Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Peraturan Perlindungan Data Umum 2016/679, atau GDPR, adalah peraturan Kesatuan Eropah yang menandakan perubahan ketara kepada rangka kerja sedia ada bagi memproses data peribadi individu di dalam EU. GDPR memperkenalkan satu siri keperluan baru atau dipertingkat yang akan dikenakan kepada syarikat seperti Dropbox yang mengendalikan data peribadi. Ia berkuat kuasa pada 25 Mei 2018 dan akan menggantikan Arahan EU semasa 95/46 EC, yang lebih dikenali sebagai Arahan Perlindungan Data.

Apakah rancangan Dropbox untuk mematuhi GDPR?

Dropbox komited kepada keselamatan dan perlindungan data pengguna kami selaras dengan keperluan undang-undang dan amalan terbaik pada setiap masa. Seperti yang diperincikan di dalam Panduan Amanah dan ditunjukkan oleh amalan sedia ada kami, yang diperakui ISO/IEC 27018:2014, kami telah patuh kepada banyak peruntukan GDPR. Selaras dengan komitmen kami kepada pengguna kami, kami akan terus membina dan melaksanakan pelan pematuhan GDPR terperinci kami dan menuju ke arah pematuhan penuh sebelum 25 Mei 2018. Kami juga membuat pengubahsuaian untuk memastikan bahawa, apabila panduan lanjut terus muncul daripada penguatkuasa perlindungan data, proses dan amalan kami memenuhi atau melangkaui unsur tertentu peraturan baru.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan