Integraties met apps en extensies beheren als beheerder van een Dropbox Business-team

Als je een Dropbox Business-teambeheerder bent, kun je app-integraties (zoals Slack en Zoom), apps voor bestandsbewerking (zoals Google Documenten) of Dropbox Extensions beheren voor je hele team. 

App-integraties zijn standaard ingeschakeld voor je team, tenzij je een team met meer dan 500 licenties beheert.

App-integraties en Extensions in- of uitschakelen voor je hele team

Ga als volgt te werk om app-integraties en Extensions in of uit te schakelen voor je team:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Gekoppelde apps en extensies onder Integraties.
 5. Zet de optie op Aan of Uit.
  • Opmerking: Sommige integraties kun je ook beheren door op Instellingen te klikken.

Opmerkingen:

 • Als een teamlid zelf al een koppeling met een app of extensie tot stand heeft gebracht, wordt deze koppeling niet ongedaan gemaakt door deze optie uit te schakelen. Je voorkomt hiermee alleen dat teamleden die de koppeling nog niet tot stand hebben gebracht, dit in de toekomst nog kunnen doen. Omgekeerd wordt de koppeling ook niet voor alle teamleden automatisch tot stand gebracht als je deze optie inschakelt. Je biedt ze hiermee alleen de mogelijkheid om in de toekomst de koppeling tot stand te brengen. 
 • Als je team toegang heeft tot het App Center en je integraties met apps uitschakelt, kunnen de leden de apps van derden wel zien in het App Center, maar ze kunnen ze niet koppelen.

Meer informatie over hoe teamleden Slack en Dropbox kunnen koppelen of ontkoppelen

Meer informatie over hoe teamleden Zoom en Dropbox kunnen koppelen of ontkoppelen

Meer informatie over hoe teamleden Canvas en Dropbox kunnen koppelen of ontkoppelen

Wijzigen hoe teamleden apps voor bestandsbewerking kunnen gebruiken

Je kunt apps voor bestandsbewerking (zoals Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties) in- of uitschakelen voor je hele team, zodat ze die typen bestanden wel of niet kunnen maken vanuit Dropbox. Dit doe je als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Apps voor bestandsbewerking onder Integraties.
 5. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de gewenste teaminstelling te kiezen:
  • Maken en bewerken: teamleden kunnen Google-documenten, -spreadsheets of -presentaties maken in Dropbox.
  • Alleen weergeven: teamleden kunnen Google-documenten, -spreadsheets of -presentaties die zijn gemaakt in Dropbox bekijken, maar niet bewerken (en ook zelf deze bestanden niet maken).

Meer informatie over hoe teamleden Google-documenten, -spreadsheets of -presentaties en Dropbox kunnen koppelen of ontkoppelen

Integraties uitschakelen voor bepaalde teamleden

Je kunt als volgt een integratie uitschakelen voor een bepaald teamlid:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Leden
 4. Klik op de naam van het teamlid.
 5. Klik onder Gekoppelde apps op de X rechts van de app die je wilt ontkoppelen.

De gekoppelde apps en extensies van je team bekijken

Je kunt als volgt de gekoppelde apps en extensies van je hele team bekijken:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Activiteit.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu Bladeren in activiteiten.
 5. Klik op Apps.
 6. Klik op Integratie gekoppeld voor lid.

Je ziet nu een lijst met teamleden met gekoppelde apps en met welke apps ze een koppeling tot stand hebben gebracht.

De apps bekijken waarmee een bepaald teamlid een koppeling tot stand heeft gebracht:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Leden
 4. Klik op de naam van het teamlid.

Onder Recente activiteit zie je de Gekoppelde apps van het lid en wanneer de koppeling tot stand is gebracht.  

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.