Ketelusan di Dropbox Laporan

Diterbitkan sejak 2012, laporan dwitahunan kami menyiarkan secara umum tentang jumlah permintaan yang kami terima dan cara kami memberikan respons.

Animasi sfera bergerak di angkasa

Jumlah permintaan kerajaan

Graf ini menunjukkan jumlah bilangan permintaan yang diterima dari semasa ke semasa, yang dipecahkan mengikut jenis permintaan.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | Jan 2012 - Dis 2012 | Jan-Dis | 2012 | 2012","%_2013 | Jan 2013 - Dis 2013 | Jan-Dis | 2013 | 2013","2014 | Jan 2014 - Jun 2014 | Jan-Jun | 2014 | 2014","2014 | Jul 2014 - Dis 2014 | Jul-Dis | 2014 | 2014","2015 | Jan 2015 - Jun 2015 | Jan-Jun | 2015 | 2015","2015 | Jul 2015 - Dis 2015 | Jul-Dis | 2015 | 2015","2016 | Jan 2016 - Jun 2016 | Jan-Jun | 2016 | 2016","2016 | Jul 2016 - Dis 2016 | Jul-Dis | 2016 | 2016","2017 | Jan 2017 - Jun 2017 | Jan-Jun | 2017 | 2017","2017 | Jul 2017 - Dis 2017 | Jul-Dis | 2017 | 2018","2018 | Jan 2018 - Jun 2018 | Jan-Jun | 2018 | 2018","2018 | Jul 2018 - Dis 2018 | Jul-Dis | 2018 | 2018","2019 | Jan 2019 - Jun 2019 | Jan-Jun | 2019 | 2019","2019 | Jul 2019 - Dis 2019 | Jul-Dis | 2019 | 2019","2020 | Jan 2020 - Jun 2020 | Jan-Jun | 2020 | 2020","2020 | Jul 2020 - Dis 2020 | Jul-Dis | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-Jun | 2021 | 2021","2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-Dis | 2021 | 2021"],"columns":[["$AREAS","Waran Geledah","Sepina","Perintah mahkamah","Permintaan antarabangsa","Permintaan pembuangan kerajaan","Pemeliharaan","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | Jan 2012 - Dis 2012 | Jan-Dis | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | Jan 2013 - Dis 2013 | Jan-Dis | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | Jan 2014 - Jun 2014 | Jan-Jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | Jul 2014 - Dis 2014 | Jul-Dis | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | Jan 2015 - Jun 2015 | Jan-Jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | Jul 2015 - Dis 2015 | Jul-Dis | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | Jan 2016 - Jun 2016 | Jan-Jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | Jul 2016 - Dis 2016 | Jul-Dis | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | Jan 2017 - Jun 2017 | Jan-Jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | Jul 2017 - Dis 2017 | Jul-Dis | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | Jan 2018 - Jun 2018 | Jan-Jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | Jul 2018 - Dis 2018 | Jul-Dis | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | Jan 2019 - Jun 2019 | Jan-Jun | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | Jul 2019 - Dis 2019 | Jul-Dis | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | Jan 2020 - Jun 2020 | Jan-Jun | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | Jul 2020 - Dis 2020 | Jul-Dis | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-Jun | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"],["2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-Dis | 2021 | 2021","1332","529","76","42","138","1355","0"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 89.6% waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 19.7% waran geledah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 19.3% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima bahawa penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 90.9% waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 16.4% waran geledah yang kami terima telah disertakan dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 16.1% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam waran geledah yang diterima apabila agensi penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 89.5% waran geledah yang diterima.<br>\n<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 19.2% waran geledah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 21% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam waran geledah yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 88.04% waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 33.7% waran geledah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 33% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam waran geledah yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 84.5% waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 26.1% waran geledah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 29.8% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam waran geledah yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah ketakdedahan tanpa tempoh dalam 26.1% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 29.8% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah ketakdedahan tanpa tempoh dalam 30.1% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memaklumkan 24.2% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 39.5% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 19.9% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang. <\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 45.4% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 45.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 32.4% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 25.6% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 39.9% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 46.5% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n"}

Waran geledah

Apa yang Dropbox Terima

Waran geledah memerlukan tunjuk sebab barangkali, perlu memenuhi syarat kekhususan mengenai lokasi yang hendak digeledah dan item yang hendak disita, dan perlu disemak serta ditandatangani oleh hakim atau majistret. Waran geledah boleh dikeluarkan oleh kerajaan tempatan, negeri atau persekutuan, dan hanya boleh digunakan dalam kes-kes jenayah. Sebagai respons kepada waran geledah yang sah, kami boleh menyerahkan maklumat kandungan dan bukan kandungan.

Waran geledah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun tersenarai dalam waran

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of subpoenas","63","37","429|155","0","","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","105","122","614|191","0","","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 86.4% sepina yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 12.4% sepina yang kami terima telah disertakan dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 21.2% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam sepina yang kami terima bahawa penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 78.4% sepina yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 12.1% sepina yang kami terima telah disertakan dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 11.8% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam sepina yang diterima apabila agensi penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 80% sepina yang diterima.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 14% sepina yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 18.6% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam sepina yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 75.4% sepina yang diterima.<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 10.4% sepina yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 17.6% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam sepina yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 76.1% sepina yang diterima.<\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 8.2% sepina yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 13.3% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam sepina yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah ketakdedahan tanpa tempoh untuk 8.2% sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 13.3% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah ketakdedahan tanpa tempoh untuk 12.7% sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memaklumkan 5.7% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk maklumat bukan kandungan, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 21% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 29.8% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk maklumat bukan kandungan, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 19.5% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 16.7% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 16.1% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 20.9% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 28.6% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 39.6% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n"}

Sepina

Apa yang Dropbox Terima

Tidak seperti waran geledah, sepina hanya membenarkan akses kepada maklumat asas pelanggan. Sepina tidak memerlukan semakan kehakiman dan biasanya dikeluarkan oleh peguam kerajaan atau jemaah juri. Kami tidak akan menyerahkan maklumat kandungan sebagai respons kepada sepina.

Sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun tersenarai dalam sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of court orders","27","7","42|0","0","","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","224","21","92|0","0","","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 45.6% perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 35.6% perintah mahkamah yang kami terima telah disertakan dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 69.4% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah mahkamah apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 38.3% perintah mahkamah yang diterima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 45.7% perintah mahkamah yang kami terima telah disertakan dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 50.3% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah mahkamah apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 44.7% perintah mahkamah yang diterima. \n<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 25.8% perintah mahkamah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 77.6% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah mahkamah yang diterima apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 47.8% perintah mahkamah yang diterima. <\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 25.4% perintah mahkamah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 29% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah mahkamah apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Kami menyerahkan beberapa maklumat sebagai respon kepada 58.3% perintah mahkamah yang diterima. <\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis. 39.1% perintah mahkamah yang kami terima adalah bersama dengan perintah mahkamah bagi ketakdedahan tempoh tidak terbatas. Perintah penekanan ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 40.7% pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah mahkamah apabila penguatkuasa undang-undang meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah ketakdedahan tanpa tempoh untuk 39.1% sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 50% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks <\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2018, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 12.5% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 2.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 25% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 29.2% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana maklumat bukan kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang. <\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 45% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 39.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah untuk maklumat bukan kandungan, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana maklumat bukan kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang.<\/p>\n<p>Antara Julai dan Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 42.9% daripada perintah mahkamah untuk maklumat bukan kandungan yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 25.9% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari dan Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa had sebanyak 83.3% daripada perintah mahkamah untuk maklumat bukan kandungan yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 87.5% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis.<\/p>\n"}

Perintah mahkamah

Apa yang Dropbox Terima

Perintah mahkamah dikeluarkan oleh hakim dan boleh jadi dalam pelbagai bentuk, contohnya perintah 2703(d) di bawah Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Kami tidak akan menyerahkan maklumat kandungan sebagai respons kepada perintah mahkamah.

Perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun yang disenaraikan dalam perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (&quot;Perintah FISA&quot;) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (&quot;Perintah FISA&quot;) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<br>\n<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><br>\n<b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters <\/b> (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b>(&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota mengenai proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  (&quot;NSL&quot;) adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta &quot;nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh&quot; pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b>  (&quot;Perintah FISA&quot;) adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.<\/p>\n"}

Permintaan keselamatan negara

Apa yang Dropbox Terima

Proses keselamatan negara termasuk National Security Letters dan perintah yang dikeluarkan di bawah Foreign Intelligence Surveillance Act. Kami menerima antara 0 sehingga 249 permintaan. Kami ingin menyatakan dengan lebih khusus, tetapi Dropbox tidak dibenarkan oleh kerajaan A.S. untuk melaporkan bilangan yang diterima dengan tepat.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of preservations","1238","117","","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","556","1283","","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Kami menerima 1,255 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang A.S. yang menjejaskan 1,408 akaun. Kami menerima 133 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa yang menjejaskan 119 akaun.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<p>Kami menerima 841 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang A.S. yang menjejaskan 1,041 akaun. Kami menerima 66 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa yang menjejaskan 73 akaun.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<p>Kami menerima 888 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang A.S. yang menjejaskan 1,153 akaun. Kami menerima 72 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasa undang-undang Antarabangsa yang menjejaskan 86 akaun.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<p>Kami menerima 695 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang A.S. yang menjejaskan 800 akaun. Kami menerima 78 permintaan pemeliharaan daripada penguatkuasaan undang-undang Antarabangsa yang menjejaskan 104 akaun.<br>\n<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<p>Dropbox mula melaporkan tentang Pemeliharaan pada separuh kedua tahun 2019.<\/p>\n"}

Pengekalan

Apa yang Dropbox Terima

Permintaan pengekalan ialah permintaan kerajaan untuk mengekalkan data pengguna sementara menunggu proses undang-undang rasmi diterima. Apabila kami menerima permintaan ini, kami akan menyimpan petikan data pengguna yang berkaitan buat sementara waktu selama 90 hari, tetapi kami tidak mendedahkan data pengguna sebagai respons kepada permintaan pengekalan. Untuk mendapatkan data yang dikekalkan, proses undang-undang yang sah diperlukan.

 

Pengekalan

Bagaimana kami membalas

 • Permintaan A.S.
 • Permintaan Antarabangsa

Akaun yang disenaraikan dalam pengekalan

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Akaun terjejas
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Ireland","US","","US","","Uruguay","UK","","US","UK","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","1","2","","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","0","0","","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Permintaan pendedahan kecemasan

Apa yang Dropbox Terima

Dropbox boleh mendedahkan maklumat kepada penguat kuasa undang-undang secara sukarela jika kami percaya dengan suci hati bahawa seseorang menghadapi risiko kematian atau kecederaan fizikal yang serius dan kami mempunyai maklumat yang boleh membantu mencegah ancaman itu. Kami meminta penguat kuasa undang-undang menyediakan ringkasan bertulis mengenai kecemasan dan penjelasan tentang cara maklumat yang diminta akan membantu mereka dalam menghalang kecemasan.  Setiap permintaan pendedahan kecemasan diperiksa dengan teliti berdasarkan kes demi kes untuk menentukan sama ada standard untuk pendedahan telah dipenuhi, dan jika demikian, apa-apa maklumat yang didedahkan adalah terhad kepada maklumat yang akan mengelakkan atau mengurangkan tahap kecemasan. Dropbox menerima permintaan pendedahan kecemasan bagi data pengguna daripada penguat kuasa undang-undang di seluruh dunia.

 • Permintaan Yang Diterima Oleh Dropbox
 • Maklumat Yang Diberikan

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["PRTTs","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut pengesahan untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut merangkumi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox memaklumkan pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang Dropbox sama sekali daripada memaklumkan kepada semua pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah PRTT apabila agensi penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut pengesahan untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut merangkumi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox memaklumkan pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang Dropbox sama sekali daripada memaklumkan kepada semua pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah PRTT apabila agensi penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka. <br>\n<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut pengesahan untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut merangkumi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox memaklumkan pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Perintah penyekatan ini boleh menghalang Dropbox sama sekali daripada memaklumkan kepada semua pengguna Dropbox yang terjejas dan dikenal pasti dalam perintah PRTT apabila agensi penguatkuasaan undang-undang meminta maklumat mereka. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Apa yang Dropbox Terima

Daftar Pen atau perintah Jerat dan Jejak (“PRTT”) ialah perintah mahkamah yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mendapatkan maklumat bukan kandungan tertentu (khususnya mendail, menghalakan, mengalamatkan dan mengisyaratkan maklumat yang berkaitan dengan komunikasi) bagi akaun tertentu pada masa akan datang untuk tempoh hingga 60 hari. 

PRTT

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun yang disenaraikan dalam PRTT

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notis yang diberikan","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Australia","Austria","Kanada","Denmark","Finland","Perancis","Jerman","Greece","Itali","Norway","Rusia","Scotland","Sweden","Switzerland","Belanda","UK","USA","","Australia","Austria","Kanada","Denmark","Finland","Perancis","Jerman","Itali","Norway","Rusia","Sweden","Belanda","UK","USA","","Denmark","Perancis","Jerman","Rusia","Sweden","Switzerland","Belanda","UK","Uruguay","USA","","Australia","Austria","Kanada","Denmark","Perancis","Jerman","Norway","Rusia","Scotland","Sweden","Belanda","UK","USA","","Australia","Kanada","Cyprus","Denmark","Perancis","Jerman","Greece","India","Kazakhstan","Mexico","Rusia","Sepanyol","Sweden","Belanda","UK","USA","","Australia","Kanada","Denmark","Perancis","Jerman","Greece","Hungary","Ireland","Itali","Kazakhstan","Luxembourg","Mexico","Pakistan","Rusia","Scotland","Sweden","Switzerland","Belanda","UK","","United Kingdom","Perancis","Belanda","Rusia","Kazakhstan","Pakistan","","United Kingdom","Perancis","Belanda","Rusia","","Belgium","Perancis","Belanda","Rusia","United Kingdom","","Australia","Austria","Belgium","Costa Rica","Finland","Perancis","Jerman","Belanda","Rusia","Switzerland","United Kingdom","Ukraine","","Brazil","Jerman","India","Latvia","Rusia","Sweden","Switzerland","Turki","United Kingdom","","","Rusia","Sepanyol","United Kingdom","","Rusia","","Rusia","","","","",""],["Number of requests","1","1","2","7","0","28","11","1","0","2","0","1","5","1","2","7","15","","3","2","3","4","1","5","20","1","2","10","2","2","9","20","","1","8","29","16","2","1","5","17","1","12","","2","1","2","2","13","24","2","32","2","1","5","10","21","","2","4","1","1","27","36","1","1","2","1","11","1","2","10","64","15","","1","2","1","128","38","1","1","2","3","2","1","1","1","17","2","2","2","29","24","","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","3","14","0","23","17","4","0","1","0","1","35","4","9","8","16","","5","2","3","12","1","6","57","1","2","6","2","4","13","20","","1","11","60","4","2","1","5","18","2","13","","7","1","3","7","13","38","4","9","2","1","11","16","32","","2","16","1","45","36","55","1","3","22","1","5","1","3","20","86","18","","1","6","8","205","62","1","1","2","2","9","1","1","1","10","2","3","4","87","34","","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","0","1","4","0","23","9","2","0","0","0","0","12","4","9","7","7","","3","2","1","2","1","6","49","0","2","2","0","4","8","15","","1","11","59","1","2","1","4","15","2","11","","7","1","3","7","13","35","4","6","2","1","10","16","32","","2","16","1","45","35","53","1","3","22","1","2","1","3","20","74","17","","0","6","8","201","53","1","0","2","2","9","1","1","1","8","2","3","4","82","33","","66","372","169","16","19","2","","115","109","167","55","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notis yang diberikan","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","2","2","10","0","0","8","2","0","1","0","0","23","0","0","1","9","","2","0","2","10","0","0","8","1","0","4","2","0","5","5","","0","0","1","3","0","0","1","3","0","2","","0","0","0","0","0","3","0","3","0","0","1","0","0","","0","0","0","0","1","2","0","0","0","0","3","0","0","0","12","1","","1","0","0","4","9","0","1","0","0","0","0","0","0","2","0","0","0","5","1","","2","8","3","7","5","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Permintaan Pembuangan Oleh Kerajaan

Apa yang Dropbox Terima

Permintaan pembuangan oleh kerajaan termasuklah perintah mahkamah dan permintaan bertulis daripada penguat kuasa undang-undang dan agensi kerajaan yang meminta pembuangan kandungan berdasarkan undang-undang tempatan dalam bidang kuasa masing-masing.

Bagaimana kami membalas

 • Kandungan disekat sebagai respons kepada permintaan
 • Kandungan disekat selaras dengan Dasar Penggunaan Boleh Diterima
 • Tiada tindakan diambil

Nota tentang permintaan pembuangan oleh kerajaan

“Tiada tindakan diambil” mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak membolehkan kami menyemak kandungan kerana pautan yang diberikan kepada kami tidak sah atau kandungan tidak lagi wujud, atau apabila disemak, kandungan didapati tidak melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. 


{"Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai dan Disember 2017, Dropbox telah menerima tiga sepina daripada kedutaan asing AS atau konsulat. Kami menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada sepina ini.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara bulan Januari dan Jun 2017, Dropbox telah menerima satu sepina daripada kedutaan asing AS. Kami telah menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada sepina ini.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai dan Disember 2016, Dropbox telah menerima dua sepina daripada kedutaan asing AS. Kami menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada satu sepina, dan tidak menemui akaun untuk sepina yang kedua.<br>\n<\/p>\n"}

Amerika Syarikat

Jumlah permintaan bagi setiap negeri

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Jerman","Denmark","United Kingdom","Brazil","Austria","Argentina","Sepanyol","Ireland","Itali","","Argentina","Austria","Australia","Brazil","Kanada","Jerman","Denmark","Sepanyol","India","Ireland","Itali","Norway","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Jerman","Sepanyol","Itali","Mexico","Poland","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Denmark","Perancis","Jerman","Hungary","Mexico","Norway","Portugal","Sepanyol","United Kingdom ","","Argentina","Brazil","Colombia","Jerman","Greece","Hungary","Ireland","Itali","Mexico","Norway","Sepanyol","Sweden","United Kingdom","","Kanada","Chile","Denmark","Sepanyol","Perancis","Itali","Mexico","Sweden","Taiwan","United Kingdom","","Argentina","Brazil","Switzerland","Jerman","Perancis","Malta","Mexico","Portugal","Sweden","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Switzerland","Jerman","Denmark","Sepanyol","Perancis","Hungary","Ireland","Israel","Itali","Portugal","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Australia","Argentina","Brazil","Perancis","Jerman","Sepanyol","Itali","Sweden","United Kingdom","","Argentina","Australia","Kanada","Costa Rica","Denmark","Perancis","Jerman","Itali","Malta","Portugal","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Australia","Belgium","Brazil","Denmark","Perancis","Jerman","India","Itali","Mexico","Norway","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Jerman","Ireland","Itali","","Australia","Jerman","Itali","","Perancis","Jerman","Itali","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brazil","Jerman","Finland","Perancis","India","Itali","Malta","Sepanyol","United Kingdom","","Bukan AS","","Bukan AS","","Bukan AS"],["Number of requests","14","5","8","5","1","1","2","5","1","","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","4","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari dan Jun 2018, Dropbox mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan itu.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai dan Disember 2017, Dropbox mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan itu.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari dan Jun 2017, Dropbox mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan itu.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberi konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai dan Disember 2016, Dropbox tidak menuruti sebarang proses undang-undang kerajaan bukan AS melainkan yang dikeluarkan oleh mahkamah AS akibat proses Mutual Legal Assistance Treaty.<br>\n<\/p>\n"}

  Antarabangsa

  Nota tentang permintaan antarabangsa

  Permintaan antarabangsa termasuklah sebarang proses undang-undang rasmi daripada kerajaan bukan A.S. yang meminta data pengguna. Pada masa ini, kami biasanya mewajibkan kerajaan bukan A.S. mematuhi proses Perjanjian Bantuan Perundangan Bersama atau surat rogatori supaya mahkamah A.S. mengeluarkan proses undang-undang A.S. yang diperlukan kepada Dropbox.

  • Permintaan Yang Diterima Oleh Dropbox
  • Maklumat Yang Diberikan

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<p><br>\nEksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang ditemui dengan kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik standard industri dan semakan manusia untuk mencari kandungan yang berpotensi melanggar dan bertindak mengikut kesesuaian. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak sesuai yang mereka temui melalui alat pelaporan kami atau dengan <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">melengkapkan borang ini<\/a>. Apabila kami mengetahui tentang contoh bahan penderaan seksual kanak-kanak yang jelas, kami melumpuhkan akaun tersebut dan membuat laporan kepada National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), mengikut undang-undang yang terpakai.<br>\n<br>\nDari Januari hingga Jun 2021, kami menyerahkan 24,131 laporan CyberTip kepada NCMEC dan bertindak kepada 23,000 akaun yang berbeza dan 438,175 bahagian kandungan individu kerana melanggar dasar kami terhadap penderaan seksual kanak-kanak dan bahan eksploitasi. <br>\n<br>\n<b>Nota untuk memberi konteks<\/b><br>\nBertindak bermaksud kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n"}

  Bahan Penderaan Seksual Kanak-kanak

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 46.2% lebih banyak permintaan perundangan daripada penguatkuasaan undang-undang A.S. dan 116% lebih banyak permintaan perundangan daripada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ini termasuk permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna dan juga permintaan pemeliharaan. <br>\n<\/li>\n<li>Walaupun Dropbox menerima bilangan yang lebih tinggi bagi setiap jenis proses undang-undang, jumlah sepina meningkat paling mendadak (90.5%), diikuti dengan waran geledah (31.3%). Perintah mahkamah meningkat sedikit (11.1%).<br>\n<\/li>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 86.8% permintaan perundangan untuk pendedahan data. Jumlah permintaan yang tertinggi bagi pendedahan domestik diterima daripada penguatkuasa undang-undang di California, Florida dan Virginia. Di peringkat antarabangsa, jumlah permintaan yang tertinggi bagi permintaan pendedahan diterima dari Jerman dan Sepanyol.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox menerima 12 permintaan untuk maklumat pengguna yang nampaknya menurut kepada perjanjian bantuan undang-undang bersama di antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Proses perundangan yang diterima merupakan permintaan dari Australia, Kanada, Costa Rica, Ireland, Korea, Poland dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam laporan kami tentang permintaan domestik. <br>\n<\/li>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, permintaan pemeliharaan antarabangsa meningkat sebanyak 101.5%. Jumlah permintaan yang tertinggi ini diterima dari United Kingdom dan Jerman. Permintaan pemeliharaan domestik juga meningkat sebanyak 49.2% dengan jumlah permintaan yang tertinggi dari California dan New York.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 4.7% lebih banyak permintaan perundangan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang A.S., dan 11.4% kurang permintaan perundangan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ini termasuk permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna dan juga permintaan pemeliharaan.<\/li>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 85.1% permintaan perundangan. Jumlah permintaan tertinggi diterima daripada penguatkuasa undang-undang tempatan, negeri, dan persekutuan di California, Texas, dan Pennsylvania.<\/li>\n<li>Kami menerima 9 permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna yang kelihatan seperti berdasarkan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Proses perundangan yang diterima ini mewakili permintaan dari Luxembourg, Ireland, Australia, United Kingdom, Belanda, dan Belgium. Permintaan ini dimasukkan dalam laporan kami tentang permintaan domestik. Permintaan ini tidak termasuk permintaan pemeliharaan.<\/li>\n<li>Kami menerima 66 permintaan untuk memelihara maklumat pengguna daripada agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 30.3% lebih banyak permintaan proses perundangan dan 1% lebih banyak proses perundangan daripada penguatkuasa undang-undang antarabangsa. Peningkatan ini termasuklah permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna dan juga permintaan pemeliharaan. <\/li>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 54.3% lebih sedikit permintaan pembuangan kerajaan. <br>\n<\/li>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat sebagai respon terhadap 84.2% permintaan undang-undang. <br>\n<\/li>\n<li>Jumlah permintaan yang tertinggi diterima daripada penguatkuasa undang-undang persekutuan, negara dan tempatan adalah di California, Florida dan Texas. <br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima 10 permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna yang kelihatan seperti berdasarkan Perjanjian Bantuan Undang-undang Bersama di antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Proses perundangan yang diterima merupakan permintaan dari Jerman, Ireland, Belanda, Brazil, Australia dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam laporan kami mengenai permintaan dalam negeri.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 24.6% kurang permintaan proses undang-undang.<\/li>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat sebagai respon terhadap 81.3% permintaan undang-undang. <\/li>\n<li>Jumlah permintaan yang tertinggi diterima daripada penguatkuasa undang-undang negara dan persekutuan di Florida, California dan Washington, DC.<\/li>\n<li>Kami menerima 11 permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna yang kelihatan seperti berdasarkan perjanjian bantuan undang-undang bersama di antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Proses perundangan yang diterima merupakan permintaan dari Ireland, Belanda dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam laporan kami mengenai permintaan dalam negeri.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan sebelum ini, Dropbox menerima 15% lebih waran, 13% kurang sepina dan 4.3% lebih perintah mahkamah.<\/li>\n<li>Selain itu, terdapat 58% penurunan pada bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam sepina, 47% penurunan pada bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam perintah mahkamah dan 14% peningkatan pada bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam waran. <\/li>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat sebagai respon terhadap 80.6% permintaan undang-undang. <\/li>\n<li>Jumlah permintaan yang tertinggi diterima daripada penguatkuasa undang-undang negara dan persekutuan di Virginia, California dan Texas.<\/li>\n<li>Kami menerima 5 permintaan berdasarkan perjanjian bantuan undang-undang bersama di antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Proses perundangan yang diterima merupakan permintaan dari Jerman, Sweden, Kanada, Belanda, dan Australia. Permintaan ini dimasukkan dalam laporan kami mengenai permintaan dalam negeri.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<ul>\n<li>Mengikut prinsip panduan kami, Dropbox menghasilkan beberapa maklumat dalam 74.4% permintaan undang-undang.<\/li>\n<li>Washington, DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasa undang-undang tertinggi yang berkadaran dengan populasinya, diikuti oleh Minnesota dan kemudian Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<ul>\n<li>Dropbox menerima tujuh permintaan bagi maklumat pengguna yang sudah melepasi tarikh pelaksanaannya. Kami juga menerima tiga permintaan untuk maklumat yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami meminta supaya penguatkuasa undang-undang memperbetulkan kesilapan ini. <\/li>\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<\/li>\n<li>Bersesuaian dengan jumlah penduduknya, Washington, DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasaan undang-undang yang tertinggi diikuti oleh Virginia, kemudian Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox menerima satu permintaan kerajaan supaya kami mendedahkan maklumat pengguna secara sukarela, memetik pengecualian kecemasan seksyen 2702 Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Dropbox memutuskan tiada kecemasan yang membolehkan dan memerlukan kerajaan untuk meneruskan waran geledah, yang ia lakukan.<br>\n<\/li>\n<li>Kami memaklumkan pengguna yang kami pernah berkhidmat dengan sepina untuk maklumat pengguna. Pengguna tersebut diwakili oleh kumpulan sokongan privasi utama dan berjaya melawan sepina itu.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Satu-satunya perintah yang diterima Dropbox di bawah All Writs Act of 1789 memerlukan penghantaran kandungan fizikal yang diserahkan oleh Dropbox sebagai respons terhadap waran undang-undang yang sahih. Kami tidak menerima sebarang perintah di bawah All Writs Act yang meminta Dropbox mengabaikan ciri-ciri keselamatan atau mengkompromi integriti perkhidmatan kami.<\/li>\n<li>Kami menerima tiga permintaan untuk maklumat yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami menghendaki supaya penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini.<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perangkap dan kesan (PRTT), yang mengarahkan Dropbox untuk menyerahkan maklumat bagi tempoh masa yang tertentu selepas menyempurnakan perintah itu. Dropbox tidak menemui sebarang maklumat berkaitan perintah itu. Mahkamah mengeluarkan perintah ketakdedahan selama-lamanya yang menghalang kami daripada memaklumkan pengguna itu.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Satu-satunya perintah yang diterima Dropbox di bawah All Writs Act of 1789 memerlukan penghantaran kandungan fizikal yang diserahkan oleh Dropbox sebagai respons terhadap waran undang-undang yang sahih. Kami tidak menerima sebarang perintah di bawah All Writs Act yang meminta Dropbox mengabaikan ciri-ciri keselamatan atau mengkompromi integriti perkhidmatan kami.<\/li>\n<li>Kami menerima dua permintaan untuk maklumat dan satu perintah mahkamah bagi ketakdedahan yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami menghendaki supaya penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini.<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perangkap dan kesan (PRTT), yang mengarahkan Dropbox untuk menyerahkan maklumat bagi tempoh masa yang tertentu selepas menyempurnakan perintah itu. Dropbox tidak menemui sebarang maklumat berkaitan perintah itu. Mahkamah mengeluarkan perintah ketakdedahan tanpa had yang menghalang kami daripada memaklumkan pengguna.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<\/li>\n<li>Jumlah terbesar proses undang-undang yang disediakan, mengikut kadar populasi, adalah dari Washington, DC, diikuti oleh Alaska, kemudian Montana.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox menerima satu permintaan kerajaan supaya kami mendedahkan maklumat pengguna secara sukarela, memetik seksyen 2702 daripada Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Kami tidak menurut.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima dua permintaan untuk maklumat dan empat perintah mahkamah tentang ketakdedahan yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami meminta supaya penguatkuasa undang-undang memperbetulkan kesilapan ini. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima satu proses undang-undang yang ditujukan kepada syarikat yang salah, tetapi ia adalah maklumat pengguna Dropbox yang dicari. Kami meminta supaya penguatkuasa undang-undang memperbetulkan kesilapan ini sebelum menerima permintaan ini.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perangkap dan kesan (PRTT), yang memerlukan kami menyerahkan alamat IP untuk tempoh masa yang tertentu selepas penyampaian perintah itu. Kami tidak memaklumkan pengguna kerana perintah mahkamah tidak membenarkan pendedahan.<br>\n<\/li>\n<li>Bersesuaian dengan jumlah penduduknya, Washington, DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasaan undang-undang yang tertinggi diikuti oleh Rhode Island, Maryland, dan Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan boleh didapati untuk tempoh pelaporan ini.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan boleh didapati untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan boleh didapati untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan boleh didapati untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan boleh didapati untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n"}

  Di sebalik jumlah

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Glosari

  “Akaun tidak wujud”: Pengecam yang diberikan dalam permintaan tidak dikaitkan dengan akaun Dropbox yang sah.

  Perintah All Writs Act: dikeluarkan oleh hakim Amerika Syarikat selaras dengan All Writs Act 1789. Statut ini memberikan mahkamah kuasa untuk “mengeluarkan segala perintah yang perlu atau bersesuaian bagi membantu bidang kuasa masing-masing dan selari dengan penggunaan dan prinsip undang-undang.”

  Kandungan: Kandungan merujuk kepada kandungan komunikasi, yang merangkumi apa-apa maklumat mengenai bahan, tujuan atau maksud komunikasi. Ini termasuklah fail yang disimpan dalam akaun Dropbox seseorang dan nama fail yang dikaitkan dengan fail tersebut. Waran geledah diperlukan untuk memaksa penyerahan kandungan. Selalunya, waran geledah akan turut meminta maklumat asas pelanggan atau rekod bukan kandungan yang lain, di samping kandungan komunikasi.

  Permintaan pendedahan kecemasan: Dropbox boleh mendedahkan maklumat kepada penguat kuasa undang-undang secara sukarela jika kami percaya dengan suci hati bahawa seseorang menghadapi risiko kematian atau kecederaan fizikal yang serius dan kami mempunyai maklumat yang boleh membantu mencegah ancaman itu. Kami meminta penguat kuasa undang-undang menyediakan ringkasan bertulis mengenai kecemasan dan penjelasan tentang cara maklumat yang diminta akan membantu mereka dalam mencegah kecemasan. 

  “Tiada maklumat diberikan”: Sebab biasa tiada maklumat diberikan sebagai respons kepada proses undang-undang termasuklah: (1) Dropbox membantah permintaan; (2) penguat kuasa undang-undang menarik balik permintaan; (3) permintaan gagal mengenal pasti akaun dengan tepat; atau(4) permintaan itu merupakan duplikasi.

  Bukan kandungan: Rekod bukan kandungan biasanya menerangkan sebarang maklumat yang tersedia selain kandungan komunikasi. Rekod tersebut merangkumi maklumat asas pelanggan, yang ditakrifkan dalam Seksyen 2703 Akta Privasi Komunikasi Elektronik, dan maklumat lain yang menggambarkan penggunaan akaun. Maklumat “bukan kandungan” tidak termasuk fail yang disimpan dalam akaun Dropbox seseorang.

  Perintah ketakdedahan: Atas budi bicara hakim, mereka boleh mengeluarkan perintah mahkamah yang menghalang atau melengahkan Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan maklumat mereka oleh kerajaan. Perintah ini kerap kali memetik subseksyen 2705(b) Akta Privasi Komunikasi Elektronik dan boleh dilanjutkan untuk sebarang jangka masa.

  Permintaan antarabangsa: Permintaan antarabangsa termasuklah sebarang proses undang-undang rasmi daripada entiti kerajaan bukan A.S. yang meminta data pengguna. Pada masa ini, kami biasanya meminta penguat kuasa undang-undang bukan A.S. mematuhi Perjanjian Bantuan Perundangan Bersama atau proses surat rogatori supaya mahkamah A.S. mengeluarkan proses undang-undang A.S. yang diperlukan kepada Dropbox.

  Pengekalan: Permintaan pengekalan ialah permintaan kerajaan untuk mengekalkan data pengguna sementara menunggu proses undang-undang rasmi diterima. Apabila kami menerima permintaan ini, kami akan menyimpan petikan data pengguna yang berkaitan buat sementara waktu selama 90 hari, tetapi kami tidak mendedahkan data pengguna sebagai respons kepada permintaan pengekalan. Untuk mendapatkan data yang dikekalkan, proses undang-undang yang sah diperlukan dan permintaan berikutnya akan (dan sentiasa) dimasukkan dalam laporan.

  Notis Pengguna: Dasar kami adalah untuk memberikan notis kepada pengguna mengenai permintaan maklumat mereka melainkan kami dilarang berbuat demikian oleh undang-undang. Dalam situasi yang terpencil, kami mungkin akan melengahkan notis kepada pengguna sehingga selepas kami mematuhi, dan dalam keadaan itu kami mencatatkan tarikh kami menyerahkan rekod pengguna.

  Kaedah penjejakan dan pelaporan kami boleh berubah kerana kami terus berusaha untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan laporan.