Hvordan bruke Dropbox raskere med hurtigtaster

Med hurtigtaster kan du bruke Dropbox raskere. Hurtigtaster er tilgjengelige på dropbox.com.

På dropbox.com klikker du på Filer, og deretter trykker du på ?-tasten (spørsmålstegn) for å få tilgang til hele menyen for hurtigtaster. Du kan utføre følgende handlinger ved å bruke hurtigtaster.

  • Gå fra én fil eller mappe til en annen: eller (opp- og nedpiltastene)
  • Åpne en fil eller mappe: Enter(enter-tasten)
  • Søke i filer og mapper: / (skråstrek-tasten)

Obs! Hurtigtaster fungerer kun mens du er på Filer-fanen på dropbox.com.

Velg flere filer

Du kan du velge flere filer på dropbox.com ved hjelp av hurtigtaster.

Slik velger du flere etterfølgende filer eller mapper:

  1. Velg det første elementet.
  2. Trykk og hold Skift-tasten nede.
  3. Klikk på det siste elementet.

Slik velger du flere ikke-etterfølgende filer eller mapper:

  1. Trykk og hold Ctrl (på Windows) eller (på Mac).
  2. Velg alle filene eller mappene du vil.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!