Så här använder du Dropbox snabbare med kortkommandon

Kortkommandon hjälper dig att använda Dropbox snabbare. Kortkommandon finns på dropbox.com.

På dropbox.com: Klicka på Filer och tryck sedan på tangenten ? (frågetecken) för att öppna hela menyn med kortkommandon. Du kan utföra följande åtgärder med hjälp av kortkommandon.

  • Flytta mellan filer eller mappar: eller (piltangenterna upp och ner)
  • Öppna en fil eller mapp: Enter (tangenten Enter eller Retur)
  • Sök i filer och mappar: / (tangenten snedstreck)

Obs! Kortkommandon fungerar bara när du är på fliken Filer på dropbox.com.

Markera flera filer

Kortkommandon gör det möjligt att markera flera filer på dropbox.com.

Markera flera på varandra följande filer eller mappar så här:

  1. Markera det första objektet.
  2. Tryck på och håll ner Skift.
  3. Klicka på det sista objektet.

Markera flera inte på varandra följande filer eller mappar så här:

  1. Håll Ctrl nertryckt (i Windows) eller (command på Mac).
  2. Markera alla filer och mappar du behöver.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!