Så här använder du Dropbox snabbare med kortkommandon

Uppdaterat Nov 22, 2023

Kortkommandon hjälper dig att använda Dropbox snabbare. Kortkommandon finns på dropbox.com.

På dropbox.com,klicka på Filer och tryck sedan på ? (tangenten frågetecken) för att öppna hela menyn med kortkommandon.Du kan utföra följande åtgärder med hjälp av kortkommandon.

  • Flytta mellan filer eller mappar:  eller  (piltangenterna upp och ned)
  • Öppna en fil eller mapp: Retur (tangenten Retur)
  • Sök i filer och mappar: / (tangenten snedstreck)
highlighter icon

Obs! Kortkommandon fungerar bara när du är på fliken Filer på dropbox.com.

Markera flera filer

Kortkommandon gör det möjligt att markera flera filer på dropbox.com.

Markera flera på varandra följande filer eller mappar så här:

  1. Markera det första objektet.
  2. Tryck på och håll ner Skift.
  3. Klicka på det sista objektet.

Markera flera inte på varandra följande filer eller mappar så här:

  1. Håll Ctrl nertryckt (i Windows) eller (command på Mac).
  2. Markera alla filer och mappar du behöver.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp