Långsam uppladdning: så här förbättrar du synkningshastigheten

Dropbox är smart när det gäller att använda bandbredd. Som standard använder tjänsten bara så mycket bandbredd som går att använda utan att störa din normala internetanvändning. Dropbox reglerar automatiskt uppladdningar för att förhindra att surfningen blir långsammare. Nerladdningar utförs med den snabbaste tillgängliga nerladdningshastigheten.

Du kan emellertid anpassa dessa inställningar för bandbreddsanvändning manuellt. Gör så här:

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på Bandbredd (Windows eller Linux).
  • På en Mac klickar du på Nätverk och sedan på Ändra inställningar … i fältet Bandbredd.
 3. Du kan justera bandbreddsinställningarna manuellt med knappen bredvid Begränsa till under avsnitten Nedladdningshastighet eller Uppladdningshastighet. Ange de hastigheter du föredrar för att fortsätta. Om du vill ha snabbast möjliga hastighet, välj knappen bredvid Begränsa inte.

Anmärkningar:

 • Hastigheter anges i kilobyte per sekund.
 • När du ställer in din Uppladdningshastighet till Begränsa inte eller ett högre värde än din anslutning klarar av, kan det hända att all din övriga internetaktivitet blir betydligt långsammare.
 • Om du är Dropbox Business-användare och du är inloggad på både en privat och en jobbrelaterad Dropbox på datorn kommer nätverksinställningarna att gälla för båda.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Varför ändras min synkningshastighet?

Att synka betyder generellt att göra filer tillgängliga på alla dina datorer, mobiler, surfplattor och på dropbox.com. Beroende på vilka enheter och filer fil du använder, kan synkning innebära både att ladda upp och ladda ner data mellan Dropbox lagringsservrar och dina enheter.

När en fil synkas till Dropbox laddas den upp från din enhet till våra servrar. Dropbox synkronisering fungerar på ett smart sätt för att maximera uppladdningshastighen, men hastigheten beror ändå på din internetleverantör, inte på Dropbox.

Du kan mäta din anslutning på en viss enhet vid en viss tidpunkt med ett hastighetstest (det finns kostnadsfria tester online). Högre uppladdningshastigheter betyder snabbare synkning, och högre nerladdningshastigheter betyder snabbare nerladdning och strömning. Använd den uppladdningshastighet du fått uppmätt av ett hastighetstest för att uppskatta hur lång tid det tar att synka en viss fil.

Viktigt:

 • Andra appar på din dator kommer också att använda bandbredd. Att köra flera appar samtidigt kan också påverka hastigheten på Dropbox-synkning.
 • Upp- och nerladdningshastighet kan variera i tjänsterbjudanden från olika internetleverantörer. Om du märker att det går snabbare att ladda ner eller strömma i Dropbox än att ladda upp filer har du snabbare nerladdningshastighet än uppladdningshastighet.
 • Hastigheter som rapporteras av internetleverantörer är teoretiska maximala hastigheter – din faktiska anslutning kan vara långsammare än den som utlovats för din internettjänst.
 • Nerladdnings- och uppladdningshastigheter rapporteras separat av internetleverantörer, och hastighetstester i Mbit/s (megabit per sekund), medan Dropbox-klienten rapporterar de kombinerade uppladdnings- och nerladdningshastigheterna i kB/s. Du bör komma ihåg att synkningshastigheten som rapporteras av Dropbox-klienten kanske inte matchar hastigheter som rapporteras av ett hastighetstest.

Latens och synkroniseringshastighet

Latens mäter responstiden mellan din enhet och tjänstens server, vilket betyder att avstånd är en viktig faktor när det gäller att mäta latens. När data förflyttar sig från enhet till server, måste den utföra flera hopp, och ju fler hopp desto högre latens. Ju längre bort du är från Dropbox lagringsservrar, desto längre blir latensperioden. Latens kan förklara skillnaden mellan uppladdningshastigheter i ett hastighetstest och din faktiska uppladdningshastighet med Dropbox.

Andra faktorer som kan påverka synkroniseringshastigheten

Förutom faktorerna som beskrivs ovan, kan följande också påverka synkroniseringshastigheten:

 • Utformning av trafik eller paket och bandbreddsgränser: Internetleverantörer och andra organisationer begränsar mängden nätverkstrafik som tilldelas en tjänst och prioriterar bandbredd för vissa tjänster framför andra.
 • Nätverksstockning: För mycket trafik i ett visst nätverk (stockning) påverkar anslutningshastigheten.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!