Så här använder du mallar i Dropbox Paper

Det går att skapa mallar för Dropbox Paper för dokumentformat som används regelbundet, till exempel projektplaner eller designöversikter.

Är du ny på Dropbox? Se projektplaneringsmallen i Dropbox Paper.

Så här skapar du en mall

Skapa en Dropbox Paper-mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Paper till vänster. 
 3. Klicka på Skapa nytt dokument eller öppna ett dokument du vill göra till mall.
 4. Klicka på ikonen (ikonen med tre punkter) i dokumentet.
 5. Klicka på Gör till mall.
 6. En mall skapas från dokumentet. Du ser då alternativet Arkivera eller Behåll originalet.

Så här öppnar och redigerar du mallar

Öppna och redigera mallar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Paper till vänster. 
  • Ser du inte Paper betyder det att du använder 2020 års version av Dropbox Paper. Du hittar istället mallen i mappen den lagrades i eller genom att använda sökfältet
 3. Klicka på Skapa med mallar.
 4. Håll muspekaren över mallen du vill redigera och klicka på pennikonen.

Så här använder du en mall

Använda en mall på dropbox.com:

 1. Öppna mallen du vill använda.
 2. Klicka på Använd mall.

Använda en mall på mobil eller surfplatta med iOS:

 1. Öppna Paper-mobilappen.
 2. Klicka på pennikonen.
 3. Välj mallen du vill använda.
 4. Nu har du ett nytt dokument som bygger på din mall. 

Så här delar du en mall

Det går att bjuda in personer till mallen från mallredigeraren. Klicka på Dela och bjud in personer på samma sätt som till ett Paper-dokument.

Ger du någon redigeringsbehörighet får hen uppdatera mallen. Personer som redigerar och läser en mall kan se mallen i sitt mallbibliotek.

Så här lägger du till en mall i en mapp

Det går att lägga till en mall i en mapp på samma sätt som man brukar lägga till ett Paper-dokument i en mapp.

Så här arkiverar eller raderar du en mall

Arkivera eller radera en Dropbox Paper-mall:

 1. Öppna mallen du vill arkivera eller radera.
 2. Klicka på ikonen (ikonen med tre punkter) inne i mallen.
 3. Klicka på Arkivera eller Radera.

Du måste ha redigeringsbehörighet för en mall om du ska kunna arkivera eller radera den mallen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!