Animasi yang mewakili ketelusan dengan sfera yang bergerak dari dalam ke luar tingkap Animasi yang mewakili ketelusan dengan sfera yang bergerak dari dalam ke luar tingkap

Gambaran Keseluruhan Ketelusan

Kami komited untuk melindungi hak pengguna kami dan bersikap telus mengenai cara kami mengendalikan permintaan data pengguna oleh pihak kerajaan.
Kami komited untuk melindungi hak pengguna kami dan bersikap telus mengenai cara kami mengendalikan permintaan data pengguna oleh pihak kerajaan.

Prinsip panduan kami

Pengawasan data anda merupakan tanggungjawab yang kami pikul. Prinsip ini menerangkan komitmen kami terhadap privasi anda dan cara kami mengendalikan permintaan daripada kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang yang meminta maklumat mengenai pengguna kami.

Telus

Perkhidmatan dalam talian seharusnya dibenarkan untuk menyiarkan bilangan dan jenis permintaan kerajaan yang diterima, dan untuk memaklumkan individu apabila maklumat mengenai mereka telah diminta. Ketelusan jenis ini menguasakan pengguna dengan membantu mereka lebih memahami kejadian dan corak yang melampaui batas daripada kerajaan. Kami akan terus menyiarkan maklumat terperinci mengenai permintaan ini dan mendukung hak untuk memberikan lebih banyak maklumat penting seperti ini.

Bersifat terbuka mengenai bilangan permintaan yang kami terima

Kami tegas dalam melaporkan bilangan tepat permintaan data yang diterima daripada kerajaan, undang-undang yang digunakan sebagai justifikasi, serta bilangan akaun yang terlibat. Oleh sebab itulah kami menyiarkan maklumat ini (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) dalam Laporan Ketelusan kami. Laporan Ketelusan kami menyenaraikan bilangan perintah mahkamah, waran geledah, sepina, dan permintaan pembuangan oleh kerajaan yang telah kami terima serta respons kami. Kami turut menyediakan seberapa banyak maklumat mengenai permintaan keselamatan negara A.S. setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Malangnya, laporan kami tidak dapat menyatakan bilangan tepat yang kami terima buat masa ini — jika ada. Kami telah menggesa mahkamah dan kerajaan agar membenarkan perkhidmatan seperti Dropbox mendedahkan bilangan tepat permintaan keselamatan negara yang diterima oleh mereka dan bilangan akaun yang terlibat. Kami komited untuk meneruskan perjuangan dalam perkara ini.

Maklumkan pengguna apabila maklumat mereka diminta

Kami percaya dalam memberi notis kepada pengguna kami apabila kerajaan meminta maklumat mereka dan telah berjuang di mahkamah untuk bertindak sedemikian. Walau bagaimanapun, permintaan kerajaan selalunya disertakan dengan perintah ketakdedahan daripada mahkamah, yang melarang kami daripada memberikan notis kepada pengguna yang terjejas. Dalam keadaan di mana kami menerima perintah ketakdedahan, kami memaklumkan pengguna setelah perintah itu luput. Dropbox juga komited untuk mengikuti Akta KEBEBASAN AS. Ini memastikan supaya mahkamah berpeluang untuk menyemak kewajipan ketakdedahan bagi mana-mana Surat Keselamatan Negara yang kami terima. Kami percaya bahawa perkhidmatan seperti Dropbox sentiasa harus dibenarkan untuk memberikan notis kepada pengguna yang terjejas, dan akan terus mendukung matlamat penting ini.

Tunjuk lagi

Menentang permintaan yang tidak jelas

Permintaan data kerajaan sepatutnya terhad kepada maklumat yang mereka inginkan serta terbatas kepada orang-orang dan penyiasatan sah yang tertentu. Kami akan menentang permintaan pukal dan tidak jelas.

Sebelum ini, kerajaan mendapatkan rekod telefon sekumpulan besar penguna daripada syarikat telekomunikasi tanpa syak wasangka bahawa individu berkenaan telah terlibat dalam aktiviti haram. Kami rasa ini tidak sah dari segi undang-undang, dan akan menentang permintaan yang mencari maklumat berkaitan dengan sekumpulan besar individu atau yang tidak berkaitan dengan penyiasatan tertentu. Kami akan turut menentang permintaan yang berpunca daripada penyiasatan kerajaan yang tidak wajar, tidak sah di sisi undang-undang atau berniat jahat — contohnya, cubaan kerajaan untuk menahan atau menapis ucapan politik.

Tunjuk lagi

Menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai

Kerajaan tidak sepatutnya memasang pintu belakang pada perkhidmatan dalam talian atau mencerobohi infrastruktur untuk mendapatkan data pengguna. Kami akan terus berusaha untuk melindungi sistem kami dan mengubah undang-undang untuk menjelaskan bahawa aktiviti jenis ini menyalahi undang-undang.

Kami telah menerima laporan bahawa kerajaan telah mengintip trafik pusat data pembekal-pembekal perkhidmatan yang tertentu. Kami turut melihat laporan mengenai pembekal perkhidmatan yang memiliki alat yang direka untuk memberikan pihak berkuasa akses kepada data pengguna secara terus atau melalui pihak ketiga. Dropbox menentang aktiviti sebegini dan akan menentang sebarang cubaan untuk memaksa kami menyertai mereka. Kerajaan seharusnya sentiasa meminta data pengguna dengan menghubungi perkhidmatan dalam talian secara langsung dan mengemukakan proses undang-undang. Ini membolehkan perkhidmatan seperti Dropbox untuk meneliti permintaan data dan mempersoalkannya jika bersesuaian.

Tunjuk lagi

Lindungi semua pengguna

Undang-undang yang memberi perlindungan yang berbeza berdasarkan tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka adalah lapuk dan tidak mencerminkan sifat global perkhidmatan dalam talian.

Kami komited untuk memberikan perlindungan sama rata kepada semua pengguna kami. Itu bermakna mengamalkan prinsip-prinsip ini untuk meneliti semua permintaan yang kami terima, tanpa mengira lokasi asal permintaan atau pengguna tersebut. Ia juga bermakna melanjutkan perlindungan privasi asas kepada semua pengguna: permintaan data kerajaan tidak sepatutnya dalam bentuk pukal, ia harus berkait dengan individu dan penyiasatan tertentu, dan satu badan kehakiman harus menilai dan meluluskan permintaan untuk kandungan sebelum ia dikeluarkan.

Tunjuk lagi

Dari manakah permintaan ini berasal?

Permintaan yang kami terima datang dari seluruh dunia. Pada masa ini, kami biasanya meminta kerajaan bukan A.S. bekerjasama dengan agensi kerajaan A.S. supaya mahkamah A.S. boleh mengeluarkan proses undang-undang yang sesuai untuk diserahkan kepada Dropbox.

Cara permintaan diusulkan

1. Kami mendapat permintaan

Penguat kuasa undang-undang menghantar permintaan maklumat pengguna kepada kami, seperti sepina atau waran geledah.

2. Kami meneliti

Kami menganalisis permintaan untuk menentukan sama ada permintaan itu sah dari segi undang-undang dan prosedur. Kami membataskan atau menolak permintaan berdasarkan kewajaran.

3. Kami memberikan respons

Setelah kami memutuskan bahawa permintaan adalah sah, kami biasanya memberitahu pengguna (melainkan kami dilarang daripada berbuat demikian dari segi undang-undang) dan membalas dengan memberikan salinan maklumat yang disulitkan yang dinyatakan dalam proses undang-undang.