HTTP-anslutningar från Dropbox-klienten

Uppdaterat Mar 06, 2024

Ibland kan du se att Dropbox-klienten gör HTTP-anslutningar till andra platser. Vi gör detta för att samla in data om TLS-anslutningsfel. 

 

Varför händer detta?

Med jämna mellanrum skickar vi en ”ping” till våra servrar via både HTTP och HTTPS. Dropbox-tjänsten jämför och sammanställer dessa pingar och genererar statistik som våra ingenjörer kan använda för att identifiera om det finns en ökning av antalet TLS-anslutningsproblem. Detta gör att vi kontinuerligt kan förbättra vår servicekvalitet och få tidiga varningar om potentiella problem.

 

Är mina data säkra?

Data som skickas till Dropbox via denna mekanism innehåller ingen personligt identifierbar information, klientlogginformation, filmetadata eller innehåll. Ändå krypterar vi data med offentlig nyckelkryptografi för att skydda konfidentialitet och integritet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp