De standarder och föreskrifter som Dropbox Business, Enterprise och Education följer

Att förtjäna och behålla ditt förtroende är vår högsta prioritet. Vi använder oss av oberoende tredjepartsgranskare för att testa våra system och kontroller mot några av de mest accepterade säkerhetsstandarderna och föreskrifterna i världen. Vi stöder också olika internationella efterlevnadssystem.

Läs mer om var och en av de standarder och föreskrifter som anges nedan:

 • ISO-certifieringar
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018
  • ISO 27701
  • ISO 22301
 • SOC-rapporter
  • SOC 1
  • SOC 2
  • SOC 3
 • HIPAA
 • HITECH
 • NIST 800
 • Cloud Security Alliance: Security, Trust, Assurance, and Risk (CSA STAR) Registry
 • Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt sköld för privatlivet i Schweiz och USA
 • EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
 • EU:s uppförandekod för molntjänster
 • Studerande och barn (FERPA)
 • PCI DSS
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!