Avancerade synkningslösningar och felsökning

Om du har provat de grundläggande felsökningsstegen för att synka dina filer och problemet kvarstår följer du stegen nedan.

Avsnitt i den här artiklen:

Kontrollera dina inställningar för brandvägg, säkerhet och antivirus

Dina inställningar för brandvägg, antivirus eller säkerhet kan förhindra filer från att synka till Dropbox.

Läs mer om hur du ger Dropbox full åtkomst.

Kontrollera dina nätverksbegränsningar

Om du ser ett problem som “kan inte upprätta säker anslutning“ kan ditt nätverk ha särskilda säkerhetsbegränsningar.

Du kan behöva ange proxyserverinformation, ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) eller manuellt ställa in nätverket att tillåta domänen ”*.dropbox”.

Läs mer om vilka domäner Dropbox använder.

Om ingen av dessa löser problemet kontrollerar du med en administratör.

Kontrollera dina filtyper

Dropbox kan inte synka vissa typer av filer. Det kan handla om följande:

  • Filer med vissa suffix. Filer som slutar på “desktop.ini”, ”thumbs.db”, ”.ds_store”, ”icon\r”, ”.dropbox” och ”.dropbox.attr”. synkas inte korrekt.
  • Temporära filer. Dessa skapas av program som PowerPoint och Word och börjar ofta med ~$ (ett tilde- och dollartecken) eller .~ (en punkt och tilde).
  • Vissa typer av filer och metadata. Detta omfattar: 
  • Misstänkta filer. Om du får ett felmeddelande som säger att behörigheter har nekats eller att din fil har avvisats av servern kan Dropbox ha flaggat filen som upphovsbrott, DMCA-överträdelse eller sabotageprogram. Kontakta support om du misstänker att det är problemet. 

Felsök din externa hårddisk

  • Om filerna du vill synka finns på en extern hårddisk ser du till att den externa hårddisken är ansluten och känns igen av datorn. 
  • Om din hårddisk är ansluten och känns igen men dina filer inte synkar till Dropbox flyttar du tillfälligt tillbaka Dropbox-mappen till din dator för att se om den externa hårddisken orsakar problemet.
  • Att lagra Dropbox-mappen på en extern enhet stöds inte längre på datorer som kör den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS 12.5 och senare.

Se till att din app synkar ändringar automatiskt

Vissa program som inte är från Dropbox sparar ändringar automatiskt. Om du dock redigerar en fil i ett program som inte sparar ändringar automatiskt behöver du spara dina ändringar manuellt genom att lägga till filen igen.

Läs om hur du lägger till filer till Dropbox.

Kontrollera att filen inte är skrivskyddad eller låst

Om din fil är skrivskyddad eller låst av ett program som inte är från Dropbox kan du inte synka filen till Dropbox. 

Om filen har en låsikon betyder det att den är låst med Dropbox. Läs om hur du låser upp dina filer.

Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme

Om du ser en varning från Dropbox om att du har slut på hårddiskutrymme kan du frigöra lagringsutrymme på din dator för att börja synka igen.

Uppdatera eller installera om andra program än Dropbox

Om du använder andra program än Dropbox för att redigera dina filer kontrollerar du att programmet är uppdaterat. Du kan även avinstallera och installera om det och sedan kontrollera att filen synkas till Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!