Szybsze korzystanie z Dropbox za pomocą skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe ułatwiają szybsze korzystanie z Dropbox. Skróty klawiszowe są dostępne w witrynie dropbox.com.

W witrynie dropbox.com kliknij Pliki i naciśnij klawisz ? (znak zapytania), aby wyświetlić całe menu skrótów klawiaturowych. Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz wykonać następujące czynności.

  • Przechodź między plikami lub folderami: lub (klawisze strzałek w górę i w dół)
  • Otwórz plik lub folder: Enter (klawisz Enter lub Return)
  • Wyszukaj pliki i foldery: / (klawisz lewego ukośnika)

Uwaga: skróty klawiaturowe działają tylko wtedy, gdy znajdujesz się na karcie Pliki witryny dropbox.com.

Wybieranie wielu plików

Używając skrótów klawiszowych, możesz wybrać wiele plików w witrynie dropbox.com.

Aby wybrać wiele kolejnych plików lub folderów:

  1. Wybierz pierwszą pozycję.
  2. Naciśnij i przytrzymaj Shift.
  3. Kliknij ostatnią pozycję.

Aby wybrać wiele plików lub folderów, które nie występują kolejno po sobie:

  1. Naciśnij i przytrzymaj Ctrl (Control w systemie Windows) lub (Command na komputerze Mac).
  2. Wybierz wszystkie żądane pliki lub foldery.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.