Sådan overfører du ejerskab af et Paper-dokument

Denne funktion er udelukkende tilgængelig for Dropbox Business-teammedlemmer i den tidligere udgave af Dropbox Paper.

Sådan finder du ud af, om du bruger den gamle eller den nye udgave af Dropbox Paper:

  1. Log på dropbox.com.
  2. Klik på Opret.
  3. Peg på Dokument.

Hvis Dropbox Paper ikke vises på listen over dokumenttyper, bruger du den gamle udgave.

Hvis Dropbox Paper vises på listen over dokumenttyper, bruger du den nye 2020-udgave af Dropbox Paper. Hvis du bruger 2020-udgaven af Dropbox Paper, bestemmes ejeren af dit Paper-dokument ud fra ejeren af den mappe, dokumentet er gemt i. Se, hvordan du i stedet overfører ejerskab af en mappe.

Hvis du er medlem af et Dropbox Business-team, kan du nemt overføre ejerskab af et Paper-dokument til et andet medlem af det samme team. Teamadministratorer kan også overføre ejerskab af ethvert dokument, som de aktuelt har adgang til.

Sådan overfører du ejerskab af et dokument:

  1. Åbn et Paper-dokument.
  2. Klik på Inviter.
  3. Klik på rullemenuen ud for navnet på den person, du vil overføre ejerskabet til.
    • Hvis du ikke kan se deres navn, skal du først dele dokumentet ved hjælp af deres e-mailadresse.
  4. Vælg gør til ejer.

Bemærk: Du kan dele dokumenter mellem business-konti og private konti, men du kan ikke overføre ejerskab af et dokument fra en business-konto til en privat konto.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!