige","Singapore","Storbritannien","","Australien","Argentina","Brasilien","Frankrike","Tyskland","Spanien","Italien","Sverige","Storbritannien","","Argentina","Australien","Kanada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italien","Malta","Portugal","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Australien","Belgien","Brasilien","Danmark","Frankrike","Tyskland","Indien","Italien","Mexiko","Norge","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Tyskland","Irland","Italien","","Australien","Tyskland","Italien","","Frankrike","Tyskland","Italien","Israel","Portugal","Mexiko","","Australien","Brasilien","Tyskland","Finland","Frankrike","Indien","Italien","Malta","Spanien","Storbritannien","","Icke-USA","","Icke-USA","","Icke-USA"],["Number of requests","1","3","1","1","1","12","11","1","1","5","","1","2","2","1","3","1","2","1","12","2","2","1","2","2","1","2","2","9","","1","5","1","2","1","7","2","8","1","1","1","1","5","1","1","5","","14","5","8","5","1","1","2","5","1","","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","7","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","4","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2018 uppfyllde Dropbox en begäran om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på begäran.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2017 uppfyllde Dropbox en begäran om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på begäran.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2017 uppfyllde Dropbox en begäran om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på begäran.<br>\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite kontext<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2016 uppfyllde Dropbox inte någon rättslig process utanför USA såvida inte utfärdad av amerikansk domstol till följd av processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp.<br>\n<\/p>\n"}

  Internationellt

  En kommentar om internationella förfrågningar

  Internationella förfrågningar inkluderar alla formella juridiska processer från en myndighet utanför USA som eftersöker användardata. För närvarande accepterar vi begäranden från amerikanska och irländska myndigheter. Vi kan också svara på förfrågningar som görs i enlighet med internationella överenskommelser om juridiskt samarbete i brottmål, inklusive avtal om ömsesidig rättshjälp eller rättegångsförhandlingar.

  • Förfrågningar som Dropbox har tagit emot
  • Information som lämnats

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn hör inte hemma på Dropbox. Denna typ av material bryter mot våra <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för användning<\/a> och vi inaktiverar snabbt konton som lagrar denna typ av material. Dropbox använder flera verktyg, inklusive teknik för automatisk detektering, samt mänsklig granskning för att upptäcka material som bryter mot regler och lagar, och vi vidtar lämpliga åtgärder om något påträffas. Vi uppmuntrar våra användare att rapportera olämpligt material genom att använda rapportverktyget eller genom att <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">fylla i det här formuläret<\/a>. När vi får kännedom om fall med uppenbart innehåll av sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn inaktiverar vi kontot och gör en anmälan till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i enlighet med tillämplig lag. <\/p>\n<p>Från januari till juni 2023 skickade vi i 20 003 CyberTip-rapporter till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) och vidtog åtgärder mot 18 430 olika konton och 169 726 specifika material för att ha brutit mot våra policyer mot material för sexuella övergrepp och utnyttjande av barn.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Lite kontext<\/b><\/p>\n<p>Åtgärder innebär att vi har tillämpat våra policyer genom att inaktivera åtkomst till kontot och/eller materialet.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn hör inte hemma på Dropbox. Denna typ av material bryter mot våra <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för användning<\/a> och vi inaktiverar snabbt konton som lagrar denna typ av material. Dropbox använder flera verktyg, inklusive teknik för automatisk detektering, samt mänsklig granskning för att upptäcka material som bryter mot regler och lagar, och vi vidtar lämpliga åtgärder om något påträffas. Vi uppmuntrar våra användare att rapportera olämpligt material genom att använda anmälningsverktyget eller genom att <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">fylla i det här formuläret<\/a>. När vi får kännedom om fall med uppenbart innehåll av sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn inaktiverar vi kontot och gör en anmälan till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i enlighet med tillämplig lag.<\/p>\n<p>Från juli till december 2022 skickade vi in 19 214 CyberTip-anmälningar till NCMEC och agerade på 17 829 olika konton samt 151 787* specifika material som bryter mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Lite kontext<\/b><\/p>\n<p>Åtgärder innebär att vi har tillämpat våra policyer genom att inaktivera åtkomst till kontot och/eller materialet.<\/p>\n<p><i>*Den 31 januari 2024 uppdaterade vi antalet specifika material som åtgärdats för brott mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn. Ursprungligen angavs i rapporten att 975 499 specifika material hade åtgärdats. Den korrekta siffran är 151 787. Övriga mätetal i denna rapport är oförändrade.<\/i><\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn hör inte hemma på Dropbox. Denna typ av material bryter mot våra <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för användning<\/a> och vi inaktiverar snabbt konton som lagrar denna typ av material. Dropbox använder flera verktyg, inklusive teknik för automatisk detektering, samt mänsklig granskning för att upptäcka material som bryter mot regler och lagar, och vi vidtar lämpliga åtgärder om något påträffas. Vi uppmuntrar våra användare att rapportera olämpligt material genom att använda anmälningsverktyget eller genom att <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">fylla i det här formuläret<\/a>. När vi får kännedom om fall med uppenbart innehåll av sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn inaktiverar vi kontot och gör en anmälan till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i enlighet med tillämplig lag.<\/p>\n<p>Från januari till juni 2022 skickade vi in 26 730 CyberTip-rapporter till NCMEC och agerade på 25 336 olika konton samt 222 647* enskilda material som bryter mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Lite kontext<\/b><\/p>\n<p>Åtgärder innebär att vi har tillämpat våra policyer genom att inaktivera åtkomst till kontot och/eller materialet.<\/p>\n<p><i>*Den 31 januari 2024 uppdaterade vi antalet specifika material som åtgärdats för brott mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn. Ursprungligen angavs i rapporten att 382 261 enskilda materialstycken hade åtgärdats. Den korrekta siffran är 222 647. Övriga mätetal i denna rapport är oförändrade.<\/i><\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn hör inte hemma på Dropbox. Denna typ av material bryter mot våra <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för användning<\/a> och vi inaktiverar snabbt konton som lagrar denna typ av material. Dropbox använder flera verktyg, inklusive teknik för automatisk detektering, samt mänsklig granskning för att upptäcka material som bryter mot regler och lagar, och vi vidtar lämpliga åtgärder om något påträffas. Vi uppmuntrar våra användare att rapportera olämpligt material genom att använda anmälningsverktyget eller genom att <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">fylla i det här formuläret<\/a>. När vi får kännedom om fall med uppenbart innehåll av sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn inaktiverar vi kontot och gör en anmälan till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i enlighet med tillämplig lag.<\/p>\n<p>Från juli till och med december 2021 skickade vi in 24 115 CyberTip-rapporter till NCMEC och vidtog åtgärder mot 22 799 olika konton och 261 769* enskilda innehållsfiler för brott mot våra policyer mot material med sexuella övergrepp och exploatering av barn.<br>\n<\/p>\n<p><b>Lite kontext<\/b><\/p>\n<p>Åtgärder innebär att vi har tillämpat våra policyer genom att inaktivera åtkomst till kontot och/eller materialet.<\/p>\n<p><i>*Den 31 januari 2024 uppdaterade vi antalet specifika material som åtgärdats för brott mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn. Ursprungligen angavs i rapporten att 425 847 specifika material hade åtgärdats. Den korrekta siffran är 261 769. Övriga mätetal i denna rapport är oförändrade.<\/i><\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn hör inte hemma på Dropbox. Denna typ av material bryter mot våra <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för användning<\/a> och vi inaktiverar snabbt konton som lagrar denna typ av material. Dropbox använder flera verktyg, inklusive teknik för automatisk detektering, samt mänsklig granskning för att upptäcka material som bryter mot regler och lagar, och vi vidtar lämpliga åtgärder om något påträffas. Vi uppmuntrar våra användare att rapportera olämpligt material genom att använda rapportverktyget eller genom att <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">fylla i det här formuläret<\/a>. När vi får kännedom om fall med uppenbart innehåll av sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn inaktiverar vi kontot och gör en anmälan till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i enlighet med tillämplig lag.<br>\n<br>\nFrån januari till juni 2021 skickade vi in 24 131 CyberTip-rapporter till NCMEC och agerade på 23 000 olika konton samt 339 716* specifika material som bryter mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn. <br>\n<br>\n<b>En anteckning för att ge sammanhang<\/b><br>\nÅtgärd innebär att vi har tillämpat våra policyer genom att inaktivera åtkomst till kontot och/eller innehållet.<\/p>\n<p><i>*Den 31 januari 2024 uppdaterade vi antalet specifika material som åtgärdats för brott mot våra policyer mot sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn. Ursprungligen angavs i rapporten att 438 175 enskilda materialstycken hade åtgärdats. Den korrekta siffran är 339 716. Övriga mätetal i denna rapport är oförändrade.<\/i><\/p>\n"}

  Material med sexuella övergrepp mot barn (Child Sexual Abuse Material, CSAM)

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Dropbox <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för datoranvändning<\/a> förbjuder publicering, delning eller lagring av material som innehåller eller främjar terrorism eller våldsbejakande extremism, inklusive terror eller våldsbejakande extremistpropaganda. Dropbox förlitar sig på en kombination av proaktiva och reaktiva verktyg för att upptäcka material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism och upprätthåller våra policyer. Dessa verktyg använder branschstandardens upptäcktsteknik av hash-matchningar, ett pålitligt flaggprogram, externa rapporter från allmänheten och våra användare och manuell granskning av högutbildade analytiker. Vi rekommenderar starkt att de personer som upptäcker material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism på Dropbox rapporterar det via vårt <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">rapporteringsverktyg<\/a>. När vi hittar material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism som bryter mot våra policyer så inaktiverar vi åtkomsten till materialet och vidtar åtgärder för att förhindra att det delas vidare. Vi kan även inaktivera det associerade kontot när det är motiverat, om till exempel konton verkar användas enbart för att sprida terroristpropaganda eller våldsbejakande extremistpropaganda. <\/p>\n<p>Från januari till juni 2023 inaktiverade Dropbox åtkomst till 786 objekt som innehöll terrorism eller våldsbejakande extremism och inaktiverade 565 konton. Vi tog emot 429 rapporter från allmänheten om potentiellt terrorinnehåll och vidtog inga åtgärder för två rapport. När Dropbox inte vidtar åtgärder enligt en rapport kan det bero på att vi fick en ogiltig länk, materialet inte längre existerade eller där materialet inte bröt mot vår policy för datoranvändning.<\/p>\n<p>Användare som tror vi har gjort ett misstag vid kontoåtgärd kan be oss att granska beslutet genom att kontakta <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\" style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 0.8125rem;\">Dropbox support<\/a>. Från januari till juni 2023 tog Dropbox emot 0 överklagande från användare som hävdade att deras material eller konto inaktiverades av misstag enligt vår policy för terrorism och våldsbejakande extremism. <br>\n<\/p>\n<p>Från januari till juni 2023 tog Dropbox emot 0 borttagningsbeslut enligt EU-förordningen 2021/784 (<i>hanterar terrormaterial online<\/i>). <br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Dropbox <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Villkor för tjänsten<\/a> och <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Policy för datoranvändning<\/a> förbjuder publicering, delning eller lagring av material som innehåller eller främjar terrorism eller våldsbejakande extremism, inklusive terror eller våldsbejakande extremistpropaganda. Dropbox förlitar sig på en kombination av proaktiva och reaktiva verktyg för att upptäcka material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism och upprätthåller våra policyer. Dessa verktyg använder branschstandardens upptäcktsteknik av hash-matchningar, ett pålitligt flaggprogram, externa rapporter från allmänheten och våra användare och manuell granskning av högutbildade analytiker. Vi rekommenderar starkt att de personer som upptäcker material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism på Dropbox rapporterar det via vårt <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">rapporteringsverktyg<\/a>. När vi hittar material som innehåller terrorism eller våldsbejakande extremism som bryter mot våra policyer så inaktiverar vi åtkomsten till materialet och vidtar åtgärder för att förhindra att det delas vidare. Vi kan även inaktivera det associerade kontot när det är motiverat, om till exempel konton verkar användas enbart för att sprida terroristpropaganda eller våldsbejakande extremistpropaganda. <\/p>\n<p>Från juli till december 2022 inaktiverade Dropbox åtkomst till 757 objekt som innehöll terrorism eller våldsbejakande extremism och inaktiverade 207 konton. Vi tog emot 291 rapporter från allmänheten om potentiellt terrorinnehåll och vidtog inga åtgärder för 1 rapport. När Dropbox inte vidtar åtgärder enligt en rapport kan det bero på att vi fick en ogiltig länk, materialet inte längre existerade eller där materialet inte bröt mot vår policy för datoranvändning.<\/p>\n<p>Användare som tror vi har gjort ett misstag vid kontoåtgärd kan be oss att granska beslutet genom att kontakta <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\">Dropbox support<\/a>. Från juli till december 2022 tog Dropbox emot 0 överklagande från användare som hävdade att deras material eller konto inaktiverades av misstag enligt vår policy för terrorism och våldsbejakande extremism. <\/p>\n<p>Från juli till december 2022 tog Dropbox emot 0 borttagningsbeslut enligt EU-förordningen 2021/784 (hanterar terrormaterial online). <br>\n<\/p>\n"}

  Terrorism och extremt våld

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<ul>\n<li>Volymen av juridiska förfrågningar (inklusive förfrågningar om användarinformation samt förfrågningar om bevarande) som mottogs under första halvåret 2023 var i linje med föregående halvår. Utan någon nämnvärd volymförändring såg vi en liten ökning (2,3 %) i förfrågningar från amerikansk brottsbekämpning och en liten minskning (3,6 %) i förfrågningar från internationell brottsbekämpning.<br>\n<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer tillhandahöll Dropbox viss information som svar på 74,7 % av juridiska begäranden om utlämnande av data, vilket är en liten ökning från föregående halvår. Den högsta volymen av inhemska förfrågningar om utlämnande mottogs från brottsbekämpande myndigheter i Florida, Virginia och Kalifornien. Internationellt mottogs den största mängden begäranden om utlämnande av uppgifter från Tyskland och Irland.<\/li>\n<li>Dropbox har fått 14 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland och Schweiz. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar.<\/li>\n<li>I denna rapporteringscykel åtföljdes 10 % av inhemska förfrågningar om utlämnande av obegränsade sekretessbeslut (vilket förbjuder Dropbox att meddela berörda Dropbox-användare på obestämd tid), vilket är 10 % lägre jämfört med föregående halvår.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 26,6 % färre juridiska förfrågningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 17,1 % färre juridiska förfrågningar från internationella brottsbekämpningsorgan. Dessa inkluderar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar.<br>\n<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 71,6 % av juridiska förfrågningar om data. Den högsta volymen av inhemska förfrågningar om utlämnande mottogs från brottsbekämpande myndigheter i Kalifornien, Florida och Texas. Internationellt mottogs den största mängden begäranden om utlämnande av uppgifter från Tyskland och Storbritannien.<\/li>\n<li>Dropbox har fått 17 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Irland, Sverige och Nederländerna. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar.<\/li>\n<li>I denna rapporteringscykel åtföljdes 11,2 % av inhemska förfrågningar om utlämnande av obegränsade sekretessbeslut (vilket förbjuder Dropbox att meddela berörda Dropbox-användare på obestämd tid), i linje med föregående halvan.<\/li>\n<li>Dropbox svarar på juridiska processer för sina dotterbolag, inklusive Dropbox Sign, Dropbox Fax, FormSwift och DocSend. Dessa förfrågningar finns redan med i vår insynsrapport. Under den här rapporteringscykeln fick Dropbox en stämning som efterfrågade användarinformation för Dropbox Sign, och vi tillhandahöll ingen information som respons på detta. <\/li>\n<li>Dropbox tog emot fyra begäranden om utlämnande av användardata i nödsituationer. Av fyra begäranden om utlämnande i nödsituationer tillhandahöll vi viss användarinformation för en, medan vi inte lämnade ut någon information som respons på övriga begäranden.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 13,3 % fler juridiska förfrågningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 3,1 % fler juridiska förfrågningar från internationella brottsbekämpningsorgan. Dessa inkluderar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar. <\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 70,3 % av juridiska förfrågningar om data. Den högsta volymen av inhemska förfrågningar om utlämnande mottogs från brottsbekämpande myndigheter i Florida, Kalifornien och Virginia. Internationellt mottogs den största mängden begäranden om utlämnande av uppgifter från Tyskland och Storbritannien.<\/li>\n<li>Antalet juridiska begäranden ökade mest i Colorado, Kentucky, Nebraska och Alabama i denna rapporteringscykeln.<\/li>\n<li>Dropbox har fått 8 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Sverige, Irland och Australien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar. <\/li>\n<li>I denna rapporteringscykel åtföljdes 11,5 % av inhemska förfrågningar om utlämnande av obegränsade sekretessbeslut (vilket förbjuder Dropbox att meddela berörda Dropbox-användare på obestämd tid), en ökning med 17 % från den senare halvan.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 6,2 % färre juridiska förfrågningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 20,9 % färre juridiska förfrågningar från internationella brottsbekämpningsorgan. Dessa inkluderar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar. <\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 75,8 % av juridiska förfrågningar om data. Den högsta volymen av inhemska förfrågningar om utlämnande mottogs från brottsbekämpande myndigheter i Kalifornien, Florida och Texas. Internationellt mottogs den största mängden begäranden om utlämnande av uppgifter från Tyskland och Storbritannien.<\/li>\n<li>Antalet juridiska begäranden ökade mest i Florida, Illinois, New Jersey och Texas i denna rapporteringscykeln.<\/li>\n<li>Dropbox har fått 7 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den juridiska processen fick representerade förfrågningar från Irland, Storbritannien, Tyskland och Australien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar. <\/li>\n<li>Dropbox fick 34,4 % färre förfrågningar om användarinformation från internationella brottsbekämpande organ i denna rapporteringscykeln. <\/li>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln mottog Dropbox 44,5 % färre obegränsade sekretessbeslut (vilket förbjuder Dropbox att meddela berörda Dropbox-användare på obestämd tid). De flesta sekretessbesluten hade istället bestämda tidsperioder.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 46,2 % fler juridiska förfrågningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 116 % fler juridiska förfrågningar från internationella brottsbekämpningsorgan. Dessa inkluderar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar. <br>\n<\/li>\n<li>Dropbox fick ett större antal av varje typ av juridiska processer, men mängden stämningar ökade mest dramatiskt (90,5 %), följt av husrannsakningsorder (31,3 %). Mängden domstolsbeslut steg något (11,1 %).<br>\n<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 86,8 % av juridiska förfrågningar om data. Den högsta volymen av inhemska förfrågningar om utlämnande mottogs från brottsbekämpande myndigheter i Kalifornien, Florida och Virginia. Internationellt mottogs den största mängden begäranden om utlämnande av uppgifter från Tyskland och Spanien.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox har fått 12 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den juridiska processen som mottogs representerade förfrågningar från Australien, Kanada, Costa Rica, Irland, Korea, Polen och Storbritannien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar. <br>\n<\/li>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln ökade mängden internationella bevarandeförfrågningar med 101,5 %. Den största mängden av dessa förfrågningar mottogs från Storbritannien och Tyskland. Inhemska bevarandeförfrågningar ökade också med 49,2 % med de största volymerna från Kalifornien och New York.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2020 - dec 2020":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 4,7 % fler juridiska förfrågningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 11,4 % färre juridiska förfrågningar från internationella brottsbekämpningsorgan. Dessa inkluderar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar.<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 85,1 % av de juridiska förfrågningarna. Det största antalet förfrågningar mottogs från lokala, statliga och federala brottsbekämpande myndigheter i Kalifornien, Texas och Pennsylvania.<\/li>\n<li>Vi har fått 9 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Luxemburg, Irland, Australien, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar. Dessa begäranden omfattar inte begäranden om bevarande.<\/li>\n<li>Vi fick 66 förfrågningar om att bevara användarinformation från internationella brottsbekämpande organ. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2020 - juni 2020":"<ul>\n<li>Jämfört med den föregående rapporteringscykeln tog Dropbox emot 30,3 % fler juridiska framställningar från amerikanska brottsbekämpande myndigheter och 1 % fler juridiska processer från internationella brottsbekämpande myndigheter. Dessa ökningar omfattar förfrågningar om användarinformation samt bevarandeförfrågningar. <\/li>\n<li>Jämfört med föregående rapporteringscykel tog Dropbox emot 54,3 % färre framställningar om borttagande från myndigheter. <br>\n<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 84,2 % av de juridiska framställningarna. <br>\n<\/li>\n<li>Den största volymen förfrågningar mottogs från federala, statliga och lokala brottsbekämpande organ i Kalifornien, Florida och Texas. <br>\n<\/li>\n<li>Vi har fått 10 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med det avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Tyskland, Irland, Nederländerna, Brasilien, Australien och Storbritannien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar.<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2019 - dec 2019":"<ul>\n<li>Jämfört med den föregående rapporteringscykeln fick Dropbox 24,6 % färre förfrågningar om juridiska processer.<\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 81,3 % av de juridiska förfrågningarna. <\/li>\n<li>Den största volymen förfrågningar mottogs från federala och statliga brottsbekämpande myndigheter i Florida, Kalifornien och Washington DC.<\/li>\n<li>Vi har fått 11 förfrågningar om användarinformation som verkar vara i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. Den mottagna juridiska processen representerade förfrågningar från Irland, Nederländerna och Storbritannien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2019 - juni 2019":"<ul>\n<li>Jämfört med den senaste rapporteringscykeln fick Dropbox 15 % fler husrannsakningsorder, 13 % färre stämningar och 4,3 % fler domstolsbeslut.<\/li>\n<li>Dessutom minskade antalet användare som identifierades i stämningar med 58 % medan antalet användare som identifierades i domstolsbeslut minskade med 47 % och antalet användare som identifierades i husrannsakningsorder ökade med 14 %. <\/li>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information som svar på 80,6 % av de juridiska förfrågningarna. <\/li>\n<li>Den största volymen förfrågningar mottogs från federala och statliga brottsbekämpande myndigheter i Virginia, Kalifornien och Texas.<\/li>\n<li>Vi mottog 5 förfrågningar i enlighet med avtal om ömsesidig rättslig hjälp som finns mellan USA och andra länder. De mottagna juridiska processerna representerade förfrågningar från Tyskland, Sverige, Kanada, Nederländerna och Australien. Dessa förfrågningar ingår i vår rapportering om inhemska förfrågningar.<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2018 - dec 2018":"<ul>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer producerade Dropbox viss information för 74,4 % av de juridiska framställningarna.<\/li>\n<li>Washington DC hade det högsta antalet framställningar på brottsbekämpningsområdet i proportion till sin befolkning, följt av Minnesota och därefter Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<ul>\n<li>Dropbox fick sju förfrågningar om användarinformation som delgavs efter deras genomförandedatum. Vi fick också tre förfrågningar om information riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen. <\/li>\n<li>Vi fick inte några order som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.<\/li>\n<li>I proportion till sin befolkning hade Washington DC det högsta antalet framställningar på brottsbekämpningsområdet, följt av Virginia och därefter Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2017 - dec 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox fick en myndighetsbegäran om frivilligt utlämnande av användarinformation, med hänvisning till nödundantaget i avsnitt 2702 i Electronic Communications Privacy Act. Dropbox fastställde att det inte fanns någon kvalificerande nödsituation och krävde att myndigheten skulle begära en husrannsakningsorder, vilket den gjorde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi meddelade en användare att vi hade delgetts en stämning avseende den användarens information. Den användaren representerades av en stor organisation som vill stärka den personliga integriteten och bestred framgångsrikt stämningen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2017 - juni 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>I det enda domstolsbeslut som Dropbox fick enligt All Writs Act från 1789 krävdes fysisk leverans av innehåll vilket Dropbox producerade som svar på en juridiskt giltig husrannsakningsorder. Vi fick inget domstolsbeslut enligt All Writs Act som begärde att Dropbox skulle kringgå säkerhetsfunktioner eller på annat sätt äventyra integriteten för våra tjänster.<\/li>\n<li>Vi fick tre förfrågningar om information riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen.<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut om en \u201dpennregister/trap and trace order (PRTT)\u201d, som beordrade Dropbox att ta fram information under en viss tidsperiod efter delgivningen av domstolsbeslutet. Dropbox hittade ingen information som motsvarade kraven i domstolsbeslutet. Domstolen utfärdade ett beslut om ett permanent sekretessavtal som hindrar oss från att meddela användaren.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2016 - dec 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>I det enda domstolsbeslut som Dropbox fick enligt All Writs Act från 1789 krävdes fysisk leverans av innehåll vilket Dropbox producerade som svar på en juridiskt giltig husrannsakningsorder. Vi fick inget domstolsbeslut enligt All Writs Act som begärde att Dropbox skulle kringgå säkerhetsfunktioner eller på annat sätt äventyra integriteten för våra tjänster.<\/li>\n<li>Vi har mottagit två förfrågningar om information och ett domstolsbeslut om sekretess riktat till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen.<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut om en \u201dpennregister/trap and trace order (PRTT)\u201d, som beordrade Dropbox att ta fram information under en viss tidsperiod efter delgivningen av domstolsbeslutet. Dropbox hittade ingen information som motsvarade kraven i domstolsbeslutet. Domstolen utfärdade ett beslut om ett permanent sekretessavtal som hindrar oss från att meddela användaren.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2016 - juni 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi fick inte några order som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.<\/li>\n<li>De flesta rättsliga processerna i förhållande till sin befolkning kom från Washington DC, följt av Alaska och Montana.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox har mottagit en myndighetsbegäran om frivilligt utlämnande av användarinformation som åberopade artikel 2702 i Electronic Communications Privacy Act. Vi avböjde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi har mottagit två förfrågningar om information och fyra domstolsbeslut om sekretess riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2016 - dec 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi fick inte några domstolsbeslut som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.<br>\n<\/li>\n<li>Vi tog emot en begäran i samband med en juridisk process som riktats till fel företag, men där man ville ha Dropbox-användarinformation. Vi krävde att polismyndigheterna rättade till detta fel innan vi accepterade begäran.<br>\n<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut angående en PRTT (pen register/trap and trace) som krävde att vi anger IP-adresser under en viss tidsperiod efter det att vi mottog beslutet. Domstolsbeslutet tillät inte att vi meddelar användaren.<br>\n<\/li>\n<li>I förhållande till sin befolkning hade Washington DC det högsta antalet framställningar på brottsbekämpningsområdet, följt av Rhode Island, Maryland och Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2015 - juni 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information finns tillgänglig för denna rapporteringsperiod.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information finns tillgänglig för denna rapporteringsperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information finns tillgänglig för denna rapporteringsperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information finns tillgänglig för denna rapporteringsperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information finns tillgänglig för denna rapporteringsperiod.<br>\n<\/p>\n"}

  Bortom siffrorna

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","juli 2020 - dec 2020","","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","jan 2020 - juni 2020","","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","juli 2019 - dec 2019","","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","jan 2019 - juni 2019","","","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Ordlista

  ”Kontot fanns inte”: Identifierarna i begäran var inte kopplade till giltiga Dropbox-konton.

  Order enligt All Writs Act: Alla Writs Act-order utfärdas av amerikanska domare i enlighet med All Writs Act från 1789. Denna lag ger domstolar makten att ”utfärda alla stämningar som krävs för att hjälpa respektive jurisdiktion i överensstämmelse med lagens användningsområden och principer”.

  Innehåll: Med innehåll avses innehållet i kommunikationen, vilket inbegriper all information om ämnet, syftet eller innebörden för kommunikationen. Det omfattar filerna som lagras i en persons Dropbox-konto och filnamnen som är kopplade till dessa filer. En husrannsakningsorder krävs för att framtvinga produktion av detta innehåll. Ofta efterfrågas även grundläggande prenumerantinformation eller andra icke-innehållsrelaterade poster i en husrannsakningsorder, utöver innehållet i kommunikationen.

  Begäran om utlämnande i nödsituationer: Dropbox kan frivilligt lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter om vi i god tro bedömer att någon löper överhängande risk att dö eller skadas allvarligt och vi har information som kan hjälpa till att förhindra hotet. Vi kräver att brottsbekämpande myndigheter tillhandahåller en skriftlig sammanfattning av nödsituationen och förklarar hur den begärda informationen kommer att hjälpa dem att förhindra nödsituationen. 

  ”Ingen information har lämnats”: Vanliga orsaker till att ingen information tillhandahölls som svar på en juridisk process inkluderar: (1) Dropbox invände mot begäran; (2) brottsbekämpande myndigheter drog tillbaka begäran; (3) begäran misslyckades med att korrekt identifiera ett konto; eller (4) begäran var en kopia.

  Icke-innehåll: Icke-innehållsrelaterade poster beskriver i allmänhet all tillgänglig information förutom innehållet i kommunikationen. I detta ingår grundläggande prenumerantinformation, definierad i avsnitt 2703 i Electronic Communications Privacy Act, och annan information som återspeglar användningen av ett konto. ”Icke-innehållsrelaterad” information omfattar inte filerna som personer lagrar på sina Dropbox-konton.

  Sekretessbeslut: Domare kan efter eget gottfinnande utfärda domstolsbeslut som hindrar Dropbox från att meddela användare, eller först efter en viss tid, om att en myndighet har begärt information om dem. Sådana beslut åberopar ofta artikel 2705(b) i Electronic Communications Privacy Act och gäller under olika tidsperioder.

  Förfrågningar utanför USA: Förfrågningar utanför USA inkluderar alla formell juridisk process från en icke-amerikansk statlig enhet som söker användardata. För närvarande accepterar vi begäranden från amerikanska och irländska myndigheter. Vi kan också svara på förfrågningar som görs i enlighet med internationella överenskommelser om juridiskt samarbete i brottmål, inklusive avtal om ömsesidig rättshjälp eller rättegångsförhandlingar.

  Bevarande: En begäran om bevarande är en myndighetsbegäran om att bevara användardata i väntan på mottagandet av en formell juridisk process. När vi får sådana förfrågningar bevarar vi temporärt en ögonblicksbild av relevanta användardata i 90 dagar, men vi lämnar inte ut användardata som svar på bevarandeförfrågningar. För att erhålla de bevarade uppgifterna krävs en giltig juridisk process och dessa efterföljande förfrågningar ingår (och har alltid ingått) i rapporten.

  Meddelande till användare: Vår policy är att meddela användare om förfrågningar avseende deras information om vi inte är förbjudna att göra det enligt lag. I ett begränsat antal fall kan vi vänta med att meddela användaren till efter det att vi har lämnat ut informationen, och i dessa fall anger vi det datum då vi lämnade ut användarinformationen.

  Våra spårnings- och rapporteringsmetoder kan komma att utvecklas som ett resultat av vår strävan att göra rapporten noggrannare och tydligare.