Hva vil en konflikt ved selektiv synkronisering si?

En konflikt ved selektiv synkronisering oppstår når en bruker oppretter en mappe med samme navn og på samme sted som en usynkronisert mappe. 

Hvis du prøver å synkronisere begge mappene, vil mappen som er nyest få tilføyd ordene «konflikt ved selektiv synkronisering».

Eksempel på konflikt med selektiv synkronisering

Tenk deg at du oppretter en mappe som heter «Skatt». Hvis du fjerner markeringen for «Skatt» i innstillingene for selektiv synkronisering, vil dette føre til at «Skatt» ikke synkroniseres til Dropbox-mappen på datamaskinen din. Hvis du deretter oppretter en ny mappe som heter «Skatt» på samme sted på datamaskinen, vil ikke denne mappen synkroniseres av Dropbox. Hvis du deretter synkroniserer både den opprinnelige «Skatt»-mappen i kontoen og den nye mappen «Skatt» på datamaskinen, vil den nye mappen få tilføyd ordene «konflikt ved selektiv synkronisering».

Hva gjør jeg nå?

Alle filene dine er fortsatt trygge i begge mappene. Her er noen alternativer du kan velge:

  • La dem være som de er, og la én fortsette å ha «konflikt ved selektiv synkronisering» tilføyd til navnet.
  • Endre navnet på konfliktmappen
  • Kombiner filene du trenger fra begge mappene i én av mappene

Hvordan kan jeg forhindre at en konflikt ved selektiv synkronisering oppstår igjen?

Hvis du vil unngå konflikter ved selektiv synkronisering i fremtiden, må du sjekke Dropbox-kontoen din på nett for å forsikre deg om at mappen du er i ferd med å opprette ikke allerede eksisterer på samme sted.

Opplever du en annen type konflikt?

Du kan få en feilmelding som er relatert til en annen type filkonflikt. Les om hvordan du løser hver type:

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!