Symbolische links gebruiken met Dropbox

Een symbolische link, of symlink, is een bestand dat een link bevat naar een ander bestand of andere map. Symbolische links worden vaak gebruikt om op twee plaatsen naar één bestand te verwijzen.

Hoe synchroniseert Dropbox symbolische links?

Vanaf medio 2019 volgt Dropbox geen items meer buiten je Dropbox-account, waarnaar wordt verwezen door een symbolische link.

Je kunt symbolische links hebben die linken naar items zowel binnen als buiten je Dropbox-account, maar deze twee typen symbolische links worden anders gesynchroniseerd.

 • Als je een symbolische link hebt die linkt naar een item in je Dropbox-account, worden het symlink-bestand en het item waarnaar het bestand linkt elk op hun eigen locatie gesynchroniseerd.
 • Als je een symbolische link maakt die linkt naar een item buiten je Dropbox-account en je je aanmeldt op dropbox.com, zie je alleen het symlink-bestand en niet het item waarnaar het bestand linkt.

Als je bijvoorbeeld een symbolische link, genaamd Beslagrecept, hebt in je Dropbox-account

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
en deze linkt naar een bestand genaamd Beslagrecept.pdf dat zich ook bevindt in je Dropbox-account,
      /Dropbox/Cupcake recipes/Documents/Batter recipe.pdf
    

Je ziet een symbolische link genaamd Beslagrecept.symlink en een bestand met de naam Beslagrecept.pdf wanneer je je aanmeldt op dropbox.com.

Als je echter een symbolische link genaamd Beslagrecept hebt in je Dropbox-account

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
maar deze linkt naar een bestand genaamd 'Beslagrecept.pdf' dat zich niet in je Dropbox-account bevindt,
      /Desktop/Cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Je ziet dan alleen een symbolische link genaamd Beslagrecept.symlink wanneer je je aanmeldt op dropbox.com, niet het bestand genaamd Beslagrecept.pdf.

Als je symbolische links maakt die linken naar items buiten je Dropbox-account, kun je ze niet openen op andere apparaten omdat het bestand waarnaar de symbolische link verwijst, niet beschikbaar is op het andere apparaat. 

Als je een directory beschikbaar wilt hebben in zowel Dropbox als op een andere locatie op je computer, kun je dit oplossen door de doeldirectory in Dropbox te plaatsen en de symbolische link buiten de Dropbox-map te plaatsen. Op deze manier is het bestand op beide plaatsen beschikbaar en wordt er door Dropbox een back-up van de inhoud gemaakt.

Hoe werken symbolische links in gedeelde mappen?

Als je een symbolische link maakt in een gedeelde map, die linkt naar een item buiten die gedeelde map, kan iedereen die toegang heeft tot de gedeelde map de symbolische link zien, maar niet het bestand waarnaar de link verwijst.

Als je bijvoorbeeld een symbolische link genaamd Beslagrecept hebt in een gedeelde map,

      /Dropbox/Shared cake recipes/Batter recipe
    
en deze linkt naar een bestand genaamd Beslagrecept.pdf in een map die niet wordt gedeeld,
      /Dropbox/My personal cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Iemand met toegang tot de gedeelde map ziet de symbolische link met de naam Beslagrecept, maar kan Beslagrecept.pdf niet openen.

Waarom staat er bij mijn map 'symbolische link naar back-up'?

Items die vóór medio 2019 zijn gesynchroniseerd met je Dropbox-account via een symbolische link naar een locatie buiten je Dropbox-map, zijn te vinden in een kopie van de map voorzien van de tekst '(symbolische link naar back-up)'. Wijzigingen in items op de oorspronkelijke locatie waarnaar de symbolische link verwees, worden niet meer gesynchroniseerd met je Dropbox-account. Als je het oorspronkelijke item nog steeds wilt synchroniseren, raden we je aan dat item in plaats van de symbolische link toe te voegen aan je Dropbox-account.

Standaard is deze map niet geselecteerd in je voorkeuren voor selectieve synchronisatie.

Waarom heb ik een map genaamd 'Back-ups van gedeelde symbolische links'?

Items die vóór medio 2019 zijn gesynchroniseerd met je Dropbox-account via een symbolische link in een gedeelde map, die verwees naar een locatie buiten een gedeelde Dropbox-map, zijn te vinden in een nieuwe map genaamd Back-ups van gedeelde symbolische links. Wijzigingen in items op de oorspronkelijke locatie waarnaar de symbolische link verwees, worden niet meer gesynchroniseerd met je Dropbox-account.

Gebruikers met toegang tot de gedeelde map hebben mogelijk geen toegang meer tot het materiaal waarnaar wordt verwezen door deze symbolische links en kunnen het symlink-bestand alleen zien. Als je wilt dat deze gebruikers toegang hebben tot zowel de symbolische link als de items waarnaar deze verwijst, moet je het item waarnaar wordt verwezen in de gedeelde map zetten.

Wat moet ik doen als ik een symbolische link zie op een plek waar ik eerder een bestand of een map kon openen?

Als de symbolische link zich in een gedeelde map bevindt en je deze niet hebt gemaakt, is het mogelijk dat iemand eerder een symbolische link heeft gemaakt en dat de bestanden waarnaar wordt verwezen door de link zich niet in de gedeelde map bevinden. Je kunt dit oplossen door de eigenaar van die bestanden te vragen de bestanden te verplaatsen naar de gedeelde map.

Als de symbolische link zich bevindt in een gedeelde map of een persoonlijke, niet-gedeelde map, kun je het symlink-bestand vervangen door de bestanden waarnaar de link verwijst, zodat die bestanden toegankelijk worden via de website en al je andere apparaten.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.