Installera Dropbox för alla teammedlemmar på Windows-datorer

Uppdaterat Dec 12, 2023
Teamadministratörer kan tyst installera Dropbox-klienten på alla teammedlemmars Windows-datorer samtidigt med hjälp av metoden med Enterprise-installationsprogram. Dropbox-teamets administratör kan köra installationsprogrammet på distans med en lösning för hanterad programvara eller driftsättningsmekanism.
highlighter icon

Obs! Dropbox tillhandahåller inte ett MSI-omslag för driftsättning eller installation.

Så använder du installationsprogrammet för Dropbox Enterprise

 1. Om du är teamadministratör för Dropbox och vill använda installationsprogrammet för företag, måste du först ladda ner offlineinstallationsprogrammet.
  • Installationsprogrammets fil heter troligen Dropbox [x.y.z] Offline Installer.exe (där [x.y.z] är det tre siffrorna för installationsprogrammets senaste version).
 2. Om du vill installera Dropbox-klienten tyst på din nuvarande dator kör du offlineinstallationsprogrammet med antingen alternativet /S eller alternativet /NOLAUNCH tillagt:
  • /S startar Dropbox-klienten i slutet av den tysta installationen.
Dropbox x.y.z Offline Installer.exe /S
 • /NOLAUNCH startar inte Dropbox-klienten i slutet av den tysta installationen.
Dropbox x.y.z Offline Installer.exe /NOLAUNCH
 1. Om du använder en lösning för hanterad programvara kan du distribuera klienten till fler än en enhet med hjälp av det tysta alternativet.
  • Detta installerar Dropbox i katalogen Program (x86) och kräver att nya användare loggar in på sina Dropbox-konton och konfigurerar programmet manuellt.
  • Befintliga användare behöver inte logga in eller konfigurera inställningarna på nytt.
highlighter icon

Obs! Det finns två versioner av offlineinstallationsprogrammet, en på 32 bitar och en på 64 bitar.För att nerladda en specifik version, gå till den här listan med Dropbox-klientversioner, klicka på den senaste stabila versionen, klicka sedan på nerladdningslänken för antingen ”offlineinstallationsprogram (32 bitar)” eller ”offlineinstallationsprogram (64 bitar)”.

Vilken lösning för programhantering bör jag använda?

Det finns många lösningar för programhantering som gör det möjligt att hantera distribution för hela teamet, som SCCM eller grupprincip. Dropbox rekommenderar inte en viss lösning framför någon annan. 

Om du har ytterligare frågor om en viss lösning eller om att köra Enterprise-installationsprogrammet, kontakta din kontoansvarig. Du hittar deras kontaktuppgifter i adminkonsolen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp