Ketelusan di Dropbox Laporan

Diterbitkan sejak 2012, laporan dwitahunan kami menyiarkan secara umum tentang jumlah permintaan yang kami terima dan cara kami memberikan respons.

Animasi sfera bergerak di angkasa

Jumlah permintaan kerajaan

Graf ini menunjukkan jumlah bilangan permintaan yang diterima dari semasa ke semasa, yang dipecahkan mengikut jenis permintaan.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | Jan 2012 - Dis 2012 | Jan-Dis | 2012 | 2012","%_2013 | Jan 2013 - Dis 2013 | Jan-Dis | 2013 | 2013","2014 | Jan 2014 - Jun 2014 | Jan-Jun | 2014 | 2014","2014 | Jul 2014 - Dis 2014 | Jul-Dis | 2014 | 2014","2015 | Jan 2015 - Jun 2015 | Jan-Jun | 2015 | 2015","2015 | Jul 2015 - Dis 2015 | Jul-Dis | 2015 | 2015","2016 | Jan 2016 - Jun 2016 | Jan-Jun | 2016 | 2016","2016 | Jul 2016 - Dis 2016 | Jul-Dis | 2016 | 2016","2017 | Jan 2017 - Jun 2017 | Jan-Jun | 2017 | 2017","2017 | Jul 2017 - Dis 2017 | Jul-Dis | 2017 | 2018","2018 | Jan 2018 - Jun 2018 | Jan-Jun | 2018 | 2018","2018 | Jul 2018 - Dis 2018 | Jul-Dis | 2018 | 2018","2019 | Jan 2019 - Jun 2019 | Jan-Jun | 2019 | 2019","2019 | Jul 2019 - Dis 2019 | Jul-Dis | 2019 | 2019","2020 | Jan 2020 - Jun 2020 | Jan-Jun | 2020 | 2020","2020 | Jul 2020 - Dis 2020 | Jul-Dis | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-Jun | 2021 | 2021","2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-Dis | 2021 | 2021","2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | Jan-Jun | 2022 | 2022","2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | Jul-Dis | 2022 | 2022","2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | Jan-Jun | 2023 | 2023"],"columns":[["$AREAS","Waran Geledah","Sepina","Perintah mahkamah","Permintaan antarabangsa","Permintaan pembuangan kerajaan","Pemeliharaan","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | Jan 2012 - Dis 2012 | Jan-Dis | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | Jan 2013 - Dis 2013 | Jan-Dis | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | Jan 2014 - Jun 2014 | Jan-Jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | Jul 2014 - Dis 2014 | Jul-Dis | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | Jan 2015 - Jun 2015 | Jan-Jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | Jul 2015 - Dis 2015 | Jul-Dis | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | Jan 2016 - Jun 2016 | Jan-Jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | Jul 2016 - Dis 2016 | Jul-Dis | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | Jan 2017 - Jun 2017 | Jan-Jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | Jul 2017 - Dis 2017 | Jul-Dis | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | Jan 2018 - Jun 2018 | Jan-Jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | Jul 2018 - Dis 2018 | Jul-Dis | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | Jan 2019 - Jun 2019 | Jan-Jun | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | Jul 2019 - Dis 2019 | Jul-Dis | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | Jan 2020 - Jun 2020 | Jan-Jun | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | Jul 2020 - Dis 2020 | Jul-Dis | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | Jan-Jun | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"],["2021 | Jul 2021 - Dec 2021 | Jul-Dis | 2021 | 2021","1332","529","76","42","138","1355","0"],["2022 | Jan 2022 - Jun 2022 | Jan-Jun | 2022 | 2022","1454","650","64","43","125","1548","1"],["2022 | Jul 2022 - Dec 2022 | Jul-Dis | 2022 | 2022","1059","492","54","48","70","1126","0"],["2023 | Jan 2023 - Jun 2023 | Jan-Jun | 2023 | 2023","997","550","67","38","29","1180","3"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 72.2% daripada waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 12% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 16% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n<p>Nombor di atas termasuklah waran geledah yang ditujukan kepada anak syarikat Dropbox. Dalam separuh yang berkaitan, kami menerima 1 waran yang ditujukan kepada Dropbox Sign/Dropbox Fax.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 69.6% daripada waran geledah yang diterima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 12% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 18.8% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 68.5% daripada waran geledah yang diterima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 11.4% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 15.3% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 74.9% daripada waran geledah yang diterima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 11.7% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 14.6% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 89.6% daripada waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 19.7% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 19.3% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 90.9% daripada waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 16.4% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 16.1% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 89.5% daripada waran geledah yang diterima.<br>\n<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 19.2% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 21% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 88.04% daripada waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 33.7% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 33% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 84.5% daripada waran geledah yang diterima.<\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 26.1% daripada waran geledah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 29.8% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam waran geledah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 26.1% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memaklumkan 29.8% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 30.1% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 24.2% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah mengenai permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai sehingga Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 39.5% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 19.9% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis, daripada jumlah pengguna yang kandungan mereka telah kami berikan kepada penguat kuasa undang-undang. <\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 45.4% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 45.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah mengenai permintaan maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis, daripada pengguna yang kandungan mereka telah kami berikan kepada penguat kuasa undang-undang.<\/p>\n<p>Antara Julai sehingga Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 32.4% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 25.6% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah mengenai permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 39.9% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 46.5% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah mengenai permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n"}

Waran geledah

Apa yang Dropbox Terima

Waran geledah memerlukan tunjuk sebab barangkali, perlu memenuhi syarat kekhususan mengenai lokasi yang hendak digeledah dan item yang hendak disita, dan perlu disemak serta ditandatangani oleh hakim atau majistret. Waran geledah boleh dikeluarkan oleh kerajaan tempatan, negeri atau persekutuan, dan hanya boleh digunakan dalam kes-kes jenayah. Sebagai respons kepada waran geledah yang sah, kami boleh menyerahkan maklumat kandungan dan bukan kandungan.

Waran geledah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun tersenarai dalam waran

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of subpoenas","63","38","449|66","0","","64","41","387|114","0","","99","49","502|154","0","","63","37","429|155","0","","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","86","73","641|75","0","","297","213","563|128","0","","403","294","675|167","0","","105","122","614|191","0","","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 81.6% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 6.4% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 6% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n<p>Nombor di atas termasuklah sepina yang ditujukan kepada anak syarikat Dropbox. Dalam separuh yang berkaitan, kami menerima 1 sepina yang ditujukan kepada Dropbox Sign/Dropbox Fax, 1 sepina yang ditujukan kepada DocSend dan dua sepina yang ditujukan kepada FormSwift.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 78.7% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 10% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 8.3% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 77.2% daripada sepina yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 10.6% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 10.7% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 81.1% daripada sepina yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 9.6% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 10.1% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 86.4% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 12.4% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 21.2% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 78.4% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 12.1% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 11.8% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 80% daripada sepina yang kami terima.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi waran geledah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 14% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 18.6% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 75.4% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 10.4% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 17.6% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 76.1% daripada sepina yang kami terima.<\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 8.2% daripada sepina yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 13.3% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam sepina yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Kami telah menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 8.2% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 13.3% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 12.7% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 5.7% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk bukan kandungan, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai sehingga Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 21% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 29.8% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk bukan kandungan, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 19.5% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 16.7% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai sehingga Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 16.1% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 20.9% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 28.6% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 39.6% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n"}

Sepina

Apa yang Dropbox Terima

Tidak seperti waran geledah, sepina hanya membenarkan akses kepada maklumat asas pelanggan. Sepina tidak memerlukan semakan kehakiman dan biasanya dikeluarkan oleh peguam kerajaan atau jemaah juri. Kami tidak akan menyerahkan maklumat kandungan sebagai respons kepada sepina.

Sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun tersenarai dalam sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of court orders","27","4","36|2","0","","26","3","25|1","0","","31","7","26|3","0","","27","7","42|0","0","","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","207","6","97|2","0","","267","49","66|1","0","","211","25","34|2","0","","224","21","92|0","0","","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 53.7% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 6% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan.. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 5.2% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 46.3% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 7.4% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan.. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 13.6% daripada pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 40.6% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 21.9% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 38.2% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 55.3% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 7.9% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh, Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 20.7% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 45.6% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 35.6% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 69.4% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 38.3% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Apabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 45.7% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 50.3% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 44.7% daripada perintah mahkamah yang kami terima.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 25.8% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 77.6% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah yang kami terima tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 47.8% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p><br>\nApabila Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 25.4% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh, Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu 29% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Kami telah memberikan beberapa maklumat sebagai respons kepada 58.3% daripada perintah mahkamah yang kami terima. <\/p>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis. 39.1% daripada perintah mahkamah yang kami terima disertakan dengan perintah mahkamah untuk ketakdedahan tanpa tempoh. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu 40.7% pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah mahkamah tentang sebenarnya penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Kami menerima perintah mahkamah perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 39.1% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 50% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks <\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2018, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 12.5% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 2.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Julai sehingga Disember 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 25% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 29.2% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis, daripada jumlah pengguna yang bukan kandungan mereka telah kami berikan kepada penguat kuasa undang-undang. <\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 45.0% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 39.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk bukan kandungan, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis, daripada jumlah pengguna yang bukan kandungan mereka telah kami berikan kepada penguat kuasa undang-undang.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Disember 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 42.9% daripada perintah mahkamah untuk bukan kandungan yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 25.9% daripada pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<br>\n<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n<p>Antara Januari sehingga Jun 2016, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan tanpa tempoh untuk 83.3% daripada perintah mahkamah untuk bukan kandungan yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami daripada memberitahu 87.5% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan maklumat mereka.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami memberitahu pengguna yang dinamakan dalam permintaan tersebut melainkan dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang digelapkan di atas mewakili pengguna yang kami berikan notis.<\/p>\n"}

Perintah mahkamah

Apa yang Dropbox Terima

Perintah mahkamah dikeluarkan oleh hakim dan boleh jadi dalam pelbagai bentuk, contohnya perintah 2703(d) di bawah Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Kami tidak akan menyerahkan maklumat kandungan sebagai respons kepada perintah mahkamah.

Perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun yang disenaraikan dalam perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","antara 0-249 permintaan","","","","","","","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","","","","antara 0-249 permintaan","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0-249 permintaan","","","","","","","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","","","","0-249 permintaan","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","antara 0-249 akaun","","","","","","","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","","","","antara 0-249 akaun","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 akaun","","","","","","","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","","","","0-249 akaun","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing <\/b>(\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<br>\n<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><br>\n<b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara <\/b>(\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing <\/b>(\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara <\/b>(\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing <\/b>(\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Perhatian tentang proses keselamatan negara<br>\n<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<h3>Nota tentang proses keselamatan negara<\/h3>\n<p><b>Surat Keselamatan Negara<\/b> (\u201cNSL\u201d) ialah permintaan daripada Biro Penyiasatan Persekutuan bagi maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta \u201cnama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil penggunaan data Internet tempatan dan jarak jauh\u201d pengguna.<\/p>\n<p><b>Perintah Akta Pengawasan Perisikan Asing<\/b> (\u201cperintah FISA\u201d) ialah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (\u201cFISC\u201d) untuk maklumat yang berkaitan dengan siasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan maklumat kandungan pengguna.<\/p>\n"}

Permintaan keselamatan negara

Apa yang Dropbox Terima

Proses keselamatan negara termasuk National Security Letters dan perintah yang dikeluarkan di bawah Foreign Intelligence Surveillance Act. Kami menerima antara 0 sehingga 249 permintaan. Kami ingin menyatakan dengan lebih khusus, tetapi Dropbox tidak dibenarkan oleh kerajaan A.S. untuk melaporkan bilangan yang diterima dengan tepat.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of preservations","1083","97","","1034","92","","1427","121","","1238","117","","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","555","1166","","471","1108","","610","1455","","556","1282","","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Kami menerima 1,083 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,089 akaun. Kami menerima 97 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 77 akaun.<\/p>\n<p>Nombor di atas termasuklah permintaan pengekalan yang ditujukan kepada anak syarikat Dropbox. Dalam separuh yang berkaitan, kami menerima 1 permintaan pengekalan yang ditujukan kepada DocSend.<br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Kami menerima 1,034 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,056 akaun. Kami menerima 92 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 52 akaun.<br>\n<\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Kami menerima 1,427 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,349 akaun. Kami menerima 121 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 106 akaun.<\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Kami menerima 1,238 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,172 akaun. Kami menerima 117 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 110 akaun.<\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Kami menerima 1,255 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,408 akaun. Kami menerima 133 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 119 akaun.<\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<p>Kami menerima 841 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,041 akaun. Kami menerima 66 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 73 akaun.<\/p>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<p>Kami menerima 888 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 1,153 akaun. Kami menerima 72 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 86 akaun.<br>\n<\/p>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<p>Kami menerima 695 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang AS, yang melibatkan 800 akaun. Kami menerima 78 permintaan pengekalan daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa, yang melibatkan 104 akaun.<br>\n<\/p>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<p>Dropbox mula melaporkan tentang Pengekalan pada separuh kedua tahun 2019.<\/p>\n"}

Pengekalan

Apa yang Dropbox Terima

Permintaan pengekalan ialah permintaan kerajaan untuk mengekalkan data pengguna sementara menunggu proses undang-undang rasmi diterima. Apabila kami menerima permintaan ini, kami akan menyimpan petikan data pengguna yang berkaitan buat sementara waktu selama 90 hari, tetapi kami tidak mendedahkan data pengguna sebagai respons kepada permintaan pengekalan. Untuk mendapatkan data yang dikekalkan, proses undang-undang yang sah diperlukan.

 

Pengekalan

Bagaimana kami membalas

 • Permintaan A.S.
 • Permintaan Antarabangsa

Akaun yang disenaraikan dalam pengekalan

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Akaun terjejas
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","USA","","UK","USA","","","","Ireland","USA","","USA","","Uruguay","UK","","USA","UK","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","3","","1","3","","0","","1","2","","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","1","","0","","0","0","","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Permintaan pendedahan kecemasan

Apa yang Dropbox Terima

Dropbox boleh mendedahkan maklumat kepada penguat kuasa undang-undang secara sukarela jika kami percaya dengan suci hati bahawa seseorang menghadapi risiko kematian atau kecederaan fizikal yang serius dan kami mempunyai maklumat yang boleh membantu mencegah ancaman itu. Kami meminta penguat kuasa undang-undang menyediakan ringkasan bertulis mengenai kecemasan dan penjelasan tentang cara maklumat yang diminta akan membantu mereka dalam menghalang kecemasan.  Setiap permintaan pendedahan kecemasan diperiksa dengan teliti berdasarkan kes demi kes untuk menentukan sama ada standard untuk pendedahan telah dipenuhi, dan jika demikian, apa-apa maklumat yang didedahkan adalah terhad kepada maklumat yang akan mengelakkan atau mengurangkan tahap kecemasan. Dropbox menerima permintaan pendedahan kecemasan bagi data pengguna daripada penguat kuasa undang-undang di seluruh dunia.

 • Permintaan Yang Diterima Oleh Dropbox
 • Maklumat Yang Diberikan

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","0","0","3|0","0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","1|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","0","0|0","0|0","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2023 - Jun 2023":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <\/p>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <br>\n<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks - notis<\/h3>\n<p>Statut sah untuk PRTT menghendaki bahawa perintah tersebut meliputi peruntukan yang menghalang penyedia perkhidmatan seperti Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan ini untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Perintah larang suara ini boleh menghalang Dropbox daripada memberitahu semua pengguna Dropbox terlibat yang telah dikenal pasti dalam perintah PRTT tentang fakta bahawa penguat kuasa undang-undang telah meminta maklumat mereka. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Apa yang Dropbox Terima

Daftar Pen atau perintah Jerat dan Jejak (“PRTT”) ialah perintah mahkamah yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mendapatkan maklumat bukan kandungan tertentu (khususnya mendail, menghalakan, mengalamatkan dan mengisyaratkan maklumat yang berkaitan dengan komunikasi) bagi akaun tertentu pada masa akan datang untuk tempoh hingga 60 hari. 

PRTT

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan

Akaun yang disenaraikan dalam PRTT

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diberikan
 • Bukan kandungan yang disediakan
 • Kandungan yang disediakan


Permintaan Pembuangan Oleh Kerajaan

Apa yang Dropbox Terima

Permintaan pembuangan oleh kerajaan termasuklah perintah mahkamah dan permintaan bertulis daripada penguat kuasa undang-undang dan agensi kerajaan yang meminta pembuangan kandungan berdasarkan undang-undang tempatan dalam bidang kuasa masing-masing.

Bagaimana kami membalas

 • Kandungan disekat sebagai respons kepada permintaan
 • Kandungan disekat selaras dengan Dasar Penggunaan Boleh Diterima
 • Tiada tindakan diambil

Nota tentang permintaan pembuangan oleh kerajaan

“Tiada tindakan diambil” mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak membolehkan kami menyemak kandungan kerana pautan yang diberikan kepada kami tidak sah atau kandungan tidak lagi wujud, atau apabila disemak, kandungan didapati tidak melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. 


{"Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai hingga Disember 2017, Dropbox telah menerima tiga sepina daripada kedutaan atau konsulat AS. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada sepina tersebut.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari hingga Jun 2017, Dropbox telah menerima satu sepina daripada kedutaan AS. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada sepina tersebut.<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai hingga Disember 2016, Dropbox telah menerima dua sepina daripada kedutaan AS. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada satu sepina, manakala tiada bukti diberikan untuk meneruskan sepina kedua.<br>\n<\/p>\n"}

Amerika Syarikat

Jumlah permintaan bagi setiap negeri

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Austria","Brazil","Kanada","Colombia","Denmark","Jerman","Ireland","Itali","Norway","United Kingdom","","Argentina","Australia","Austria","Belgium","Brazil","Republik Czech","Denmark","Perancis","Jerman","India","Ireland","Itali","Mexico","New Zealand","Portugal","Sepanyol","Switzerland","United Kingdom","","Austria","Brazil","Colombia","Denmark","Perancis","Jerman","India","Ireland","Itali","Mexico","Norway","Portugal","Sepanyol","Sweden","Switzerland","United Kingdom","","Jerman","Denmark","United Kingdom","Brazil","Austria","Argentina","Sepanyol","Ireland","Itali","","Argentina","Austria","Australia","Brazil","Kanada","Jerman","Denmark","Sepanyol","India","Ireland","Itali","Norway","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Jerman","Sepanyol","Itali","Mexico","Poland","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Denmark","Perancis","Jerman","Hungary","Mexico","Norway","Portugal","Sepanyol","United Kingdom ","","Argentina","Brazil","Colombia","Jerman","Greece","Hungary","Ireland","Itali","Mexico","Norway","Sepanyol","Sweden","United Kingdom","","Kanada","Chile","Denmark","Sepanyol","Perancis","Itali","Mexico","Sweden","Taiwan","United Kingdom","","Argentina","Brazil","Switzerland","Jerman","Perancis","Malta","Mexico","Portugal","Sweden","United Kingdom","","Argentina","Australia","Brazil","Switzerland","Jerman","Denmark","Sepanyol","Perancis","Hungary","Ireland","Israel","Itali","Portugal","Sweden","Singapura","United Kingdom","","Australia","Argentina","Brazil","Perancis","Jerman","Sepanyol","Itali","Sweden","United Kingdom","","Argentina","Australia","Kanada","Costa Rica","Denmark","Perancis","Jerman","Itali","Malta","Portugal","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Australia","Belgium","Brazil","Denmark","Perancis","Jerman","India","Itali","Mexico","Norway","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Jerman","Ireland","Itali","","Australia","Jerman","Itali","","Perancis","Jerman","Itali","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brazil","Jerman","Finland","Perancis","India","Itali","Malta","Sepanyol","United Kingdom","","Bukan AS","","Bukan AS","","Bukan AS"],["Number of requests","1","3","1","1","1","12","11","1","1","5","","1","2","2","1","3","1","2","1","12","2","2","1","2","2","1","2","2","9","","1","5","1","2","1","7","2","8","1","1","1","1","5","1","1","5","","14","5","8","5","1","1","2","5","1","","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","7","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","4","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"Jan 2018 - Jun 2018":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari hingga Jun 2018, Dropbox telah mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan tersebut.<\/p>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari hingga Disember 2017, Dropbox telah mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan tersebut.<\/p>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Januari hingga Jun 2017, Dropbox telah mematuhi satu permintaan bukan AS untuk data pengguna. Kami memberikan bukan kandungan sebagai respons kepada permintaan tersebut.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<h3>Nota untuk memberikan konteks<\/h3>\n<p>Antara Julai hingga Disember 2016, Dropbox tidak mematuhi sebarang proses undang-undang bukan kerajaan AS melainkan yang dikeluarkan oleh mahkamah AS hasil daripada proses Perjanjian Bantuan Perundangan Bersama.<br>\n<\/p>\n"}

  Antarabangsa

  Nota tentang permintaan antarabangsa

  Permintaan antarabangsa termasuklah sebarang proses undang-undang rasmi daripada kerajaan bukan A.S. yang meminta data pengguna. Pada masa ini, kami menerima permintaan kerajaan A.S. dan Ireland. Kami juga akan memberikan respons kepada permintaan yang dibuat menurut perjanjian antarabangsa mengenai kerjasama undang-undang dalam hal jenayah, termasuk Perjanjian Bantuan Undang-undang Bersama atau surat rogatori.

  • Permintaan Yang Diterima Oleh Dropbox
  • Maklumat Yang Diberikan

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p>Eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Syarat Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami, dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang didapati mengandungi kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik piawaian industri, dan semakan oleh manusia untuk mencari kandungan yang berkemungkinan melanggar dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak wajar yang mereka temui melalui <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">alat pelaporan<\/a> kami atau dengan melengkapkan borang ini. Apabila kami mengetahui tentang kewujudan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang zahir, kami akan melumpuhkan akaun dan membuat laporan kepada Pusat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC), menurut undang-undang yang berkenaan. <\/p>\n<p>Dari Januari hingga Jun 2023, kami menyerahkan 20,003 laporan CyberTip kepada Pusat Kebangsaan untuk Kanak-kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC) dan mengambil tindakan terhadap 18,430 akaun yang berbeza dan 169,726 bahagian individu kandungan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Nota untuk memberikan konteks<\/b><\/p>\n<p>Mengambil tindakan bermakna kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p>Eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami, dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang didapati mengandungi kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik piawaian industri, dan semakan oleh manusia untuk mencari kandungan yang berkemungkinan melanggar dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak wajar yang mereka temui melalui alat pelaporan kami atau dengan melengkapkan <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">borang ini<\/a>. Apabila kami mengetahui tentang kewujudan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang zahir, kami akan melumpuhkan akaun dan membuat laporan kepada Pusat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC), menurut undang-undang yang berkenaan.<\/p>\n<p>Dari Julai hingga Disember 2022, kami menyerahkan 19,214 laporan CyberTip kepada NCMEC dan mengambil tindakan terhadap 17,829 akaun yang berbeza dan 151,787* bahagian individu kandungan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota untuk memberikan konteks<\/b><\/p>\n<p>Mengambil tindakan bermakna kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n<p><i>*Pada 31 Januari 2024, kami mengemas kini bilangan bahagian individu kandungan yang diambil tindakan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak. Pada mulanya, laporan itu menyatakan 975,499 bahagian individu kandungan telah diambil tindakan. Bilangan yang betul ialah 151,787. Metrik lain dalam laporan ini kekal tidak berubah.<\/i><\/p>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<p>Eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami, dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang didapati mengandungi kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik piawaian industri, dan semakan oleh manusia untuk mencari kandungan yang berkemungkinan melanggar dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak wajar yang mereka temui melalui alat pelaporan kami atau dengan melengkapkan <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">borang ini<\/a>. Apabila kami mengetahui tentang kewujudan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang zahir, kami akan melumpuhkan akaun dan membuat laporan kepada Pusat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC), menurut undang-undang yang berkenaan.<\/p>\n<p>Dari Januari hingga Jun 2022, kami menyerahkan 26,730 laporan CyberTip kepada NCMEC dan mengambil tindakan terhadap 25,336 akaun yang berbeza dan 222,647* bahagian individu kandungan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota untuk memberikan konteks<\/b><\/p>\n<p>Mengambil tindakan bermakna kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n<p><i>*Pada 31 Januari 2024, kami mengemas kini bilangan bahagian individu kandungan yang diambil tindakan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak. Pada mulanya, laporan itu menyatakan 382,261 bahagian individu kandungan telah diambil tindakan. Bilangan yang betul ialah 222,647. Metrik lain dalam laporan ini kekal tidak berubah.<\/i><\/p>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<p>Eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami, dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang didapati mengandungi kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik piawaian industri, dan semakan oleh manusia untuk mencari kandungan yang berkemungkinan melanggar dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak wajar yang mereka temui melalui alat pelaporan kami atau dengan melengkapkan <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">borang ini<\/a>. Apabila kami mengetahui tentang kewujudan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang zahir, kami akan melumpuhkan akaun dan membuat laporan kepada Pusat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC), menurut undang-undang yang berkenaan.<\/p>\n<p>Dari Julai hingga Disember 2021, kami menyerahkan 24,115 laporan CyberTip kepada NCMEC dan mengambil tindakan terhadap 22,799 akaun yang berbeza dan 261,769* bahagian individu kandungan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak.<br>\n<\/p>\n<p><b>Nota untuk memberikan konteks<\/b><\/p>\n<p>Mengambil tindakan bermakna kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n<p><i>*Pada 31 Januari 2024, kami mengemas kini bilangan bahagian individu kandungan yang diambil tindakan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak. Pada mulanya, laporan itu menyatakan 425,847 bahagian individu kandungan telah diambil tindakan. Bilangan yang betul ialah 261,769 Metrik lain dalam laporan ini kekal tidak berubah.<\/i><\/p>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak tidak diterima di Dropbox. Bahan jenis ini melanggar <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Syarat Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> kami, dan kami akan melumpuhkan dengan pantas mana-mana akaun yang didapati mengandungi kandungan ini. Dropbox menggunakan pelbagai alat, termasuk teknologi pengesanan automatik piawaian industri, dan semakan oleh manusia untuk mencari kandungan yang berkemungkinan melanggar dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Kami juga menggalakkan pengguna kami melaporkan kandungan tidak wajar yang mereka temui melalui alat pelaporan kami atau dengan <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">melengkapkan borang ini<\/a>. Apabila kami mengetahui tentang kewujudan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang zahir, kami akan melumpuhkan akaun dan membuat laporan kepada Pusat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC), menurut undang-undang yang berkenaan.<br> \n<br>\nDari Januari hingga Jun 2021, kami menyerahkan 24,131 laporan CyberTip kepada NCMEC dan mengambil tindakan terhadap 23,000 akaun yang berbeza dan 339,716* bahagian individu kandungan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak. <br>\n<br> \n <b>Nota untuk memberikan konteks<\/b><br>\n Mengambil tindakan bermakna kami telah menguatkuasakan dasar kami dengan melumpuhkan akses kepada akaun dan/atau bahagian kandungan.<\/p>\n<p><i>*Pada 31 Januari 2024, kami mengemas kini bilangan bahagian individu kandungan yang diambil tindakan kerana melanggar dasar kami terhadap bahan eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak. Pada mulanya, laporan itu menyatakan 438,175 bahagian individu kandungan telah diambil tindakan. Bilangan yang betul ialah 339,716. Metrik lain dalam laporan ini kekal tidak berubah.<\/i><\/p>\n"}

  Bahan Penderaan Seksual Kanak-kanak (CSAM)

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<p><a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> Dropbox melarang penerbitan, perkongsian atau penyimpanan kandungan yang mengandungi atau mempromosikan keganasan atau ektremisme ganas, termasuk keganasan atau propaganda ekstremis yang ganas. Dropbox bergantung pada gabungan alat yang proaktif dan reaktif untuk mengesan kandungan keganasan atau ekstremism ganas dan menguatkuasakan dasar kami. Alat ini termasuklah memanfaatkan teknologi pengesanan padanan hash mengikut piawaian industri, program penanda bendera yang dipercayai, laporan luaran daripada orang awam dan pengguna kami, serta semakan manual oleh penganalisis terlatih. Kami amat menggalakkan orang yang menjumpai kandungan keganasan atau kandungan pelampau ganas di Dropbox agar melaporkan kandungan tersebut melalui <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">alat pelaporan<\/a> kami. Apabila kami menjumpai kandungan keganasan atau kandungan pelampau ganas yang melanggar dasar kami, kami akan melumpuhkan akses kepada kandungan tersebut dan mengambil langkah untuk menghalang kandungan tersebut daripada terus dikongsi. Sekiranya wajar, seperti apabila akaun kelihatan digunakan semata-mata untuk tujuan menyebarkan propaganda pengganas atau pelampau ganas, kami juga boleh melumpuhkan akaun yang berkaitan.<\/p>\n<p>Dari Januari hingga Jun 2023, Dropbox melumpuhkan akses kepada 786 bahagian kandungan keganasan atau pelampau ganas dan melumpuhkan 565 akaun. Kami menerima 429 laporan awam tentang kemungkinan kandungan keganasan dan tidak mengambil tindakan terhadap 2 laporan. Apabila Dropbox tidak mengambil tindakan berikutan suatu laporan, ini mungkin kerana pautan yang diberikan tidak sah, kandungan tidak lagi wujud, atau kandungan tidak melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami.<\/p>\n<p>Pengguna yang percaya bahawa kami telah tersilap dalam mengambil tindakan terhadap akaun mereka boleh meminta kami menyemak keputusan tersebut dengan menghubungi <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\" style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 0.8125rem;\">sokongan Dropbox<\/a>. Dari Januari hingga Jun 2023, Dropbox menerima 0 rayuan daripada pengguna yang mendakwa bahawa kandungan atau akaun mereka telah tersilap dilumpuhkan di bawah dasar keganasan dan ekstremisme ganas kami. <br>\n<\/p>\n<p>Dari Januari hingga Jun 2023, Dropbox menerima 0 perintah pengalihan keluar yang dikeluarkan menurut Peraturan EU 2021/784 (<i>menangani kandungan keganasan dalam talian<\/i>). <br>\n<\/p>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<p><a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Terma Perkhidmatan<\/a> dan <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Dasar Penggunaan Boleh Diterima<\/a> Dropbox melarang penerbitan, perkongsian atau penyimpanan kandungan yang mengandungi atau mempromosikan keganasan atau ektremisme ganas, termasuk keganasan atau propaganda ekstremis yang ganas. Dropbox bergantung pada gabungan alat yang proaktif dan reaktif untuk mengesan kandungan keganasan atau ekstremism ganas dan menguatkuasakan dasar kami. Alat ini termasuklah memanfaatkan teknologi pengesanan padanan hash mengikut piawaian industri, program penanda bendera yang dipercayai, laporan luaran daripada orang awam dan pengguna kami, serta semakan manual oleh penganalisis terlatih. Kami amat menggalakkan orang yang menjumpai kandungan keganasan atau kandungan pelampau ganas di Dropbox agar melaporkan kandungan tersebut melalui <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">alat pelaporan<\/a> kami. Apabila kami menjumpai kandungan keganasan atau kandungan pelampau ganas yang melanggar dasar kami, kami akan melumpuhkan akses kepada kandungan tersebut dan mengambil langkah untuk menghalang kandungan tersebut daripada terus dikongsi. Sekiranya wajar, seperti apabila akaun kelihatan digunakan semata-mata untuk tujuan menyebarkan propaganda pengganas atau pelampau ganas, kami juga boleh melumpuhkan akaun yang berkaitan. <\/p>\n<p>Dari Julai hingga Disember 2022, Dropbox melumpuhkan akses kepada 757 bahagian kandungan keganasan atau pelampau ganas dan melumpuhkan 207 akaun. Kami menerima 291 laporan awam tentang kemungkinan kandungan keganasan dan tidak mengambil tindakan terhadap 1 laporan. Apabila Dropbox tidak mengambil tindakan berikutan suatu laporan, ini mungkin kerana pautan yang diberikan tidak sah, kandungan tidak lagi wujud, atau kandungan tidak melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami.<\/p>\n<p>Pengguna yang percaya bahawa kami telah tersilap dalam mengambil tindakan terhadap akaun mereka boleh meminta kami menyemak keputusan tersebut dengan menghubungi <a href=\"https://www.dropbox.com/support/sign-in-issues\">sokongan Dropbox<\/a>. Dari Julai hingga Disember 2022, Dropbox menerima 0 rayuan daripada pengguna yang mendakwa bahawa kandungan atau akaun mereka telah tersilap dilumpuhkan di bawah dasar keganasan dan ekstremisme ganas kami. <\/p>\n<p>Dari Julai hingga Disember 2022, Dropbox menerima 0 perintah pengalihan keluar yang dikeluarkan menurut Peraturan EU 2021/784 (menangani kandungan keganasan dalam talian). <br>\n<\/p>\n"}

  Keganasan dan Keganasan Melampau

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2023 - Jun 2023":"<ul>\n<li>Jumlah permintaan undang-undang (termasuk permintaan untuk mendapatkan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan) yang diterima pada separuh pertama 2023 adalah selaras dengan laporan separuh tahun sebelumnya. Dengan tiada perubahan ketara dalam jumlah, kami menyaksikan sedikit peningkatan (2.3%) dalam permintaan daripada penguatkuasa undang-undang A.S. dan sedikit penurunan (3.6%) dalam permintaan daripada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa.<br>\n<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 74.7% daripada permintaan undang-undang bagi pendedahan data, sedikit peningkatan daripada separuh tahun sebelumnya. Jumlah tertinggi permintaan pendedahan domestik diterima daripada penguat kuasa undang-undang di Florida, Virginia dan California. Di peringkat antarabangsa, jumlah tertinggi permintaan pendedahan diterima daripada Jerman dan Ireland.<\/li>\n<li>Dropbox menerima 14 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Belgium, Republik Czech, Jerman, Ireland dan Switzerland. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik.<\/li>\n<li>Dalam kitaran pelaporan ini, 10% daripada permintaan pendedahan domestik disertakan dengan perintah ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan, (yang melarang Dropbox daripada memaklumkan pengguna Dropbox yang terlibat untuk tempoh masa yang tidak ditentukan), menurun 10% daripada separuh tahun yang sebelumnya.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2022 - Dec 2022":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 26.6% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S., dan 17.1% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan.<br>\n<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 71.6% daripada permintaan undang-undang bagi pendedahan data. Jumlah tertinggi permintaan pendedahan domestik diterima daripada penguat kuasa undang-undang di California, Florida dan Texas. Di peringkat antarabangsa, jumlah tertinggi permintaan pendedahan terus diterima daripada Jerman dan United Kingdom.<\/li>\n<li>Dropbox menerima 17 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Belgium, Republik Czech, Perancis, Jerman, Ireland, Sweden dan Belanda. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik.<\/li>\n<li>Dalam kitaran pelaporan ini, 11.2% daripada permintaan pendedahan domestik disertakan dengan perintah ketakdedahan bagi tempoh yang tidak ditetapkan, (yang melarang Dropbox daripada memaklumkan pengguna Dropbox yang terlibat untuk tempoh masa yang tidak ditentukan), selaras dengan laporan separuh tahun yang sebelumnya.<\/li>\n<li>Dropbox memberikan respons terhadap proses undang-undang untuk syarikat subsidiari Dropbox, termasuk Dropbox Sign, Dropbox Fax, FormSwift dan DocSend. Permintaan ini telah pun dimasukkan dalam laporan ketelusan kami. Dalam kitaran pelaporan ini, Dropbox menerima satu permintaan bagi maklumat pengguna Dropbox Sign dan tidak memberikan maklumat sebagai respons terhadap permintaan tersebut. <\/li>\n<li>Dropbox menerima 4 permintaan pendedahan kecemasan. Daripada 4 permintaan pendedahan kecemasan tersebut, kami memberikan beberapa maklumat pengguna untuk 1 permintaan, manakala untuk permintaan yang selebihnya, kami tidak memberikan sebarang respons.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2022 - Jun 2022":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 13.3% lebih banyak permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S., dan 3.1% lebih banyak permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan. <\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 70.3% daripada permintaan undang-undang bagi pendedahan data. Jumlah tertinggi permintaan pendedahan domestik diterima daripada penguat kuasa undang-undang di Florida, California dan Virginia. Di peringkat antarabangsa, jumlah tertinggi permintaan pendedahan terus diterima daripada Jerman dan United Kingdom.<\/li>\n<li>Jumlah permintaan undang-undang meningkat paling mendadak di Colorado, Kentucky, Nebraska dan Alabama pada pusingan pelaporan ini.<\/li>\n<li>Dropbox menerima 8 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Sweden, Ireland dan Australia. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik. <\/li>\n<li>Dalam kitaran pelaporan ini, 11.5% daripada permintaan pendedahan domestik disertakan dengan perintah ketakdedahan tanpa tempoh, (yang melarang Dropbox daripada memaklumkan pengguna Dropbox yang terlibat untuk tempoh masa yang tidak ditentukan), meningkat 17% daripada separuh tahun terakhir.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2021 - Dec 2021":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 6.2% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S., dan 20.9% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan. <\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 75.8% daripada permintaan undang-undang bagi pendedahan data. Jumlah tertinggi permintaan pendedahan domestik diterima daripada penguat kuasa undang-undang di California, Florida dan Texas. Di peringkat antarabangsa, jumlah tertinggi permintaan pendedahan diterima daripada Jerman dan United Kingdom.<\/li>\n<li>Jumlah permintaan undang-undang meningkat paling mendadak di Florida, Illinois, New Jersey dan Texas pada pusingan pelaporan ini.<\/li>\n<li>Dropbox menerima 7 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Ireland, United Kingdom, Jerman dan Australia. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik. <\/li>\n<li>Dropbox menerima 34.4% kurang permintaan maklumat pengguna daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa pada pusingan pelaporan ini. <\/li>\n<li>Berbanding dengan pusingan pelaporan terakhir, Dropbox menerima 44.5% kurang perintah ketakdedahan tanpa tempoh (yang melarang Dropbox daripada memaklumkan pengguna Dropbox yang terlibat untuk tempoh yang tidak ditetapkan). Sebaliknya, lebih banyak perintah ketakdedahan mempunyai tempoh masa yang ditetapkan.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 46.2% lebih banyak permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S., dan 116% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan. <br>\n<\/li>\n<li>Walaupun Dropbox menerima bilangan yang lebih tinggi bagi setiap jenis proses undang-undang, jumlah sepina yang meningkat paling mendadak (90.5%), diikuti waran geledah (31.3%). Perintah mahkamah meningkat sedikit (11.1%).<br>\n<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 86.8% daripada permintaan undang-undang bagi pendedahan data. Jumlah tertinggi permintaan pendedahan domestik diterima daripada penguat kuasa undang-undang di California, Florida dan Virginia. Di peringkat antarabangsa, jumlah tertinggi permintaan pendedahan diterima daripada Jerman dan Sepanyol.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox menerima 12 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Australia, Kanada, Costa Rica, Ireland, Korea, Poland dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik. <br>\n<\/li>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, permintaan pengekalan antarabangsa meningkat sebanyak 101.5%. Jumlah tertinggi permintaan ini diterima daripada United Kingdom dan Jerman. Permintaan pengekalan domestik turut meningkat sebanyak 49.2%, dengan jumlah tertinggi daripada California dan New York.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2020 - Dis 2020":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 4.7% lebih banyak permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S., dan 11.4% kurang permintaan undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan.<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 85.1% daripada permintaan undang-undang. Jumlah tertinggi permintaan diterima daripada penguat kuasa undang-undang tempatan, negeri dan persekutuan di California, Florida dan Pennsylvania.<\/li>\n<li>Kami menerima 9 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Luxembourg, Ireland, Australia, United Kingdom, Belanda dan Belgium. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik. Permintaan ini tidak termasuk permintaan pengekalan.<\/li>\n<li>Kami menerima 66 permintaan untuk mengekalkan maklumat pengguna daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2020 - Jun 2020":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 30.3% lebih banyak permintaan proses undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang A.S. dan 1% lebih banyak proses undang-undang daripada penguat kuasa undang-undang antarabangsa. Peningkatan ini merangkumi permintaan maklumat pengguna serta permintaan pengekalan. <\/li>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 54.3% kurang permintaan pembuangan daripada kerajaan. <br>\n<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 84.2% permintaan undang-undang. <br>\n<\/li>\n<li>Jumlah tertinggi permintaan diterima daripada penguat kuasa undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan di California, Florida dan Texas. <br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima 10 permintaan maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan Perjanjian Bantuan Perundangan Bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Jerman, Ireland, Belanda, Brazil, Australia dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2019 - Dis 2019":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 24.6% kurang permintaan proses undang-undang.<\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 81.3% daripada permintaan undang-undang. <\/li>\n<li>Jumlah tertinggi permintaan diterima daripada penguat kuasa undang-undang persekutuan dan negeri di Florida, California dan Washington DC.<\/li>\n<li>Kami menerima 11 permintaan bagi maklumat pengguna yang kelihatan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Ireland, Belanda dan United Kingdom. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2019 - Jun 2019":"<ul>\n<li>Berbanding dengan kitaran pelaporan terakhir, Dropbox menerima 15% lebih banyak waran, 13% kurang sepina dan 4.3% lebih banyak perintah mahkamah.<\/li>\n<li>Selain itu, terdapat penurunan 58% bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam sepina, 47% penurunan bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam perintah mahkamah, dan 14% kenaikan bilangan pengguna yang dikenal pasti dalam waran. <\/li>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat sebagai respons kepada 80.6% daripada permintaan undang-undang. <\/li>\n<li>Jumlah tertinggi permintaan diterima daripada penguat kuasa undang-undang persekutuan dan negeri di Virginia, California dan Texas.<\/li>\n<li>Kami menerima 5 permintaan selaras dengan perjanjian bantuan perundangan bersama antara Amerika Syarikat dan negara asing. Proses undang-undang yang diterima mewakili permintaan daripada Jerman, Sweden, Kanada, Belanda dan Australia. Permintaan ini dimasukkan dalam pelaporan kami berkenaan permintaan domestik.<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2018 - Dis 2018":"<ul>\n<li>Selaras dengan prinsip panduan kami, Dropbox menyerahkan beberapa maklumat daripada 74.4% permintaan undang-undang.<\/li>\n<li>Washington DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasaan undang-undang tertinggi yang berkadaran dengan populasi penduduknya, diikuti oleh Minnesota, kemudian Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2018 - Jun 2018":"<ul>\n<li>Dropbox menerima tujuh permintaan maklumat pengguna yang diserahkan melangkaui tarikh pelaksanaan permintaan itu. Kami juga menerima tiga permintaan maklumat yang dialamatkan kepada syarikat yang salah. Kami meminta penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini. <\/li>\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<\/li>\n<li>Bersesuaian dengan jumlah penduduknya, Washington DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasaan undang-undang yang tertinggi, diikuti oleh Virginia, kemudian Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2017 - Dis 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox menerima satu permintaan kerajaan bagi pendedahan sukarela maklumat pengguna, yang memetik pengecualian kecemasan seksyen 2702 Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Dropbox memutuskan bahawa tiada kecemasan yang layak dan mensyaratkan agar kerajaan tersebut mendapatkan waran geledah, yang telah pun diserahkan kepada kami.<br>\n<\/li>\n<li>Kami telah memaklumkan seorang pengguna bahawa kami telah diberikan sepina untuk maklumat pengguna tersebut. Pengguna itu diwakili oleh kumpulan advokasi privasi yang besar dan berjaya menentang sepina tersebut.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2017 - Jun 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Satu-satunya perintah yang diterima Dropbox di bawah All Writs Act 1789 mensyaratkan penghantaran fizikal kandungan yang diserahkan oleh Dropbox sebagai respons kepada waran yang sah di sisi undang-undang. Kami tidak menerima apa-apa perintah di bawah All Writs Act yang meminta Dropbox memintas ciri keselamatan atau yang menjejaskan integriti perkhidmatan kami.<\/li>\n<li>Kami menerima tiga permintaan maklumat yang dialamatkan kepada syarikat yang salah. Kami meminta penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini.<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perintah jerat dan jejak (PRTT), yang memerintahkan Dropbox agar menyerahkan maklumat untuk tempoh masa yang tertentu selepas perintah itu diserahkan. Dropbox mendapati bahawa tiada maklumat yang responsif bagi perintah tersebut. Mahkamah telah mengeluarkan perintah ketakdedahan tanpa tempoh yang menghalang kami daripada memaklumkan pengguna.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2016 - Dis 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Satu-satunya perintah yang diterima Dropbox di bawah All Writs Act 1789 mensyaratkan penghantaran fizikal kandungan yang diserahkan oleh Dropbox sebagai respons kepada waran yang sah di sisi undang-undang. Kami tidak menerima apa-apa perintah di bawah All Writs Act yang meminta Dropbox memintas ciri keselamatan atau yang menjejaskan integriti perkhidmatan kami.<\/li>\n<li>Kami menerima dua permintaan maklumat dan empat perintah mahkamah bagi ketakdedahan yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami meminta penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini.<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perintah jerat dan jejak (PRTT), yang memerintahkan Dropbox agar menyerahkan maklumat untuk tempoh masa yang tertentu selepas perintah itu diserahkan. Dropbox mendapati bahawa tiada maklumat yang responsif bagi perintah tersebut. Mahkamah mengeluarkan perintah ketakdedahan tanpa tempoh yang menghalang kami daripada memaklumkan pengguna.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2016 - Jun 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<\/li>\n<li>Jumlah terbesar proses undang-undang yang diserahkan, mengikut kadar populasi, ialah daripada Washington DC, diikuti oleh Alaska, kemudian Montana.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox menerima satu permintaan kerajaan supaya kami mendedahkan maklumat pengguna secara sukarela, yang memetik seksyen 2702 Akta Privasi Komunikasi Elektronik. Kami tidak mematuhi permintaan tersebut.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima dua permintaan maklumat dan empat perintah mahkamah bagi ketakdedahan yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami meminta penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2015 - Dis 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Kami tidak menerima apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah kuasa United States All Writs Act of 1789.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima satu proses undang-undang yang ditujukan kepada syarikat yang salah, tetapi yang mencari maklumat pengguna Dropbox. Kami mewajibkan penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini sebelum menerima permintaan ini.<br>\n<\/li>\n<li>Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perintah jerat dan jejak (PRTT), yang menghendaki kami menyerahkan alamat IP untuk tempoh masa yang tertentu selepas perintah itu diserahkan. Kami tidak memaklumkan pengguna kerana perintah mahkamah tersebut tidak membenarkan pendedahan.<br>\n<\/li>\n<li>Bersesuaian dengan jumlah penduduknya, Washington DC mempunyai bilangan permintaan penguatkuasaan undang-undang yang tertinggi, diikuti oleh Rhode Island, Maryland dan Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2015 - Jun 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan yang tersedia untuk tempoh pelaporan ini.<\/p>\n","Jul 2014 - Dis 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan yang tersedia untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2014 - Jun 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan yang tersedia untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2013 - Dis 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan yang tersedia untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n","Jan 2012 - Dis 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tiada maklumat tambahan yang tersedia untuk tempoh pelaporan ini.<br>\n<\/p>\n"}

  Di sebalik jumlah

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","Jan 2023 - Jun 2023","","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","Jul 2022 - Dec 2022","","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","Jan 2022 - Jun 2022","","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","Jul 2021 - Dec 2021","","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","Jul 2020 - Dis 2020","","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","Jan 2020 - Jun 2020","","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","Jul 2019 - Dis 2019","","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","Jan 2019 - Jun 2019","","","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","Jul 2018 - Dis 2018","","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","Jan 2018 - Jun 2018","","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","Jul 2017 - Dis 2017","","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["Number of search warrants","208","69","5|4","715|227","","231","91","6|2","731|367","","350","108","11|9","985|566","","234","100","5|3","993|503","","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","227","72","4|4","816|333","","346","120","8|2","808|385","","437","349","37|7","1078|563","","245","121","5|3","1127|503","","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Glosari

  “Akaun tidak wujud”: Pengecam yang diberikan dalam permintaan tidak dikaitkan dengan akaun Dropbox yang sah.

  Perintah All Writs Act: dikeluarkan oleh hakim Amerika Syarikat selaras dengan All Writs Act 1789. Statut ini memberikan mahkamah kuasa untuk “mengeluarkan segala perintah yang perlu atau bersesuaian bagi membantu bidang kuasa masing-masing dan selari dengan penggunaan dan prinsip undang-undang.”

  Kandungan: Kandungan merujuk kepada kandungan komunikasi, yang merangkumi apa-apa maklumat mengenai bahan, tujuan atau maksud komunikasi. Ini termasuklah fail yang disimpan dalam akaun Dropbox seseorang dan nama fail yang dikaitkan dengan fail tersebut. Waran geledah diperlukan untuk memaksa penyerahan kandungan. Selalunya, waran geledah akan turut meminta maklumat asas pelanggan atau rekod bukan kandungan yang lain, di samping kandungan komunikasi.

  Permintaan pendedahan kecemasan: Dropbox boleh mendedahkan maklumat kepada penguat kuasa undang-undang secara sukarela jika kami percaya dengan suci hati bahawa seseorang menghadapi risiko kematian atau kecederaan fizikal yang serius dan kami mempunyai maklumat yang boleh membantu mencegah ancaman itu. Kami meminta penguat kuasa undang-undang menyediakan ringkasan bertulis mengenai kecemasan dan penjelasan tentang cara maklumat yang diminta akan membantu mereka dalam mencegah kecemasan. 

  “Tiada maklumat diberikan”: Sebab biasa tiada maklumat diberikan sebagai respons kepada proses undang-undang termasuklah: (1) Dropbox membantah permintaan; (2) penguat kuasa undang-undang menarik balik permintaan; (3) permintaan gagal mengenal pasti akaun dengan tepat; atau(4) permintaan itu merupakan duplikasi.

  Bukan kandungan: Rekod bukan kandungan biasanya menerangkan sebarang maklumat yang tersedia selain kandungan komunikasi. Rekod tersebut merangkumi maklumat asas pelanggan, yang ditakrifkan dalam Seksyen 2703 Akta Privasi Komunikasi Elektronik, dan maklumat lain yang menggambarkan penggunaan akaun. Maklumat “bukan kandungan” tidak termasuk fail yang disimpan dalam akaun Dropbox seseorang.

  Perintah ketakdedahan: Atas budi bicara hakim, mereka boleh mengeluarkan perintah mahkamah yang menghalang atau melengahkan Dropbox daripada memberitahu pengguna tentang permintaan maklumat mereka oleh kerajaan. Perintah ini kerap kali memetik subseksyen 2705(b) Akta Privasi Komunikasi Elektronik dan boleh dilanjutkan untuk sebarang jangka masa.

  Permintaan bukan A.S.: Permintaan bukan A.S. termasuk sebarang proses undang-undang rasmi daripada entiti kerajaan bukan A.S. yang ingin mendapatkan data pengguna. Pada masa ini, kami menerima permintaan kerajaan A.S. dan Ireland. Kami juga akan memberikan respons kepada permintaan yang dibuat menurut perjanjian antarabangsa mengenai kerjasama undang-undang dalam hal jenayah, termasuk Perjanjian Bantuan Undang-undang Bersama atau surat rogatori.

  Pengekalan: Permintaan pengekalan ialah permintaan kerajaan untuk mengekalkan data pengguna sementara menunggu proses undang-undang rasmi diterima. Apabila kami menerima permintaan ini, kami akan menyimpan petikan data pengguna yang berkaitan buat sementara waktu selama 90 hari, tetapi kami tidak mendedahkan data pengguna sebagai respons kepada permintaan pengekalan. Untuk mendapatkan data yang dikekalkan, proses undang-undang yang sah diperlukan dan permintaan berikutnya akan (dan sentiasa) dimasukkan dalam laporan.

  Notis Pengguna: Dasar kami adalah untuk memberikan notis kepada pengguna mengenai permintaan maklumat mereka melainkan kami dilarang berbuat demikian oleh undang-undang. Dalam situasi yang terpencil, kami mungkin akan melengahkan notis kepada pengguna sehingga selepas kami mematuhi, dan dalam keadaan itu kami mencatatkan tarikh kami menyerahkan rekod pengguna.

  Kaedah penjejakan dan pelaporan kami boleh berubah kerana kami terus berusaha untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan laporan.