Hvordan få tilgang til innstillinger via Dropbox-skrivebordsikonet

Dropbox-skrivebordsprogrammet omfatter et Dropbox-ikon på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac).

Dropbox-ikonet i systemfeltet/menylinjen er snarveien for å komme raskt tilbake til arbeidet ditt, rett fra skrivebordet. Det gjør det enkelt å få tilgang til:

Systemstatusfeltet vises nederst på skjermen.

Hvis du ikke ser Dropbox-ikonet, kan det hende det skjules automatisk av Windows. Klikk på den lille hvite pilen for å vise alle ikoner i systemstatusfeltet. Klikk på Dropbox-ikonet for å få tilgang til menyen i Dropbox-skrivebordsprogrammet.

Dropbox-appen i systemstatusfeltet ditt
Dropbox-appen i systemstatusfeltet ditt

Menylinjen vises øverst på skjermen.

Klikk på Dropbox-ikonet for å få tilgang til menyen i Dropbox-skrivebordsprogrammet.

Dropbox-appen på menylinjen

Klikk på Dropbox-ikonet for å få tilgang til menyen i Dropbox-skrivebordsappen.

Plasseringen av systemstatusfeltet er avhengig av Linux-installeringen. Systemstatusfeltet i f.eks. Ubuntu vises øverst på skjermen og ser slik ut:

Dropbox-appen i systemstatusfeltet ditt
Dropbox-appen i systemstatusfeltet ditt

Jeg ser ikke Dropbox-ikonet i systemstatusfeltet eller på menylinjen – har det forsvunnet?

Dropbox-ikonet vises bare i systemfeltet eller på menylinjen hvis du har lastet ned Dropbox-skrivebordsappen til datamaskinen og den kjøres. Av og til vil Dropbox-ikonet se ut til å «forsvinne», fordi skrivebordsprogrammet er inaktivt på datamaskinen. For å løse dette kan du starte appen igjen eller laste ned Dropbox-skrivebordsappen (eller laste den ned på nytt) og logge på Dropbox-kontoen din når du blir bedt om det.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!